24. září 2023

šestnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý 

-bohoslužby v Bohuticích dnes nejsou, bohoslužby ve Znojmě vykoná bratr farář David Sedláček 

Včera, v sobotu 23. září 2023 zemřel bratr farář Ctirad Novák, informace o datu a místě rozloučení zatím nemáme.  

-dnes se v Kloboukách u Brna koná seniorátní neděli, účastní se početná skupina z Miroslavi, jsme za to vděčni 

Týden ve sboru 

V pondělí se scházejí zpěváci, v úterý je cvičení jógy, ve středu RC Medvídek, v pátek Medvídkova knihovnička a odpoledne setkání ve sborové zahradě, srdečně vás zveme. Můžete si něco připravit na grilu, zahrát ping-pong, popovídat si …srdečně zveme každého bez rozdílu věku. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám za vše, čím sbor podporujete. 

Za týden se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele, bohoslužby vykoná sestra farářka Marta Sedláčková.  

17. září 2023

 

patnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes v 10. 00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově, také tam bude vykonána sbírka na evangelickou akademii 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme mu také za zprostředkování údržby varhan, kterou v pátek a v sobotu provedl bratr Luboš Raus – opravil měch přeladil jednotlivé píšťaly. Za jeho péči jsme velmi vděčni a prosíme bratra Féra, aby náš díky vyřídil. 

Dnešní neděli byla přijata nejen do našeho sboru a Českobratrské církve evangelické, ale zejména do Boží náruče Barbora Kaštánková. Máme z toho velkou radost a těšíme se, že ji brzy budeme vídat mezi dětmi v nedělní škole. Přejeme jí na cestu životem hodně radosti a Božího požehnání, stejně jako celé rodině. 

Týden ve sboru 

Pondělí večer zahajují zpěváci novou sezonu, přejeme jim při zkouškách trpělivost, radost a úspěšné nacvičování písní, těšíme se, až je uslyšíme. 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě srdečně zveme všechny generace, je to příležitost k setkání, popovídání … 

Bratr farář doplnil, že by rád co nejdříve zahájil biblické hodiny pro děti ve středu v 16.00 a pro dospělé ve čtvrtek v 9.30 hodin. Datum zahájení bude upřesněno. 

Za týden v neděli 24. září se v Kloboukách uskuteční Seniorátní neděle se zajímavým programem pro děti, mládež i dospělé. Stále se ještě můžete připojit ke společné cestě autobusem, odjezd je z autobusového nádraží (u zámku) v 8.00 hod., návrat po 17.00 hodin. Jízdné pro dospělé je 100 Kč, děti 50 Kč budu vybírat cestou. Od těch, kdo se přihlásili ke společnému obědu budu vybírat 90 Kč (polévka, kuře s rýží). Možnost přihlašovat se on-line byla prodloužena do dnešní neděle do 17.00 hod. Tam se také můžete přihlásit k některým alternativním programům. Pořadatelé také uvítají, přispějeme-li na společný stůl ke kávě drobným pohoštěním, není to však povinné.    

Přesto, že stále ještě zažíváme krásné pozdní léto, blíží se advent a s ním Dárkování. Prosím sestru Lucii Férovou, aby nám sdělila více. 

Dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru, děkuji vám, že na sbor pamatujete i salárem a modlitbami a svou účastí na dění ve sboru. 

Zveme vás do Kruhu k setkání s pohoštěním a děkujeme za přípravu. 

Za týden se ti, kdo nepojedou do Klobouk, sejdou v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v Bohuticích bohoslužby nebudou, kázáním v Miroslavi i ve Znojmě poslouží bratr farář. 

17. září 2023

patnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes v 10. 00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově, také tam bude vykonána sbírka na evangelickou akademii 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme mu také za zprostředkování údržby varhan, kterou v pátek a v sobotu provedl bratr Luboš Raus – opravil měch přeladil jednotlivé píšťaly. Za jeho péči jsme velmi vděčni a prosíme bratra Féra, aby náš díky vyřídil. 

Dnešní neděli byla přijata nejen do našeho sboru a Českobratrské církve evangelické, ale zejména do Boží náruče Barbora Kaštánková. Máme z toho velkou radost a těšíme se, že ji brzy budeme vídat mezi dětmi v nedělní škole. Přejeme jí na cestu životem hodně radosti a Božího požehnání, stejně jako celé rodině. 

Týden ve sboru 

Pondělí večer zahajují zpěváci novou sezonu, přejeme jim při zkouškách trpělivost, radost a úspěšné nacvičování písní, těšíme se, až je uslyšíme. 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě srdečně zveme všechny generace, je to příležitost k setkání, popovídání … 

Bratr farář doplnil, že by rád co nejdříve zahájil biblické hodiny pro děti ve středu v 16.00 a pro dospělé ve čtvrtek v 9.30 hodin. Datum zahájení bude upřesněno. 

Za týden v neděli 24. září se v Kloboukách uskuteční Seniorátní neděle se zajímavým programem pro děti, mládež i dospělé. Stále se ještě můžete připojit ke společné cestě autobusem, odjezd je z autobusového nádraží (u zámku) v 8.00 hod., návrat po 17.00 hodin. Jízdné pro dospělé je 100 Kč, děti 50 Kč budu vybírat cestou. Od těch, kdo se přihlásili ke společnému obědu budu vybírat 90 Kč (polévka, kuře s rýží). Možnost přihlašovat se on-line byla prodloužena do dnešní neděle do 17.00 hod. Tam se také můžete přihlásit k některým alternativním programům. Pořadatelé také uvítají, přispějeme-li na společný stůl ke kávě drobným pohoštěním, není to však povinné.    

Přesto, že stále ještě zažíváme krásné pozdní léto, blíží se advent a s ním Dárkování. Prosím sestru Lucii Férovou, aby nám sdělila více. 

Dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru, děkuji vám, že na sbor pamatujete i salárem a modlitbami a svou účastí na dění ve sboru. 

Zveme vás do Kruhu k setkání s pohoštěním a děkujeme za přípravu. 

Za týden se ti, kdo nepojedou do Klobouk, sejdou v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v Bohuticích bohoslužby nebudou, kázáním v Miroslavi i ve Znojmě poslouží bratr farář. 

10. září 2023

čtrnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-minulou neděli jsme v Miroslavi vykonali celocírkevní sbírku na podporu Evangelické akademie, sbírka činí 2 880 Kč, děkujeme vám. V kazatelských stanicích se bude konat při nejbližších bohoslužbách. 

 V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-Jednali jsme o vážné situaci ve sboru. Bratr farář vás se situací seznámí. 

-vzali jsme na vědomí rezignaci sestry Jany Sterzikové na členství ve staršovstvu, děkujeme jí za její službu sboru; řádnou členkou staršovstva se stala dosavadní náhradnice sestra Milada Zezulová, děkujeme za ochotu ujat se této služby 

-vzali jsme na vědomí, že na členství v našem sboru rezignovali Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští 

-s radostí jsme přijali zprávu bratra faráře, že se řádným členem našeho sboru chce stát bratr Tomáš Kriška, který je již delší dobu i s manželkou Eliškou pravidelným účastníkem bohoslužeb. Jeho rozhodnutí nás těší. Přejeme mu, aby jim bylo mezi námi dobře a aby je provázelo Boží požehnání. 

-další radostná zprava je žádost bratra Martina Kaštánka o křest dcery Barbory, křest se uskuteční za týden 

-datum vizitace sboru bylo stanoveno na 29. října 2023, seniorátním výborem bylo později změněno na 5. 11. 2023 

-na nástěnce je připraven graf týkající se fotovoltaiky, staršovstvo poděkovalo bratru Radku Férovi za přípravu celé složité akce 

-připomínáme Seniorátní neděli v Kloboukách u Brna, nabízíme společnou cestu autobusem – jízdné 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě. Prosím zapište se na nástěnce v kostele, obědy musí být objednány do 14. 9. objednáme je společně, k cestě autobusem se můžete přihlašovat i později. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě, zveme všechny bez rozdílu věku 

-zveme vás k setkání v Kruhu a děkujeme z přípravu osvěžení 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Moravském Krumlově.  

5. října 2023

 V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-Jednali jsme o vážné situaci ve sboru. Bratr farář připravil seznámení se situací.

-vzali jsme na vědomí rezignaci sestry Jany Sterzikové na členství ve staršovstvu; řádnou členkou staršovstva se stala dosavadní náhradnice sestra Milada Zezulová, děkujeme za ochotu ujat se této služby 

-vzali jsme na vědomí, že na členství v našem sboru rezignovali Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští 

-s radostí jsme přijali zprávu bratra faráře, že se řádným členem našeho sboru chce stát bratr Tomáš Kriška, který je již delší dobu i s manželkou Eliškou pravidelným účastníkem bohoslužeb. Jeho rozhodnutí nás těší. Přejeme mu, aby jim bylo mezi námi dobře a aby je provázelo Boží požehnání. 

-další radostná zpráva je žádost bratra Martina Kaštánka o křest dcery, křest se uskuteční 17. září 2023 

-datum vizitace sboru je stanoveno na 29. října 2023 

3. září 2023

třináctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-bratr farář je s nosislavskými konfirmandy na konfivíkendu v Prostetíně 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také za doprovod při písni s NŠ 

-dnes začíná další ročník NŠ, přejeme dětem i vyučujícím, aby je při setkávání provázela radost a Boží vedení. Velmi děkuji také rodičům, že děti k docházce do NŠ povzbuzují a dospělým, kteří je vedenou hodně sil k často nesnadné práci. 

Týden ve sboru 

úterý 19. 00 pravidelná porada staršovstva 

středa    9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

pátek    9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě 

Další pravidelná setkání v týdnu postupně domluvíme.   

 -jak už bylo oznámeno, 24. září se v Kloboukách u Brna koná seniorátní neděle s velmi zajímavým programem pro děti, mládež i dospělé, na který jsme všichni zváni. Abychom se mohli pohodlně zúčastnit a mohli jet i ti, kteří vlastní dopravu nemají, objednali jsme autobus. Má to své výhody i po stránce ekologické. Na nástěnce je nejen program, ale i tabulka, do níž se už můžete zapisovat. Obědy je třeba nahlásit do 14. 9., zapíšete-li se, nahlásím vše společně. K cestě autobusem bude možné přihlašovat se i v dalších dnech. 

dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na podporu evangelické akademie, děkujeme za vaše příspěvky 

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu na setkání s občerstvením 

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Bohuticích, kde bude celocírkevní sbírka také vykonána 

3. září 2023

 třináctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-bratr farář je s nosislavskými konfirmandy na konfivíkendu v Prostetíně 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také za doprovod při písni s NŠ 

-dnes začíná další ročník NŠ, přejeme dětem i vyučujícím, aby je při setkávání provázela radost a Boží vedení. Velmi děkuji také rodičům, že děti k docházce do NŠ povzbuzují a dospělým, kteří je vedenou hodně sil k často nesnadné práci. 

Týden ve sboru 

úterý 19. 00 pravidelná porada staršovstva 

středa    9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

pátek    9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě 

Další pravidelná setkání v týdnu postupně domluvíme.   

 -jak už bylo oznámeno, 24. září se v Kloboukách u Brna koná seniorátní neděle s velmi zajímavým programem pro děti, mládež i dospělé, na který jsme všichni zváni. Abychom se mohli pohodlně zúčastnit a mohli jet i ti, kteří vlastní dopravu nemají, objednali jsme autobus. Má to své výhody i po stránce ekologické. Na nástěnce je nejen program, ale i tabulka, do níž se už můžete zapisovat. Obědy je třeba nahlásit do 14. 9., zapíšete-li se, nahlásím vše společně. K cestě autobusem bude možné přihlašovat se i v dalších dnech. 

dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na podporu evangelické akademie, děkujeme za vaše příspěvky 

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu na setkání s občerstvením 

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Bohuticích, kde bude celocírkevní sbírka také vykonána 

27. srpna 2023

 dvanáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-doprovází nás BES, děkujeme za zpěv i varhanní doprovod bratru Luboši Rausovi 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-V týdnu byly na střechu fary instalovány solární panely a uvedeny do provozu. Děkujeme zejména Radku Férovi za přípravu projektu a péči o jeho provedení. 

-je poslední prázdninový týden, vyučující NŠ se sejdou v úterý večer k přípravě na další ročník NŠ 

-ve čtvrtek od 15.00 jsme zváni na Den rodiny, který jako každoročně připravuje RC Medvídek, v 16.00 začíná divadlo pro děti, program celého odpoledne je určen nejen dětem, zveme vás všechny 

-v neděli 24. září se v Kloboukách u Brna koná seniorátní neděle, na kterou jsme všichni zváni, na nástěnce najdete program. Do 14. září je potřeba přihlásit se, máte-li zájem o obědy, prosím zapisujte se, odešleme společnou přihlášku. 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám 

-jako každý rok, také letos, je chrámová sbírka na první zářijovou neděli určena pro Evangelickou akademii. Vykonáme ji za týden 3. září. 

-po bohoslužbách jsme jako každou neděli zváni na setkání s občerstvením, děkujeme za přípravu 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi. 

20. srpna 2023

jedenáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

Vyřizuji poděkování sestry Rut Vesecké a celé její rodiny za účast na rozloučení s bratrem Vladislavem Veseckým i za projevy účasti a povzbuzení do dalších dnů.  

Včera jsme se vrátili z rodinné rekreace na Blažkově. Prožili jsme krásný společný týden s hrami, se společným zpíváním i se zamyšlením nad biblickými verši i ztišením. Byli jsme na výletě, a jako vždy nám na Blažkově moc chutnalo. Přálo nám počasí, i na Vysočině je teď horko. Účastnilo se mnoho malých i větších dětí, tak bylo stále veselo. Potěšily nás také návštěvy. Vyřizuji vám pozdravy zejména od sestry Hany Malé a jejího bratra Míry Holečka. 

Ve středu ve 13.30 se sejdou sestry seniorky. 

V pátek zveme malé i velké na setkání do sborové zahrady, bude možné něco si opéct a povídat si. Začátek je v 16.00 hodin, ale přijít můžete kdykoliv později. 

Zveme vás na setkání s občerstvením a děkujeme za přípravu. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Bohuticích. Svým zpěvem přispějí členové Brněnského ekumenického sboru, kteří přijedou do Miroslavi na tradiční letní soustředění 

10. srpna 2023

Ve čtvrtek 10. srpna 2023 se sešlo staršovstvo sboru k mimořádné poradě, aby projednalo událost minulé neděle. Staršovstvo si uvědomuje, že členové sboru byli zasaženi vyjádřením bratra Libora Drastíka i odchodem bratra Daniele Sterzika z bohoslužeb. 

Libor Drastík vyjádřil svůj osobní názor, který nebyl konzultován se staršovstvem. 

Dále staršovstvo vzalo na vědomí žádost Daniele Sterzika o zrušení členství v našem sboru. 

13. srpna 2023

Desátá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme … 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

-bratr farář dnes káže v modlitebně na Blažkově, kde je spolu s dalšími členy našeho sboru a s přáteli sboru na týdenní rodinné rekreaci; z toho důvodu se v týdnu neuskuteční žádné setkání 

Ve čtvrtek 10. srpna 2023 se sešlo staršovstvo sboru k mimořádné poradě, aby projednalo událost minulé neděle. Staršovstvo si uvědomuje, že členové sboru byli zasaženi vyjádřením bratra Libora Drastíka i odchodem bratra Daniele Sterzika z bohoslužeb. 

Libor Drastík vyjádřil svůj osobní názor, který nebyl konzultován se staršovstvem. 

Dále staršovstvo vzalo na vědomí žádost Daniele Sterzika o zrušení členství v našem sboru. 

V pátek 11. srpna 2023 jsme se v našem kostele rozloučili s bratrem Vlastislavem Veseckým, dlouholetým členem našeho sboru a pravidelným účastníkem bohoslužeb a poděkovali jsme za jeho život. Jeho místo v kostele i doma zůstává prázdné. Věříme, že vzpomínka na něj, jeho specifický humor i věrnost ve víře pomohou rodině i nám všem vyrovnat se s touto ztrátou. Rodině vyprošujeme Boží pokoj a statečnost. Sestra Rut Vesecká děkuje všem za účast i za přátelské společenství po pohřbu. 

Před týdnem se v našem kostele konal koncert účastníků letních hudebních kurzů. Děkujeme vám všem za přípravu pohoštění i vytvoření přátelské atmosféry. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele. 

6. srpna 2023

devátá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází Radek Fér, děkujeme i dalším …

Dnes odpoledne se v našem kostele uskuteční koncert nazvaný Krásné tóny nad Miroslaví. Koncertem vrcholí hudební soustředění, které už tradičně pořádají violoncellista Jan Škrdlík a Město Miroslav. V podání smyčcového orchestru, který má letos i mezinárodní obsazení, uslyšíme skladby starších i novějších mistrů. Začátek koncertu je v našem kostele v 17.00, pořadatelé nás srdečně zvou.

V pátek 4. srpna 2023 zemřel bratr Vladislav Vesecký, člen našeho sboru a pravidelný účastník bohoslužeb. Zemřel náhle přesto, že ho už delší dobu provázely zdravotní problémy. Rozloučení s ním a poděkování za jeho život se uskuteční v pátek 11. srpna 2023 v 15.00 v našem kostele. Vyslovujeme upřímnou soustrast sestře Rut Vesecké a celé rodině.

Ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek a ve 13.30 zveme sestry seniorky k pravidelnému setkání.

V sobotu začíná rodinná rekreace na Blažkově, všem přejeme krásný a radostný pobyt.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi.

30. července 2023

osmá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

Bratr farář má dovolenou

Ve středu se sejde RC Medvídek a v pátek Medvídkova kavárnička.

            V tomto týdnu se v Miroslavi koná hudební soustředění pod vedením pana Jana Škdlíka. Závěrečný koncert se uskuteční v našem kostele za týden v neděli 6. srpna v 17.00 hodin. Srdečně vás všechny na letní koncert Krásné tóny nad Miroslaví zveme.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme, že na sbor pamatujete nejen sbírkami, salárem i dary, ale také svou přítomností a modlitbami.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi v 8.30 a v 17.00 na koncertě.

Ohlášky 23. července 2023

Ohlášky na neděli 23. července 2023 (sedmá neděle po sv. Trojici)

 • přivítání domácích i hostů… obvlášť vítáme s. Martu Kulajtovou
 • dnes nás doprovází s. Jana Šilhanová. Rádi ji opět vidíme za varhanami
 • v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
 • ve středu se v Bohuticích konalo rozloučení se sestrou Drahomírou Krbálkovou z
  Vedrovic, která zemřela ve věku 96 let. Sestra Krbálková v době, kdy ještě mohla,
  pamatovala na náš sbor, a to i salárem. Vyprošujeme její rodině pokoj a Boží ochranu.

 • středa
  • 9.00 RC Medvídek (podle počasí buď venku nebo na faře)
  • 13.30 seniorky (v kruhu)
 • dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.
 • zveme vás po bohoslužbách na setkání s občerstvením do Kruhu

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele.