Category Archives: Ohlášky

Ohlášky 7. srpna 2022

 • bohoslužby jsou pouze v Miroslavi
 • dnes odpoledne v 17.00 se v našem kostele koná koncert Krásné tóny nad Miroslaví.
  Vrcholí tím hudební soustředění, které vede violoncellista Jan Škrdlík. Soustředění probíhá
  pod záštitou Města Miroslav. Všichni jsme srdečně zváni
 • bratra farář má dovolenou
 • na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem dalším…
 • Týden ve sboru
  • v pondělí, ve čtvrtek a v pátek se v presbyterně koná pravidelná výuka češtiny pro
   Ukrajince. Děkujeme sestře Lucii Férové, která kurzy vede.
  • ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky
  • v pátek se setkání všech generací na sborové zahradě neuskuteční. Většina lidí se bude
   chystat na Blažkov, kam se odjíždí v sobotu 13. 8. Pobyt tam trvá týden.
  • po bohoslužbách jsme zváni k setkání s občerstvením.
  • dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme.
  • za týden se sejdeme, dá-li Pán, v našem kostele v 8.30 a v 10.00 v Bohuticích.

31. července 2022

sedmá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr jan Ryšavý, děkujeme všem

Týden ve sboru:

Sborový program je stále prázdninový.

Ve středu se bude konat od 9 hodin setkání RC Medvídek na faře.

Předpokládáme, že v pátek dopoledne od 9 hodin bude Medvídkova knihovnička a v pátek od 16 hodin setkání všech generací ve sborové zahradě, zveme všechny k popovídání, k ping pongu i k ohni s opékáním.

V tomto týdnu se v Miroslavi opět koná pod vedením pana Jana Škrdlíka hudební soustředění. Z8věrečný koncert se uskuteční za týden v neděli 7. srpna v 17.00 v našem kostele. Srdečně vás zveme a současně prosíme ochotné sestry o přípravu pohoštění, domluvíme se po kostele.

V pátek se farníci z Římskokatolické farnosti rozloučili s paní Gertrudou Kiliánovou. Jistě si na ni vzpomente, spolu s bratrem farářem Pavlem Mertou se účastnila mnoha koncertů v našem kostele, naposledy letos o Noci kostelů.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Všichni jsme zváni na setkání s občerstvením do Kruhu, děkujeme za přípravu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele.

17. července 2022

 pátá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

Ve středu se konala mimořádná porada staršovstva, která se zabývala projektem “dešťovka”.

Týden ve sboru 

Pravidelná výuka češtiny pro Ukrajince pokračuje i v tomto týdnu, děkujeme. 

V pátek v 9.00 zveme do Medvídkovy knihovničky a odpoledne od 16.00 do sborové zahrady k setkání všech generací s volným programem – popovídání, posezení s občerstvením, pingpong … 

Dnes v 18.00 je na zámku koncert vážné hudby, jsme pořadateli srdečně zváni. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme za vše, čím sbor podporujete. 

Po bohoslužbách jsme zváni na setkání s osvěžením, děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích. Součástí bohoslužeb v Miroslavi bude zpěv Brněnského ekumenického sboru. 

10.července 2022 

čtvrtá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i všem dalším 

-čtené bohoslužby jsou v 10.00 v Bohuticích, bratr farář má ještě dnes dovolenou 

Týden ve sboru 

Ve středu v 9.00 se sejde RC Medvídek a ve 13.30 sestry seniorky.  

V pátek v 9.00 je Medvídkova knihovnička. 

Pokračuje výuka češtiny pro Ukrajince, děkujeme.  

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete nejen při sbírkách, ale také svými dary, salárem a modlitbami. 

Po bohoslužbách zveme na setkání s osvěžením a děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi, bohoslužby povede bratr farář. 

3. července 2022

 

Třetí neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i za další služby 

-bratr farář čerpá dovolenou 

-pozdravy ze Spremberka … 

-S radostí oznamujeme, že se manželům Kateřině a Jindřichovi Ryšavým ze Suchohrdel narodila dcera Rosalie. Celé rodině přejeme hodně radosti a hojnost Božího požehnání. 

-V pátek se v Brně konalo poslední rozloučení s paní Annou Kellerovou, vnučkou pana faráře Ctirada Nováka. Velmi na něj i na celou rodinu v těchto těžkých chvílích myslíme. 

Týden ve sboru 

Začaly letní prázdniny. V týdnu se ve sboru koná výuka češtiny pro Ukrajince.  

-Před týdnem jsme při bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích vykonali celocírkevní sbírku, celkem jsme vybrali 4 660 Kč. Sbírka je určena Diakonii naší církve. Děkujeme vám za velkou pomoc. 

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. Na obou místech budou bohoslužby čtené. 

26. června 2022

 druhá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-čtení bohoslužby jsou také v Bohuticích (bratr farář je ve Spremberku) 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, také děkuji dalším, kteří ve sboru slouží 

Ve středu jsme se rozloučili při pohřebním shromáždění v kostele a na hřbitově se sestrou Jarmilou Ryšavou, poděkovali za její život s nadějí, že odešla v pokoji ke svému Pánu 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC medvídek 

13.30 seniorky 

Ve středu v 16.00 bude v zahradě u kostela poslední biblická hodina pro děti, s opékáním špekáčků. Zváni jsou všichni, i dospělí. Poprvé také bude zprovozněn nový pingpongový stůl, zájemci o hru, nezapomeňte na míčky a pálky! 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

V tomto týdnu začínají letní prázdniny, děti už proto nemají konfirmační cvičení. Přejeme dětem i učitelům radostný odpočinek a všem dalším také krásné léto. 

-dnešní sbírka je celocírkevní, své dary věnujeme na práci Diakonie naší církve. Děkuji vám za vaši štědrost. 

-po bohoslužbách jsme zváni a setkání s osvěžením, děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na čtených bohoslužbách v Miroslavi. Bratr farář si vybírá dovolenou. 

19. června 2022

1. neděle po sv. Trojici

Přivítání

V 10.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově s vysluhováním VP

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý

            Dnes byla pokřtěna Larisa, dcera Lucie a Radka, a také sestra Daniele a Judity Férových. Přejeme jí, aby ji na cestě životem provázela láska, milost a požehnání Boží. Jí i celé rodině přejeme, aby společně prožívali hodně radosti doma i ve sboru.

            Ve čtvrtek byla z této časnosti odvolána sestra Jarmila Ryšavá z Miroslavi, rozená Haklová z Veselí. Pohřební rozloučení se uskuteční ve středu v 15.30 v našem kostele.

Týden ve sboru

úterý                          dopoledne bohoslužba v Božicích, pokud byste chtěli s                                               bratrem farářem jet, domluvte se po bohoslužbách

středa                         9.00                                       RC Medvídek

                                    15.30                                     pohřeb

pátek                          9.00                                       Medvídkova knihovnička

            Od čtvrtka do neděle se uskuteční návštěva členů našeho sboru v partnerském sboru ve Spremberku v Německu. Těší nás, že je dlouholeté přátelství mezi našimi sbory pevné a vyřizujeme mnoho pozdravů a šťastnou cestu.

            Ve čtvrtek jsme se zúčastnili v Kloboukách u Brna benefičního večera Klobouky v Kloboukách. Bylo to velmi krásné setkání příznivců klobouckého Betléma. Získaná částka bude použita na dokončení renovace Odstrčilovy vily.

            Dnes mají naše děti závěrečnou nedělní školu,zakončenou zmrzlinou,protože všichni učitelé budou ve Spremberku.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Za týden bude celocírkevní sbírka, k níž se můžete připojit i dnes předáním finančního příspěvku bratru pokladníkovi. Děkujeme vám.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v našem kostele a v modlitebně v Bohuticích. Na obou místech budou bohoslužby čtené, protože bratr farář jede také do Spremberka.

            Po skončení bohoslužeb jsme zváni na kávu do kruhu a venku.

5. června 2022 Svatodušní neděle

-přivítání 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

-zítra na Pondělí svatodušní budou bohoslužby v 18.00 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

Na nástěnce jsou zprávy ze synodu a zpráva o úmrtí bratra Jaroslava Marka z Brna.  

Minulou neděli se v našem sboru konala seniorátní neděle, s velkou účastí hostí z různých sborů, celkem nás bylo téměř 200. Děkujeme všem vám, kdo jste připravili bohaté pohoštění, společně jsme vytvořili krásné a milé společenství jak během zajímavého a poučného programu i při rozhovorech. Jsme vděčni za možnost setkání i za vstřícnost a ochotu vás, členů našeho sboru. Seniorátní neděli připravuje odbor pro děti a mládež, jeho předsedkyně farářka Martina Zuštinová z Klobouk posílá sboru poděkování. 

A ještě další poděkování. Každou neděli bývá na stole Páně kytice. Není to samozřejmost. Na přípravě se podílí několik sester, o koordinaci této služby se po mnoho let starala sestra Jana Ryšavá. Milá Jano, děkujeme ti za dlouholetou péči a vás sestry, které máte v zahrádce zdroje, prosíme, abyste ve službě pokračovaly. Péči o koordinaci přebírá sestra Iva Ryšavá, prosíme, abyste byly s ní v kontaktu a vždy se domluvily, kdo kytici připraví. Na stolečku jsou lístky s telefonním číslem na sestru Ivu. 

Děkujeme také sestře Heleně Drastíkové a dalším spolupracovníkům za vytvoření bylinkových zahrádek u horní brány a vnější úpravy skladiště. 

Vyřizujeme vám mnoho pozdravů od bratra faráře Richarda F. Vlasáka z Rumburku. Rád na Miroslav vzpomíná a přeje celému sboru požehané Svatodušní svátky. 

Týden ve sboru 

Pondělí svatodušní 18.00 bohoslužby 

úterý 19.00 porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

V pátek odpoledne se v našem kostele uskuteční Noc kostelů. Připravili jsme ji společně s bratrem farářem Pavlem Mertou a srdečně vás zveme jak na program do našeho kostela, tak do kostela katolického. Vše je naplánováno tak, aby se žádný z programů nepřekrýval. V 15.00 bude v našem kostele zahájena výstava prvotisků a starých tisků ze sbírky pana Pavla Fajtla z Brna. Po celé odpoledne bude výstava přístupná a bude také možnost setkání při pohoštění před kostelem. V 16.00 je připraven v zahradě program pro děti, v 17.00 jsme zváni na houslový koncert, na němž vystoupí Pavel Fajtl v doprovodu Jana Škrdlíka. V katolickém kostele bude od 18.30 možnost vystoupit na věž a zhlédnout zvon z 15. století i zvony, které nám denně vyzvánějí a podívat se na Miroslav z ptačí perspektivy.  V té době bude před kostele zpívat paní Dana Varvařovská. Ve 20.00 bude v katolickém kostele přednáška pana Františka Johna s fotografiemi o zvonech. A po ní v katolickém kostele zakončíme ztišením se zpěvy z Taizé. Srdečně vás na miroslavskou “ekumenickou” Noc kostelů zveme, pozvánky s programem jsou připraveny při vycházení.  Současně vás prosíme o přípravu pohoštění. Ohlaste se u sestry Jarmily Šimšové. Děkujeme. 

Během května jsme vykonali sbírku Jeronymovy jednoty. Děkujeme za vaše dary, celkem bylo vybráno a odesláno 18 520 Kč. O činnosti JJ informuje letáček, který je stále k dispozici při vycházení. 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena do fondu solidarity sborů. Děkujeme vám. 

Zveme vás k setkání s osvěžením po bohoslužbách. 

Zítra se sejdeme na večerní pobožnosti v 18.00 a za týden, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích, kde bude vysluhována VP. Při bohoslužbách v Miroslavi bude pokřtěna Larisa, dcera Lucie a Radka Férových z Miroslavi.  

29. května 2022

neděle Exaudi – Vyslyš mne, Hospodine (Ž 27, 7)

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme …

Dnes je Seniorátní neděle, k níž byl pozván celý sbor, proto jsou bohoslužby pouze v Miroslavi.

Dnešní nedělí končí celocírkevní sbírka pro Jeronymovu jednotu, ovšem i dnes můžete na ni ještě přispět do pokladničky kostelíčka, děkujeme všem dárcům, výsledek ohlásíme za týden.

Týden ve sboru

úterý                                                 9.00                    setkání maminek s farářem na faře

                                                                       (pokud bude pěkně v zahradě)

                                               20.00            kroužek učitelů NŠ

středa                                               9.00                    RC Medvídek

                                               13.30                seniorky

16.00                biblická hodina dětí

čtvrtek                                             17.00                konfirmandi

pátek                                                 9.00                    Medvídkova kavárnička

Dnešní sbírka je určena na pokrytí nákladů seniorátní neděle.

Za týden se sejdeme na bohoslužbách opět v obvyklou dobu v 8.30. Budeme slavit Svatodušní svátky s vysluhováním VP. V pondělí Svatodušní budou bohoslužby v 18.00. Všechny vás zveme.

22. května 2022

neděle Rogate – modlete se

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

Ve čtvrtek 26. května slavíme svátek Nanebevstoupení Páně, v 18.00 jsou bohoslužby

            Za týden, v neděli 29. května se v našem sboru koná Seniorátní neděle s programem pro všechny generace (program je na nástěnce), srdečně vás všechny na tuto neděli zveme. Bohoslužby budou začínat mimořádně v 9.30. Přijedou k nám hosté, proto je potřeba připravit pohoštění, kdo můžete něco upéct nebo namíchat pomazánku, přihlaste se u Jarmily Šimšové. Děkuji.                                                                                    Od čtvrtka do soboty se ve Svitavách konalo zasedání synodu naší církve. O výsledcích budeme informovat, až bude vše zpracováno.

Týden ve sboru

středa                 9.00                                                                    RC Medvídek

                        16.00                                                                 biblická hodina dětí

čtvrtek               17.00                                                                 konfirmandi

                        18.00                                                                 Nanebevstoupení Páně

pátek                  9.00                                                                    Medvídkova kavárnička

            Každý pátek odpoledne, kdy je v presbyterně výuka češtiny pro válečné běžence z Ukrajiny, je také připraven v zahradě program pro jejich děti. Jsme rádi, že sbor i takto pomáhá a za tuto službu děkujeme.

            Po celý květen můžete přispět do pokladničky kostelíčka na celocírkevní sbírku Jeronymovy jednoty, své dary můžete také předat bratru pokladníkovi proti potvrzení nebo poslat na účet sboru. Děkujeme vám.

            Sborový pobyt na Blažkově se koná od 13. do 20. srpna 2022, prosím přihlašujte se u mě.

Po bohoslužbách vás zveme na setkání s osvěžením a děkujeme za přípravu.

Dnešní sbírka je určena potřeby našeho sboru, děkujeme že na sbor pamatujete.

15. května 2022

Ohlášky na neděli 15. května 2022 

neděle Cantate (Ž 98, 1  ”Zpívejte Hospodinu píseň novou…”) 

-přivítání 

-v 10.00 jsou čtené bohoslužby v Moravském Krumlově 

-bratr farář, jako konsenior Brněnského seniorátu, se účastní bohoslužeb v Brně v Blahoslavově domě  

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

-Děkujeme sestrám seniorkám za službu během sbírky pro Diakonii Broumov a bratřím, kteří dokončili izolaci skladiště a natřeli dveře do skladiště 

– V roce 1992 založila Rut Kolínská mateřská centra. Letos, v roce 30. výročí, již v naší republice existuje velké množství mateřských a rodinných center, jedním z nich je také Rodinné centrum Medvídek v našem sboru. Celorepublikové oslavy se o tomto víkendu konají v Praze na Kampě, náš Medvídek na něm zastupují Drastíkovi a Fajmonovi. V Brně bude výročí připomenuto 20. května pod hradem Špilberk. Více podrobností najdete na nástěnce.  

-Za dva týdny, v neděli 29. května se v našem sboru koná Seniorátní neděle. S programem se můžete seznámit na nástěnce, nezapomeňte se také zapsat na nástěnce v kostele ke společnému obědu. Už víme, že se k nám chystají hosté z více sborů, opět bude potřeba připravit sladké i slané pohoštění. Věříme, že to i tentokrát zvládneme dobře. Příští neděli se na všem domluvíme. 

-od čtvrtka 19. května do soboty 21. května se koná zasedání synodu.

  Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s faráře na faře, při pěkném počasí venku před Kruhem 

středa RC Medvídek se půjde podívat do Agrodružstva na zvířata, proto nebude program v presbyterně  

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Na nástěnce před kostelem je několik pozvánek na přednášky i výstavu. 

Zveme vás po bohoslužbách na setkání a děkujeme za přípravu kávy a čaje.  

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám. Během měsíce května je jako každý rok vyhlášena sbírka na Jeronymovu jednotu. Své dary vkládejte do pokladničky-kostelíčka, bratru pokladníkovi nebo na účet sboru. Informace najdete v letáčku JJ. Děkujeme vám. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích. 

Ohlášky 8. května 2022

Ohlášky na neděli 8. května 2022 – neděle Jubilate

 • přivítání
 • dnes v 10.00 jsou Bohoslužby v Bohuticích
 • na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme
 • minulý víkend se v našem sboru konala jarní školka mládeže Brněnského seniorátu. V neděli byly
  bohoslužby s VP. Bylo to po všech stránkách vydařené a vzácné setkání. Děkujeme všem vám, kdo jste pro hosty připravili bohaté pohoštění i přátelské přijetí. Rozeberte si prosím misky a krabičky, jsou připraveny v Kruhu.
 • v pátek se rodina i přátelé rozloučili při pohřebním shromáždění v Opatovicích se sestrou Miladou
  Pecinovou. Z našeho sboru se zúčastnilo několik členů, děkujeme vám za to.
 • V úterý 3. května 2022 se konala pravidelná porada staršovstva
  • byl zvolen místokurátor sboru, stal se jím bratr Libor Drastík, konventuálem se stala sestra Jana Sterziková, náhradníkem Jiří Uhřík. Na jednání Jeronymovy Jednoty bude náš sbor i nadále zastupovat br. Vlastimil Fér, náhradníkem byl zvolen Zdeněk Fajmon
  • jednali jsme o hospodářských a finančních záležitostech sboru
  • bratr farář nám připomněl, že jeho volební období končí za dva roky. (Řekl nám, že on i jeho rodina jsou v Miroslavi rádi a je tudíž ochoten přijmout kandidaturu i na další období. Jakkoliv je rok 2024 ještě daleko, je třeba vzít tuto informaci vážně na vědomí a ve sboru o tom hovořit, a to nejen na staršovstvu)..
  • rozhodli jsme se, že Férovou snídani (sobota 14. 5. 2022) tentokrát neuskutečníme. Letošní jaro je velmi bohaté na různé sborové akce a ještě nás další čekají
 • Týden ve sboru
  • středa 9.00 RC Medvídek
  • 16.00 biblická hodina dětí
  • čtvrtek 17.00 konfirmandi
  • pátek 9.00 Medvídkova kavárnička
 • v pondělí a v úterý se v Miroslavi koná sbírka ošacení a potřeb do domácnosti pro Diakonii Broumov, děkujeme sestrám seniorkám za ochotu přijímat v kulturním domě zboží.
 • po celý měsíc květen probíhá celocírkevní sbírka Jeronymovy jednoty. Své dary můžete vkládat do
  pokladničky-kostelíčka, bratru pokladníkovi proti potvrzení nebo posílat na účet sboru. Děkujeme vám za podporu. Informace o JJ najdete v brožurce, která je stále k dispozici.
 • v srpnu v týdnu od 13. 8. do 20. 8. je v plánu sborový pobyt na Blažkově. Kdo má zájem se zůčastnit, nahlašte se s. Jarmile Šimšové
 • Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.
 • Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v modlitebně v Moravském Krumlově. Na obou místech budou bohoslužby čtené.

1. května 2022

Jarní školka mládeže Brněnského seniorátu

-přivítání (také mládeže)

-bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi, děkujeme za kazatelskou službu sestře farářce Ivě Květonové a našemu bratru faráři

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-sborový Den Země s koncertem pěveckých sborů minulou neděli se velmi vydařil, děkujeme všem za veškerou pomoc i vytvoření příjemné aktivní atmosféry

-Opět jsme dostali smutnou zprávu, zemřela sestra Milada Pecinová, kterou mnozí z vás znali zejména z Blažkova. Parte je na nástěnce. Pokud byste si chtěli vzít parte domů, obraťte se na Liu Ryšavou, u ní se také můžete připojit podpisem do kondolenčního dopisu.

Na nástěnce je také informace o sbírce ošacení a potřeb do domácnosti.

Týden ve sboru

úterý                                                 9.00                                   setkání maminek s farářem

19.00                                pravidelná porada staršovstva

středa                                                              9.00                                   RC Medvídek

16.00                                biblická hodina dětí

20.00                                Kroužek učitelů NŠ (?)

čtvrtek                                            17.00                                konfirmandi

pátek                                                9.00                                   Medvídkova kavárnička

Jako každý květen i letos je vyhlášena celocírkevní sbírka darů Jeronymovy jednoty. Dary můžete vkládat do pokladničky kostelíčka, bratru pokladníkovi nebo posílat na účet sboru. Děkujeme vám.

Zveme vás k setkání u kávy.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru.

24. dubna 2022

Ohlášky na neděli 24. dubna 2022

Sborový den

-přivítání a pozvání k celodennímu programu

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kteří přispívají svou pomocí k přípravě i průběhu sborového dne

Týden ve sboru

Středa                              9.00                                                                   RC Medvídek

16.00                                                                biblická hodina dětí

čtvrtek                             17.00                                                                konfirmandi

pátek                                 9.00                                                                   Medvídkova kavárnička

V pátek byl hostem v RC Medvídek Ivan Ryšavý, farář a psycholog, Přátelské setkání s ním bylo velmi zajímavé a přínosné.

Návštěva Spremberka poslední víkend v červnu se blíží. Prosíme vás, kdo o cestě uvažujete, abyste se dnes už zapsali, abychom mohli našim hostitelům sdělit více o našich záměrech.

Dnes slaví Velikonoce naši ukrajinští přátelé, mysleme na ně s porozuměním.

Dnešní program:

 • zveme na kávu
 • od 10:30 společný program pro celý sbor – Zázraky přírody
 • 12:00 oběd
 • 13:30 program pro dospělé
  • Rok včelaře  – Daniel Brožek
  • Nové knihy z Portálu – Erik Schwarzbach 
 • 13:30 program pro děti
  • Hmyzí domečky a ptačí budky
 • 16:00 Koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie a ze Znojma

Dnešní sbírka je věnována na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Za týden, od pátečního podvečera do neděle dopoledne, bude v našem sboru jarní školka mládeže Brněnského seniorátu. Děkujeme vám, kdo jste již přislíbili pomoc s pohoštěním. Pokud by ještě někdo chtěl nějak přispět, ohlaste to prosím sestře Jarmile Šimšové. Program školky najdete na nástěnce.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.

Velikonoční pondělí 18. dubna 2022

Ohlášky na Velikonoční pondělí 18. dubna 2022

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér

Bohoslužby jsou také v 10.00 v Bohuticích

Včera na Velikonoční neděli jsme vykonali celocírkevní sbírku na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, která je určena pro sbor v Chrástu u Plzně (více najdete v letáčku JJ). Vybrali jsme 8438,00Kč, děkujeme vám.

Během týdne se konají pravidelná setkání dětí, v úterý kroužek učitelů NŠ, RC Medvídek i seniorky.

Jak už bylo ohlášeno v pátek odpoledne bude hostem RC psycholog a farář Ivan Ryšavý, pozvánka je na nástěnce, je možno se zúčastnit.

V neděli bude sborový den s celodenním programem pro děti i dospělé a s koncertem pěveckého sboru z Francie a ze Znojma. Na společný oběd se můžete ještě přihlásit.  Velmi uvítáme, zapojíte-li se do občerstvení sladkého i slaného, hlaste se u sestry Jarmily Šimšové.

Po svátcích se bude sestavovat nový rozpis na další období a prosím ty z vás, kdo si nepřejete být napsaní na služby, řekněte to sestře Janě Sterzikové.

Stejně tak, kdo chcete jezdit jako doprovod s br.farářem.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete.

V neděli se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách a jsme zváni na programy sborové neděle.