Author Archives: admin

3. listopadu 2013

Bohoslužby v kaz. stanicích: 10°° opět po čase v M.Krumlově, v 10°° v Litobratřicích čtené a ve 14°° Troskotovice

odpoledne v 16°° vernisáž výstavy obrazů v kostele

Včera jsme se zde v kostele rozloučili s Emilem Matyškem, 85let, slovy žalmu 40 „Aj, jduť, jakož v knihách psáno jest o mně.“ Bůh všelikého potěšení ať zůstává se zarmoucenou rodinou.

Příští týden:

v pondělí 18°° biblická hodina v Bohuticích

v úterý od 9°° maminky s farářem u Sterziků, večer v 19°° porada staršovstva

ve středu dopoledne Medvídek, ve 13.15 nejmenší děti, 16.45 starší děti, 19°° přípravka učitelek NŠ a ve 20.30 biblický kroužek

ve čtvrtek v 9.30 biblická hodina dospělých na faře, 14.45 mladší děti a v 16.30 konfirmační cvičení

v pátek od 16hodin výtvarka pro děti v Kruhu a v 19°° zkouška zpěvu

v sobotu je Brně vzdělávání laiků, které vede náš br.fr., večer v 19°° mládež

Příští neděli 10.11. bohoslužby jako obvykle (Mi, Li, Bo) a v 16°° hodin divadelní představení „Oskar a Růžová paní“.

27. října 2013

Ohlášky na 22. neděli po Svaté Trojici

Bratři a sestry, ještě jednou vás vítám, hosty i domácí, na dnešních bohoslužbách. Dnes se v našem sboru konají ještě čtené bohoslužby v Litobratřicích a odpoledne v Bohuticích. Bratr farář Titěra je s rodinou na dovolené.

V minulém týdnu ve středu 23. října jsme se zde v kostele rozloučili se sestrou Mirkou Bechovou slovy žalmu 4., pozůstalé rodině přejeme pokoj Boží a posilu na každý den.

Tento týden jsou do středy školní podzimní prázdniny, to se týká i pravidelných sborových setkání, pouze
ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky.

Ve čtvrtek v 9.30 zvu na biblickou hodinu starší generaci, odpoledne v 14.45 mladší děti a v
16.30 je konfirmační cvičení.

V pátek v 16°°zvu děti do Kruhu na výtvarku a zpěváky v 19°°ke zkoušce zpěvu

V sobotu se sejde mládež v 19°°.

Příští neděli, 3.listopadu, se kromě pravidelných bohoslužeb (Miroslav, Litobratřice, Troskotovice) budou také konat po více než roce bohoslužby v M.Krumlově v 10°° hodin. Byli pozváni všichni členové kazatelské stanice, abychom se mj. také domluvili, jak konat v MK bohoslužby i nadále (zda pravidelně a v jaké frekvenci či zda pouze příležitostně.)

V sobotu 2. listopadu se sejdou učitelé NŠ v Praze, z našeho sboru se zúčastní sestra
Jarmila Šimšová, děkujeme.

Příští neděli 3. listopadu bude v Kruhu v 16 hodin zahájena výstava obrazů, srdečně vás
už nyní zvu.

Za dva týdny, v neděli 10. 11., bude zde v kostele v 16°° divadlo. I s tím počítejte při
plánování svého programu.

Ačkoliv v našem sboru není zvykem sdělovat jmenovitě, že sbor přijal finanční dar, činím na pokyn staršovstva výjimku. Paní Edeltraud Hemmetzberger, neteř sester Dočkalových, věnovala při prodeji zděděného domu našemu sboru 10 000,-Kč. Staršovstvo jí písemně poděkovalo.

Pod kruchtou si můžete objednat nástěnné kalendáře ČCE (modré) a dárky z Rolničky! Dva různé objednávkové formuláře!

Dnešní sbírka je jako každý rok na poslední říjnovou neděli určena na Jubilejní tolerančnídar. (Podrobnosti čtěte na nástěnce.)

Před týdnem byla naším hostem sestra farářka Radmila Včelná. Po návratu domů napsala bratru kurátorovi dopis, z čehož část nyní přečtu:
„ … děkuji ještě jednou za návštěvu u Vás v Miroslavi. Bylo to velmi milé a příjemné, ale také jsem s radostí a obdivem mohla vidět tolik lidí, kteří berou nejen Pána Boha a víru, ale i svůj sbor vážně a záleží jim na něm. Uvědomila jsem si taky, co Vy už asi dávno víte – že taková tradice, jakou nesete, je velký závazek a že ji také bude v téhle době třeba nově promýšlet, aby se z ní nestala jen prázdná slupka.

Moc bych Vám přála, abyste zas brzy měli svého faráře, aby jeho obdarování byla pro Miroslav přínosem a aby se život sboru a práce v něm posouvaly dál dobrým směrem. Vyřiďte, prosím, všem, že se mi u Vás moc líbilo.“

Vyslechli jste dnešní ohlášky, pokračujeme písní 200 V tvé síle, Pane Bože můj

Lia Ryšavá

 

20. října 2013

Dnes je 21.neděle po Trojici a srdečně vás všechny vítám. Především vítám sestru farářku Radku Včelnou z Jasenné,která je naším hostem už od včerejšího dne. Sestra Včelná bude kázat ještě v Litobratřicích. Děkujeme za její službu v našem sboru a přejeme hezkou neděli.

Náš bratr farář káže a křtí dvě děti v místě bývalého působiště,ve sboru v Opatovicích, kde v současné době faráře nemají.

Část mládeže je na seniorátní školce v Břeclavi.

Protože byla včera večer beseda se sestrou Včelnou, NEBUDE dnes večer nešpor ani program v Kruhu.

(Odpoledne ve 14.30 se např. koná koncert absolventů SCHEA s církevním kantorem ve sboru v Heršpicích, podrobnosti na nástěnkách)

 

Minulý čtvrtek zemřela v domově ve Skalici sestra Mirka Bechová. Bylo jí 69 let. Pohřeb bude v našem kostele ve středu 23. října ve 14 hodin. Její sestře i dalším příbuzným ať zní Boží slovo potěšení a pokoje. Po bohoslužbách bude rakev odvezena ke zpopelnění.

 

Program příští týden:

v úterý v 19 hodin má staršovstvo v plánu další mimořádnou poradu s rozhovorem nad ekonomickými otázkami a a dotazníkem z ústředí církve ohledně budoucího samofinancování církve.

Ve středu dopoledne se schází mateřské centrum v Kruhu, po poledni (13.15) at·NECHODÍ nejmenší děvčata,protože se bude konat od 14 h.pohřeb v kostele.

Biblická hodina starších dětí bude v16.45 na faře a biblický kroužek v kruhu ve 20.30.

Ve čtvrtek v 9.30 biblická hodina dospělých; ve 14.45 přijdou mladší děti a v 16.30 konfirmandky.

V pátek je v 16 hodin v Kruhu výtvarka pro děti a v 19hodin zkouška zpěvu.

O sobotním konání mládeže zatím není nic známo(začínají prázdniny)

 

Ve dnech kolem 28.října jsou podzimní školní prázdniny, tedy i náš bratr farář bude mít dovolenou od soboty 26. do středy 30.října.

Chrámová sbírka příští neděle je určena na Jubilejní Toleranční Dar.Počítejte s tím,prosím. (podrobnosti na nástěnce)

V Příštím týdnu ve čtvrtek a v pátek bude k evangelickému hřbitovu přistaven kontejner k úklidu spadaného listí. Prosíme všechny ochotné bratry a sestry, aby využili tuto možnost k úklidu hrobů svých blízkých i ostatních míst hřbitova. Děkujeme.

Sledujte na nástěnkách avizované akce konané vždy v neděli odpoledne v našem kostele.

Po bohoslužbách jste zváni k besedě při kávě a čaji v Kruhu.

 

Jarmila Šimšová

Divadlo – Oskar a růžová paní

Oskar a růžová paní – divadlo o přátelství desetiletého chlapce Oskara, který tráví své dny v nemocnici, a jeho pečovatelky, a o dopisech adresovaných Pánu Bohu.

Uvedou Jan Sklenář a Martina Eliášová z Klicperova divadla v Hradci Králové 10. listopadu 2013 v 16.00 v kostele.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme.

SOMcup ve volejbale

Dne 28. 9. 2013 se uskutečnil na volejbalovém hřišti v Miroslavi již 3. ročník SOMcupu ve volejbale. Turnaje se účastnily 4 týmy. Vítězný tým tvořili 4 hráči z Vanovic a 2 hráči miroslavští. Diplom za druhé místo získal tým Nízké ambice, který byl spíše smíšený (Nosislav, Brno, Miroslav). Na třetím místě se umístil tým Berušek, který tvořili kluci z Klobouk u Brna a miroslavská hráčka Jana Sterziková. Na posledním místě byl tým Breberušky, tvořen převážně hráči Ryšavými. Díky skvělému počasí, dobře připravenému hřišti a fanouškům, jejichž fandění bylo nejvíce slyšet při podáních, si dovoluji tvrdit, že se turnaj vydařil.

Zuzana Ryšavá

Varhanní koncert – Chorál jako inspirace

Zveme Vás na varhanní koncert “Chorál jako inspiracev neděli 13. října 2013 v 16 hodin. Hostem v našem kostele bude Hana Kaslová-Ryšavá, která uvede chorální skladby Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Petra Ebena a Jeanne Demessieux.

13. října 2013

1)
přivítání

2)
kaz. stanice dnes: Jevišovka 10.30 s VP ;
Bohutice 13.30 s VP

 3)
v 16°° hodin v Miroslavi v kostele varhanní
koncert Hany Ryšavé-Kaslové. Program nese název „Chorál jako inspirace“ a my
zjistíme, které skladby nám známé ze zpěvníku, byly zpracovány varhanními
skladateli. Těšíme se na koncert odpoledne ve čtyři.

 4)
Včera se konal pohřeb v Jevišovce. Zemřela sestra
Judita Jakubjanská v 96 letech. Dnes žila v domově v Šanově,
dříve věrná účastnice bohoslužeb.

 5)
V příštím týdnu:

v pondělí: od 9 hodin maminky s farářem u Počarovských

v úterý: celý den návštěvy v M.Krumlově, protože chceme
obnovit konání bohoslužeb v MK. První se budou konat v neděli 3.listopadu
v 10°° hodin.

ve středu: nejmenší děti ve 13.15 ; sestry seniorky ve 13.30 ;
starší děti v 16.45 ; přípravka učitelek NŠ v 19°° a biblický kroužek
ve 20.30 hodin.

ve čtvrtek: biblické hodiny NEBUDOU, protože br.fr. je
v Praze na Diakonii.

v pátek: v 16°° výtvarný kroužek v Kruhu pro děti ;
19°° zkouška zpěvu

 

6)
Příští víkend se koná seniorátní školka mládeže
v Břeclavi (podrobnosti na nástěnce)

 7)
Příští sobotu (19.10) v 19°° hodin večer bude
v Kruhu beseda s hostem, sestrou farářkou Radkou Včelnou z Jasenné,
která pak druhý den bude v našem sboru sloužit. Je dobré a užitečné poznat
i faráře z jiných koutů církve… zejména chceme-li některého oslovit a
požádat o službu v našem sboru.

8)
Za týden, v neděli 20.října slouží tedy
v našem sboru, v Miroslavi a Litobratřicích, sestra farářka Včelná.

 9)
Sbírka minulé neděle 3.191,- na celocírkevní Fond
sociální a charitativní pomoc a 3.430,- při VP pro potřeby našeho sboru.

 10)
Mám oznámit, že peníze vybrané za zájezd do Kralic
přesně pokryly náklady na cestu, nebude se nic dalšího vybírat ani vracet.

 11)
Na nástěnce visí (žlutý) plakát na divadelní
představení o sv.apoštolu Pavlovi, které se bude hrát v ř.k.kostele
v Troskotovicích příští sobotu v 10 hodin dopoledne. Zájemci ať se
domluví na společné cestě auty.

 12)
Staršovstvo rozhodlo o poskytnutí částky 4.000,-Kč na
Seniorátní fond pomoci pro doplnění Personálního fondu slabších sborů
v našem seniorátě (např. Znojmo).

29. září 2013

18. neděle po Trojici

Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách. Vítám zejména příchozí z kazatelských stanic, seniorátní mládež, která měla u nás volejbalové setkání, vítám hosty i domácí.

* kaz.stanice nebudou je totiž 5. neděle v měsíci 5.neděle v měsíci + sborové shromáždění

* ani nešpor a program v Kruhu

* v druhé části bohoslužeb dle ohlášení rozhodneme o návrhu sloučit sbory Hrabětice + Miroslav

Připomenutí pravidelného sborové programu:

pondělí – maminky s br.fr u Machů od 9hodin

úterý – 18hodin správní komise Hrabětic (odjezd v 17.30)

středa – dopoledne Centrum Medvídek v Kruhu ; ve 13.15 se sejdou nejmenší děvčata ; ve 13.30 sestry seniorky ; v 16.45 starší děti k biblické hodině ; v 19°° přípravka učitelek NŠ a od 20.30 biblický kroužek

čtvrtek – 14.45 mladší děti a v 16.30 konfirmační cvičení

pátek – od 16hodin děti v Kruhu budou mj. společně péci chleba pro neděli Díkčinění ; od 19hodin zkouška zpěvu

* příští víkend se v Jindřichově Hradci koná Celocírkevní sjezd (nejen) evangelické mládeže. I náš sbor tam bude mít své zástupce. Přejeme hlavně dobrý program.

* příští sobotu se bude v našem seniorátě mluvit o restitucích. Přijde synodní senior a synodní kurátorka a od 10hodin na zelené faře v Brně I se bude debatovat. Zájemci o rozhovor na toto téma jistě ať směřují v sobotu do Brna. (více na nástěnce)

* Příští neděli 6. října budeme v našem sboru slavit Díkčinění. Při bohoslužbách v Miroslavi, Litobratřicích a Troskotovicích bude též vysluhována sv. večeře Páně.

* Sbírka v neděli Díkčinění je celocírkevní, vyhlášena na Fond sociální a charitativní pomoci. Mysleme na to.

* V uplynulém týdnu se sešlo staršovstvo k rozhovoru věnovanému výlučně ekonomickým otázkám. Zahájilo přípravu střednědobého výhledu (cca 3-5roky) nutných oprav a investic v našem sboru. Až bude takový plán hotov, budete s ním pochopitelně seznámeni. Staršovstvo se také musí věnovat materiálům o finanční soběstačnosti sborů a církve, které poslala k jednání ÚCK z rozhodnutí synodu. Rozhovor jsme začali a zjistili jsme, že v něm musíme trpělivě pokračovat ještě několik dalších setkání. I s výsledky těchto rozhovorů posléze sbor seznámíme.

* Po bohoslužbách jste zváni do Kruhu k besedě, kde se mj. pokusíme najít vhodný termín pro konání klasických biblických hodin. (bývaly ve čtvrtek v podvečer). Tam bude také možné domluvit si ještě nákup zeleniny od Brožků, informujte se u mě.

Před odchodem do NŠ zvu děti ke stolu Páně.

Připravujeme – podzim 2013 v evangelickém kostele v Miroslavi

VARHANNÍ KONCERT

Chorál jako inspirace

Hana Kaslová – Ryšavá

uvede chorální skladby Johanna Sebastiana Bacha, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Petra Ebena a Jeanne Demessieux v neděli 13. října 2013 v 16.00 hodin

VÝSTAVA OBRAZŮ

Krišan Petrescu

malíř a výtvarník z Prahy, FS ČCE Střešovice,  vystaví svá díla během listopadu

VERNISÁŽ se uskuteční 3. listopadu 2013 v 16.00 v Kruhu

DIVADLO

Oskar a růžová paní

o přátelství desetiletého chlapce Oskara, který tráví své dny v nemocnici,  a jeho pečovatelky, a o dopisech adresovaných Pánu Bohu uvedou Jan Sklenář a Martina Eliášová z Klicperova divadla v Hradci Králové 10. listopadu 2013 v 16.00 v kostele

 Vstupné je vždy dobrovolné. Srdečně zveme.

 

22. září 2013

Milí bratři a sestry!

Dnes je sedmnáctá neděle po svaté
Trojici a já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.

1.      Dnes
se konají bohoslužby ještě dopoledne v 10.°°hod,v Litobratřicích a ve
13.30hod.v Bohuticích.Všechny  vykoná br.
vikář a já mu děkuji za jeho službu v našem sboru.Náš bratr farář dnes
káže a přednáší o novém zpěvníku v Olomouci.

2.      Dnes
v podvečer v 17,- hodin se sejdeme v Kruhu kde si v pásmu
vyprávění a obrázků účastníků letošního Blažkova přiblížíme jeho atmosféru.

3.      V příštím
týdnu se budou konat následující setkání:

-v úterý se v 19°° hodin sejde staršovstvo ke své
plánované mimořádné poradě, jejímž tematem by mělo být budoucí financování
sboru i celé církve jak v krátkém výhledu 1-3 let, stejně tak v plánu
dlouhodobém. Prosím presbytery, aby si prostudovali materiály které jsme
obdrželi elektronickou poštou od br.faráře a to metodikou dle doporučení naší
sborové účetní ses.Vesecké.

-ve
středu dopoledne se koná Medvídek, ve 13.15 nejmladší děvčata(předškolní a 1.
třída) ,v 16.45 mají biblickou hodinu starší děti. Ve 20.30 začíná v Kruhu
další ročník biblického kroužku, který vede ses. Daniela Bednaříková. Tentokrát
budeme číst epištolu Efezským.

-ve
čtvrtek ve 14.45 se sejdou mladší děti a v 16.30 konfirmandky ke svému cvičení

-v
pátek bude v 16hodin pravidelné rukodělné vytváření s dětmi v Kruhu a od 19°°
zkouška zpěvu


o příštím víkendu bude seniorátní mládež
hrát v Miroslavi volejbal. Organizační zajištení má na starosti br. Radek Fér.


Příští neděli 29.září se bude v rámci pravidelných bohoslužeb konat mimořádné
sborové shromáždění s jediným bodem, a to Dohoda o sloučení farních sborů v
Miroslavi a Hraběticích. Pozvánku na toto shromáždění i znění Dohody máte k
dispozici na stolečku pod kruchtou k rozebrání.

4.    A protože s koncem září končí vikariát, dnes
to bylo naposledy,co jsem z tohoto místa děkoval br. vikáři Otto Miklíkovi
za jeho službu v našem sboru. Vždy to byla služba celodenní,neboť kázal na
dvou,neb třech místech.A jistě mi dáte za pravdu když řeknu,že jeho kázání byla
srozumitelná a přesvědčivá a nenechávala nikoho na pochybách,že má před sebou
budoucího faráře . Rozhodnutí vikariátní komise bylo však jiné a v nás
všech zanechalo spoustu otazníků.Protože neznáme všechny okolnosti,nepřísluší
nám nad nikým činit jakékoli soudy.Přísluší nám pouze upřímně věřit a modlit se
za to,třebaže se po lidsku zdá,že je vše uzavřeno a skončeno,aby se i
v tomto případě prosadila Pravda,která je nad námi.


bych chtěl v tuto chvíli Vám br.vikáři poděkovat za vaši schopnost
naslouchat lidem, hovořit s nimi o jejich radostech i nesnázích,ale také o
otázkách víry a za vaši ochotu a připravenost jim vždy poradit a dle svých
možností i pomoci. Děkuji Vám i za to,že jste se účastnil života sboru i nad
rámec svých vikářských povinností,např. při brigádách v Hraběticích.

Jako
upomínku na rok vikariátu v našem sboru přijměte tento dárek,který
s citem a láskou vytvořila ses.Jiřka Uhříková.

5.   Před odchodem do NŠ zvu děti ke stolu Páně.

15. září 2013

Dnes je 16.neděle po Trojici

* přivítání všech přítomných

* + zejména bratry Bernharda Lübberinga a Michaela Standeru, kteří stáli na samém počátku spolupráce a pomoci na Židovském hřbitově. (Lia, Erik + pozdravy)

* bohoslužby v kaz. stanicích: dnes se koná sborové shromáždění v Jevišovce, kde sestry vysloví souhlas se změnou na kazatelskou stanici Miroslavi. (Nás podobné jednání čeká za dva týdny v neděli 29.září.)

* (v pátek byl koncert židovské hudby ; včera jsme byli v Kralicích… )

* Dnes večer nebude nešpor ani program v Kruhu.

Po bohoslužbách jste zváni do Kruhu k besedě s hosty z Německa při kávě a čaji(před jejich odjezdem)

Program sborové práce se v týdnu rozjíždí na plné obrátky:

v pondělí jedou bratří do Hrabětic dokončovat špinavou práci při úklidu fary (v 8hodin tam bude přistaven kontejner) Děkujeme bratřím v důchodu i vysokoškolákům, kteří mohou pomoci od rána.

v úterý se sejdou maminky s br. farářem u Drastíků od 9hodin ; večer ve 20hodin bude přípravka učitelek NŠ

ve středu dopoledne v Kruhu bude Medvídek ;

ve 13.15 se poprvé sejdou na faře nejmenší děvčata (předškolní a 1.třída) ;

ve 13.30 mají schůzku sestry seniorky v Kruhu a od 15.hod se začínají shromažďovat věci na Bazar dětského ošacení,viz plákátek před kostelem

a v 16.45 v presbyterně skupinka starších dětí

 

ve čtvrtek ve 14.30 mladší děti

a v 16.30 děvčata ke konfirmačnímu cvičení

v pátek od 16hodin bude výtvarné pracování s dětmi v Kruhu a v 19hodin první zkouška pěveckého sboru.

 

Vím, že je toho napoprvé hodně najednou. Ohlášky visí v písemné formě na nástěnce před kostelem, místa a časy těch setkání v týdnu, které se vás týkají, studujte také tam.

 

* Příští sobotu vede br.fr. seniorátní vzdělávání laiků v Brně a v neděli káže v Olomouci, kde je též beseda o chystaném novém zpěvníku.

* U nás káže příští neděli – naposledy, protože vikariát je do konce září – bratr vikář Miklík.

* Pozvánku a program mimořádného sborového shromáždění, které bude v neděli 29.září si vezměte na stolečku pod kruchtou.

 

* Děkujeme všem, kdo v minulých dvou týdnech přijali hosty do svých domovů, i těm, kdo se starali o společná jídla, těm, kdo pracovali na ŽH, i jinak podpořili mimořádné akce, které se ve sboru konaly. Další koncerty, vernisáž výstavy i divadelní představení nás ve sboru během podzimu ještě

čekají. Těšme se na ně.

 

* Před odchodem do NŠ zvu děti ke stolu Páně.

8. září 2013

* vítám vás všechny, zejména hosty ze Slovenského Beckova a prosím sestru farářku (br.kurátora) o krátký pozdrav.

Naše pravidelná oznámení:

* bohoslužby dnes budou ještě v 10°° v Litobratřicích, odpoledne ve 13.30 v Bohuticích

* večerní nešporní pobožností v 19°°hodin poslouží br.vikář a představí hosta pana Jakuba Chobáka, literárního teoretika a publicistu. Tematem večera je „Barokní poezie a básně Martina Jirouse“. Přijďte večer i do Kruhu.

* v úterý přijedou do našich rodin studenti z Recklinhausenu k pomoci s pracemi na židovském hřbitově. Děkujeme všem, kdo se jich ujmete. Jejich pobyt končí v sobotu ráno, ale fakticky vrcholí…

* … již v pátek večer v 17°° hodin zde v kostele, kdy bude Koncert židovské barokní hudby. Účinkuje Collegium Musicum Brno s uměleckou vedoucí Ellen Machovou. Členem souboru je také br.Jiří Květon. Je to pátek podvečer, pamatujte na to a přijďte, (ať nemají účinkující početní převahu J) Vstupné je dobrovolné, někteří z vás se ujali sponzorství. Děkujeme.

* Sestry seniorky se sejdou v Kruhu až další týden, ve středu 18.září (až tu nebudou hosté z Německa)

* také termíny biblických hodin dětí se teprve domlouvají podle školních rozvrhů

* Nadcházející sobotu 14.září jedeme společně v 8.30 z autobusového nádraží na celocírkevní slavnost k 400.výročí posledního vydání Bible v tamní tiskárně do Kralic nad Oslavou. Vezměte si s sebou svačinu a 150,-Kč na autobus, předpokládaný návrat kolem 18.hodiny. Ještě jsou volná místa.

* V minulém týdnu byla porada staršovstva, z ní vyjímáme následující:

* staršovstvo vyhlašuje na neděli 29.září sborové shromáždění s jediným tematem: tj. Dohoda o sloučení farních sborů Miroslav a Hrabětice. Na stolečku pod kruchtou jsou pozvánky i ona dohoda; vše též visí na nástěnce před kostelem.

* staršovstvo bude mít mimořádnou poradu 24.září pouze k tematu financování sboru a budoucí ekonomické soběstačnosti církve (materiály synodu).

* staršovstvo rozhodlo o konání Adventního Dárkování 1.adventní neděli odpoledne a požádalo sestry Ivu Ryšavou a Marii Počarovskou, zda by se opět ujaly organizace s týmem, který osloví. Vás všechny, sestry a bratří, prosíme, abyste pokračovali v rukodělných přípravách a přispěli svými výrobky. Děkujeme.

* stále jsou ještě k dispozici knížky kázání br.fr. Pavla Skály pod kruchtou za 150,-Kč.

* sbírka minulé neděle pro celocírkevní Fond křesťanské služby činila dohromady 3.372,-Kč. Také děkujeme.

 

Děti před odchodem do NŠ zvu před stůl Páně…

Dětský bazar 18. a 19. září 2013

Rodinné centrum Medvídek pořádá již

OSMÝ DĚTSKÝ BAZAR

18. – 19. září 2013

Podzimní a zimní dětské oblečení, vybavení, sportovní potřeby a hračky.

Vše pouze čisté, funkční a v dobrém stavu.

Můžete nabídnout k prodeji a sami navrhnout cenu, vyzvednout si peníze za prodané zboží, neprodané zboží si vzít zpět. Za každý vystavený kus vybíráme předem 1Kč. Provize z prodaného zboží je 10%. Nebo můžete darovat, co vám přebývá. Zboží bude prodáno za symbolickou cenu nebo nabízeno zdarma.

VÝBĚR ZBOŽÍ středu 18. září 15 – 18 hod.

NÁKUP ZBOŽÍ čtvrtek 19. září 8 – 17 hod.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ čtvrtek 19. září v 19.30

Výtěžek je určen na potřeby RC Medvídek
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE PRODAT I NAKOUPIT!!!

Miroslav, Husova 44, sálek u evangelického kostela