23. února 2020

Ohlášky na neděli 23. února 2020

neděle zvaná Estomihi podle Ž 31,3: „Budiž mi pevnou skalou“

ve středu začíná postní doba

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby v 10.00 v Bohuticích

-Na dnešní program do Kruhu vás zvou bratr Jindřich Mach a sestra Rut Vesecká. Chtějí se s námi podělit o náměty ze seniorátní konference na téma Proč být presbyterem. Budeme mít možnost při rozhovoru kolem stolu si při kávě a čaji promluvit o problematice života ve sboru nejen z pozice prersbytera nebo presbyterky. Přijďte všichni, kdo máte o život a práci ve sboru zájem. Začátek je v 17.00 hodin.

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkuji všem, kdo dnes ve sboru slouží

-ve středu jsme se v našem kostele rozloučili s bratrem Emilem Šimšou, zemřel minulou neděli ve věku 87 let, jistě na něj dobře pamatujete, pokud mohl, byl pravidelným účastníkem bohoslužeb a na sbor až do posledních dnů pamatoval. Pozůstalým, zejména paní Anně Šimšové vyprošujeme pokoj Boží.

– ve čtvrtek odpoledne vykonal bratr farář v našem kostele svatební shromáždění, byli oddáni Renáta, roz. Gregorová a Michal Zvara z Hrádku

Týden ve sboru

Úterý                         9.00           maminky s farářem u Sterziků                             

Středa                       8.30 a 10.00            RC Medvídek

                                    13.30                        seniorky

                                    16.00                        biblická hodina dětí

                                    17.00                        předkonfirmační přípravka

Čtvrtek                      9.30                           biblická hodina pro dospělé

15.30 dílničky

17.00 angličtina

                                  18.30                        pěvecký sbor

                                    20.00                        kroužek vyučujících NŠ

Pátek                         9.00                           Medvídkova kavárnička

Sobota                      setkání kurátorů a místokurátorů v Brně

-připomínáme sborový zájezd do Rané u Hlinska 26. 4. Je to sice ještě opravdu daleko, ale kvůli autobusu by bylo dobře, pokud alespoň trochu o účasti uvažujete, abyste se zapsali do seznamu na nástěnce

-dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete

-na nástěnce je pozvánka na zajímavou přednášku, jsme na srdečně zváni

-po bohoslužbách vás zveme k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-příští neděle je první postní neděle, při níž bude vysluhována svatá večeře Páně