22. září 2019

14. neděle po sv. Trojici

-přivítání, slavíme VP při Díkčinění a děkuji NŠ za vyzdobení kostela

-bohoslužby s VP jsou také v Bohuticích

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji jemu i vám všem, kteří se podílíte na průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích, vážíme si vaší služby

-dnes jsme zváni do Kruhu, kde se chceme připomenout letošní chvíle na Blažkově, a to nejen rodinnou rekreaci, ale také pobyt seniorů a mládeže na LeSeM, začátek je v 17.00

-u horní brány bylo instalováno posezení; bylo uhrazeno z dotace, o niž požádalo RC Medvídek, ale je určeno k využití celému sboru. Doufám, že v těchto místech strávíme pěkné chvíle bez ohledu na věk.

-včera se v Brně konalo setkání vyučujících NŠ, náš sbor byl zastoupen sestrou Jarmilou Šimšovou, děkujeme

Týden ve sboru

Úterý                        9.00               setkání maminek a dětí s farářem u Sterziků

Středa                       9.00               RC Medvídek

                                    13.30            seniorky

                                    odpoledne biblická hodina dětí a konfirmační přípravka

Čtvrtek                     15.30           Dílničky pro rodinu

                                    18.30            zkouška zpěváků

                                    20.00            kroužek vyučujících NŚ

FS ČCE v Kloboukách a středisko Diakonie Morkůvky nás zvou na slavnostní otevření modlitebny a herny, koná se za týden v neděli 29. 9. 2019. V 9. 45 jsou bohoslužby, při nichž káže br. far. Ondřej Titěra, 2. náměstek synodního seniora, v 11.00 je slavnostní otevření, ve 12.00 oběd, ve 13.00 posezení u kávy, ve 14.00 zahraje Dětské divadlo z Dambořic příběh Všude číhají Jeskyňky. Jistě by bylo pěkné, kdyby se také z našeho sboru někdo zúčastnil, prosím domluvte se samostatně, zájezd do Morkůvek neplánujeme.

Mládež (SOM) zve na Otevřený večer No.1 – setkání s far. J. Kellerem, středa 25. 9. v 19.30 na Kounicově ulici 23.

-dnešní chrámová sbírka i dary vděčnosti při VP jsou určeny pro náš sbor, děkujeme vám, že na sbor štědře pamatujete

-domluvte se také na pomoci při stavbě skladiště, děkuji

-po bohoslužbách jsme zváni k osvěžení do Kruhu, děkujeme za přípravu i podporu

Mnozí z vás jistě sledují rozhovory a demonstrace týkající se změn klimatu, zejména mladí lidé apelují, abychom tuto závažnou situaci vzali vážně a aby politici konali. Dovolte, abych vám nyní přečetla vyjádření naší církve ze zasedání synodu v květnu 2019.

 (e-cirkev).