2. června 2019

neděle Exaudi – Vyslyš mě, Hospodine! (Ž 27,7)

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

-bratr farář s dalšími členy sboru se účastní seniorátní neděle ve Vanovicích

-celocírkevní sbírku určenou Jeronymově jednotě jsme vykonali i v kazatelských stanicích, děkujeme vám za vaši štědrost.

-dnešní chrámová sbírka je určena potřeby našeho sboru

Týden ve sboru

Pondělí                     17.00            Seminář pro matky

Úterý                        9.00               setkání maminek s dětmi a farářem (místo se

                                                           upřesní)

                                    19.00            pravidelná porad staršovstva

Středa                       9.00               RC Medvídek

                                    Odpoledne biblické hodiny dětí

Čtvrtek                     15.30            Den pro rodinu a v 17.00 divadlo Zajíc v sedmém

                                                           nebi

                                    18.30            zkouška pěveckého sboru

Pátek                         9.00               Medvídkova kavárnička

Sobota                      podle možností se schází mládež

Neděle                     16.00            Hudba a poezie našich domovů

V neděli 9. a v pondělí 10. června jsou Svatodušní svátky, na bohoslužbách se sejdeme, dá-li Pán v neděli v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích, bohoslužby budou s Večeří Páně. Celocírkevní sbírka o neděli svatodušní je věnována Diakonii, prosím pamatujte na ni. V pondělí svatodušní se sejdeme na bohoslužbách v Miroslavi v 19.00 hodin.