Category Archives: Staršovstvo

Staršovstvo

Staršovstvo je jakési zastupitelstvo sboru, „rada starších“. Sbor si ze svých členů jednou za 3 roky volí do staršovstva zástupce. Aktuální složení staršovstva našeho sboru:

David Sedláček, farář
Lia Ryšavá, kurátorka
Libor Drastík
Zdeněk Fajmon
Radek Fér
Daniel Lexa
Jaroslav Ryšavý
Jiří Uhřík
Eva Dostálová
Milada Zezulová

Volby do staršovstva proběhly 27. března 2022

5. října 2023

 V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-Jednali jsme o vážné situaci ve sboru. Bratr farář připravil seznámení se situací.

-vzali jsme na vědomí rezignaci sestry Jany Sterzikové na členství ve staršovstvu; řádnou členkou staršovstva se stala dosavadní náhradnice sestra Milada Zezulová, děkujeme za ochotu ujat se této služby 

-vzali jsme na vědomí, že na členství v našem sboru rezignovali Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští 

-s radostí jsme přijali zprávu bratra faráře, že se řádným členem našeho sboru chce stát bratr Tomáš Kriška, který je již delší dobu i s manželkou Eliškou pravidelným účastníkem bohoslužeb. Jeho rozhodnutí nás těší. Přejeme mu, aby jim bylo mezi námi dobře a aby je provázelo Boží požehnání. 

-další radostná zpráva je žádost bratra Martina Kaštánka o křest dcery, křest se uskuteční 17. září 2023 

-datum vizitace sboru je stanoveno na 29. října 2023 

10. srpna 2023

Ve čtvrtek 10. srpna 2023 se sešlo staršovstvo sboru k mimořádné poradě, aby projednalo událost minulé neděle. Staršovstvo si uvědomuje, že členové sboru byli zasaženi vyjádřením bratra Libora Drastíka i odchodem bratra Daniele Sterzika z bohoslužeb. 

Libor Drastík vyjádřil svůj osobní názor, který nebyl konzultován se staršovstvem. 

Dále staršovstvo vzalo na vědomí žádost Daniele Sterzika o zrušení členství v našem sboru. 

6. června 2023

V úterý 6. 6. se konala pravidelná porada staršovstva 

-přijali jsme s radostí žádost bratra Tomáše Kriška o přijetí do našeho sboru 

-vzali jsme na vědomí plánovanou dovolenou bratra faráře, jde o neděle 9., 16. a 23. července 2023 

-souhlasíme s pronájmem sklípku u bohutické modlitebny 

-potvrdili jsme konventuály na další období, a to sestry Liu Ryšavou a Janu Sterzikovou a jako náhradníky bratry Jiřího Uhříka a Jaroslava Ryšavého 

-jednáme o možnosti pronajat nyní uvolněný sborový byt ukrajinské rodině Kovalenkových za stávající nájem 13 000 Kč měsíčně + energie 

2. května 2023

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-přijali jsme informaci, že o křest syna požádal bratr Tomáš Němec s manželkou, křest se uskuteční o Svatodušní neděli v Miroslavi, rozhovory bratra faráře s rodiči probíhají 

-rozhodli jsme, že jako každoročně bude v květnu probíhat sbírka darů JJ, a to do pokladničky-kostelíčka, popř. proti potvrzení u bratra pokladníka, nebo na účet sboru s označení JJ (Jeronýmova jednota), děkujeme, že se k této celocírkevní sbírce připojíte 

-díky vaší obětavosti, které si velmi vážíme, mohla být v termínu zaplacena polovina personálního fondu, v této souvislosti také velmi děkujeme sestře Heleně Drastíkové za pečlivé vedení sborového hospodaření 

-v letošním roce v létě uplyne 60 let od postavení varhan. Rozhodli jsme, že si výročí připomene při varhanním koncertu, který je plánován na 11. června. Pokud máte nějaké fotografie, popřípadě vzpomínky, sdělte to členům staršovstva, plánujeme připomínku také nástěnkou. 

-bratr farář vykoná pastorační návštěvy u sester Marty Kulajtové, Jany Dostálové, Maryšky Ďurkové 

-jednou ze služeb sboru je také dveřnictví, kdo by byl ochoten zapojit se, ohlaste se sestře Janě Sterzikové, děkujeme 

-pokud to počasí dovolí, rádi bychom se opět setkávali v pátek odpoledne ve sborové zahradě s možností opékání, rozhovorů a her. Setkání bylo v minulém roce vítanou příležitostí k neformálnímu setkávání napříč generacemi, všichni jste zváni. 

-informujeme, že sborový byt je stále volný, chceme ho znovu pronajmout prostřednictvím realitní kanceláře, přesto pokud byste o někom věděli, kdo byt hledá, ozvěte se bratru faráři nebo sestře kurátorce 

4. dubna 2023

V úterý 4. dubna se konala pravdelná porada staršovstva 

-připravovali jsme velikonoční bohoslužby ve sboru i sederovou večeři 

-bratři nás informovali o tom, jak pokračují přípravy instalace solárních panelů na střechu fary 

-podali jsme žádost JJ o překlenovací půjčku ve výši 150 000 Kč 

-potěšilo nás, že sboru byly vráceny přeplatky za energie 

Týden ve sboru 

7. března 2023

V úterý 7. března se konala pravidelná porada staršovstva: 

-věnovali jsme se tématu fotovoltaika  

-na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 v 16. 00 hodin opět uspořádáme sederovou hostinu, podrobnosti oznámíme včas  

-sbírka do pokladničky na pomoc studentu Janu Kalusovi bude ukončena na Květnou neděli 2. dubna 2023. Po Velikonocích bude vyhlášena sbírka na pomoc postiženým zemětřesením v Turecku a v Sýrii 

-přijali jsme informaci o ukončení nájmu sborového bytu, důvodem jsou vážné rodinné důvody nájemců. Nájem byl řádně a v termínu uhrazen. Pronájem bytu řešíme opět s realitní kanceláří.  

-rozhodli jsme, že se v době jarních prázdnin, které právě začínají, nebudou konat setkání s dětmi ani biblická hodina pro dospělé.  

7. února 2023

V úterý 7. února se konala pravidelná porada staršovstva 

-rozhodli jsme, že po přímluvné modlitbě bude pravidelně zařazována píseň, kterou se budeme učit 

-připravovali jsme zprávu o životě sboru na VSS 

-zima stále ještě pokračuje, a i když je prvních šest lavic vytápěno, je vzduch v kostele chladný, doporučujeme tedy, aby každý dle svého uvážení řešil, jak se proti zimě zabezpečí, např. pokrývkou hlavy mužů bez ohledu na zvyklosti 

-schválili jsme návrh, aby byla zakoupena sada sluchadel, která budou instalována v některé z předních lavic, aby se tím zlepšila situace nedoslýchavých 

-pokračujeme v řešení fvo na střechu fary 

10.ledna 2023

Pravidelná porada staršovstva, první v roce 2023: 

-věnovali jsme se finančním a hospodářským záležitostem s ohledem na připravovaný rozpočet sboru na rok 2023 

-stanovili jsme datum celocírkevní sbírky Na křesťanskou službu na 29. ledna 2023 

-v jednání je ekumenické shromáždění; předpokládané datum je 12. únor 2023 v 17.00 

-výroční sborové shromáždění jsme naplánovali na 26. března 2023

6. prosince 2022

V úterý 6. prosince se konala pravidelná porada staršovstva. Kromě hospodářských a finančních záležitostí sboru jsme věnovali pozornost přípravě vánočních bohoslužeb v Miroslavi i v diaspoře. Poděkovali jsme za přípravu Dárkování, pěkný průběh i vysoký výnos. K vybrané částce během odpoledne jsou připočteny také dary. Výsledná částka je tedy 44 670 Kč, za vše velmi děkujme. 

1. listopadu 2022

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-seznámili jsme se s výsledkem pronájmu sborového bytu; od 1. listopadu si byt pronajala paní A. Č. s rodinou. Nájem činí 13 000 Kč měsíčně; energie a další platby rodina řešení samostatně. 

-věnovali jsme se přípravě konventu, koná se v sobotu ve sboru Brno I, tj. na Zelené faře. Z našeho sboru se konventu zúčastní sestry Jana Sterziková a Lia Ryšavá a bratr farář.  

-přijali jsme finanční zprávu i informaci, že povinné celocírkevní platby byly již uhrazeny. Děkujeme vám za finanční podporu našeho sboru a dovolujeme si připomenout, že vzhledem k růstu veškerých nákladů je třeba stále pamatovat na sbírky, dary i salár. Děkujeme vám.  

-přijali jsme rádi informaci o opravě hlavní brány i sdělení, jak postupuje úprava vchodu na půdu fary a oprava dveří do bohutické modlitebny 

-připomněli jsme, co nás ve sboru čeká do konce roku. Je to zejména Dárkování, které se uskuteční první adventní neděli 27. listopadu odpoledne. Prosíme, abyste na to pamatovali, věříme, že už dárky připravujete a těšíte se. Dětská vánoční slavnost bude třetí adventní neděli 11. prosince odpoledne, děti se na budou připravovat od poloviny listopadu v NŠ. Jako každý rok budeme velmi rádi za finanční příspěvky na dárky pro děti. Čtvrtou adventní neděli 18. prosince odpoledne bude varhanní vánoční koncert.  

4. října 2022

V úterý 4. října se konala pravidelná porada staršovstva 

-hovořili jsme o pronájmu sborového bytu, zájemci se hlásí. Požádali jsme o odbornou spolupráci realitní makléřku Elišku Křečkovo. Rádi bychom, aby byl byt co nejdříve obsazen. Nájem jsme stanovili na 13 000 Kč plus energie, což odpovídá současné miroslavské situaci. 

-podali jsme žádost o dotaci na fotovoltaiku. Nabídka přišla z ÚCK z Diakonických a rozvojových projektů ČCE. V polovině října bychom se měli dovědět, zda jsme uspěli.  

-rozhodli jsme, že v nejbližší době zakoupíme vchodové dveře na půdu fary a současně svépomocí zateplíme tamější vnitřní stěnu. Současné dveře netěsní a zeď dobře neizoluje prostor uvnitř. Náklady nepřekročí 15 000 Kč. 

-vchodové dveře do bohutické modlitebny renovuje bratr Jiří Uhřík, do zimy bude vše hotovo, děkujeme 

-hovořili jsme o sborových financích, a přijali jsme zprávu, že byl zaplacen personální fond na tento rok. Měsíční výdaje sboru činí kolem 25 000Kč, měsíčně sbor získá cca 31 000 Kč zejména formou saláru. 

-souhlasili jsme s žádostí pana ředitele Přemysla Forsta, aby žáci ZUŠ měli 7. a 8. listopadu školní vystoupení v našem kostele 

-hovořili jsme o zimním provozu sboru, konkrétní opatření zavčas sdělíme (jde např. o možnost zapínat topení jen pod lavicemi vpředu v kostele, v zimě omezit setkání v Kruhu) 

-připomínáme, že konfirmace a Díkčinění budou v neděli 23. října. Setkání konfirmandů s presbytery je plánováno na úterý 18. 10. 

6. září 2022

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-Hovořili jsme o možnostech, jak ušetřit za energie. Možnosti jsou, všechny finančně náročné, i když je naděje na částečnou úhradu dotacemi. Definitivně není zatím nic rozhodnuto. 

-Vzali jsme na vědomí zahájení biblických hodin pro dospělé, a to každý čtvrtek dopoledne v 9.30. Zveme k setkání nad biblí, konkrétně nad Matoušovým evangeliem.  

-Vzali jsme na vědomí, že pokud to situace dovolí, bude první adventní neděli Dárkování. 

-Bylo rozhodnuto, že zakoupíme materiály pro práci s nejmenšími dětmi. 

-Bratr farář nás seznámil s rozvrhem své práce administrátora v Nosislavi. Bude tam kázat vždy první neděli v měsíci, ve čtvrtek odpoledne povede v Nosislavi biblickou hodinu pro dospělé a v úterý tam bude členům sboru k dispozici. 

-Rádi jsme přijali rozhodnutí sestry farářky Marty Sedláčkové, která nabízí vést bohoslužby a službu kazatelky v Miroslavi vždy první neděli v měsíci. Vážíme si toho a děkujeme. 

7. června 2022

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

Navrhli jsme termín slib staršovstva na 4. září 2022, je to první neděle po prázdninách, připravujeme pronájem sborového bytu a domluvili jsme se, jak opravit svépomocí vstupní bránu.  

Před týdnem, v neděli Svatodušní jsme vykonali celocírkevní sbírku, která je určena sociálnímu fondu církve na podporu sborů, které se ocitnou tíživé situaci. Vybrali jsme 4 270 Kč, děkujeme. 

Poslední celocírkevní sbírka v tomto pololetí se uskuteční 29. června, je určena na Diakonii. Můžete na ni přispět už za týden, kdy svůj dar předáte bratru pokladníkovi proti potvrzení.  

V pátek se uskutečnila Miroslavská Noc kostelů. Program jsme připravovali společně s římskokatolickou farností. Této přátelské spolupráce si velmi vážíme. V našem kostele se uskutečnila výstava vzácných starých tisků a houslový koncert pana Pavla Fajtla v doprovodu violoncellisty pana Jana Škrdlíka. Děti měly v zahradě zajímavý program a bylo i bohaté pohoštění. V katolickém kostele byla možnost vystoupit na věž a prohlédnout nejstarší zvon z 15. století a vyslechnout přednášku pana Františka Johna o historii zvonů. Noc kostelů jsme zakončili ztišením se zpěvy z Taizé. Děkujeme za vaši účast, přípravu programu, podporu, za pohoštění a za vše, čím jste Noc kostelů 2022 podpořili.  

3. května 2022

Pravidelná porada staršovstva:

-zvolili jsme místokurátora sboru, stal se jím bratr Libor Drastík, konventuálem se stala sestra Jana Sterziková 

-jednali jsme o hospodářských a finančních záležitostech sboru 

-promýšleli jsme možnosti, jak vysluhovat večeři Páně nyní, kdy se vracíme (po coronaviru) ke společnému kalichu, zájemcům vysluhujeme kalíšky a pro přistupující děti je připraven hroznový mošt. Pro některé členy sboru je situace poněkud nepřehledná.

-Bratr farář nám připomněl, že jeho volební období končí za dva roky. Řekl nám, že on i jeho rodina jsou v Miroslavi rádi a je tudíž ochoten přijmout kandidaturu i na další období. Jakkoliv je rok 2024 ještě daleko, je třeba vzít tuto informaci vážně na vědomí a ve sboru o tom hovořit, a to nejen na staršovstvu.  

-rozhodli jsme se, že Férovou snídani tentokrát neuskutečníme, protože ve sboru se konaly, a ještě budou konat náročné akce a také proto se v termínu Férové snídaně nebude více rodin z našeho sboru v Miroslavi