30. prosince 2012

Bratři a sestry, všechny Vás srdečně vítám v tomto shromáždění,dnes je poslední neděle  roku 2012. Zvláště vítám našeho dnešního hosta,  kterým je sestra farářka  Jana Špinarová  ze Znojma.  Povede dnešní bohoslužby  zde v Miroslavi  a také v 10 hodin v Kazatelské stanici v Litobratřicích.   Náš br. farář dnes slouží  ve sboru Znojemském.

  Na dnešní odpoledne jste také zváni  ve 14:30 hodin na prohlídku Židovského hřbitova    i se zajímavým výkladem.  Podrobnosti je připravena vám sdělit sestra Lia Ryšavá.

         Dnes v podvečer, v 17 hodin bude v Kruhu nešporní pobožnost a Kruhová beseda zaměřená ke konci roku 2012.

         V úterý, tedy na Nový rok budou zde bohoslužby s vysluhováním VP, jako vždy v půl deváté dopoledne.  A také na Nový rok odpoledne v půl druhé budou bohoslužby v Bohuticích.

         Ve čtvrtek večer ještě nebude biblická hodina dospělých.

         Příští neděli – 6.ledna budou pravidelné bohoslužby zde v kostele v 8:30 a odpoledne  v 16 hodin jste všichni zváni na Novoroční, někdo říká Tříkrálový koncert –  „Znojemské žestě“.

         Ještě oznámení pro presbytery,  že plánovaná porada staršovstva bude v úterý 8. ledna v 19 hodin.

Doubrava Jiří    

Vánoční sborový list 2012

Vánoční sborový list 2012

Farního sboru

Českobratrské církve evangelické v Miroslavi

Zpívejme vánoční píseň z DEZ č. 656 Za císaře Augusta:

„…slyš andělskou muziku, jak se činí…“

Štědrovečerní pobožnost (Lk 2,10)

„Nebojte se, nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu…!“

Kdo by se o vánocích bál! Vánoce přece nejsou ke strachu! Naklizeno, navařeno, napečeno, ozdobeno, prostřeno, zabaleno, navoněno, zazvoněno, rozsvíceno (někdo ještě postaru má zapáleno), … a už je tu očekávaná chvíle! Kdo by se bál! Naopak, těšíme se, nedočkavě vyhlížíme, kdy už to bude.

Ale skutečně? Skutečně se nikdo nebojí?

Možná ti nejmenší mezi námi se trochu bojí, jestli vůbec bude něco pod stromkem a jestli na zabaleném balíčku opravdu bude jejich jméno. Možná ti větší se bojí, CO v té krabici bude, zda ta správná značka, firma a ne něco vyšlého z trendu a módy. Možná se podobného bojí dospělí, zda se trefili, aby ratolesti nebyly pozadu. Možná je v některých rodinách strach, jestli vůbec dostojí přáním a žádostem, představám a nutnostem současnosti. Jiný má možná strach, aby někdo druhý neměl větší krabici stavebnice, dražší svetr, žádanější značku sluchátek do uší. Nejspíš ten strach nepřiznají.

Skutečně už opustil všechny maminky, babičky a hospodyně strach z toho, aby stihly včas a dostatečně všechny přípravy na svátky? Nachystat výzdobu v umytých oknech, vyzvednout objednaného kapra a vánočku, nachytat cukroví na vyžehleném ubruse, stihnout dojít na hřbitov, namíchat „ajrkoňak“ a bramborový salát. Nejspíš budou mnozí tvrdit, že je to netrápí.

A nemáme žádné obavy z vánočních návštěv? Až přijede tchyně či dědeček, kteří budou všechno kritizovat? Až se budu muset stavit za bráchou a přitom švagrovou fakt „nemusím“? Až se objeví tetička, se kterou nevím, co si povídat? Až naše děti budou na návštěvě u sousedů dělat zase ostudu? Aby mě to nestresovalo, raději budeme sami.

A kolik lidí má o vánocích strach právě z toho, že doopravdy budou sami? Že před rokem jich v domácnosti bylo víc a teď je křeslo v obýváku prázdné. Že mladí nepřijedou, nezavolají, známí zapomenou nebo budou mít mnoho jiných povinností. Tací budou tvrdit, že vlastně chtějí být sami.

Tak pustím televizi a zjistím, kde všude je i o vánocích hrůza a děs, šílenství a blázinec, nespravedlnosti a křivdy. Svět už vůbec není tak velký, všechno na světě se záhy může nějak týkat i mě. Co bude? Co mě čeká, co si počnu příští rok?     Že on ten biblický anděl věděl, proč říká „Nebojte se“?

 „Pane Ježíši, zvěstování o tvém zrození do našeho světa je dobrá zpráva pro všechny! Jsi-li s námi, už nemusíme mít strach z ničeho a z nikoho. Zbav nás zbytečných strachů, utišuj oprávněné obavy, dávej pokoj a radost všem lidem. S tebou se nemáme čeho bát! Děkujeme. Amen.“

Milé sestry a milí bratří,

vzpomínání nemusí být jen sentimentální. Vzpomínka může mít i formu přímluvné modlitby. Vděčně vzpomenout znamená poděkovat a zároveň prosit o dobré příští.

Letos v lednu se konal novoroční koncert opět v podání Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma a sboru z Božic. V únoru jsme v Domě s pečovatelskou službou slyšeli ředitele Diakonie o Alzheimerově chorobě. V březnu sestry šily v Kruhu biblické postavičky. V postní době zpívala Monika Drdová Křížovou cestu od Zdeňka Pololáníka. Velikonoce jsme zakončili promítáním úžasných obrázků Jana Šplíchala ze svátků v Andalusii. První květnovou sobotu jsme snídali s Fair-Trade produkty. Konfirmováno na Svatodušní svátky bylo osm mládežníků. Červnová Noc kostelů byla velmi krásně ekumenická! Výlet NŠ trochu zmokl, ale vůbec to nevadilo. Varhanní koncert paní Bartošové zakončil školní rok.

Na Blažkově jsme celý týden trávili ve společnosti J.A.Komenského.

září jsme zahájili s dětmi v Kruhu se stavebnicí Lego a v Bohuticích v modlitebně s novými okny. Mezitím přijelo několik návštěv z Německa, které našly pohostinství v rodinách nebo v Kruhu. V říjnu nastoupil nový vikář Otto Miklík. Bratr senior Gruber uvedl výstavu „Morava tolerantní“. V živé paměti máme několikeré listopadové pečení perníků a hlavně společné Dárkování na počátku Adventu! Poslední adventní neděli ještě odpoledne uslyšíme v kostele koncert dívčího sboru OK Vocal z Brna a na Tři krále budou troubit Znojemské žestě. Mám před očima celý letošní rok naplněný svátečními setkáními s mnohými hosty, zejména z Glösa, Spremberku a Recklinghausenu, i mnohými dalšími, že jen naše obrovská vděčnost Pánu Bohu může být odpovědí na to, co všecko jsme směli ve sboru prožít.

Velké díky patří všem členům našeho sboru, kteří se během roku tolik starali…

——————————————

Jsem vděčný miroslavskému evangelickému sboru. Hledám úsporná slova, která bych zcela vyčerpal, aby nás vzájemně naplnila. Miroslav řekla „ano“ dalšímu vikáři. Mohla říci „ne“. Stejně i vikář opačně to tak mohl říci. Řekli jsme z obou stran „ano“. Vdané a ženatí tomu rozumí. Co když lze takto přemýšlet i nad Vánocemi? Bůh ve svém Synu řekl všemu stvořenému „ano“. Na takové pozvání se nesluší odpovědět „ne“. Přeji všem radostné Vánoce a dobrý vstup do roku 2013.

                                                        Váš letošní vikář Ota

Zvu Vás všechny k pravidelným i svátečním bohoslužbám v Miroslavi i v kazatelských stanicích.

Jménem staršovstva sboru,                                Ondřej Titěra, farář                           

Miroslav       

16.12.  2012    15.00   !!         Dětská vánoční slavnost

23.12.                8.30               Bohoslužby – káže br.vik. Otto Miklík

                        16.00               Vánoční koncert „OK Vocal“ z Brna

25.12.                8.30               Bohoslužby s večeří Páně

26.12.                8.30               Bohoslužby mládeže

30.12                 8.30               Bohoslužby – káže f. Jana Špinarová

1.1.2013            8.30               Bohoslužby s VP

6.1.                    8.30               Bohoslužby  

                        16.00               Tříkrálový koncert „Znojemské žestě a hosté“

Bohutice

23.12.              13.30               Bohoslužby

26.12.              13.30               Bohoslužby s VP

1.1.2013          13.30               Bohoslužby

Litobratřice   

23.12.              10.00               Bohoslužby

30.12.              10.00               Bohoslužby s hostem – f.Jana Špinarová

6.1.2013          10.00               Bohoslužby

Moravský Krumlov  účastní se bohoslužeb v Bohuticích

Troskotovice

25.12.              14.00               Bohoslužby s vysluhováním VP

6.1.2013          14.00               Bohoslužby

Jevišovka      

24.12.              9.30                Bohoslužby s vysluhováním VP

______________________________________________________________________

Kontakty:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi, Husova 67/44, 671 72 Miroslav

Tel.: 515333109, e-mail: ,    Číslo účtu: 1582635309/0800

https://miroslav.evangnet.cz

Představitelé sboru: Mgr. Ondřej Titěra, farář a Ing. Jindřich Mach, kurátor

                                        724173975                      737838886

9. prosince 2012

Pěkně vás všechny vítám v tomto shromáždění. Slavíme společně 2.adventní neděli.

Bohoslužby se budou konat v 10°° v Litobratřicích a odpoledne  v 13.30 v Bohuticích. Celou neděli slouží br.vikář O. Miklík a já mu tímto děkuji.

Někteří jsme se včera účastnili adventního koncertu v katolickém kostele.

Večer nebude nešpor ani program v Kruhu.

Příští týden:

pondělí-  9°° maminky s vikářem u Machů

ve  14°°odjezd do Myslibořic

úterý – konfirmační cvičení v 17°° na faře

středa -dopolední Medvídek v Kruhu

v 17 hod starší děti na faře biblická hodina

ve 20°°biblický kroužek s Danielou Bednaříkovou v Kruhu

čtvrtek -od 13 hodin pečou sestry seniorky  perníčky v Kruhu

mladší děti mají biblickou hodinu v 15 hod na faře

od 17 hod biblická hodina pro dospělé na faře

pátek – zkouška  pěveckého sboru v 18,30 v Kruhu

sobota – od 13°° zkouška dětí v kostele a Kruhu

19°° mládež na faře

Příští neděli se konají bohoslužby jako obvykle v 8,30 a odpoledne jsme zváni na dětskou vánoční slavnost zde v kostele od 15 hod.

V neděli 23.12. se bude konat vánoční koncert zde v kostele v 16°°.

Presbyteři ,prosím rozeberte si pod kruchtou vánoční sborové listy pro své obvody.

 Sbírky minulou neděli: na Diakonii dopoledne – 3063 Kč,dary vděčnosti při VP 4450Kč, při Dárkování 27682 Kč. Všem moc děkuji.

Dnes a příští neděli můžete přispět do pokladničky – kostelíčka na dárky dětem.

Začínám vybírat předplatné církevního tisku,zatím beze změn.Uvažujte,co by jste chtěli číst a neváhejte si objednat.       

Jarmila Šimšová                                                             

2. prosince 2012

První adventní neděle, slavíme společně svatou večeři Páně a bude také udělena svátost křtu Ondřeji Dykovi, synu Vilmy, roz. Kotrncové a Zdeňka Dyka.

·        Do společenství ke stolu Kristovu je zván každý, kdo touží po osobní účasti na Kristově milosti bez ohledu na to, které (lidské) církve je kdo členem. Také děti jsou vítány v kruhu u VP, dostanou požehnání.

·        Bohoslužby v kazatelských stanicích: v 10 hodin v Litobratřicích; ve 14 hodin v Troskotovicích, též s vysluhováním VP.

·        Chrámová sbírka dnešní neděle je brněnským seniorátem určena na stavbu chráněného bydlení pro seniory v Nosislavi.

·        Vaše dary vděčnosti věnované do pokladničky-kostelíčka při příležitosti VP zůstávají na potřeby našeho sboru.

·        Dnes odpoledne bude Dárkování. Kostel bude otevřen od 14 hodin k prohlídce dárků a výměně hřiven. V programu, který začíná ve 14.30, se můžete těšit na pěvecký sbor, krátkou scénku a zpěv dětí i mládeže. Hostem odpoledne bude ředitel brněnské diakonie Mgr. Jan Soběslavský, který nám poví o projektu v Nosislavi (viz také sbírka dopoledne). V Kruhu bude připraveno pohoštění.

·        Letos se sešlo cca 1050 dárků (či darů) od členů i nečlenů sboru. Velice děkujeme všem. Vystavené věci si budete moct prohlédnout po skončení bohoslužeb. Nenechte si tuto podívanou ujít. Stojí za to! Velké poděkování patří všem, kteří včera a v pátek strávili spoustu času chystáním dárků.

·        V nadcházejícím týdnu se budou ve sboru konat následující setkání:
v pondělí od 17h. biblická hodina v Bohuticích
v úterý od 17h. konfirmační cvičení
ve středu dopolední skupina Medvídka, od 17h. biblická hodina starších dětí a ve 20h. biblický kroužek
ve čtvrtek v 15h. mladší děti, v 17h. biblická hodina dospělých a ve 20h. přípravka učitelů NŠ
v pátek od 17 hodin zkouška vánoční hry na faře. A zkouška zpěvu v 19h.
v sobotu zkouška vánoční hry v kruhu ve 14hod. a od 19hod. mládež

·        Tento týden se narodila Maruška Drastíková. Blahopřejeme celé rodině.

·        Evangelické kalendáře a příručka Na každý den pro rok 2013 jsou v prodeji pod kruchtou.

·        Dnes není nedělní škola, děti se s námi účastní těchto slavnostních bohoslužeb.

Daniela Bednaříková

25. listopadu 2012

Dnes je 25. neděle po Sv.Trojici.  Všechny Vás vítám v tomto shromáždění.

Bohoslužby dnes připravil br. vikář Miklík, za to mu děkuji.

V 10 hodin bude shromáždění ještě v Litobratřicích  a  odpoledne v Bohuticích.

Dnes v 17 hodin se sejdeme na nešporu  a kruhový program si připravil br. Aleš Bednařík a nazval jej  „Obecní samospráva“. všichni jste zváni.

Včera se zástupci našeho sboru účastnili jednání seniorátního konventu v Brně.

Program na příští týden:

v pondělí v 9°° se sejdou maminky s dětmi na Václavově u Sterziků.

v úterý v 17°°hodin bude pravidelné konfirmační cvičení na faře.

ve středu dopoledne v 9 hodin a odpoledne v 16 hodin sejití „Medvídek“ na faře.

také ve středu ve 13:30 se sejdou s.seniorky v Kruhu.

v 17hodin také ve středu budou mít starší děti BH na faře. a ve 20hodin bude B.kroužek se s. D.Bednař.

ve čtvrtek v 15 hodin BH mladších dětí také na faře  a v 17hodin pravidelná BH dospělých.

děti budou také v pátek v 17 hodin na faře nacvičovat vánoční hru.

zkouška zpěvu  bude také v pátek v 19hodin.

 Na příští neděli připravujeme Dárkování od 14:30 hod. Tentokrát budou získané peníze z dárků poslány na uhrazení školného pro dívku Marii Namutebi žijící v ostrovní části Ugandy a dále na projekt Diakonie ČCE – výstavba domova pro seniory v Nosislavi.

Prohlídka dárků bude možná jak dopoledne po bohoslužbách, tak odpoledne od 14 hod.

Připojíte-li se a podpoříte akci i svými dárky, prosíme, přineste své výrobky v pátek 30.11. mezi 15. – 19. hod. do Kruhu. Pokud se chystáte čerstvě upečené dobroty přinést až v neděli, prosím, sdělte toto nejpozději do soboty 1.12. do poledne Ivě Ryšavé. Děkujeme.

  To je vše k ohlášení.     Nyní prosím děti, než půjdou do NŠ  pojďte před stůl P.

Jiří Doubrava

18. listopadu 2012

Milí bratři a sestry,

Dnes je 24.neděle po sv.Trojici a já Vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách.

1.Dnes se konají v našem sboru ještě v 10.hodin čtené bohoslužby v Litobratřicích a v 10.30 v Hraběticích,kam br.farář odjíždí po těchto bohoslužbách.

2.Dnes v podvečer v 17.hodin bude v Kruhu Nešpor a v následujícím programu pod názvem „Semestr na Tchajwanu“ uslyšíme br.Jiřího Lukla z Nosislavi.Na obě tato shromáždění jsme všichni srdečně zváni. 

4.Během včerejšího dne děti v Kruhu pekly perníčky.Dětí se sešlo asi dvacet a spolu s maminkami,babičkami a tetami upekly a nazdobily 44 plechů perníčků.Teď je zbývá jen zabalit a připravit na nadcházející Dárkování.Jsme rádi,že mohlo tolik dětí prožít pěkný den ve sboru a ještě tak přispět k Dárkování.

5.Včera se konal pohřeb sestry Milušky Žákové z Bohutic.Zemřela minulou neděli  ve věku 81 let.Zbude po ní v kostele a na biblických hodinách prázdné místo.

6.Sborový program v týdnu:

Pondělí-v 17.hodin biblická hodina v Bohuticích,

Úterý  –  v 17.hodin konfirmační cvičení na faře

           -v úterý se bude konat v Kruhu přednáška na téma Důchodová reforma.Přednáška,kterou pořádá Mateřské centrum Medvídek,je určena zejména pro střední generaci,ale mohou přijít všichni,kdo se chtějí povzdělat v základních pojmech týkajících se financí.Přednáška začíná v 17.30.Přednášet budou Mgr.Jitka Bartošová a Zuzana Netolická z Černé Hory.

Středa – v 9 a v 16 hodin Mateřské centrum Medvídek v Kruhu

           -v 17 hodin se koná biblická hodina starších dětí na faře

           -ve středu nebude vyjímečně večer biblický kroužek pod vedením D.Bednaříkové

Ve čtvrtek bude v 15. hodin na faře biblická hodina mladších dětí a v 17 hodin biblická hodina dospělých a ve 20.hodin přípravka učitelek Nedělní školy.

V pátek bude v 19. hodin v Kruhu zkouška zpěvu

V sobotu má v 19. hodin pravidelnou schůzku mládež

V sobotu se koná konvent brněnského seniorátu

7.Na stole pod kruchtou jsou k zakoupení  čtení Na každý den a Evangelický kalendář 2013-po 85,-Kč

8.Za 14.dní je 1.adventní neděle.Bude pokřtěn Ondřej Dyk,bude vysluhována svatá VP,sbírka bude určena na nově budované středisko Diakonie v Nosislavi.Odpoledne ve 14.hodin bude prohlídka dárků a od 14.30 úvodní program k Dárkování.

9.Na úterní schůzi staršovstva jsme se zabývali hospodařením sboru,přípravou konventu,konáním dětské vánoční slavnosti v neděli 16.prosince odpoledne,uskutečněním vánočního a novoročního koncertu zde v kostele 23.prosince a 6.ledna a nabídkou sboru ve Spremberku strávit novoroční víkend 4.-6.ledna v počtu do 10 osob spolu s nimi v příhraničním středisku Luckendorf.Protože odpovědět musíme do konce listopadu žádám zájemce ,aby se přihlásili u br.faráře.

Jindřich Mach

Setkání varhaníků našeho seniorátu v Červeném kostele

Milí bratři a milé sestry !
 
Zveme Vás na setkání varhaníků našeho seniorátu, které proběhne v sobotu 24. listopadu od 15:30 do 18 hodin ve sboru Brno I, Opletalova 6 – přízemí vpravo. Jeho tématem budou Listopadové písně: konec církevního roku, pomíjivost světa, časnost pozemského života a naděje vzkříšení. Naším hostem bude celocírkevní kantor Ladislav  Moravetz. Pokud nestihnete začátek, hledejte účastníky u varhan v Červeném kostele.
 
S pozdravem Jiří Gruber, senior   

11. listopadu 2012

         přivítání

         kaz. stanice: Lito, Bohu

         večer po nešporu v Kruhu hostem br.dr. Dušan Coufal s programem nazvaným: „Tajemná Heilwida a první páni z Miroslavi“. Srdečně všechny zveme na povídání o tajemstvích historie našeho města.

         příští týden:

v pondělí se sejdou maminky s br.farářem u Počarovských od 9hodin.

v úterý bude od 17hodn konfirmační cvičení

            a od 19hodin porada staršovstva (potvrzení účasti a návrhy do programu v knize pod kruchtou)

ve středu – dopoledne i odpoledne Medvídek,

mezitím ve 13.30 sestry seniorky,  od 19 hodin bude zkouška zpěvu

a od 20hodin biblický kroužek.

Biblické hodiny dětí ve středu a ve čtvrtek NEBUDOU, br.fr. je v Praze na kontrolních dnech Diakonie. Nebude ani BH pro dospělé.

V sobotu od 9.30 budou děti s učitelkami NŠ péci v Kruhu perníčky pro Dárkování

         v sobotu od 19hodin bývá mládež.

         Výstavu „Morava tolerantní“, která je dosud zde v kostele, si můžete dnes po bohoslužbách prohlédnout naposledy. Během dneška bude sundána a odvezena do Boskovic.

         V sobotu 24.11. bude konvent brněnského seniorátu. Za Miroslav jedou br.kurátor Mach a sestry Jarmila Šimšová a Eliška Férová. Za sbor Hrabětice sestra Rut Vesecká. Br.fr. je na konventu jako člen seniorátního výboru. 

                  Jiří Doubrava

4. listopadu 2012

Dnešní neděle je 22.po sv.Trojici. Všechny vás vítám v tomto shromáždění.

Bohoslužby se budou dnes konat dopoledne v 10°° v Litobratřicích a odpoledne ve 14°° v Troskotovicích.

Odpoledne jsme zváni do II.Brněnského sboru na Lidické ulici na instalační shromáždění nového faráře Martina Horáka. Proto dnes nebude nešpor ani Kruh.

Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na Jubilejní Toleranční Dar, na doplnění fondu půjček pro stavební aktivity sborů. Děkujeme za vaši obětavost.

Sborový program v týdnu:

Pondělí – v 17°° biblická hodina v Bohuticích

Úterý-  v 17°° konfirmační cvičení na faře

Středa- v 17°° biblická hodina starších dětí na faře

              ve 20°° biblický kroužek s Danielou Bednaříkovou v Kruhu

Čtvrtek – v 15°° biblická hodina mladších dětí na faře

                 v 17°° biblická hodina pro dospělé na faře

Pátek – od 15°° tvoření s dětmi a Aninkou Férovou v Kruhu

              v 19°° zkouška zpěvu v Kruhu

Sobota – v 19°° mládež na faře

Na sobotu 17.listopadu plánujeme pečení perníčků s dětmi v Kruhu od 9.30 a společným obědem. Perníčky budou na Dárkování,tak počítejte prosím s tímto časem ve svém programu. Děkuji za učitelky nedělní školy.

Příští neděli 11.11. se budou konat bohoslužby jako obvykle v Miroslavi v 8.30,

v Litobratřicích a odpoledne v Bohuticích. V Kruhu bude hostem bratr Dušan Coufal

„O miroslavské historii.

Nyní zvu děti sem dopředu ke stolu Páně.

Jarmila Šimšová

28. listopadu 2012

Dnes je 21.neděle po sv.Trojici a já vás vítám v tomto shromáždění,všechny  hosty i domácí. Dnes slouží br.vikář O.Miklík a děkuji mu za jeho celodenní službu.

Bratr vikář Miklík káže ještě v 10°° v Litobratřicích, odpoledne ve 13.30 v Bohuticích.

V 17°°hod se sejdeme v Kruhu s panem Petrem Juračkou,který vlastní v Miroslavi firmu AR Brno a je ochoten nám přiblížit svoje aktivity v Miroslavi.Např.spolupráce s Pavlem Krbálkem,nebo o domku v bývalé židovské ulici. Zvu vás tedy dnes do Kruhu již v 17 hod.

Program v týdnu:

      út: od 9 hod maminky u Hajznerů, konfirmační cvičení v 17 hod a večer ve 20°°na faře se bude konat schůzka všech,kdo jsou ochotni pomoci při organizaci letošního Dárkování. Prosím,neostýchejte se a přijďte na tuto domluvu.

      St: dopoledne i odpoledne se sejde v Kruhu Medvídek, 13.30 sestry seniorky, v 17°°starší děti na faře , v 19°° zkouška zpěvu v Kruhu a ve 20°° biblický kroužek s Danielou Bednaříkovou tentokrát na faře.

      Čt: v 15°° mladší děti mají svou biblickou hodinu a v 17 °°zahajují biblické hodiny pro dospělé na faře, ve 20°°přípravka pro učitelky NŠ také na faře.

Příští neděli 4.11 se budou konat bohoslužby jako obvykle- v Miroslavi,Litobratřicích a odpoledne v Troskotovicích. Odpoledne jsme zváni k instalačnímu shromáždění do II.brněnského sboru na Lidické ulici,kde bude slavnostně uveden v úřad prvního faráře  br.Martin Horák ve 14.30.

Farní sbor ČCE v Olešnici na Moravě zve k bohoslužebnému shromáždění v neděli 4.listopadu v 8.30,při němž bude seniorem Brněnského seniorátu Jiřím Gruberem uveden do služby kazatele olešnického sboru farář Tomáš Jirků.

Během další písně mohou děti odejít do nedělní školy a budou si povídat o Štěpánovi.

Jarmila Šimšová

 

Dárkování 2012

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve na charitativní odpoledne v evangelickém kostele zvané Dárkování, které se uskuteční první adventní neděli 2. prosince 2012 v 14.30 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi.

Prohlídka dárků od 14.00.

Krátký program od 14.30 hodin.

Získané peníze z dárků, budou poslány na uhrazení školného pro dívku Marii Namutebi žijící v ostrovní části Ugandy a dále na projekt Diakonie ČCE – výstavba domova pro seniory v Nosislavi.

Většina z Vás už ví, co se skrývá za názvem Dárkování, tak jen stručné připomenutí:

Dárkování  je dobročinná akce

pořádá ji Farní sbor Českobratrské církve evangelické Miroslav již řadu let

členové, přátelé sboru a kdokoliv ochotný připravují na tuto akci rozličné rukodělné výrobky, zavařeniny, sušené ovoce a zeleninu, perníčky apod.

tyto většinou nápadité, krásné či chutné výrobky jsou pak nachystány v kostele k prohlédnutí, získat je můžete za dobrovolný příspěvek, jehož výše je u výrobku doporučena

výtěžek je už tradičně určen k uhrazení školného adoptivnímu dítěti v Africe

věříme, že i letos vybraná částka přesáhne výši školného; rádi bychom přebytek věnovali na výstavbu domova pro seniory v Nosislavi, který buduje Diakonie ČCE 

kolik významů má název Dárkování? Mnoho, například:

vše, co přinesete je svým výrobcem, tvůrcem darováno přesto, že nad jejich přípravou strávil spoustu času, mnohdy i peněz

v předvánočním čase zde můžete pořídit vánoční dárečky

takto získané peníze darujeme někomu dalšímu

zahájíme krásné období adventu a doufejme, že příjemnou atmosférou společného odpoledne se budeme cítit vnitřně obdarováni. 

Odtud tedy Dárkování.

Dárkování můžete podpořit i Vy, buď věnováním rukodělných výrobků, nákupem dárků nebo jen účastí na programu v kostele.

Věříme, že Vás také potěší krátký úvodní program, na jehož scénáři začínáme pracovat.

Chcete-li akci Dárkování podpořit i svými výrobky, přineste je, prosíme, v pátek 30. 11. do Kruhu mezi 17 – 19 hod.

 Přijďte se na první adventní neděli svátečně naladit a udělat radost sobě i svým blízkým.

Lia Ryšavá

 

 

 

První mládež v letošním školním roce

Je nám líto, že první mládež se konala až 20.10.2012, ale měli jsme pro to i pádné důvody. V předchozích víkendech se konaly mládežnické akce jako školka mládeže, sjezd, SOM CUP a nebo jsem se účastnili aktivit ve sboru například návstěvy přátel ze Spremberka.

Sešlo se nás šest a pan farář. Četli jsme příběh o Eliášovi a budeme další číst příště. Plánovali jsme další aktivity, které nás čekají (Dárkování a bohoslužby na Štěpána). Protože víkendy jsou plné akcí a mládež by tím trpěla, rozhodli jsem se někdy přesunout mládež na čtvrtek večer. Uvidíme jak se to osvědčí.  Doufáme, že se nám to podaří se scházet častěji a v hojném počtu, když jsme teď o tolik konfirmandů  početnější. Uvažujeme i o mládeži výjezdní abychom se přiblížili přespolním.

Markéta

Školka mládeže 12. – 14. října 2012

Tentokrát se školka odehrála ve Svitavách. Spalo se ve škole Gymnázia i oběd byl v jídelně Gymnázia. Impuls byl v kostele, ve kterém byl farářem Filip Keller. Školka měla jméno HELP! Na školce jsme měli přednášku od ředitele Brněnské diakonie Jana Soběslavského.

Na diakonii jsme přispěli zakoupením tašek, které jsme vyráběli ve výtvarné dílně a příspěvkem na benefičním koncertu.

Každý večer byla na programu čajovna pro ty, kdo ještě nebyli unaveni.

V sobotu se uskutečnily volby do SOMU.

Miroslavská mládež byla nejpočetnější mládeží.

Vítek

http://benfoto.rajce.idnes.cz/Skolka_Svitavy_-_podzim_2012/

Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2012 Šumperk

Odkazy na fotografie v textu.

Celorepublikový Sjezd (nejen) evangelické mládeže se koná každý rok, vždy na jiném místě. Tentokrát byl v Šumperku 27.- 30. září to znamená čtyř-denní, již od čtvrtka.

Letošní téma mělo název: Moment čas a jeho naplnění, s čím také souvisela většina přednášek. V pátek měl hlavní přednášku „Čas a jeho rytmus“ prof. Jan Sokol a v sobotu „Čekání, odloučení, trpělivost“ Mjr. Pavel Ruml. Samozřejmě bylo zde i mnoho dalších přednášek a programu – divadlo, sporty, koncerty a další. Již poněkolikáté proběhla dražba loga Sjezdu. Vydražilo se za 6666 Kč, tento výtěžek půjde na projekt Diakonie ČCE: Stavíme lidi na nohy – pomoc uprchlíkům v Mali. Spalo se ve třech šumperských školách a většina programu probíhala v Domě Kultury. Nedělní bohoslužby pak proběhly v zapůjčeném kostele Zvěstování Panny Marie, který je sice velký, ale i přesto museli někteří sedět na zemi. Z našeho sboru se účastnilo letošního sjezdu šest mládežníků, ale dohromady zde bylo asi 400 lidí.

Veškeré informace ohledně Sjezdu naleznete zde, fotografie Bena Skály Štěpána Estrle nebo i-vysílání České televize zde.

Myslím, že všichni účastníci si Sjezd užili, a že se již někteří těší na další sjezd, který proběhne 4.- 6. října 2013 v Jindřichově Hradci s tématem „Na jednom poli“.

Jakub

21. října 2012

 všichni buďte vítáni

        Všichni jste dnes zváni po bohoslužbách do Kruhu nejen k posezení při kávě a čaji, ale také ke shlédnutí fotografií z proběhlých Dárkování od roku 2005. Chtěli bychom Vás tímto naladit pro tuto blížící se událost a inspirovat Vás. A to nejen k přípravě dárků, ale i k uvažování, jak by kdo mohl přispět ke zdárnému průběhu letošního Dárkování. To plánujeme na první prosincovou neděli, která je taktéž první adventní nedělí. Asi za dva týdny bude svolána schůzka ohledně přípravy tohoto Dárkování. Kdo byste rád přispěl k programu či přípravě, prosím, přijďte na toto sejití nebo si o tom promluvte s Majkou Počarovskou nebo Ivou Ryšavou.

        bohoslužby se dnes konají ještě v Litobratřicích a

        v Jevišovce mají dnes i vysluhování VP

        nešporní pobožnost bude v Kruhu v 19°° hodin a po ní je prostor zadán  br.vikáři Miklíkovi

 

        v příštím týdnu:

bude v úterý konfirmační cvičení od 17hodin a poté (asi od 19hodin) se sejde správní komise v Hraběticích (odjezd bude v 18.30)

ve středu se schází mateřské centrum, v 17°° hodin starší děti a ve 20°° biblický kroužek pod vedením D.Bednaříkové

ve čtvrtek a v pátek jsou školní prázdniny – br.farář má dovolenou

v pátek bude zkouška zpěvu v 19°° hodin

 

        stále jsou k dispozici katalogy k výstavě „Morava tolerantní“ za 150,-Kč

        příští neděli 28.10. káže br.vikář Miklík

Nezapomeňte, že se (ze soboty na neděli) posouvá čas o hodinu zpět!

        Ačkoli je v rozpisech příští neděli večer prázdné místo, program v Kruhu se bude 28.října konat! Vedení v Kruhu bude mít Aleš Bednařík a hostem bude pan Juračka – majitel firmy AR Brno. O jeho aktivitách v Miroslavi (výroba a instalace soch P.Krbálka, oprava domku v původní židovské ulici apod.) bude v Kruhu beseda. Kruh v zimním čase začíná již v 17°° hodin.

        autorem dnešního kázání je ses.far. Dagmar Ondříčková

 

 

Ondřej Ryšavý