19. května 2024

Svatodušní neděle

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

V 10.00 jsou bohoslužby v modlitebně v Moravském Krumlově, také s vysluhování večeře Páně

            Dnes je Boží hod svatodušní a současně je dnešní neděle také nedělí křestní. Křtem svatým byl do našeho sboru, naší církve a do Boží náruče přijat Julius Kriška a jeho maminka Eliška Krišková. Oběma přejeme vše dobré, vzájemnou radost a hojnost Božího požehnání celé rodině.

            Ve středu vykonal bratr farář návštěvu s bohoslužbou ve středisku Diakonie v Brumovicích v Mirandii. Děkujeme za tuto službu jemu i všem, kdo ho doprovodili.

            Jak již bylo ohlášeno, a ještě několikrát bude, v neděli 9. června 2024 budeme volit faráře.  Jediným kandidátem je stávající farář bratr David Sedláček, volen bude na období od 1. září 2024 do 31. srpna 2030; řády naší církve umožňují také korespondenční volbu, je třeba, aby se zájemci o ni včas přihlásili. Informace o této možnosti najdete na nástěnce, můžete se také zeptat bratra faráře nebo sestry kurátorky.  Volbu povede a kázáním poslouží bratr Petr Zajíc, člen seniorátního výboru.  

Týden ve sboru

Pondělí svatodušní                 18.00               bohoslužby v Miroslavi

úterý                                       9.00                 setkání maminek s farářem

středa                                     9.00                 RC Medvídek

čtvrtek                                    9.30                 biblická hodina pro dospělé

16.00               biblická hodina pro děti

pátek                                      9.00                 Medvídkova knihovnička

16.30               setkání ve farské zahradě, pokud to počasí dovolí

            Za týden v neděli 26. května 2024 nás přijedou navštívit členové evangelického sboru v Heršpicích s bratrem farářem Vladimírem Pírem. Přijedou několika auty a velmi rádi s námi budou na bohoslužbách i na posezení v Kruhu. Tímto způsobem chtějí postupně navštívit všechny sbory v seniorátu a aspoň trochu je poznat.  Pamatujte na toto setkání.

            Ve dnech 23.- 25.5. 2024 se koná v Praze – Hájích v Komunitním centru Matky Terezy 2.zasedání 36.synodu naší církve. Myslete prosím na tato jednání na svých modlitbách.

            Připomínáme, že 2. června 2024 pojedeme na sborový zájezd do sboru v Rané u Hlinska. Program je na nástěnce, stále jsou volná místa. Jízdné pro dospělého činí 250 Kč, pro děti 100 Kč.

            Blíží se nám konec školního roku a přibližuje se termín pobytu rodin na Blažkově 17.-24.8. Prosím ty ,kteří o pobytu uvažujete,přihlašujte se u mne,abychom mohli svolat schůzku o náplni a tématu pobytu.

            Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu Diakonie naší církve, děkujeme, že na potřeby církve pamatujete.

Ohlášky 12. května 2024

Neděle po Nanebevstoupení Páně zvaná Exaudi – Vyslyš mne, Hospodine (Ž 27,7)

-přivítání
-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …
-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

Pravidelná porada staršovstva se konala v úterý 7. května 2024

 • datum volby faráře bylo stanoveno na neděli 9. června 2024; jediným kandidátem je stávající farář bratr David Sedláček, volen bude na období od 1. září 2024 do 31. srpna 2030; řády naší církve umožňují také korespondenční volbu, je třeba, aby se zájemci o ni včas přihlásili
 • Noc kostelů se uskuteční v pátek 7. června 2024, program bude včas zveřejněn
 • na srpen je plánována oprava zídky u vchodu bohutické modlitebny, koordinátorem je bratr Daniel Lexa
 • o Svatodušní neděli bude vykonán křest Elišky a Julia Kriškových

Týden ve sboru

 • středa 9.00 RC Medvídek, 13.30 seniorky
 • čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé, 16.00 biblická hodina pro děti
 • pátek 9.00 Medvídkova knihovnička, 16.30 setkámí ve sborové zahradě

Další

 • Jarní školka mládeže se tentokrát koná v Boskovicích v termínu 17. – 19. května
  2024, téma je Víra a Předsudek. Zvána je i mládež z našeho sboru.
 • Připomínáme možnost přihlásit se na sborový zájezd do Rané u Hlinska.
 • Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Chrámová sbírka v neděli Svatodušní je celocírkevní a je určena na podporu Diakonie naší církve. Děkujeme, že na sbírky sborové i celocírkevní štědře pamatujete.
 • Po bohoslužbách zveme do Kruhu k setkání a občerstvení, děkujeme za přípravu.
 • Za týden na Boží hod svatodušní se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Moravském Krumlově v modlitebně. Na obou místech bude vysluhována večeře Páně.

Ohlášky 28. dubna 2024

-přivítání
-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme
-v Bohuticích jsou v 10.00 čtené bohoslužby

Bratr farář dnes káže v Soběhrdech, ve všední dny čerpá dovolenou mimo Miroslav, z toho důvodu nebude ve čtvrtek biblická hodina.

Týden ve sboru

 • úterý 16.00 setkání všech generací v zahradě u kostela, bude možnost popovídat si, zahrát si nebo opéct to, co si přinesete, srdečně zveme k zahájení jarní sezóny ve sborové zahradě
 • středa 9.00 RC Medvídek
 • čtvrtek 19.30 kroužek učitelek NŠ, zveme i nové zájemce o práci s dětmi
 • pátek 9.00 Medvídkova kavárnička

Ohlašované seniorátní setkání pro pracovníky s dětmi v Brně se neuskutečnilo pro malý počet přihlášených, další termín bude včas oznámen.

Připomínáme možnost přihlásit se na sborový výlet do sboru Raná u Hlinska, do skanzenu na Veselém kopci, cestou zpět navštívíme památník ve vypálené obci Leština. Předpokládaná cena je 250 Kč pro dospělého a 100 Kč pro dítě.

Za týden, v neděli 5. května 2024 bude naším hostem a kazatelem bratr Jiří Šimsa, seniorátní farář.
Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že pamatujete na sbor nejen finančně, ale i účastí na dění sboru a na modlitbách.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele.

Ohlášky 14. dubna 2024

Druhá neděle po Velikonocích nazvaná Misericordias Domini (“Milosrdenství Hospodinova je plná země.” Ž 33, 5)

 • přivítání
 • na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme
 • v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích, můžete bratra faráře do Bohutic doprovodit

V pátek vykonal bratr farář pobožnost v Domově odpočinku v Božicích, děkujeme, také děkujeme těm, kdo jeli do Božic s ním.

Týden ve sboru

Středa

 • 9.00 RC Medvídek

čtvrtek

 • 9.30 biblická hodina pro dospělé
 • 16.00 biblická hodina pro děti

pátek

 • 9.00 Medvídkova knihovnička

Připomínáme, že na neděli 2. června 2024 je naplánován sborový zájezd pro všechny generace do Farního sboru ČCE v Rané u Hlinska. Na programu jsou v 10.00 bohoslužby, setkání se sborem, návštěva skanzenu na Veselém Kopci a cestou zpět zastávka v kazatelské stanici ve Skutči. Odjezd z Miroslavi bude v 7.30, návrat kolem 18.00 hodin. Autobus je objednán, prosím zapisujte se do archu na nástěnce pod kruchtou.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám za vaši péči o sbor jak finanční podporou, tak modlitbami.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v modlitebně v Moravském Krumlově. Bratra faráře můžete do Krumlova doprovodit a setkat se s tamními sestrami a bratry.

Dnes má narozeniny náš bratr farář …. 

Ohlášky 7. dubna 2024

První neděle po Velikonocích zvaná Quasimodogeniti (jako narozené děti, i. Petrova 2,2)

 • přivítání
 • na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme
 • bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Týden ve sboru

 • středa
  • 9.00 RC Medvídek
  • 13.30 seniorky
 • čtvrtek
  • 9.30 biblická hodina pro dospělé
  • 16.00 biblická hodina pro děti
 • pátek
  • 9.00 Medvídkova kavárnička

V úterý se sešlo na své pravidelné poradě staršovstvo. Obdrželi jsme informaci, že nám byla schválena státní dotace na fotovoltaiku. Diskutovali jsme nad podněty, především sestry Vesecké. Budeme je postupně podle priority řešit a to včetně  seznamu plánovaných prací z dřívějších let.

Připomínáme ještě sborový zájezd pro všechny generace do Rané u Hlinska. Autobus je objednán, prosím zapisujte se už nyní do tabulky na nástěnce pod kruchtou. 

Děkujeme vám všem přispění do celocírkevní sbírky určené Jeronymovou jednotou na velkou opravu kostela v Olomouci. Sbírka se uskutečnila také v kazatelských stanicích. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v neděli 14. dubna 2024 v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.

31. března 2024

Boží hod velikonoční

Přivítání

Bohoslužby s večeří Páně jsou v 10.30 v Moravském Krumlově

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme

            Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Sbírka je určena na rekonstrukci kostela v Olomouci, informace najdete v letáčku. Děkujeme vám za štědrost.

Týden ve sboru

V Pondělí velikonoční se budou konat bohoslužby v 8.30 pouze v Miroslavi, zpěv bude doprovázet bratr Jan Ryšavý, děkujeme. Naším hostem bude bratr farář Ondřej Macek z Brna, náš bratr farář bude kázat v Brně v Červeném kostele.

Úterý                                                 19.00                                pravidelná porada staršovstva

Středa                                              9.00                                   RC Medvídek

                                               19.30                        kroužek pro učitelky NŠ

Čtvrtek                                            9.30                                   biblická hodina pro dospělé

16.00                                biblická hodina pro děti

Pátek                                                 9.00                                   Medvídkova knihovnička

            Po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu na setkání s občerstvením, děkujeme za přípravu.

            Dá-li Pán, sejdeme se zítra, v Pondělí velikonoční v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi.

Ohlášky 24. března 2024

Květná neděle
-bohoslužby jsou v 10.00 také v Bohuticích
-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme

Dnes v 17.00 jsme zváni do Kruhu, naším hostem je Anastasia Hart, která pochází z Bohemky na Ukrajině a nyní studuje v Brně. Poví nám, jak se nyní, v době války, v Bohemce žije. Pokud byste chtěli jejím prostřednictvím Ukrajinu finančně podpořit, můžete tak v Kruhu učinit.


Týden ve sboru:

 • Středa 9.00 RC Medvídek
 • Středa 13.30 seniorky
 • čtvrtek 16.00 Sederová večeře v Kruhu. Máte-li zájem zúčastnit se, zapište se prosím do tabulky na nástěnce pod kruchtou. Je to důležité kvůli přípravě pokrmů.
 • Na Velký pátek budou v 8.30 bohoslužby s večeří Páně a četbou pašijí v Miroslavi a v 10.30
  taktéž s večeří Páně v Bohuticích. Zpěv bude doprovázet pěvecký sbor.

Minulou neděli jsme vykonali Výroční sborové shromáždění s účastí členů z kazatelských
stanic. Sbírka na potřeby sboru činila 5 440 Kč, děkujeme.

Od minulé neděle je možno přispět do sbírky také pomocí QR kódu (vysvětlení).

Po bohoslužbách jsme zváni na setkání v Kruhu s občerstvením. Děkujeme za přípravu.

Sbírka dnešní neděle je určena na potřeby našeho sboru.

Za týden na Boží hod velikonoční vykonáme celocírkevní sbírku – Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, je určena na rekonstrukci kostela v Olomouci. Více se dočtete v letáčku.

Připomínáme ještě sborový zájezd pro všechny generace do Rané u Hlinska. Autobus je objednán, prosím zapisujte se už nyní do tabulky na nástěnce pod kruchtou.

Připomínáme, že o Velikonocích je změna času.

Dá-li Pán, sejdeme se na Sederové večeři ve čtvrtek a na velkopátečních bohoslužbách v Miroslavi i v Bohuticích.

Miroslav-Spremberg: Položení kamenů zmizelých

V Miroslavi byly v sobotu 9. března položeny první tři kameny zmizelých, a to Martě, Haně a Ruth Herzogovým, které před válkou žily v Miroslavi a které se spolu s 3 800 československými občany staly oběťmi vyhlazení Terezínského rodinného tábora (8. –  9. 3. 1944), tedy přesně před 80 lety. Jsme rádi, že jsme jako sbor mohli být spolupořadateli této pietní akce. 

Náš sbor je spjatý s miroslavským židovským hřbitovem už přes 30 let, kdy jsme poprvé v našich rodinách ubytovávali brigádníky z Německa, kterým nebyla lhostejná minulost a kteří chtěli alespoň symbolicky přispět k zachování památky židovského obyvatelstva.

Přes brigády na hřbitově postupně vzniklo partnerství našeho sboru s Michaelkirchengemeinde ve Sprembergu (Braniborsko). Spremberští k nám pravidelně jezdívají každé dva roky na podzim a i my jsme párkrát do našeho partnerského sboru v Německu zavítali. 

V minulém roce nás ještě těsněji propojilo společné téma – kameny zmizelých (německy Stolpersteine). I Spremerští se totiž ve svém bydlišti židovskými dějinami zajímají a už také několik kamenů zmizelých mají.  Když jsme našim hostům při podzimní návštěvě vyprávěli o našem záměrů položit v Miroslavi první tři kameny zmizelých, projevili zájem u našeho pokládání kamenů být. To jsme ještě netušili, že se k nám nakonec vypraví 28 účastníků a že více než polovina z nich bude konfirmandů či mládežníků. A ani jsme nemohli vědět, že nás čeká jedinečný prodloužený víkend plný krásných setkání, ale i vážných a dojemných momentů, které se nám vryjí do paměti.

Continue reading

17. března 2024 

Pátá postní neděle zvaná Judica podle žalmu 43 “Bože, zjednej mi právo.” 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme 

-bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi; součástí bohoslužeb je Výroční sborové shromáždění, jsem ráda, že jsou s námi také členové kazatelských stanic 

Minulou neděli jsme slavili bohoslužby společně s našimi hosty ze Spremberku. Děkujeme ještě jednou všem vám, kdo jste jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu neděle i předchozích dnů. Naši hosté se v pořádku vrátili domů, a ještě jednou velmi děkují za vše. Po dlouhé době byl téměř zcela zaplněn kostel, chrámová sbírka činila 8 081 Kč + 330 euro. 

Při pohřbu Petera Stockmanna v Glösa náš sbor obdržel 150 euro, bratru faráři obnos předal Martin Delling v zastoupení dalších přátel. 

Bratr farář vykonal pobožnost v Mirandii, (středisko Diakonie ČCE v Brumovicích), děkujeme za tuto službu. 

Na poradě staršovstva 5. března jsme připravovali dnešní sborové shromáždění a program Velikonoc dle rozpisu. Rozhodli jsme, že na Zelený čtvrtek budeme slavit Sederovou večeři. Na nástěnce je tabulka, zájemci prosím zapište se. Pokud se chcete zapojit do přípravy, ohlaste se bratru faráři. Hovořili jsme také o podkladech pro volbu faráře. Administrativní proces probíhá, z naší strany bylo již vše odesláno. Datum volby bude stanoveno až bude proces ze strany seniorátu i synodní rady ukončen. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina pro děti 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Pěvecký kroužek, flétnisté i jóga se scházejí dle potřeby. 

RC Medvídek zve na Bazárek dětského oblečení, uskuteční se v Kruhu a v kostele 3. a 4. dubna 2024, pozvánka je na nástěnce. 

Připomínáme, že na neděli 2. června plánujeme sborový zájezd pro všechny generace do Ranné. Autobus je objednaný, zapisujte se prosím do tabulky na nástěnce v kostele. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.  

Po bohoslužbách je připraveno malé občerstvení v Kruhu, je to také příležitost k setkání a sdílení. 

Za týden se sejdeme, dáli Pán, v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. Za týden v 17.00 bude naším hostem v Kruhu slečna Anastasia Hart, pocházející z Bohemky na Ukrajině. Pokud budete chtít, můžete prostřednictvím Anastasie Ukrajinu finančně podpořit. 

5. března 2024

Na poradě staršovstva 5. března jsme připravovali dnešní sborové shromáždění a program Velikonoc dle rozpisu. Rozhodli jsme, že na Zelený čtvrtek budeme slavit Sederovou večeři. Hovořili jsme také o podkladech pro volbu faráře. Administrativní proces probíhá, z naší strany bylo již vše odesláno. Datum volby bude stanoveno až bude proces ze strany seniorátu i synodní rady ukončen. 

Ohlášky 10. března 2024

Ohlášky na neděli 10. března 2024
Čtvrtá postní neděle zvaná Laetare podle Izajáše 66, 10 Veselte se s
Jerzzalémem.

-přivítání (také hostí ze Spremberka)
-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme zpěvákům i flétnistům
-dnes jsou bohoslužby také v Bohuticích

Společně, už od čtvrtka, prožíváme sváteční chvíle při příležitosti kladení
Kamenů zmizelých. Tyto mimořádné sváteční dny vrcholí společnými
bohoslužbami s našimi přáteli ze Spremberka. Všem vám děkujeme za
veškerou pomoc, ubytování, občerstvení, účast na slavnosti, pochopení i
povzbuzení. V tuto chvíli velmi myslíme na Joachima Paschke, který má
zdravotní potíže a je v nemocnici ve Znojmě.
Týden ve sboru
Připomínáme setkání sester seniorek ve středu v 13.30, všechna pravidelná
sborová setkání se uskuteční také v pravidelném čase.
Připomínáme, že za týden bude Výroční sborové shromáždění, zkontrolujte si
seznamy členů s volební účastí. Je také připravena zpráva o životě sboru i
zpráva finanční, vyzvedněte si ji při vycházení a v klidu doma pročtěte.
Po bohoslužbách zveme všechny do Kruhu s občerstvením s možností
popovídat si s našimi hosty.
Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi.

Ohlášky 3. března 2024

Ohlášky na neděli 3. března 2024
Třetí neděle postní zvaná Oculi podle 25. žalmu “Stále upínám své oči k Hospodinu.”

-přivítání také hosta bratra faráře Petra Chlápka, -náš bratr farář je hostem v Nosislavi
-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér; -bohoslužby jsou dnes pouze v Miroslavi
Sděluji vám smutnou zprávu od našich přátel ve sboru Chemnitz-Glösa v Německu. Zemřel Peter
Stockmann, dlouholetý přítel našeho sboru, kterého si zejména starší generace pamatuje z jeho četných
návštěv Miroslavi. Bratr Stockmann jezdíval také na lesní brigády na Kunvald a společně s Lerchnerovými
přátelství sborů velmi podporoval. O jeho úmrtí nás informoval Martin Delling, který náš sbor nejen
pozdravuje, ale velmi rád by v létě Miroslav navštívil a připomněl tak 60 let přátelství našich sborů. Pohřeb
se uskuteční zítra ve 13.00 hodin. Prosím podepište při vycházení kondolenční dopis.
Týden ve sboru
úterý 19.00 praidelná porada staršovstva
středa 9.00 RC Medvídek
čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé
16.00 biblická hodina pro děti
pátek 9.00 Medvídkova knihovnička
Zkouška pěveckého sboru, jóga a flétnisté se scházejí po dohodě.
V pondělí se konala mimořádná porada staršovstva za účasti seniora Filipa Kellera. Jediným bodem jednání
byla příprava volby faráře sboru. Kandidátem je současný farář bratr David Sedláček. Volba se uskuteční v
dubnu nebo v květnu 2024.
V sobotu 9. března 2024 se v Brně koná presbyterní konferenci, zváni jsou všichni. Pozvánku a program
najdete na nástěnce v kostele.
Příští neděli 10. března 2024 budeme slavit společně s našimi hosty ze Spremberka německo-české
bohoslužby. Naši hostě přijedou už ve čtvrtek večer a zúčastní se nejen slavnosti kladení Kamenů zmizelých
v sobotu ve 14.00 hodin na Kostelní ulici, ale také všech připravených doprovodných programů. Na kladení
Kamenů zmizelých jsme všichni zváni i na výstavu a další akce ve škole. Slavnost kladení Kamenů
zmizelých spolu s naším sborem připravuje základní škola a Město Miroslav. Srdečně zveme a všem vám,
kteří naše hosty ubytujete, připravujete pohoštění, a i jinak setkání podporujete, děkujeme.
Připomínáme, že v neděli 17. března 2024 se při bohoslužbách koná Výroční sborové shromáždění s účastí
členů kazatelských stanic. Prosím nezapomeňte zkontrolovat archy členů sboru s právem volit.
Na Květnou neděli 25. března 2024 bude naším hostem v Kruhu Anastasiia Hart, studentka sólového zpěvu
v Brně pocházející z Bohemky na Ukrajině. Ukrajinu je možné podpořit finančně prostřednictvím jejího
konta, které je uvedeno s dalšími podrobnostmi na nástěnce v kostele.
Sborový zájezd do Rané u Hlinska a okolí se uskuteční 2. června 2024, autobus je již objednán. Zájezd je
určen pro všechny generace. Prosíme přihlašujte se co nejdříve.
V únoru jsme v Miroslavi, v Moravském Krumlově a v Bohuticích vykonali celocírkevní sbírku na podporu
církevního tisku. Společně jsme vybrali 6 126 Kč (Mir 3 926, MK 500, Boh 1 700 Kč). Velmi vám
děkujeme za štědrost.
Stále je možné zakoupit si brožurku úvah nad dílem Jana Kalvína Instituce, kterou sboru daroval náš bývalý
vikář bratr Otto Miklík. Brožurka je k dispozici za 100 Kč, jak určil bratr Miklík, výtěžek je určen na

potřeby našeho sboru. Knížečka je k dispozici na stole u bratra pokladníka, 100 Kč můžete vložit při
vycházení do sbírky.
PO bohoslužbách jsme zváni na setkání s občerstvením do Kruhu, děkujeme za přípravu. Také tam bude
naším hostem bratr farář Chlápek, těšíme se, že nám něco o sobě a své dosavadní práci poví.
Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme vám, že na sbor pamatujete také salárem, dary a
modlitbami.
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích.

13. února 2024

Pravidelná porada staršovstva  

-příprava první postní neděle s vysluhováním večeře Páně 18. 2. 2024 

-sbor dostal poslední část církevní dotace na fotovoltaik, tj. 40 000Kč 

-manželům Lucii a Radkovi Férovým byla vrácena polovina půjčky, tj. 80 000Kč, děkujeme 

-staršovstvo jednalo o přeprodávání přebytků elektřiny do distribuční sítě 

-staršovstvo potvrdilo souhlas s návrhem Města Miroslav požádat o dotaci na opravu památníku padlým z první světové války na evangelickém hřbitově (kamenný kalich), žádost byla již podána 

-staršovstvo přijalo dar sboru od manželů Elišky a Jana Nohavicových; jde o velkou pohovku a konferenční stolek, kterou jsou umístěny ve sborovém bytě, děkujeme 

-byly navrženy termíny pro uspořádání sborového zájezdu do FS ČCE Raná u Hlinska, zájezd se uskuteční v neděli 2. června 2024