Category Archives: Ohlášky

6. června 2021

První neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý

Ve středu se konala pravidelná porada staršovstva

-staršovstvo se zabývalo přípravou VSS, hospodářskou a finanční situací sboru

-byla zaplacena část personálního fondu ve výši 101 066 Kč

-bylo rozhodnuto změnit dodavatele energií

-rodina Žákova z Moravského Krumlova požádala o křest dítěte, uskuteční se 20. 6. 2021 při v modlitebně při bohoslužbách

-přijali jsme s vděčností dar na pořízení nových zpěvníků pro sbor a částku jsme zdvojnásobili

V pátek vykonal bratr farář po velmi dlouhé době biblickou hodinu v Domově odpočinku v Božicích, děkujeme za jeho službu, vážíme si i ochoty vás, kteří jste jeli s ním.

Týden ve sboru

Úterý                                      20.00               on-line biblická hodina

Středa                                    9.00                 RC Medvídek – venku

                                               13.30               zveme všechny sestry seniorky k pravidelnému setkání, snad již bez přerušení

                                               16.00               biblická hodina dětí

                                               17.00               konfirmandi

Pátek                                      dopoledne       po dlouhé době ztišení v Mirandii v Brumovicích

                                       (Kdo by rád doprovodil bratr faráře, dejte mu vědět.)

Sbírka pro Jeronýmovu jednotu vynesla v celém sboru 17 810 Kč, všem vám velmi děkujeme. Váš dar bude použit na renovaci školy pro postižené děti.

Staršovstvo rozhodlo, že celocírkevní sbírku solidarity sborů vykonáme po dvě neděle, a to 13. června a 20. června 2021, vždy do pokladniček při vycházení.

Členové sboru si objednali do osobního vlastnictví 98 nových zpěvníků. Už nyní je můžete platit, a to hotově bratru pokladníkovi, nebo na účet sboru s označením „zpěvník“. Cena jednoho zpěvníku je 490 Kč.

Po dlouhé době vás zveme po bohoslužbách na setkání u kávy, zatím jen v zahradě, prosíme, abyste to respektovali. Těšíme se, i to je známka, že se situace postupně mění k lepšímu.

Vyřizujeme vám pozdravy ze spřáteleného sboru ve Spremberku, napsal nám Roland Gröger. Spremberští by rádi v říjnu (15. – 21. 10. 2021) přijeli do Miroslavi, pokud to situace dovolí.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v kostele a vykonáme také výroční sborové shromáždění.

30. května 2021

neděle svaté Trojice

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo v dnešní den slouží.

Bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi.

Dnes odpoledne v 16.30 se koná první organizační schůzka k Blažkovu na farské zahradě.

Zájemci o pobyt na Blažkově,který se bude konat od 14. do 21.srpna, se mohou přihlašovat u mě.

V pátek při příležitosti Noci kostelů jsme se sešli v kostele na sborovém podvečeru ke ztišení se zpěvy z Taizé a pak jsme ještě poseděli v zahradě kolem ohně. Bratr Daniel Lexa přivezl koloběžky, bylo možné si jízdu vyzkoušet, toho využily zejména děti. Moc děkujeme. V Moravském Krumlově byla při příležitosti Noci kostelů otevřena modlitebna. Navštívilo ji 157 hostí, kteří projevovali velký zájem. Věnovaly se jim sestry Jana Štefková a Anna Kudrová, velmi si jejich služby vážíme a děkujeme za ni. Bratr vikář byl hostem na Noci kostelů v Silůvkách, i za jeho službu děkujeme.

S radostí vám oznamujeme, že se manželům Janě a Petrovi Šilhanovým v pátek narodila dcera Klára. Jí i celé rodině přejeme nejen radost, ale zejména hojnost Boží milosti a požehnání.

Týden ve sboru:

Úterý                        od 9.00                     setkání maminek a dětí s farářem na far.zahradě

Středa                       16.00                                    biblická hodina dětí

                                    17.00                                    setkání konfirmandů

                                    19.00                                    pravidelná porada staršovstva

Pátek                        dopoledne                           návštěva Domova odpočinku v Božicích

                                    (kdo by chtěl s bratrem farářem jet, domluvte se po bohoslužbách)

                                    odjezd 9.15 od fary

Připomínáme vám, že dnes, nejpozději zítra, je možné objednat si ještě nový zpěvník v ceně 490 Kč.

Dnes je ještě možno vložit do pokladničky dar na JJ, sbírka končí zítra.

Celocírkevní sbírka pro Diakonii vykonaná v Miroslavi a v Moravském Krumlově na Svatodušní neděli vynesla 6 460 Kč, velmi vám za vaši štědrost děkujeme.

Výroční sborové shromáždění se uskuteční v neděli 13. června při bohoslužbách, zprávy ze života sboru jsou k dispozici při vycházení. Věnujte také pozornost nástěnce se jmény členů sboru, kteří mají volební právo. Dle rozhodnutí synodu jsou to ti, kdo se účastní sborového života a platí salár. Případné nesrovnalosti oznamte bratru faráři.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.

23. května 2021

Svatodušní neděle

-přivítání

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také dalším, kteří spolu s bratrem farářem slouží v Miroslavi i v kazatelských stanicích

-bohoslužby jsou nejen v Miroslavi, ale také v kazatelských stanicích: v Bohuticích v 10.00 a v Moravském Krumlově ve 14.00 hodin, také tam s Večeří Páně

-dnes se děti sešly v NŠ za kostelem ve stanu;

-ve středu jsme při pohřebním shromáždění na hřbitově ve Višňové poděkovali za život sestry Zdenky Adámkové

-ve čtvrtek se v Praze konalo 3. zasedání 35. synodu; byla zvolena nová synodní rada, její funkční období začíná 22. listopadu 2021. Synodním seniorem byl zvolen farář Pavel Pokorný, jeho náměstky jsou faráři Ondřej Titěra a Roman Mazur. Synodním kurátorem byl zvolen bratr Jiří Schneider, jeho náměstky jsou sestry Simona Kopecká a Jana Šarounová. Na nástěnce je informace podrobnější i s fotografií. 

sestry seniorky by už rády zahájily pravidelná setkávání, i když situace není ještě zcela ideální. Prosím, sestry, po bohoslužbách se domluvte kdy, kde a jak zahájíte a přihlédněte také ke skutečnosti, že stále platí určitá omezení, a to buď ukončené očkování, prodělaný covid-19, nebo negativní test. Je nutno, aby každá zvážila svou situaci a vzala riziko na sebe.

-v pátek 28. května 2021 se v mnoha sborech a farnostech koná Noc kostelů, o tom, jak ji můžeme prožít ve společenství našeho sboru nám poví a pozve nás bratr farář, zahájíme v 18.00 ztišením se zpěvy z Taizé v kostele a od 18.30 bychom se rádi sešli kolem ohně v zahradě při vzájemném sdílení, popř. i opékání. Chcete-li se podílet na ztišení čtením, hraním apod, sdělte to v týdnu bratru faráři.

-v Moravském Krumlově bude k Noci kostelů otevřena také naše modlitebna, vše je tam v péči sestry Jany Štefkové, děkujeme jí za tuto službu

-připomínáme, že si můžete až do konce května objednat nový zpěvník za zvýhodněnou cenu 490 Kč. Po tomto termínu při individuální objednávce bude jeho cena výrazně vyšší. Po Vánocích z nového zpěvníku začneme zpívat, v kostele bude k dispozici pouze 10 kusů, např. pro návštěvy sboru

– vyřizuji vám pozdravy od našich přátel z Německa. Z Recklinghausenu nám přeje prožití požehnaných Svatodušních svátků pan farář Bernhard Lübbering a ze Spremberga paní Marietta Kretzmer, ze sboru v Chemnitz-Glösa jsme dostali pozdravy od pana Petera Stockmanna.-

-Na nástěnce v kostele jsou vystaveny archy se jmény členů sboru, pročtěte si je a je-li třeba upravte je. VSS se bude konat 13. 6. 2021, volební právo má člen sboru, který se účastní sborového života a platí salár.

-až do konce května můžete přispět svými dary Jeronymově jednotě, letos budou použity na renovaci školy pro postižené děti v Praze

dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro Diakonii, děkujeme vám za vaši štědrost, s níž pamatujete na potřeby sboru, salár i celocírkevní sbírky, víme, že to není ani samozřejmost, není to často ani snadné, o to víc si toho vážíme

-zítra je Svatodušní pondělí, bohoslužby v 18.00 povede bratr vikář, všichni jsme zváni

Za týden, poslední květnovou neděli, se sejdeme, dá-li Pán, k pravidelným bohoslužbám v 8.30 v našem kostele. Přeji vám požehnané a radostné Svatodušní svátky.

Ohlášky 16. května 2021

neděle Exaudi – Vyslyš mě, Hospodine (Ž 27, 7)

 • vítám vás dnes všechny v kostele
 • na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý. Děkujeme jemu za jeho službu i také všem dalším
 • bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi
 • ve čtvrtek jsme se sešli v kostele ve svátek Nanebevstoupení Páně
 • Dvě oznámení o úmrtí:
  • V Nosislavi zemřela sestra Hana Svobodová, rozloučení se konalo v sobotu.
  • V diaspoře našeho sboru zemřela sestra Zdenka Adámková, pohřební rozloučení bude ve středu 19. 5. odpoledne na hřbitově ve Višňové.
 • dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru
 • do zvláštní pokladničky pokračuje sbírka darů pro Jeronymovu jednotu,
 • děkujeme vám, že i tímto způsobem na práci církve pamatujete

Za týden jsou Svatodušní svátky. Sejdeme se v Miroslavi v 8.30 i v Bohuticích
v 10.00. Bohoslužby budou s Večeří Páně vysluhovanou kalíšky. Jako každý rok je i letos
svatodušní sbírka celocírkevní. Tentokrát je určena pro Diakonii, konkrétně na
rekonstrukci školy pro děti s postižením v Praze.

9. května 2021

neděle Rogate – Modlete se

Přivítání

Dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem dalším.

Ve středu se konala pravidelná porada staršovstva:

Hovořili jsme o zahájení práce s dětmi,br.fr.se domluví s rodiči dětí na podrobnostech. Staršovstvo rozhodlo, že konfirmace se uskuteční až v příštím roce.

Noc kostelů: 28.května v podvečer otevření kostela, ztišení se zpěvy z Taizé a přátelské posezení v zahradě,bližší informace včas zveřejníme.

Nové zpěvníky za výhodnou cenu 490,kč je možno objednávat do konce května, u mě nebo na sborovém webu,do kostela koupíme 10 kusů.

VSS v neděli 13. června 2021

Bratr vikář nás informoval o tom, co až dosud během vikariátu absolvoval, těší se, že od poloviny května bude v Miroslavi. Hlavní náplní v nejbližší době budou návštěvy členů sboru, prosím dejte vědět bratru faráři, zda byste bratra vikáře rádi pozvali. Další jednání jsme věnovali zejména hospodářským záležitostem.

Nanebevstoupení Páně je ve čtvrtek 13. června 2021, v 18.00 vás zveme do kostele na bohoslužby.

Během měsíce května se koná sbírka pro Jeronymovu jednotu, své dary můžete vkládat do pokladničky, posílat převodem na účet sboru nebo předat proti potvrzení. Děkujeme vám.

Prosím presbytery, aby se po bohoslužbách zdrželi ke krátké poradě.

V neděli 16. května se sejdeme, dá-li Pán, opět v kostele v 8.30 na pravidelných bohoslužbách.

Děkujeme vám, že jste vzájemně ohleduplní a dodržujete proticovidová opatření.

2. května 2021

neděle Cantate nazvaná podle žalmu 98 Zpívejte Pánu píseň novou

Milé sestry, milí bratři a přátelé, scházíme se po velmi dlouhé době opět v našem kostele, a ačkoliv zpívat ještě nesmíme, určitě nás dnešní neděle Cantate rozezpívá vnitřně, moc nám to všem přeji. Vítám vás na bohoslužbách a prosím, abyste i nadále trpělivě a pečlivě dodržovali všechna pandemická opatření (dobře nasazený respirátor i rozestupy) a to i venku před kostelem bez ohledu na to, zda jste či nejste očkovaní. Jistě bychom byli velmi neradi, kdyby naši radost ze společného setkávání zkalilo onemocnění někoho z nás.

-dnešní bohoslužby se konají jen v Miroslavi

-v úterý ve 20.00 bude opět možnost připojit se ke společnému čtení bible – on-line

-ve středu v 19.00 zvu presbytery na pravidelnou poradu staršovstva uskuteční se v Kruhu (respirátory, rozestupy)

-na varhany dnes hraje bratr Jan Ryšavý, děkujeme jemu i Zdeňkovi Fajmonovi za službu u dveří

Pokud se nic nezmění sejdeme se i za týden na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích

V květnu budeme slavit Svatodušní svátky i s večeří Páně. Nanebevstoupení Páně ve čtvrtek 13. května, Boží hod svatodušní 23. května a svatodušní pondělí 24. května 2021. Včas budeme informováni, jak a za jakých opatření bude možné Svatodušní svátky slavit. Po celý měsíc květen se jako každý rok koná sbírka darů pro Jeronýmovu jednotu a na Boží hod svatodušní je vyhlášena sbírka pro Diakonii.

V nejbližších dnech přijede bratr vikář Richard Vlasák, který i přes všechny coronavirové obtíže absolvoval vše, co mu program vikariátu ukládá. Určitě budeme mít možnost opět se s ním setkávat.

Na závěr dnešních ohlášek chci i jménem vás všech poděkovat bratru faráři za jeho službu. V době, když jsme se nescházeli v kostele, měli jsme možnost připojit se k předtočeným bohoslužbám a ti, kdo tuto možnost nemají, dostávali pravidelně jak kázání, tak i informace o sboru a povzbudivá slova. Velmi si toho vážím a děkuji. Děkuji také bratru Radkovi Férovi za technickou službu při natáčení bohoslužeb i za péči o webové stránky sboru. Sestře Jarmile Šimšové děkuji za roznášku církevního tisku a za milá setkání alespoň u dveří. A vám, milý sbore, děkuji, že náš sbor podporujete i v této složitě době svými modlitbami a pamatujete na potřeby sboru i církve také finančně.

Velmi si přeji, abychom se mohli scházet nejen na bohoslužbách už bez přerušení, i když s opatrností a všemi protiepidemickými opatřeními. Přeji vám krásnou neděli i celý nastávající týden.

Doplnění ohlášek:

Sestra Jarmila Šimšová vyřizuje pozdravy od bratra faráře Pavla Kaluse a sděluje jeho prosbu a vzkaz sboru: děkovné bohoslužby za život sestry farářky Jany Kalusové, která zemřela na začátku roku 2021 se uskuteční v sobotu 26. června 2021 v kostele v Miroslavi. Rodina prosí, aby bylo možné po těchto bohoslužbách setkání se sborem, rodinou Kalusovou a přáteli v Kruhu i v zahradě.

26. prosince 2020

Milý sbore,

milí přátelé, kteří nás sledujete u svých obrazovek.

Dnešní štěpánské bohoslužby připravil bratr vikář Richard F. Vlasák a podílí se na nich i mládež.

Včera, na Boží hod vánoční, se v kostela sešli bratři a sestry středního věku a starší generace sboru, pro ostatní byly bohoslužby dostupné na internetu. Byla také vykonána celocírkevní sbírka určená pro bohoslovce, vikariát a další vzdělávání kazatelů. Můžete se k ní ještě připojit na účet sboru. Děkujeme vám. Výsledek sdělíme na webových stránkách sboru.

Epidemiologická situace je natolik nepříznivá, že se až do odvolání nebudeme na bohoslužbách v kostele setkávat. A také až do odvolání nebudou bohoslužby přenášeny on-line. Prosíme o pochopení.

Informace o aktuálním dění ve sboru najdete na webových stránkách sboru a ve sborových dopisech. Kdykoliv také můžete zavolat bratru faráři a sestře kurátorce.

Přejeme vám do roku 2021 Boží požehnání a také hodně sil, statečnosti, trpělivosti i zdraví.

25. prosince 2020

Milé sestry, milí bratři,

je Boží hod vánoční a my jsme se vděčností sešli v našem kostele i kolem stolu Páně. Vím, že je mnoho těch, kdo by rádi byli s námi, ale nemohou. Mysleme na ně a pokud je to možné buďme jim na blízku v modlitbách i telefonicky.

Dnes je to na dlouhou dobu naposledy, co se konají bohoslužby v kostele, situace s nemocí covid se zhoršila, proto platí přísnější pravidla. Bohoslužby v kostele nebudou do odvolání. Prosíme o pochopení. Informace o sboru, a změnách situace najdete na webu našeho sboru i v dopisech. Děkuji za ně bratru faráři.

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena jako každé Vánoce na podporu bohoslovců, vikariátu a vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám.

Dnes se konají také bohoslužby v kazatelských stanicích, v 10.00 v Bohuticích a ve 14.00 v Moravském Krumlově.

Bohoslužby na Štěpána, tj. zítra, připravil bratr vikář a mládež. Kdo má možnost může je a zhlédnout je na internetu. Novoroční bohoslužby se neuskuteční. Až do odvolání nebudou bohoslužby z našeho kostela ani nahrávány, prosíme o pochopení.

Jsme spolu vzájemně i na dálku spojeni a platí to i o přátelích našeho sboru v zahraničí. Vyřizuji pozdravy ze Spremberka, Recklinghausenu i Chemnitz.

Přeji vám všem požehnané a klidné vánoční dny a do roku 2021 Boží požehnání a hodně sil na každý den.

11. října 2020

neděle Díkčinění s Večeří Páně

-přivítání

-bohoslužby s vysluhováním VP jsou také v Bohuticích

-za varhanní doprovod děkujeme bratru Janu Ryšavému; děkujeme také všem, kdo dnes slouží v kostele i v modlitebně

-setkání v Kruhu se neuskuteční, prosíme o pochopení

Z porad staršovstva

V pátek 2. října se konala mimořádná porada staršovstva, presbyteři se věnovali zajištění sborového života v době omezení kvůli epidemiologické situaci. V úterý 6. října se uskutečnila pravidelná porada. Presbyteři jednali o vysluhování VP za současné situace, hudbou při bohoslužbách, kdy je zakázán zpěv, programem vikariátu, souhlasili s křtem Tomáše Žáka, syna Kataríny a Martina Žákových z MK, křest bude v MK 18. 10. při bohoslužbách.  Dále presbyteři projednali finanční a hospodářské otázky sboru, např. dokončení chodníku kolem kostela do konce října, zaspárování zdi skladiště, revize plynu i elektrozařízení a položení zátěžového koberce do Kruhu.

Týden ve sboru

-Vzhledem ke zhoršení epidemiologické situace nebudou až do odvolání biblické hodiny pro dospělé a další setkání, která jsme dočasně zrušili již dříve.

-O konání biblické hodiny mladších dětí rozhodnou rodiče po poradě s bratrem farářem po bohoslužbách.

-Konfirmační cvičení se uskuteční s programem venku

-Jako každý rok, i letos přišla nabídka nástěnného kalendáře s fotografiemi kostelů. Kalendář je k nahlédnutí u sestry Jarmily Šimšové, která také přijímá objednávky. Objednávejte již dnes.

-Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu sociální a charitativní činnosti naší církve. Děkujeme, že jste na ni nezapomněli.

-Kvůli zhoršení epidemiologické situace se v našem kostele až do odvolání neuskuteční bohoslužby. Věříme, že posilu slovem Božím najdete ve ztišení, sbírkách kázání nebo v duchovní nabídce sdělovacích prostředků.  V kazatelských stanicích Bohutice a Moravský Krumlov bohoslužby budou, protože počet účastníků včetně faráře nepřesahuje povolených 10 osob. Ti, kdo jsou v rozpise jako doprovod za této situace do kazatelských stanic nepojedou.

Přejeme vám pokojné dny a věříme, že doba bez bohoslužeb nebude příliš dlouhá.

4. října 2020

Ohlášky na neděli 4. října 2020

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-vítáme mezi námi bratra vikáře Richarda Vlasáka a prosíme, aby shromáždění pozdravil

V pátek se konala mimořádná porada staršovstva

Presbyteři se zabývali především zahájením sborové činnosti v týdnu s ohledem na epidemiologická opatření a rozhodli takto:

Zahájeny budou: biblické hodiny dětí mladšího školního věku, konfirmační cvičení a biblická hodina pro dospělé; těchto setkání se účastní menší počet osob

Po domluvě s pravidelnými účastník bude rozhodnuto o zahájení setkávání střední generace, matek s farářem a seniorek

Zahájení nedělní školy a nedělních kruhových programů je zatím odloženo na neurčito.

Týden ve sboru

Úterý                    19.00          pravidelná porada staršovstva

Středa                  16.00          biblická hodina dětí mladšího školního věku

                            17.00          konfirmační cvičení

Čtvrtek                9.30           biblická hodina pro dosxpělé   

-všem, kdo se zúčastnili varhanního koncertu minulou neděli vyřizujeme mnoho pozdravů od účinkujících, dobře se jim u nás hrálo a děkují za možnost hrát v našem kostele i za krásné přijetí

-prosíme sestry seniorky, aby se po bohoslužbách sešly k poradě, kdy a za jakých opatření zahájí svá pravidelná setkávání

-sbírka dnešní neděle je určena na potřeby sboru

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích, budeme slavit Díkčinění; VP bude vysluhována pouze kalíšky a chlebem nakrájeným na kostky. Sbírka v neděli Díkčinění je celocírkevní a je určena na sociální a charitativní pomoc.

27. září 2020

16. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Dnes jsou bohoslužby také v Bohuticích v 10.00

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme jemu i všem dalším, kteří dnes slouží v Miroslavi i v kazatelské stanici.

Zveme vás na koncert, který se koná dnes v 16.00 v našem kostele. Skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho a dalších významných hudebních skladatelů zahraje na varhany Kamila Dubská a na barokní housle Martin Flašar. Koncert je součástí varhanního festivalu Brno. Koncert nazvaný Hudební cesty po starém kontinentu je mimořádnou příležitostí hostit v našem kostele významné umělce a potěšit se a povzbudit krásnou hudbou. Vstupné je dobrovolné, nezapomeňte prosíme na roušky.

18. září se konalo 2. zasedání 35. synodu v Komunitním centru Matky Terezy v Praze. Vzhledem k současné epidemiologické situaci bylo zasedání jednodenní. Jistě výsledky zasedání budou časem k dispozici.

Také v tomto týdnu se sborová činnost v týdnu nekoná, uvidíme, jak se situace vyvine po neděli, na staršovstvu 6. října 2020 rozhodneme o dalším postupu.

Připomínáme, že 1. října 2020 nastoupí v našem sboru na vikariát bratr Richard Vlasák, věříme, že roční pobyt bude pro něj i pro nás přínosný a těšíme se na setkání s ním. Bratr vikář bude bydlet na Václavově v domě u Fajmonů, děkujeme bratřím i sestrám za přípravu bytu.

Na skladišti přibylo oplechování, děkujeme za to bratru Liboru Drastíkovi.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi v 8.30 hodin.

20. září 2020

15. neděle po sv. Trojici

-přivítání, vítám vás všechny, zvlášť ráda také členy kazatelských stanic

-dnes je VSS, bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkuji všem dalším

Plánovaný program o Blažkově odkládáme na neurčito z důvodů epidemiologických, coronavirus je přítomen už i v Miroslavi, a to nejen mezi dospělými, ale také ve škole.

V následujících dvou týden se nebudou konat setkání dětí na biblických hodinách, nebude konfirmační cvičení a nesejdou se ani sestry seniorky. Prosíme, abyste tato opatření vzali na vědomí s pochopením a respektovali epidemiologická nařízení.

Presbyteři se sejdou, jak bylo domluveno, ve středu v 17.00, toto setkání bude v Kruhu, kde je možno dodržovat vzájemnou vzdálenost a samozřejmostí jsou také roušky.

Z výše uvedených důvodů se také dnes, ani další neděle po bohoslužbách nesejdeme u kávy a pohoštění.

Varhanní koncert se příští neděli uskuteční, srdečně vás na něj zvu. Kulturní akce, pokud je při nich možno dodržovat vzdálenost mezi posluchači, je možné konat. Roušky jsou samozřejmostí.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích, přeji vám klidné dny, buďte opatrní, chraňte svoje zdraví a svěřte se našemu nebeskému otci.

13. září 2020

14. neděle po sv. Trojici
-přivítání
-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také těm, kdo se podílí na
bohoslužbách v Bohuticích i zde v Miroslavi
-program v Kruh o Blažkově jsme přesunuli na příští neděli 20. září ve 14.00,
srdečně vás zveme, z rodinného pobytu i seniorského pobytu budou promítány
fotografie, srdečně vás zveme
V úterý se konala pravidelná porada staršovstva
-staršovstvo projednalo finanční situaci sboru
-přípravu VSS, které se uskuteční za týden 20. září při bohoslužbách
-smlouvu týkající se ubytování vikáře a náplň vikariátu, začne 1. října 2020
-byli jsme seznámeni s přípravou konfirmačního cvičení a biblických hodin pro děti
-navrhli jsme konventu našeho seniorátu několik kandidátů k volbě do příští SR
-zahájili jsme přípravu vizitace našeho sboru
-přijali jsme návrh harmonogramu dokončovacích prací podél kostela
-byli jsme seznámeni se zahájením přípravy letošního Dárkování
-rozhodli jsme o pojištění sborových budov u pojišťovny Respekt, která má
smlouvu s naší církví
-přijali jsme sdělení o renovaci desky, která bývala na bráně našeho hřbitova
Týden ve sboru
Úterý v 9h setkání maminek s dětmi a farářem na farské zahradě
Středa 8.30 a 10.00 RC Medvídek
Čtvrtek 20.00 kroužek učitelů NŠ
Pátek 9.00 Medvídkova kavárnička
Děti a jejich rodiče prosíme, aby se s bratrem farářem domluvili na termínu
biblických hodin a konfirmačního cvičení.
-na nástěnce je pozvánka na varhanní koncert v našem kostele 27. září 2020 v
16.00, srdečně zveme vás i vaše přátele a známé
-zveme vás na setkání po bohoslužbách do Kruhu a děkujeme za přípravu
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách s VSS v 8.30 a ve 14.00 na
povídání a fotografie z Blažkova

6. září 2020

třináctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem

-dnes byly opět po prázdninách pozvány děti do nedělní školy, přejeme jim i vyučujícím, aby toto setkání bylo radostným a přátelským společenstvím a aby dětem pomáhalo otevírat úzkou cestu, k níž jsme všichni Ježíšem zváni

-v sobotu 5. září 2020 bylo v našem kostele uzavřeno manželství Terezy Ryšavé a Jiřího Píska, novomanželům přejeme hodně radosti a hojnost Božího požehnání na společné cestě

-dnes byly pokřtěny Martina a Karolína Fajmonovy a křtem svatým přijaty také do společenství sboru a církve; vyprošujeme jim požehnání, posilu i radost na cestě Božích dětí

-minulou neděli byla ukončena mimořádná sbírka Diakonie určená na pomoc postiženým v Bejrútu, společně jsme vybrali 6 284 Kč, děkujeme vám za ochotu pomáhat potřebným ve vzdálené zemi

-připomínáme, že 20. září vykonáme při bohoslužbách VSS, které se nemohlo uskutečnit v březnu; na nástěnce jsou archy členů sboru, prosím zkontrolujte na nich svoje údaje

Týden ve sboru

Úterý                        19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                       8.30   10.00            RC Medvídek

                                    13.30                        setkání seniorek

Pátek                        9.00                           Medvídkova kavárnička

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu Evangelické akademie

-na nástěnce je pozvánka na sborovou neděli v Heršpicích, kde slaví 150. výročí založení sboru

-zveme vás po bohoslužbách k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu Fajmonovým

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi, v 10.00 v Bohuticích

30. srpna 2020

dvanáctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Sterziková na kytaru/ příčnou flétnu, děkujeme; varhaníci onemocněli, nebo nejsou dnes v Miroslavi

-našimi hosty jsou členové BES, v sobotu měli pracovní soustředění v Kruhu, dnes jsou hosty při bohoslužbách, děkujeme za krásný zpěv a jejich jménem zveme do Znojma do Václavské kaple na hudební odpoledne, začátek je v 16.00

-naši senioři a jejich přátelé odjeli v pátek na Blažkov na týdenní pobyt, vzpomínáme na ně a přejeme krásné společenství

-mládež se účastní hudebního festivalu v Jimramově

-dětem začíná školní rok, jim, rodičům i pedagogům přejeme, aby nebyl ničím narušen a vydařil se

-také v našem sboru na začátku školního zahajujeme pravidelnou činnost v týdnu, ve středu to bude RC Medvídek a v pátek Medvídkova kavárnička, učitelé NŠ se sejdou ve čtvrtek ve 20.00 v presbyterně

-v pátek odpoledne se v kostele i v zahradě uskutečnil Den pro rodinu s divadlem a koncertem, děkujeme všem, kdo pomohli s organizací i pohoštěním

-několik bratří opět pracovalo na dokončování skladiště, děkujeme vám

-dnes končí mimořádná sbírka Diakonie na pomoc postiženým v Bejrútu, děkujeme vám za štědré finanční dary do zvláštní pokladničky, vážíme si vaší pomoci

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pravidelně pamatujete

-příští neděli vykonáme při vycházení celocírkevní sbírku určenou Evangelické akademii, prosíme pamatujte na ni

-Výroční sborové shromáždění, které jsme nemohli vykonat v březnu, se uskuteční v neděli 20. září 2020, jmenné seznamy hlasovných členů sboru jsou vystaveny na nástěnce, prosím zkontrolujte je, popřípadě oznamte, co je třeba doplnit

-v sobotu ve 13.00 budou v našem kostele oddáni Tereza Ryšavá a Jiří Písek a v neděli budou při bohoslužbách pokřtěny Martina a Karolína Fajmonovy; na oboje sváteční bohoslužby jsme zváni a těšíme se

-zveme vás po bohoslužbách k setkání v Kruhu, děkujeme za přípravu

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v Miroslavi v 8.30, v Bohuticích v 10.00, bude také zahájena nedělní škola. Sledujte prosíme epidemiologická nařízení a pro jistotu si vezměte s sebou roušky