Category Archives: Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je jakési zastupitelstvo sboru, „rada starších“. Sbor si ze svých členů jednou za 3 roky volí do staršovstva zástupce. Aktuální složení staršovstva našeho sboru:

David Sedláček, farář
Lia Ryšavá, kurátorka
Libor Drastík
Zdeněk Fajmon
Radek Fér
Daniel Lexa
Jaroslav Ryšavý
Jana Sterziková
Jiří Uhřík
Eva Dostálová
Milada Zezulová

Volby do staršovstva proběhly 27. března 2022

1. listopadu 2022

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-seznámili jsme se s výsledkem pronájmu sborového bytu; od 1. listopadu si byt pronajala paní A. Č. s rodinou. Nájem činí 13 000 Kč měsíčně; energie a další platby rodina řešení samostatně. 

-věnovali jsme se přípravě konventu, koná se v sobotu ve sboru Brno I, tj. na Zelené faře. Z našeho sboru se konventu zúčastní sestry Jana Sterziková a Lia Ryšavá a bratr farář.  

-přijali jsme finanční zprávu i informaci, že povinné celocírkevní platby byly již uhrazeny. Děkujeme vám za finanční podporu našeho sboru a dovolujeme si připomenout, že vzhledem k růstu veškerých nákladů je třeba stále pamatovat na sbírky, dary i salár. Děkujeme vám.  

-přijali jsme rádi informaci o opravě hlavní brány i sdělení, jak postupuje úprava vchodu na půdu fary a oprava dveří do bohutické modlitebny 

-připomněli jsme, co nás ve sboru čeká do konce roku. Je to zejména Dárkování, které se uskuteční první adventní neděli 27. listopadu odpoledne. Prosíme, abyste na to pamatovali, věříme, že už dárky připravujete a těšíte se. Dětská vánoční slavnost bude třetí adventní neděli 11. prosince odpoledne, děti se na budou připravovat od poloviny listopadu v NŠ. Jako každý rok budeme velmi rádi za finanční příspěvky na dárky pro děti. Čtvrtou adventní neděli 18. prosince odpoledne bude varhanní vánoční koncert.  

4. října 2022

V úterý 4. října se konala pravidelná porada staršovstva 

-hovořili jsme o pronájmu sborového bytu, zájemci se hlásí. Požádali jsme o odbornou spolupráci realitní makléřku Elišku Křečkovo. Rádi bychom, aby byl byt co nejdříve obsazen. Nájem jsme stanovili na 13 000 Kč plus energie, což odpovídá současné miroslavské situaci. 

-podali jsme žádost o dotaci na fotovoltaiku. Nabídka přišla z ÚCK z Diakonických a rozvojových projektů ČCE. V polovině října bychom se měli dovědět, zda jsme uspěli.  

-rozhodli jsme, že v nejbližší době zakoupíme vchodové dveře na půdu fary a současně svépomocí zateplíme tamější vnitřní stěnu. Současné dveře netěsní a zeď dobře neizoluje prostor uvnitř. Náklady nepřekročí 15 000 Kč. 

-vchodové dveře do bohutické modlitebny renovuje bratr Jiří Uhřík, do zimy bude vše hotovo, děkujeme 

-hovořili jsme o sborových financích, a přijali jsme zprávu, že byl zaplacen personální fond na tento rok. Měsíční výdaje sboru činí kolem 25 000Kč, měsíčně sbor získá cca 31 000 Kč zejména formou saláru. 

-souhlasili jsme s žádostí pana ředitele Přemysla Forsta, aby žáci ZUŠ měli 7. a 8. listopadu školní vystoupení v našem kostele 

-hovořili jsme o zimním provozu sboru, konkrétní opatření zavčas sdělíme (jde např. o možnost zapínat topení jen pod lavicemi vpředu v kostele, v zimě omezit setkání v Kruhu) 

-připomínáme, že konfirmace a Díkčinění budou v neděli 23. října. Setkání konfirmandů s presbytery je plánováno na úterý 18. 10. 

6. září 2022

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-Hovořili jsme o možnostech, jak ušetřit za energie. Možnosti jsou, všechny finančně náročné, i když je naděje na částečnou úhradu dotacemi. Definitivně není zatím nic rozhodnuto. 

-Vzali jsme na vědomí zahájení biblických hodin pro dospělé, a to každý čtvrtek dopoledne v 9.30. Zveme k setkání nad biblí, konkrétně nad Matoušovým evangeliem.  

-Vzali jsme na vědomí, že pokud to situace dovolí, bude první adventní neděli Dárkování. 

-Bylo rozhodnuto, že zakoupíme materiály pro práci s nejmenšími dětmi. 

-Bratr farář nás seznámil s rozvrhem své práce administrátora v Nosislavi. Bude tam kázat vždy první neděli v měsíci, ve čtvrtek odpoledne povede v Nosislavi biblickou hodinu pro dospělé a v úterý tam bude členům sboru k dispozici. 

-Rádi jsme přijali rozhodnutí sestry farářky Marty Sedláčkové, která nabízí vést bohoslužby a službu kazatelky v Miroslavi vždy první neděli v měsíci. Vážíme si toho a děkujeme. 

7. června 2022

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

Navrhli jsme termín slib staršovstva na 4. září 2022, je to první neděle po prázdninách, připravujeme pronájem sborového bytu a domluvili jsme se, jak opravit svépomocí vstupní bránu.  

Před týdnem, v neděli Svatodušní jsme vykonali celocírkevní sbírku, která je určena sociálnímu fondu církve na podporu sborů, které se ocitnou tíživé situaci. Vybrali jsme 4 270 Kč, děkujeme. 

Poslední celocírkevní sbírka v tomto pololetí se uskuteční 29. června, je určena na Diakonii. Můžete na ni přispět už za týden, kdy svůj dar předáte bratru pokladníkovi proti potvrzení.  

V pátek se uskutečnila Miroslavská Noc kostelů. Program jsme připravovali společně s římskokatolickou farností. Této přátelské spolupráce si velmi vážíme. V našem kostele se uskutečnila výstava vzácných starých tisků a houslový koncert pana Pavla Fajtla v doprovodu violoncellisty pana Jana Škrdlíka. Děti měly v zahradě zajímavý program a bylo i bohaté pohoštění. V katolickém kostele byla možnost vystoupit na věž a prohlédnout nejstarší zvon z 15. století a vyslechnout přednášku pana Františka Johna o historii zvonů. Noc kostelů jsme zakončili ztišením se zpěvy z Taizé. Děkujeme za vaši účast, přípravu programu, podporu, za pohoštění a za vše, čím jste Noc kostelů 2022 podpořili.  

3. května 2022

Pravidelná porada staršovstva:

-zvolili jsme místokurátora sboru, stal se jím bratr Libor Drastík, konventuálem se stala sestra Jana Sterziková 

-jednali jsme o hospodářských a finančních záležitostech sboru 

-promýšleli jsme možnosti, jak vysluhovat večeři Páně nyní, kdy se vracíme (po coronaviru) ke společnému kalichu, zájemcům vysluhujeme kalíšky a pro přistupující děti je připraven hroznový mošt. Pro některé členy sboru je situace poněkud nepřehledná.

-Bratr farář nám připomněl, že jeho volební období končí za dva roky. Řekl nám, že on i jeho rodina jsou v Miroslavi rádi a je tudíž ochoten přijmout kandidaturu i na další období. Jakkoliv je rok 2024 ještě daleko, je třeba vzít tuto informaci vážně na vědomí a ve sboru o tom hovořit, a to nejen na staršovstvu.  

-rozhodli jsme se, že Férovou snídani tentokrát neuskutečníme, protože ve sboru se konaly, a ještě budou konat náročné akce a také proto se v termínu Férové snídaně nebude více rodin z našeho sboru v Miroslavi  

5. dubna 2022

Pravidelná porada staršovstva byla mimořádná a slavnostní. Sešli jsme se společně s těmi, kdo svou činnost ve staršovstvu ukončili, abychom jim za léta služby ve staršovstvu poděkovali a popřáli hodně sil do další náročné služby ve sboru. Jsou jimi bratr pokladník Vlastimil Fér a sestra kostelnice Jarmila Šimšová, oba ve své službě sboru pokračují. Oceňujeme jejich pečlivost a příkladnou obětavost pro sbor.

Na poradě jsme přivítali nové starší, jsou jimi sestra Jana Sterziková a bratr varhaník Radek Fér, přejeme jim hodně sil i radosti při společném díle. 

Výroční sborové shromáždění

V neděli 27. března 2022 se v rámci bohoslužeb konalo výroční sborové shromáždění s volbou poloviny staršovstva. Na období 2022 – 2028 byli zvoleni: Libor Drastík, Radek Fér, Jana Sterziková, Jiří Uhřík; jako náhradnice na období 2022 – 2025 byly zvoleny Milada Zezulová a Eva Dostálová.

1. března 2022

Na pravidelné poradě se jednalo zejména o těchto bodech:

VSS: Hlavním bodem byla příprava Výročního sborového shromáždění, které se uskuteční 27. 3. 2022 v rámci bohoslužeb. Kandidaturu za členy staršovstva přijali: Libor Drastík, Radek Fér, Jana Sterziková, Jiří Uhřík, Eva Dostálová (Machová). Kandidátka je stále otevřená, můžete navrhovat kandidáty, včetně sebe. S návrhy se obracejte na sestru Elišku Férovou. 

Sborový byt a stav sborového majetku: Jednali jsme o přípravě sborového bytu k dalšímu pronájmu. Byli jsme seznámeni se stavem sborových budov a s návrhy oprav, včetně modliteben.  

Inventarizace sborového majetku je před dokončením. 

Výsledek hospodaření: Seznámili jsme se s výsledky hospodaření sboru za rok 2021, s nímž bude sbor seznámen na VSS. Rozpočet na letošní rok odpovídá rozpočtu minulému.    

Pomoc Ukrajině: Rozhodli jsme, že chrámová sbírka na pomoc Ukrajině, kterou jsme zahájili minulou neděli, bude pokračovat také dnes 6. 3. a v neděli 13. 3. 2022.  

Celocírkevní sbírku na církevní tisk vykonáme 27. března 2022 při VSS 

VP na první neděli v postu je vysluhována kalíšky, pokud se pandemická situace bude zlepšovat, chtěli bychom se vrátit s o Velikonocích ke dřívější praxi – vysluhování z kalicha s možností požádat o kalíšek. 

Postní ztišení bude každý pátek v 18.00, sbírka při něm bude věnována Ukrajině. 

1. února 2022

Na pravidelné poradě jsme kromě běžných hospodářských a finančních záležitostí sboru jsme projednávali tato témata: 

-seznámili jsme se se stavem sborových budov a sborového bytu, jednání budou pokračovat i na příští poradě 

-přijali jsme informaci o kandidátech do staršovstva; kandidátka není dosud uzavřena 

-byli jsme seznámeni s účetní uzávěrkou hospodaření sboru v roce 2021 a s návrhem rozpočtu na rok 2022, sbor bude podrobně informován na výročním sborovém shromáždění v polovině března 

-počítáme se seniorátní nedělí 29. května v Miroslavi a zapojíme se spolu s odborem pro děti do příprav  

-rozhodli jsme, že v letošním roce uspořádáme Noc kostelů (10. 6. 2022) 

-přijali jsme pozvání k návštěvě spřáteleného sboru Spremberg 24. – 26. 6. 2022 

4. ledna 2022

Na pravidelné poradě, první v roce 2022, jsme projednávali:

-byla ustavena komise pro každoroční inventarizaci sborového majetku a také   

komise pro revizi stavu sborového majetku 

-zabývali jsme se přípravou na volbu poloviny staršovstva, která se uskuteční na VSS v březnu 

-rozhodli jsme, že celocírkevní sbírka pro křesťanskou službu se uskuteční 16. ledna 2022 v Miroslavi a v kazatelských stanicích dle rozpisu 

-po domluvě s římskokatolickými farnostmi v Hostěradicích a v Miroslavi jsme stanovili datum ekumenické bohoslužby na 23. ledna v 17.00 v našem kostele, kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák z Hostěradic 

-dověděli jsme se, že se v našem sboru uskuteční seniorátní neděle, a to 29. května 2022, přípravou se budeme zabývat během jara 

-vzali jsme na vědomí zprávu o finančním stavu sboru 

9. prosince 2021

-mimořádně ve čtvrtek se konala pravidelná porada staršovstva

-hlavním bodem programu byla příprava vánočních bohoslužeb

-novoroční bohoslužby s VP se uskuteční v neděli 2. ledna 2022

-seznamovali jsme se s novým zpěvníkem, z něhož začneme zpívat na Boží hod

-rozhodli jsme o uskutečnění Vánočního koncertu čtvrtou adventní neděli s dodržením všech protiepidemických nařízení

-navrhli jsme členy volební komise a požádali bratra faráře, aby je dnes oslovil. Na Výročním sborovém shromáždění na jaře 2022 budou volby staršovstva.

-jednali jsme o finančních a hospodářských záležitostech sboru

2. listopadu 2021

-rozhodli jsme novém dodavateli energií (Moravské naftové doly)

-vzali jsme na vědomí informaci, že faktura za návrh úpravy sborové zahrady byla uhrazena z dotace města, darů a financí RC Medvídek

-celocírkevní sbírka na JTD, která se uskutečnila v Miroslavi bude ještě pokračovat 14. 11. V Bohuticích a 21. 11. V Moravském Krumlově

-v listopadu budou zaplaceny repartice

-rozhodli o umístění původní hřbitovní desky, historické památky sboru, v kostele

-vzali jsme na vědomí termíny konání nejbližších událostí ve sboru, v seniorátu a v církvi: 9.11. – ordinace bratra faráře Richarda F. Vlasáka v Horní Čermné (zúčastní se bratr farář), 13. 11. – konvent našeho seniorátu v Brně Blahoslavově domě (zúčastní se bratr farář a setry Jarmila Šimšová a LIa Ryšavá), 14. 11. – instalace bratra faráře Richarda F. Vlasáka ve sboru Rumburk a Vansdorf (za sbor pojedou Šimšovi)

-připravujeme Dárkování, vánoční dětské bohoslužby a vánoční koncert

5. října 2021

-rozhodli jsme, že v neděli Díkčinění 10. 10. 2021 budeme vysluhovat kalíšky 

-doplnili jsme návrh pro volby seniorátního výboru, uskuteční se na konventu v listopadu 

-navrhli jsme členy do volební komise pro volby poloviny staršovstva našeho sboru (VSS zjara příštího roku) 

-přijali jsme připomínky k projektu “sborová zahrada”  

-věnovali jsme se hospodářským záležitostem, zejména dokončení skladiště a předběžným návrhům oprav v kostele a v Bohuticích, na které se zaměříme v příštím roce  

-naplánovali jsme pobyt hostů ze spřáteleného sboru Spremberg 

-rozhodli jsme radikálně zkrátit šeříky v sobotu 9. 10. 2021 odpoledne 

7. září 2021

-bylo rozhodnuto o zaplacení 100 000 Kč Jeronymově jednotě, jde o poslední splátku dluhu za renovaci fary 

-přijali jsme návrh, aby výtěžek letošního Dárkování byl věnován Diakonii Svitavy na stavbu domu pokojného stáří ve Vendolí; termín Dárkování je první v adventní neděli 28. listopadu 2021, doufáme, že nám ho covidová situace nepřekazí. Už nyní vás prosíme, abyste na Dárkování pamatovali a připravovali vhodné dárky, produkty domácí kuchyně jsou vždy velmi vítané. 

-jednali jsme o dokončení skladiště, v plánu je položení dlažby 

-přijali jsme zápis o vizitaci sboru, konala se on-line v dubnu  

2. června 2021

pravidelná porada

-staršovstvo se zabývalo přípravou VSS (13. 6. 2021), hospodářskou a finanční situací sboru

-byla zaplacena část personálního fondu ve výši 101 066 Kč

-bylo rozhodnuto změnit dodavatele energií

-rodina Žákova z Moravského Krumlova požádala o křest dítěte, uskuteční se 20. 6. 2021 při v modlitebně při bohoslužbách

-členové sboru si objednali 98 zpěvníků do osobního vlastnictví, sbor přijal s vděčností dar na pořízení zpěvníků pro sbor a zdvojnásobil ho

-děkujeme za sbírku pro JJ (17 810 Kč)

-celocírkevní sbírka solidarity sborů se uskuteční 13. a 20. 6. 2021