19. listopadu 2023

dvacátá čtvrtá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

V 10.00 jsou čtené bohoslužby v Moravském Krumlově

            Ve středu dopoledne vykoná bratr farář pastorační návštěvu s pobožností ve středisku Diakonie ČCE Mirandie v Brumovicích a v pátek v Božicích. Bude rád, přihlásíte-li se ke společné cestě. Za tuto službu bratru faráři i vám, kteří ho doprovodíte, děkujeme.

Týden ve sboru

úterý                                                 9.00                                   maminky s dětmi a farářem

středa                                               9.00                                   RC Medvídek

čtvrtek                                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

16.00                                biblická hodina dětí

pátek                                                 9.00                                   Medvídkova knihovnička

sobota                                              9.30                                  děti z NŠ pečou perníčky na Dárkování, zveme i další zájemce z mládeže i dospělých k této radostné, společné práci spojené i s obědem v Kruhu.

            Dnes ve 12.30 bude v Křesťanském magazínu na ČT2 záznam z natáčení na miroslavském židovském hřbitově. Natáčení se konalo v době návštěvy ze Spremberka.

            Dostali jsme pozvánku z Nosislavi na koncert „FOLKLÓRNÍ SOUZNĚNÍ“, který se koná za týden 26.11.2023 v nosislavském kostele v 17.hodin. Jsme srdečně zváni,pozvánka je na nástěnce.

            Připomínáme možnost objednat si dárky z Rolničky a kalendář s fotografiemi kostelů.

            Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na Jubilejní toleranční dar, děkujeme za vaše štědré přispění.

              Po bohoslužbách vás zveme na setkání v Kruhu s občerstvením a děkujeme za přípravu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.