Category Archives: Ohlášky

24. září 2023

šestnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý 

-bohoslužby v Bohuticích dnes nejsou, bohoslužby ve Znojmě vykoná bratr farář David Sedláček 

Včera, v sobotu 23. září 2023 zemřel bratr farář Ctirad Novák, informace o datu a místě rozloučení zatím nemáme.  

-dnes se v Kloboukách u Brna koná seniorátní neděli, účastní se početná skupina z Miroslavi, jsme za to vděčni 

Týden ve sboru 

V pondělí se scházejí zpěváci, v úterý je cvičení jógy, ve středu RC Medvídek, v pátek Medvídkova knihovnička a odpoledne setkání ve sborové zahradě, srdečně vás zveme. Můžete si něco připravit na grilu, zahrát ping-pong, popovídat si …srdečně zveme každého bez rozdílu věku. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám za vše, čím sbor podporujete. 

Za týden se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele, bohoslužby vykoná sestra farářka Marta Sedláčková.  

17. září 2023

 

patnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes v 10. 00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově, také tam bude vykonána sbírka na evangelickou akademii 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme mu také za zprostředkování údržby varhan, kterou v pátek a v sobotu provedl bratr Luboš Raus – opravil měch přeladil jednotlivé píšťaly. Za jeho péči jsme velmi vděčni a prosíme bratra Féra, aby náš díky vyřídil. 

Dnešní neděli byla přijata nejen do našeho sboru a Českobratrské církve evangelické, ale zejména do Boží náruče Barbora Kaštánková. Máme z toho velkou radost a těšíme se, že ji brzy budeme vídat mezi dětmi v nedělní škole. Přejeme jí na cestu životem hodně radosti a Božího požehnání, stejně jako celé rodině. 

Týden ve sboru 

Pondělí večer zahajují zpěváci novou sezonu, přejeme jim při zkouškách trpělivost, radost a úspěšné nacvičování písní, těšíme se, až je uslyšíme. 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě srdečně zveme všechny generace, je to příležitost k setkání, popovídání … 

Bratr farář doplnil, že by rád co nejdříve zahájil biblické hodiny pro děti ve středu v 16.00 a pro dospělé ve čtvrtek v 9.30 hodin. Datum zahájení bude upřesněno. 

Za týden v neděli 24. září se v Kloboukách uskuteční Seniorátní neděle se zajímavým programem pro děti, mládež i dospělé. Stále se ještě můžete připojit ke společné cestě autobusem, odjezd je z autobusového nádraží (u zámku) v 8.00 hod., návrat po 17.00 hodin. Jízdné pro dospělé je 100 Kč, děti 50 Kč budu vybírat cestou. Od těch, kdo se přihlásili ke společnému obědu budu vybírat 90 Kč (polévka, kuře s rýží). Možnost přihlašovat se on-line byla prodloužena do dnešní neděle do 17.00 hod. Tam se také můžete přihlásit k některým alternativním programům. Pořadatelé také uvítají, přispějeme-li na společný stůl ke kávě drobným pohoštěním, není to však povinné.    

Přesto, že stále ještě zažíváme krásné pozdní léto, blíží se advent a s ním Dárkování. Prosím sestru Lucii Férovou, aby nám sdělila více. 

Dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru, děkuji vám, že na sbor pamatujete i salárem a modlitbami a svou účastí na dění ve sboru. 

Zveme vás do Kruhu k setkání s pohoštěním a děkujeme za přípravu. 

Za týden se ti, kdo nepojedou do Klobouk, sejdou v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v Bohuticích bohoslužby nebudou, kázáním v Miroslavi i ve Znojmě poslouží bratr farář. 

10. září 2023

čtrnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-minulou neděli jsme v Miroslavi vykonali celocírkevní sbírku na podporu Evangelické akademie, sbírka činí 2 880 Kč, děkujeme vám. V kazatelských stanicích se bude konat při nejbližších bohoslužbách. 

 V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-Jednali jsme o vážné situaci ve sboru. Bratr farář vás se situací seznámí. 

-vzali jsme na vědomí rezignaci sestry Jany Sterzikové na členství ve staršovstvu, děkujeme jí za její službu sboru; řádnou členkou staršovstva se stala dosavadní náhradnice sestra Milada Zezulová, děkujeme za ochotu ujat se této služby 

-vzali jsme na vědomí, že na členství v našem sboru rezignovali Daniel Sterzik a manželé Alžběta a Milan Božovští 

-s radostí jsme přijali zprávu bratra faráře, že se řádným členem našeho sboru chce stát bratr Tomáš Kriška, který je již delší dobu i s manželkou Eliškou pravidelným účastníkem bohoslužeb. Jeho rozhodnutí nás těší. Přejeme mu, aby jim bylo mezi námi dobře a aby je provázelo Boží požehnání. 

-další radostná zprava je žádost bratra Martina Kaštánka o křest dcery Barbory, křest se uskuteční za týden 

-datum vizitace sboru bylo stanoveno na 29. října 2023, seniorátním výborem bylo později změněno na 5. 11. 2023 

-na nástěnce je připraven graf týkající se fotovoltaiky, staršovstvo poděkovalo bratru Radku Férovi za přípravu celé složité akce 

-připomínáme Seniorátní neděli v Kloboukách u Brna, nabízíme společnou cestu autobusem – jízdné 100 Kč dospělý, 50 Kč dítě. Prosím zapište se na nástěnce v kostele, obědy musí být objednány do 14. 9. objednáme je společně, k cestě autobusem se můžete přihlašovat i později. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě, zveme všechny bez rozdílu věku 

-zveme vás k setkání v Kruhu a děkujeme z přípravu osvěžení 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Moravském Krumlově.  

3. září 2023

třináctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-bratr farář je s nosislavskými konfirmandy na konfivíkendu v Prostetíně 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také za doprovod při písni s NŠ 

-dnes začíná další ročník NŠ, přejeme dětem i vyučujícím, aby je při setkávání provázela radost a Boží vedení. Velmi děkuji také rodičům, že děti k docházce do NŠ povzbuzují a dospělým, kteří je vedenou hodně sil k často nesnadné práci. 

Týden ve sboru 

úterý 19. 00 pravidelná porada staršovstva 

středa    9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

pátek    9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě 

Další pravidelná setkání v týdnu postupně domluvíme.   

 -jak už bylo oznámeno, 24. září se v Kloboukách u Brna koná seniorátní neděle s velmi zajímavým programem pro děti, mládež i dospělé, na který jsme všichni zváni. Abychom se mohli pohodlně zúčastnit a mohli jet i ti, kteří vlastní dopravu nemají, objednali jsme autobus. Má to své výhody i po stránce ekologické. Na nástěnce je nejen program, ale i tabulka, do níž se už můžete zapisovat. Obědy je třeba nahlásit do 14. 9., zapíšete-li se, nahlásím vše společně. K cestě autobusem bude možné přihlašovat se i v dalších dnech. 

dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na podporu evangelické akademie, děkujeme za vaše příspěvky 

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu na setkání s občerstvením 

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Bohuticích, kde bude celocírkevní sbírka také vykonána 

27. srpna 2023

 dvanáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-doprovází nás BES, děkujeme za zpěv i varhanní doprovod bratru Luboši Rausovi 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-V týdnu byly na střechu fary instalovány solární panely a uvedeny do provozu. Děkujeme zejména Radku Férovi za přípravu projektu a péči o jeho provedení. 

-je poslední prázdninový týden, vyučující NŠ se sejdou v úterý večer k přípravě na další ročník NŠ 

-ve čtvrtek od 15.00 jsme zváni na Den rodiny, který jako každoročně připravuje RC Medvídek, v 16.00 začíná divadlo pro děti, program celého odpoledne je určen nejen dětem, zveme vás všechny 

-v neděli 24. září se v Kloboukách u Brna koná seniorátní neděle, na kterou jsme všichni zváni, na nástěnce najdete program. Do 14. září je potřeba přihlásit se, máte-li zájem o obědy, prosím zapisujte se, odešleme společnou přihlášku. 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám 

-jako každý rok, také letos, je chrámová sbírka na první zářijovou neděli určena pro Evangelickou akademii. Vykonáme ji za týden 3. září. 

-po bohoslužbách jsme jako každou neděli zváni na setkání s občerstvením, děkujeme za přípravu 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi. 

20. srpna 2023

jedenáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

Vyřizuji poděkování sestry Rut Vesecké a celé její rodiny za účast na rozloučení s bratrem Vladislavem Veseckým i za projevy účasti a povzbuzení do dalších dnů.  

Včera jsme se vrátili z rodinné rekreace na Blažkově. Prožili jsme krásný společný týden s hrami, se společným zpíváním i se zamyšlením nad biblickými verši i ztišením. Byli jsme na výletě, a jako vždy nám na Blažkově moc chutnalo. Přálo nám počasí, i na Vysočině je teď horko. Účastnilo se mnoho malých i větších dětí, tak bylo stále veselo. Potěšily nás také návštěvy. Vyřizuji vám pozdravy zejména od sestry Hany Malé a jejího bratra Míry Holečka. 

Ve středu ve 13.30 se sejdou sestry seniorky. 

V pátek zveme malé i velké na setkání do sborové zahrady, bude možné něco si opéct a povídat si. Začátek je v 16.00 hodin, ale přijít můžete kdykoliv později. 

Zveme vás na setkání s občerstvením a děkujeme za přípravu. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi a v Bohuticích. Svým zpěvem přispějí členové Brněnského ekumenického sboru, kteří přijedou do Miroslavi na tradiční letní soustředění 

13. srpna 2023

Desátá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme … 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

-bratr farář dnes káže v modlitebně na Blažkově, kde je spolu s dalšími členy našeho sboru a s přáteli sboru na týdenní rodinné rekreaci; z toho důvodu se v týdnu neuskuteční žádné setkání 

Ve čtvrtek 10. srpna 2023 se sešlo staršovstvo sboru k mimořádné poradě, aby projednalo událost minulé neděle. Staršovstvo si uvědomuje, že členové sboru byli zasaženi vyjádřením bratra Libora Drastíka i odchodem bratra Daniele Sterzika z bohoslužeb. 

Libor Drastík vyjádřil svůj osobní názor, který nebyl konzultován se staršovstvem. 

Dále staršovstvo vzalo na vědomí žádost Daniele Sterzika o zrušení členství v našem sboru. 

V pátek 11. srpna 2023 jsme se v našem kostele rozloučili s bratrem Vlastislavem Veseckým, dlouholetým členem našeho sboru a pravidelným účastníkem bohoslužeb a poděkovali jsme za jeho život. Jeho místo v kostele i doma zůstává prázdné. Věříme, že vzpomínka na něj, jeho specifický humor i věrnost ve víře pomohou rodině i nám všem vyrovnat se s touto ztrátou. Rodině vyprošujeme Boží pokoj a statečnost. Sestra Rut Vesecká děkuje všem za účast i za přátelské společenství po pohřbu. 

Před týdnem se v našem kostele konal koncert účastníků letních hudebních kurzů. Děkujeme vám všem za přípravu pohoštění i vytvoření přátelské atmosféry. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele. 

6. srpna 2023

devátá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází Radek Fér, děkujeme i dalším …

Dnes odpoledne se v našem kostele uskuteční koncert nazvaný Krásné tóny nad Miroslaví. Koncertem vrcholí hudební soustředění, které už tradičně pořádají violoncellista Jan Škrdlík a Město Miroslav. V podání smyčcového orchestru, který má letos i mezinárodní obsazení, uslyšíme skladby starších i novějších mistrů. Začátek koncertu je v našem kostele v 17.00, pořadatelé nás srdečně zvou.

V pátek 4. srpna 2023 zemřel bratr Vladislav Vesecký, člen našeho sboru a pravidelný účastník bohoslužeb. Zemřel náhle přesto, že ho už delší dobu provázely zdravotní problémy. Rozloučení s ním a poděkování za jeho život se uskuteční v pátek 11. srpna 2023 v 15.00 v našem kostele. Vyslovujeme upřímnou soustrast sestře Rut Vesecké a celé rodině.

Ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek a ve 13.30 zveme sestry seniorky k pravidelnému setkání.

V sobotu začíná rodinná rekreace na Blažkově, všem přejeme krásný a radostný pobyt.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi.

30. července 2023

osmá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

Bratr farář má dovolenou

Ve středu se sejde RC Medvídek a v pátek Medvídkova kavárnička.

            V tomto týdnu se v Miroslavi koná hudební soustředění pod vedením pana Jana Škdlíka. Závěrečný koncert se uskuteční v našem kostele za týden v neděli 6. srpna v 17.00 hodin. Srdečně vás všechny na letní koncert Krásné tóny nad Miroslaví zveme.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme, že na sbor pamatujete nejen sbírkami, salárem i dary, ale také svou přítomností a modlitbami.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi v 8.30 a v 17.00 na koncertě.

Ohlášky 23. července 2023

Ohlášky na neděli 23. července 2023 (sedmá neděle po sv. Trojici)

 • přivítání domácích i hostů… obvlášť vítáme s. Martu Kulajtovou
 • dnes nás doprovází s. Jana Šilhanová. Rádi ji opět vidíme za varhanami
 • v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
 • ve středu se v Bohuticích konalo rozloučení se sestrou Drahomírou Krbálkovou z
  Vedrovic, která zemřela ve věku 96 let. Sestra Krbálková v době, kdy ještě mohla,
  pamatovala na náš sbor, a to i salárem. Vyprošujeme její rodině pokoj a Boží ochranu.

 • středa
  • 9.00 RC Medvídek (podle počasí buď venku nebo na faře)
  • 13.30 seniorky (v kruhu)
 • dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.
 • zveme vás po bohoslužbách na setkání s občerstvením do Kruhu

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele.

16. července 2023 

6. neděle po sv. Trojici 

-přivítání (zejména bratra faráře Jiřího Šimsu) 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme … 

-bratr farář David Sedláček má dovolenou 

Ve Vedrovicích zemřela ve věku 96 let členka našeho sboru sestra Drahomíra Krbálková. pohřební rozloučení se bude konat ve středu 19. července 2023 ve 14.00 v modlitebně v Bohuticích.

Minulou neděli jsme v Miroslavi a v Bohuticích vykonali sbírku Solidarity sborů, celkem jsme vybrali 4 692 Kč. Děkujeme vám za vaši štědrost. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. 

Léto pokračuje, proto je sborový život v týdne omezen. Ve středu 19. července v 9.00 je setkání RC Medvídek. Sejdeme se opět až v neděli 23. července 2023 v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. 

V Kruhu je připraveno občerstvení, zveme vás k setkání s možností pohovořit si s bratrem farářem Jiřím Šimsou.

Nyní sestra Daniela Bednaříková doplní ohlášky a vyřídí pozdravy ze Spremberka.  

2. července 2023

čtvrtá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

            Začaly letní prázdniny, také ve sboru bude prázdninový provoz bez některých pravidelných aktivit.

            V tomto týdnu, 6. července, si připomínáme 608. výročí upálení Mistra Jana Husa. Také ve středu 5. července je státní svátek Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Na nástěnce před kostelem visí pozvánka na přednášku Dr. Pavla Keřkovského O Janu Husovi, která se koná 6. 7. v 18hod. v kostele v Kralicích.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Za týden 9. července 2023 vykonáme sbírku Solidarity sborů. Děkujeme, že na budete pamatovat. Tato sbírka pomáhá těm sborům, které se ocitnou v kritické situací a nemohou dostát svým finančním povinnostem, jako je personální fond nebo repartice.

            Přijměte pozvání k posezení a rozhovoru při kávě v Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích.

18. června 2023

druhá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 hodin jsou bohoslužby v modlitebně v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

Před týdnem jsme si při krásném varhanním koncertu připomněli také 60. výročí postavení našich varhan. Bylo to krásné hudební odpoledne, děkujeme všem, kdo přispěli jak k pohoštění, tak k přátelské atmosféře. Naši hosté za vše děkují, a ještě jednou celý sbor zdraví.

Děkujeme všem vám, kdo jste mohli poskytnout nábytek k vybavení sborového bytu a také bratřím, kteří vše v pátek svezli a do bytu vynesli.

Týden ve sboru

středa                               9.00                                   RC Medvídek

20.00                                kroužek učitelů NŠ

čtvrtek                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

pátek                                 9.00                                   Medvídkova knihovnička

16.00                                setkání ve sborové zahradě

Ve středu 21. června jedou sestry seniorky a přátelé na výlet do Sudic, kde navštíví základní školu, která je součástí Evangelické akademie a potom také evangelický sbor v Boskovicích. Odjezd je plánován na 8.30 z autobusového nádraží v Miroslavi, návrat odpoledne po 16.00 hodin.

Dnes se ve Veselí koná seniorátní setkání Jeronymovy jednoty. Náš sbor zastupuje bratr Vlastimil Fér.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete nejen sbírkami a salárem, ale také na modlitbách.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.