31. prosince 2023

 poslední neděle v kalendářním roce – Silvestr 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-dnešní bohoslužby s večeří Páně jsou jen v Miroslavi, zítra na Nový rok se bohoslužby nekonají. Bratr farář vykoná dnes v 10.00 bohoslužby ve Znojmě. 

Děkuji vám za vaši celoroční podporu sboru jak sbírkami pro sbor, tak salárem, dary i celocírkevními sbírkami. Velmi si toho vážíme, jen s vaší účinnou pomocí může sbor i církev dobře prosperovat. Zejména však děkuji za vaše modlitby a vytváření laskavého, vstřícného a ohleduplného společenství sboru.  

Zítra vstupujeme do roku 2024, přeji nám všem, aby to byl rok, v němž nás bude provázet Boží láska a opravdová radost. Modleme se za všechny, kteří prožívají hlubokou bolest i beznaděj, ztratili své nejbližší, byli vyhnáni válkou, hladem či nenávistí ze svých domovů. Buďme otevřeni pomoci těm, kdo žijí vedle nás i těm, které neznáme a jsou daleko od nás. K tomu nám dává sílu evangelium. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina s dětmi 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Na nástěnce najdete oznámení o úmrtí bratra faráře Jiřího Doležala, zemřel 30. 12. ve věku nedožitých 95 let. Ve vánočních dnech zemřela ve věku 93 let sestra Vlasta Křečková. Pohřební rozloučení se uskuteční v našem kostele 5. 12. 2024 ve 14.00, po té bude uložena do rodinného hrobu. 

-Během vánočních svátků jsme byli v kuchyňce za Kruhem bez elektřiny. Za rychlou opravu děkujeme panu Milanu Matyškovi, vykonal ji ochotně, okamžitě a bezplatně. Velmi si toho vážíme. Pan Matyšek situaci v našem kostele dobře zná a, jak se vyjádřil, cítí také určitou sounáležitost s naším sborem. Za zprostředkování opravy děkujeme bratru Jaroslavu Ryšavému.  

-Sestry seniorky se po bohoslužbách domluví, zda se chtějí dnes odpoledne sejít v Kruhu k posezení na konci roku. Pokud se setkání uskuteční, platí pozvání pro každého. Rozhodnutí zazní v Kruhu po bohoslužbách, kam jsme všichni zváni k setkání s občerstvením. 

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.  

26. prosince 2023

 svátek mučedníka Štěpána 

-přivítání 

-děkujeme mládeži za hudební doprovody, které připravil bratr Radek Fér, děkujeme také flétnistům a pěveckému sboru a bratru faráři za přípravu bohoslužeb 

-dnes se scházíme jen v Miroslavi 

V celém sboru jsme vykonali celocírkevní sbírku určenou pro bohoslovce, vikariát, začínající kazatele a na vzdělávání kazatelů. V Bohuticích jsme na Štědrý den vybrali 2 700 Kč, v Miroslavi na Boží hod 4 849 Kč a v Moravském Krumlově také na Boží hod 3 050 Kč.  

Celkem odesíláme 10 599 Kč. Velmi vám všem děkujeme za štědrost i za vědomí, jak důležitá je podpora bohoslovců i všech kazatelů. Vážíme si toho. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám. 

Po bohoslužbách vás zveme k setkání v Kruhu s občerstvením a děkujeme za přípravu. 

V neděli, poslední den v kalendářním roce, se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách s večeří Páně v Miroslavi v 8.30 hodin. V pondělí na Nový rok bohoslužby tentokrát nebudou.  

Boží hod vánoční 25. prosince 2023 

bohoslužby s večeří Páně 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-bohoslužby s večeří Páně jsou také v Moravském Krumlově v DPS v 11.00 

Přeji vám pokojné prožití svátečního dne. 

Dnes vykonáme celocírkevní sbírku na bohoslovce, vikariát a další vzdělávání kazatelů. Děkujeme. 

Zítra se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách s hudbou v 8.30 v našem kostele. 

24. prosince 2023

čtvrtá adventní neděle, Štědrý den

Přivítání

v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích s vysluhování VP

na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

            Dnešní den nás uvádí do svátků vánočních, přejeme vám, aby vás provázela Boží milost a požehnání.

            Zítra na Boží hod vánoční jsme zváni na bohoslužby s vysluhováním VP v 8.30 do našeho kostela a v 11.00, také s VP, do Moravského Krumlova do pečovatelského domu. Na Štěpána jsou bohoslužby s hudbou pouze v Miroslavi.

            Ve vánočním týdnu se ve všední dny nekonají žádná sejítí.

            Dnešní bohoslužby jsou vyvrcholením práce s dětmi v NŠ v adventu. Metodika Franze Ketta je pro nás neobvyklá,ale vede nás k jinému pohledu na práci s dětmi i dospělými. A přemýšlením o věcech a tématech kolem nás. Děkuji bratru faráři za dnešní službu a děti se mohou těšit na malé překvapení, které připravily sestry seniorky. Tímto jím také děkuji.

            Minulou neděli při bohoslužbách a po koncertu se konala charitativní sbírka na pomoc rodině Kovalenkově, která bydlí ve sborovém bytě. Všem vám děkujeme za finanční přispění i věcné dary. Velmi si vážíme vašeho pochopení pro složitou situaci. Více nám sdělí sestra Daniela Bednaříková.

            Dnešní sbírka je věnována na potřeby našeho sboru. Zítra na Boží hod vánoční vykonáme jako každoročně celocírkevní sbírku na bohoslovce, vikariát, pro začínající kazatele a na vzdělávání kazatelů. Děkujeme, že i na tyto potřeby pamatujete.

            Zvu vás po skončení bohoslužeb do Kruhu k rozhovorům při kávě a čaji.

17. prosince 2023

třetí adventní neděle 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme … 

-dnes jsou bohoslužby v Moravském Krumlově v Domě s pečovatelskou službou 

Dnešní neděli se v našem kostele uskuteční vánoční koncert, zazní varhany a viola v podání Pavla a Pravoslava Březíkových. Koncert finančně podpořilo město Miroslav. Srdečně vás i vaše přátele zveme, začátek je v 16.00 hodin. 

Současně také děkuji všem, kdo donesli nebo donesou pohoštění. Za dobrovolný příspěvek bude také podávám svařák. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

večer kroužek učitelek NŠ 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina s dětmi 

5. prosince se konala pravidelná porada staršovstva.  

-Vyjádřili jsme radost z úspěšného, již 21. ročníku, Dárkování. Výtěžek ve výši 49 600 Kč byl rozdělen tradičním způsobem: 7 000 Kč je pro Adopci na dálku, začínáme podporovat třetí děvčátko z Ugandy, Medinah Magurewa. Zbývajících 42 600 Kč je letos určeno na vybavení cvičné kuchyňky v ZŠ Miroslav. Všem, organizátorům i dárcům, děkujeme. 

-Rozhodli jsme vypůjčit si z fondu Brněnského seniorátu 150 000 Kč jako překlenovací půjčku, která sboru pomůže překonat období do vyplacení státní dotace na instalaci solárních panelů. 

-potvrdili jsme již naplánovaný vánoční program ve sboru, včetně vánočního dopisu 

-jednali jsme o spotřebě energií ve sboru se zaměřením na kostelík v MK 

Seniorátní sbírka na pomoc střediskům Diakonie v našem seniorátu se uskutečnila v Miroslavi a v Bohuticích, celkem jsme vybrali 4926 Kč (z toho Bohutice 920 Kč). Velmi vám všem děkujeme. O rozdělení sbírky budeme informování. 

Minulou neděli po bohoslužbách jsme otevřeli téma pomoci rodině Kovalenkových, kteří bydlí ve sborovém bytě. Staršovstvo se situací bude zabývat na příští poradě. Pro vaši informaci sděluji, že rodina pobírá statní sociální dávku Příspěvek na bydlení, z něhož platí nájem a energie. Jejich další finanční situace je složitá. Pokud by někdo byl ochoten přispět finančně do pokladničky kostelíčka na pomoc, budeme za to vděčni a pořídíme jim například teplé přikrývky, pojištění bytu a další potřebné. Průběžně vás budeme informovat.   

-během vánočních svátků doplní sestra Markéta Ryšavá chybějící sloky dvou písní v novém zpěvníku, je k tomu vyrobeno razítko. Pokud byste chtěli mít doplnění i ve svých zpěvnících, které máte doma, přineste je příští neděli do kostela a ponechejte je tam přes Vánoce. Sestře Markétě za tuto službu děkujeme. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Na Boží hod vykonáme celocírkevní sbírku určenou pro bohoslovce, vikariát, podporu začínajících kazatelů a další vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám za přispění. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích, kde bude vysluhována VP. 

5. prosince 2023

 5. prosince se konala pravidelná porada staršovstva.  

-Vyjádřili jsme radost z úspěšného, již 21. ročníku, Dárkování. Výtěžek ve výši 49 600 Kč byl rozdělen tradičním způsobem: 7 000 Kč je pro Adopci na dálku, začínáme podporovat třetí děvčátko z Ugandy, Medinah Magurewa. Zbývajících 42 600 Kč je letos určeno na vybavení cvičné kuchyňky v ZŠ Miroslav. Všem, organizátorům i dárcům, děkujeme. 

-Rozhodli jsme vypůjčit si z fondu Brněnského seniorátu 150 000 Kč jako překlenovací půjčku, která sboru pomůže překonat období do vyplacení státní dotace na instalaci solárních panelů. 

-potvrdili jsme již naplánovaný vánoční program ve sboru, včetně vánočního dopisu 

-jednali jsme o spotřebě energií ve sboru se zaměřením na kostelík v MK 

Seniorátní sbírka na pomoc střediskům Diakonie v našem seniorátu se uskutečnila v Miroslavi a v Bohuticích, celkem jsme vybrali 4926 Kč (z toho Bohutice 920 Kč). Velmi vám všem děkujeme. O rozdělení sbírky budeme informování. 

10. prosince 2023

Ohlášky na neděli 10. prosince 2023 

druhá adventní neděle 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme … 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

Minulou neděli odpoledne se v našem kostele uskutečnil již 21. ročník Dárkování. Děkujeme vám všem za veškerou pomoc i vytvoření přátelské atmosféry. Výsledek Dárkování je vysoký. Vybrali jsme 49 600 Kč, z toho 7000 Kč je určeno na Adopci na dálku pro sedmileté děvčátko Medinah Magurewa z Ugandy. 42 600 Kč je dar pro Základní školu Miroslav na vybavení cvičné kuchyňky. Děkujeme vám za vše. 

Z Dárkování zbylo několik dárků, které si můžete po bohoslužbách prohlédnout a zakoupit za dobrovolný příspěvek. Ceny v hřivnách jsou jen orientační. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 13.30 sestry seniorky se sejdou k pečení perníčků pro děti z NŠ 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina pro děti 

pátek 9.00 Medvíkova knihovnička 

-V neděli 17. prosince 2023 v 16.00 se v našem kostele koná vánoční koncerty, při němž zazní varhany a viola. V podání pana Pavla a Pravdoslava Březíkových zazní skladby Vivaldiho, Bacha a dalších významných skladatelů. Srdečně vás i vaše přátele zveme. 

-Připomínáme, že je možno zakoupit si objednané dárky z Rolničky, nástěnný kalendář a zejména Evangelický kalendář a Čtení na každý den. Výtisk je za 180 Kč.  

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete také salárem, dary a modlitbami. Vážíme si toho. 

-zveme vás do Kruhu k setkání s občerstvením a děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi v 11.00 v Moravském Krumlově v Domě s pečovatelskou službou a v 16.00 na varhanním koncertě v našem kostele. 

3. prosince 2023

Ohlášky na neděle 3. prosince 2023 

první adventní neděle 

-dnes jsou bohoslužby s vysluhování večeře Páně pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

Odpoledne jsme zváni na Dárkování, začátek je v 15.00 hodin, děkujeme vám všem za pomoc, za dárky i za finanční přispění.  

Více o Dárkování …. 

Během listopadu jsme vykonali celocírkevní sbírku Jubilejní toleranční dar nejen v Miroslavi, ale také v Bohuticích a v Moravském Krumlově. Celkem jsme vybrali 7 681 Kč. Děkujeme vám, vaší štědrosti si vážíme. 

Týden ve sboru 

úterý 19.00 pravidelná porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

16.00 biblická hodina dětí 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

RC Medvídek má v letošním roce poprvé na náměstí Svobody svůj stromeček, ozdoby vytvořily děti v Medvídku. Těší nás, že i takto jsme v dobrém vnímáni veřejností. Za péči o děti a za jejich vedení děkujeme sestrám Heleně Drastíkové, Martině Fajmonové a Zuzaně Rozehnalové.  

Za dva týdny, 17. prosince v 16.00 se v našem kostele uskuteční vánoční koncert, více informací najdete na nástěnce. Zveme vás už nyní, pozvěte i své přátele. 

Dnes vykonáme seniorátní sbírku na podporu středisek Diakonie v našem seniorátu. O rozdělení sbírky konkrétním střediskům budeme informováni. Děkujeme vám za podporu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. v

26. listopadu 2023

Poslední neděle církevního roku 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-Bratr farář vykonal ve středu a v pátek návštěvu s pobožností ve středisku Mirandie v Brumovicích a v domově seniorů v Božicích. Děkujeme za tuto službu. 

-Včera jsme společně s dětmi z NŠ pekli v Kruhu perníčky na Dárkování, děkujeme všem, kdo pečení podpořili ať už spoluprací a pomocí dětem, nebo přípravou oběda. Jsme rádi, že jsme mohli společně strávit krásný den a při společné práci i zábavě si uvědomovat, že k sobě patříme a tvoříme jednu sborovou rodinu. 

Na neděli Díkčinění jsme vykonali kromě celocírkevní sbírky také sbírku pro Charitu Znojmo. Od ředitele Charity pana Mgr. Evžena Adámka jsme dostali poděkování:  

Vážení, jménem Oblastní charity Znojmo a jménem našich klientů srdečně děkujeme za poskytnutí daru na účely činnosti Oblastní charity Znojmo. Ujišťuji Vás a ubezpečuji, že peníze budou řádně použity na účel, na který jste peníze poskytli. Nesmírně si vážíme této Vaší štědré pomoci. 

S hlubokou vděčností a se srdečným pozdravem Mgr. Evžen Adámek, ředitel 

Ve Znojmě 16. listopadu 2023 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

čtvrtek 9.30 biblická pro dospělé 

16.00 biblická pro děti 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Pěvecký kroužek, jóga a flétnisté se scházejí po domluvě.  

-V pátek dopoledne i kvečeru bude možné přinést do Kruhu dárky na Dárkování. Informace o čase je na plakátku na nástěnce. Věříme, že už se na Dárkování nejen těšíte, ale že připravujete dárky nebo se chystáte svým nákupem Dárkování podpořit. V sobotu budeme vše v kostele instalovat. Pokud můžete pomoci v pátek, v sobotu nebo připravit pohoštění, přihlaste se u sester Lucie Férové, Martiny Fajmonové a na pohoštění u sestry Evy Ryšavé. Věříme, že když se každý podle svých sil zapojí, bude to skvělé a vše dobře dopadne. Děkujeme vám. 

-Zveme vás k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu pohoštění. 

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme. 

Za týden, dá-li Pán, o první adventní neděli, bude vysluhována VP a vykonáme sbírku pro střediska Diakonie v našem seniorátu. Odpoledne se uskuteční Dárkování.  

19. listopadu 2023

dvacátá čtvrtá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

V 10.00 jsou čtené bohoslužby v Moravském Krumlově

            Ve středu dopoledne vykoná bratr farář pastorační návštěvu s pobožností ve středisku Diakonie ČCE Mirandie v Brumovicích a v pátek v Božicích. Bude rád, přihlásíte-li se ke společné cestě. Za tuto službu bratru faráři i vám, kteří ho doprovodíte, děkujeme.

Týden ve sboru

úterý                                                 9.00                                   maminky s dětmi a farářem

středa                                               9.00                                   RC Medvídek

čtvrtek                                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

16.00                                biblická hodina dětí

pátek                                                 9.00                                   Medvídkova knihovnička

sobota                                              9.30                                  děti z NŠ pečou perníčky na Dárkování, zveme i další zájemce z mládeže i dospělých k této radostné, společné práci spojené i s obědem v Kruhu.

            Dnes ve 12.30 bude v Křesťanském magazínu na ČT2 záznam z natáčení na miroslavském židovském hřbitově. Natáčení se konalo v době návštěvy ze Spremberka.

            Dostali jsme pozvánku z Nosislavi na koncert „FOLKLÓRNÍ SOUZNĚNÍ“, který se koná za týden 26.11.2023 v nosislavském kostele v 17.hodin. Jsme srdečně zváni,pozvánka je na nástěnce.

            Připomínáme možnost objednat si dárky z Rolničky a kalendář s fotografiemi kostelů.

            Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na Jubilejní toleranční dar, děkujeme za vaše štědré přispění.

              Po bohoslužbách vás zveme na setkání v Kruhu s občerstvením a děkujeme za přípravu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. 

12. listopadu 2023

dvacátá třetí neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme …

v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

            Včera, v sobotu 11. listopadu se v Brně konalo 1. zasedání 43. konventu Brněnského seniorátu, se závěry budeme seznámeni v nejbližší době.

V úterý 7. listopadu se konala pravidelná porada staršovstva

             Bratr farář David Sedláček projevil zájem o znovuzvolení farářem v našem sboru; staršovstvo proto zahajuje jednání v této věci a požádá seniorátní výbor o stanovení úvazku. Tématem se budeme dále zabývat, a to nejen ve staršovstvu. K volbě by mělo dojít v dubnu 2024.

            Přijali jsme informaci, že byla uhrazena druhá část personálního fondu a repartic. Děkujeme sestře Heleně Drastíkové za pečlivé vedení hospodaření sboru a vám všem za pravidelnou finanční podporu.

            Rozhodli jsme o termínu vykonání celocírkevní sbírky na Jubilejní toleranční dar, a to v neděli 19. listopadu 2023.

            Rozhodli jsme, že se opět budeme zabývat Rozvojovým plánem sboru.

            Hovořili jsme o Dárkování, které se uskuteční 3. prosince 2023. Pozvánky jsou připraveny. Tentokrát vybranou částku věnujeme miroslavské základní škole a prostřednictvím Adopce na dálku podpoříme další dívku z Ugandy. Podrobnosti se dovíte během Dárkování, program se připravuje.

            Potvrdili jsme termín vánočního koncertu, uskuteční se v neděli 17. prosince 2023 v 16.00 hodin.  

Týden ve sboru

Středa                                 9.00                                      RC Medvídek

13.30                                   seniorky

16.00                                   biblická hodina dětí

čtvrtek                                9.30                                      biblická hodina pro dospělé

pátek                                   9.00                                      Medvídkova knihovnička

Konfirmandi se scházejí společně ve Znojmě. Pěvecký kroužek, jóga a flétnisté dle domluvy.

            Dnes odpoledne vás zveme na vycházku s průvodním slovem na židovský hřbitov, sejdeme se u malé branky v 14.30 hodin.

            Na 25.listopadu plánujeme pečení perníčků na Dárkování v Kruhu. Zveme rodiny s dětmi i mládež.

Dnešní sbírka je věnována na potřeby našeho sboru, děkujeme. Pamatujte prosím na celocírkevní sbírku, kterou vykonáme za týden.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 hodin v našem kostele a v 10.00 v Moravském Krumlově.

7. listopadu 2023

V úterý 7. listopadu se konala pravidelná porada staršovstva 

– Bratr farář David Sedláček projevil zájem o znovuzvolení farářem v našem sboru; staršovstvo proto zahajuje jednání v této věci a požádá seniorátní výbor o stanovení úvazku. Tématem se budeme dále zabývat, a to nejen ve staršovstvu. K volbě by mělo dojít v dubnu 2024. 

-Přijali jsme informaci, že byla uhrazena druhá část personálního fondu a repartic. Děkujeme sestře Heleně Drastíkové za pečlivé vedení hospodaření sboru a vám všem za pravidelnou finanční podporu. 

-Rozhodli jsme o termínu vykonání celocírkevní sbírky na Jubilejní toleranční dar, a to v neděli 19. listopadu 2023. 

-Rozhodli jsme, že opět budeme zabývat Rozvojovým plánem sboru. 

-Hovořili jsme o Dárkování, které se uskuteční 3. prosince 2023. Pozvánky jsou připraveny. Tentokrát vybranou částku věnujeme miroslavské základní škola a prostřednictvím Adopce na dálku podpoříme další děvčátko z Ugandy. Podrobnosti se dovíte během Dárkování, program se připravuje.  

-Potvrdili jsme termín vánočního koncertu, uskuteční se v neděli 17. prosince 2023 v 16.00 hodin. 

5. listopadu 2023


dvacátá druhá neděle po sv. Trojici
-přivítání hostů – bratry Vladimíra Zikmunda, seniorátního kurátora, který posloužil kázáním, a Petra Zajíce, člena
seniorátního výboru, děkujeme-přivítání také domácích i hosty
-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme
-bohoslužby jsou jen v Miroslavi
Dnes se koná vizitace sboru, prosím presbytery, aby se po bohoslužbách sešli k rozhovoru v
presbyterně.
V Olomouci se koná setkání pracovníků s dětmi, účastní se i Miroslavští.
Týden ve sboru
úterý 19.00 pravidelná porada staršovstva
středa 9.00 RC Medvídek
16.00 biblická hodina dětí
čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé
pátek 9.00 Medvídkova knihovnička
Konfirmandi se scházejí společně ve Znojmě. Pěvecký kroužek, jóga a flétnisti se scházejí po
domluvě.
V pátek 10. listopadu jsme zváni do AKdent na přednášku Aleše Bednaříka o Židech v Jiřicích
s přihlédnutím k Miroslavi a k regionu. Začátek je v 18.00, pozvánka je na nástěnce.
V sobotu 11. listopadu 2023 se v Blahoslavově domě v Brně koná 1. zasedání 43. konventu
brněnského seniorátu. Náš sbor zastupují konventuálky sestra Milada Zezulová a Lia Ryšavá.
Odpoledne ve 13.00 se tamtéž koná Seniorátní konference s tématem Naslouchat, mluvit,
vést, rozhodovat. Je určena všem zájemcům. Na nástěnce je pozvánka, věřím, že se také
někdo z vás rozhodne zúčastnit se.
Připomínám ještě vycházku na židovský hřbitov příští neděli ve 14.30 hodin.
Na nástěnce v kostele je nabídka dárků z Rolničky, vyberte si a zapište se. Objednat můžete také nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů.
Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete také
modlitbami i salárem. Vážíme si toho.
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele v 10.00 v Bohuticích

Pravoslav Březík (varhany) a Pavel Březík (viola). Vstupné dobrovolné.