Letní pobyt na Blažkově

Sborový pobyt proběhne od 19. srpna do 26. srpna. Zájemci se hlaste sestře Jarmile Šimšové.

Téma bude zacíleno na Martina Luthera, jeho reformní myšlenky, které v roce 1517 ve Wittenbergu, symbolicky započaly evropské reformační hnutí.

1517 – 2017

Vyvedení ze strachu – příklon k Bohu – otevření se světu.