Pěvecký sbor

V pondělí večer od 20:15 se na faře schází početná skupina lidí, které baví sborový zpěv. Po krátkém rozezpívání zkoušíme vícehlasé písně z různých období a těšíme se ze společného souzvuku. Čas od času naším zpěvem obohatíme liturgii při nedělních bohoslužbách.

Kontakt na sbormistra: Radek Fér, 725884592