Sborový den

pozvánka

Na květnou neděli, 9. dubna, se uskuteční sborový den, při němž si připomeneme Den Země. Společně budeme slavit bohoslužby. Děti zůstanou s dospělými v kostele. Po bohoslužbách a po občerstvení jsou dospělí zváni na besedu Postní doba a její enviromentální výzvy s naším hostem, paní Ilonou Mužátkovou. Děti se v té době vydají ve směru bývalého potoka po stopách miroslavských kanálů na výpravu od Šerhalky do Rén (k čističce odpadních vod). Po poledni se sejdeme u společného oběda. Od 14 hodin se budou děti zabývat tématem vody na různých stanovištích kolem kostela. Dospělí se budou moci podívat na film H2Omx o obtížné situaci vodního hospodářství v Mexico City.

Na oběd není třeba se hlásit. Jste zváni na celou neděli, nebo na jakoukoli část programu!