Výroční sborové shromáždění 26. března 2017

Zveme celý sbor na VSS, které se koná v neděli 26. března 2017 v rámci pravidelných bohoslužeb. Uskuteční se doplňující volba do staršovstva na období 2017 – 2019, vyslechneme zprávu o hospodaření sboru za uplynulé období a seznámíme se s rozpočtem na rok 2017, máme také možnost vyjádřit se ke zprávám o životě sboru. Začátek bohoslužeb je pravidelný v 8.30. Upozorňujeme na začátek letního času.