Zrušení bohoslužeb do odvolání

Staršovstvo Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Miroslavi v souladu s nařízením vlády České republiky ve věci nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s zabránění šíření nového koronaviru se rozhodlo zrušit až do odvolání

a) všechna bohoslužebná shromáždění sboru

b) dále všechny aktivity RD Medvídek (preventivně)

c) biblické hodiny dětí a dospělých (preventivně)

d) Výroční sborové shromáždění bude muset být přesunuto na jiný možný termín.

Zrušení všech bohoslužebných shromáždění platí minimálně 30 dnů, počínaje 12. březnem 2020.

O prodloužení či zkrácení lhůty budete staršovstvem informováni. Kdo nemá přístup k internetu bude informován jinou cestou (telefonem, letákem). Na webových stránkách sboru budou zveřejňovány průběžné informace staršovstva.

Pro možnost pustit si z archivu Českého rozhlasu bohoslužby posíláme odkaz na webové stránky Českého rozhlasu: https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/bohosluzby

Pro domácí pobožnosti můžete využít příručky „Na každý den“ nebo „Hesla Jednoty bratrské“.

V případě nejasností, otázek či pochybností volejte faráře sboru David Sedláčka 603 186 128.

O průběhu mimořádné situace vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím: tohoto webu, telefonicky, e-mailem, osobním kontaktem, informačním letákem.

Za staršovstvo

Lia Ryšavá, kurátorka, David Sedláček, farář sboru, telefon: 603 186 128

Taktéž byly zrušeny všechny seniorátní akce.

Synodní rada doporučuje všem staršovstvům zrušení všech pravidelných nedělních bohoslužeb i svolaných sborových shromáždění i ve sborech, kde se schází méně než třicet osob. Podle dostupných informací se však bez omezení účasti mohou konat pohřby. Spolu se synodní radou vás vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným a především k modlitbě.