5. října 2014

Milí bratři a sestry!

Dnes je šestnáctá neděle po svaté Trojici. Všechny vás srdečně vítám, domácí i hosty při těchto bohoslužbách.

Dnes se nebudou konat bohoslužby v žádné kazatelské stanici,dnes je pro náš sbor slavnostní neděle,neboť odpoledne ve 14.30 bude zde v tomto kostele br.seniorem pověřen k duchovenské činnosti v našem sboru br.far.David Sedláček. K této slavnosti jsme všichni srdečně zváni,přijedou také bratři a sestry z kazatelských stanic, hosté z Krouny a Rané u Hlinska,kde Sedláčkovi působili,zpěváci z Nosislavi a mnozí další hosté.Děkuji sestrám,které připravují pohoštění a obsluhu hostí.

  1. Náš bratr farář je s velkou skupinou mládeže na sjezdu evangelické mládeže v Kroměříži a vrátí se po poledni.

2.  Včera se konal pohřeb br.faráře Rozbořila, emeritního seniora brněnského seniorátu.

3.   V příštím týdnu se budou konat následující setkání:

             -v úterý v 19. hodin se koná na faře pravidelná porada staršovstva,prosím presbytery,aby

podepsali oběžníkovou knihu na stole pod kruchtou a doplnili body programu

-ve středu dopoledne v Kruhu RC Medvídek, ve 13,30 se sejdou seniorky v Kruhu,

v 15.45 hod.bude schůzka mladších dětí na faře a v 16,45 schůzka starších dětí,ve 20. hod přípravka učitelek NŠ.

-ve čtvrtek  v 9.hodin se bude konat na faře první biblická hodina a v podvečer v 18.hodin se koná konfirmační cvičení

-v pátek v 15. hodin  bude setkání dětí u Počarovských na zahradě,v případě nepříznivého počasí v 16.hodin tvoření v Kruhu, od 18.30 bude v Kruhu zkouška zpěvu.

–  v sobotu v 15 hodin se sejdou děti v Kruhu kde budou pod vedením učitelů NŠ  v rámci výtvarné dílny vytvářet svíčky a péct chleba

–  v sobotu v 19 hodin se koná schůzka mládeže na faře

4. Bratr kurátor děkuje br.Martinu Ryšavému za vykácení a odvoz náletových dřevin ze dvora fary,ses.Jarce Šimšové za úpravu odpadních latí ze střechy fary ke zhotovení ohrady kompostu na farské zahradě a jejich vzorné uložení a všem bratřím,kteří se zúčastnili úterní brigády na faře.

5. Příští neděle bude neděle Díkčinění za zemské úrody,při bohoslužbách bude zde v Miroslavi i v kazatelských stanicích vysluhována svatá Večeře Páně. Zároveň  si bude naše církev připomínat šestisté výročí vysluhování podobojí.

Tomuto výročí jsou věnovány i ekumenické bohoslužby, které se budou konat příští neděli v kdysi utrakvistickém nyní římskokatolickém chrámu v Hostěradicích, za účastí  zástupců Československé církve husitské z Brna a také římskokatolické církve z Hostěradic. Kázat bude br.farář David Sedláček.

Tomuto výročí jsou věnovány také některé pořady v českém rozhlase a to na stanici Vltava příští neděli odpoledne od 14. do 16. hodin.Více informací čtěte na nástěnce před farou.

6. Nyní odejdou děti na faru do nedělní školy.