Nedělní škola

Děti odcházejí během bohoslužby po ohláškách z kostela do nedělní školy v presbyterně na faře. Tam se jim již věnují dva učitelé. Nedělní školu zahajujeme společnou písní (Slunce svítí) a po úvodním slovu, další písni a modlitbě se dělíme na dvě skupiny podle věku. Učitelé dětem vykládají biblický příběh určený pro danou neděli (http://katecheze.evangnet.cz/aktualni-cyklus).

Takto probíhá nedělní škola každou neděli ve školním roce s výjimkou mimořádných událostí a nedělí, kdy je vysluhována Večeře Páně. To se s dětmi scházíme již v 8:30 na faře a po probrání biblického příběhu se připojujeme k bohoslužbám, abychom byli u Večeře Páně všichni.

Další sborová práce s dětmi

  • biblické hodiny nejmladších (předškolní a 1. třída ZŠ), mladších a starších dětí
  • konfirmační cvičení
  • vánoční hry
  • víkendy v kostele
  • pobyty na Blažkově
  • pečení chleba
  • výtvarná odpoledne