Rubriky
Dění ve sboru

Bohoslužby 20. 12.

Bohoslužby na 4. adventní neděli budou dle rozpisu pouze pro mladší generaci s dětmi. Z kostela bude obraz i zvuk přenášen po internetu. Další bohoslužby budou na Boží hod pro seniory a střední generaci (bez dětí).

Rubriky
Dění ve sboru

Aktuální informace k bohoslužbám 18. – 23. 12.

Bratři a sestry, podle nejnovějšího vládního nařízení platí od 18. prosince ve věci bohoslužeb tato pravidla:

  • bohoslužeb se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 20 % míst k sezení
  • před vstupem do kostela/modlitebny si účastníci dezinfikují ruce
  • účastníci dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel
  • účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech
  • povinné roušky – netýká se osob přednášejících (např. kazatelů, zejména při kázání)
  • během bohoslužeb nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje
  • v rámci shromáždění zpívá max. 5 osob (společný zpěv lze nahradit jinými prostředky)

Informace bereme z webu e-cirkev.cz

Co to znamená pro nejbližší dny v miroslavském sboru?

1. Je třeba říct, že nařízení platí do 23. prosince. Co bude následovat dál, hlavně co se týká 25. prosince, Božího hodu vánočního, nevíme.

2. Vzhledem ke kapacitě miroslavského kostela je možné pokračovat v bohoslužbách podle posledního rozhodnutí staršovstva. Bohoslužeb se mohou účastnit vybrané skupiny členů. Tzn. 20. prosince v 8:30 budou bohoslužby pro rodiny s dětmi a pro mládež.

3. Kdo se necítí na to jít na bohoslužby i v rámci těchto platných opatření, ať nechodí. Rozhodnutí je respektováno.

4. Pro kazatelské stanice se nic nemění (vzhledem ke kapacitě bohoslužebného prostoru modliteben a počtu účastníků).

David Sedláček, farář sboru

Rubriky
Dění ve sboru

Přenos bohoslužeb 13.12.

Odkaz na přenos z bohoslužeb (odkaz lze použít i pro zpětné zhlédnutí videa)
Pozn.: omluvte sníženou kvalitu audia – příště by to mělo být lepší 😉

Rubriky
Dění ve sboru

Jiná podoba webu

Z jistého důvodu přestala fungovat šablona zobrazující sborové stránky tak jak je znáte, a tudíž bylo nutné web přepnout do této podoby, aby byl dostupný. Na opravě se pracuje.

Rubriky
Dění ve sboru

Přenosy z bohoslužeb

Tuto neděli chceme vyzkoušet přímý přenos z bohoslužeb. Byla by to možnost pro ty, kteří by rádi na bohoslužbách byli, ale necítí se úplně zdraví, bude náledí apod. Také chceme vyjít vstříc skupině, která bude zrovna doma (viz informace konání bohoslužeb v prosinci). Odkaz pro sledování přenosu najdete v neděli ráno na těchto webových stránkách.

Rubriky
Rozpisy

Rozpis prosinec 2020

Rubriky
Online bohoslužby

Online bohoslužby 6. prosince

Bohoslužby na 2. neděli v Adventu budou opět online z miroslavského kostela. Najdete je v neděli ráno na youtube kanálu ČCE Miroslav. Po bohoslužbách bude možnost připojit se k virtuální kávě (cca v 9:30).

Kdo máte zájem, virtuální místnost je na této adrese: https://meet.vpsfree.cz/VirtualniKruh

Rubriky
Dění ve sboru

Sborové ohlášky

Sbírka Jubilejní toleranční dar vynesla 11400,-Kč. Děkujeme za vaši ochotu podílet se na sbírce.

Sbírka na Adopci na dálku zatím vynesla 9500,-Kč. Sbírka pokračuje až do 2. neděle adventní. Sbírka tak nahrazuje výnos Dárkování, které letos nemůžeme uskutečnit. Část sbírky bude určena na pravidelnou platbu Adopce na dálku a zbytek posíláme na původní projekt, který měl být letos spojen s Dárkováním. Jedná se o znojemskou charitu, konkrétně na polohovací lůžko. 

U sestry Jarky Šimšové si můžete objednat Evangelický kalendář 2021 a Na každý den 2021. Jedna brožura stojí 150,-Kč.

Příští bohoslužba na 2. neděli adventní bude on-line z miroslavského kostela.

Rubriky
Dění ve sboru Online bohoslužby

Živý přenos z Pardubic

Online bohoslužby z Miroslavi tentokát nepřipravujeme, jelikož se spolu s ostatními sbory připojíme k živému přenosu z Pardubic od 9h. Bohoslužbu povede synodní senior Daniel Ženatý.

Rubriky
Dění ve sboru

Videosetkání

Virtuální káva po těchto nedělních bohoslužbách se líbila, a tak jsme ji naplánovali i na tuto neděli na 9:30. Změna: pořádá se celocírkevní živý přenos z Pardubic, více info zveřejníme. Proto nebude virtuální káva v 9:30, ale hned jak skončí přímý přenos.

Kdo máte zájem, virtuální místnost je na této adrese: https://meet.vpsfree.cz/VirtualniKruh

Máte-li problém s připojením/mikrofonem, můžete zkusit stránku otevřít v jiném prohlížeči, příp. přes chytrý telefon. Podorobnější návod.

Rubriky
Dění ve sboru

Školné Marie Namutebi

Jelikož se tradiční „Dárkování“ v tomto roce nekoná, pořádáme mimořádnou sbírku na projekt Adopce na dálku, konkrétně na školné Marie Namutebi, dívky žijící v ostrovní části Ugandy. Více informací o této naší dlouhodobé iniciativě najdete na samostatné stránce.

Přispět můžete buď bankovním převodem (zpráva pro příjemce: adopce, číslo bankovního účtu sboru: 1582635309/0800), nebo osobně bratru Vlastimilu Férovi. Sbírka potrvá do 6. prosince.

Bude-li výtěžek vyšší než náklady na Mariino vzdělání, pošleme zbylé peníze na původní plánovaný cíl letošního Dárkování, znojemskou charitu, která za ně může pořídit další polohovací postel pro potřebného klienta.

Rubriky
Dění ve sboru Online bohoslužby

Online bohoslužby + Virtuální káva

Po online bohoslužbách tuto neděli, ke kterým srdečně zveme, bude možné se připojit k neformálnímu online setkání pro zájemce. Adresa je: https://meet.vpsfree.cz/VirtualniKruh a očekáváme, že se tam setkáme okolo 9:30. Vzhledem k tomu, že tento čas nebyl oznámen včas dopředu a díky tomu, že bohoslužby je možné si pustit v neděli kdykoli během dne, omlouváme se všem, kdo to zjistíte pozdě.

Bohoslužby budou zveřejněny jako již dříve na youtube kanálu FS ČCE Miroslav.

Rubriky
Online bohoslužby

Video bohoslužby 15. listopadu

Dobré ráno, k dnešním online bohoslužbám se můžete „připojit“ pod tímto odkazem. Srdečně zveme ke sledování.

Rubriky
Online bohoslužby

Online bohoslužby na neděli 8. listopadu

Další online bohoslužby jsou již v internetovém éteru. Sledovat můžete teď, v neděli ráno, či kdykoli potom.

Rubriky
Online bohoslužby

Online bohoslužby #3

I na zítřejší neděli 1. listopadu pro vás připravujeme nahrávané bohoslužby. Nejpozději zítra v 8:30 na kanálu FS ČCE Miroslav.