Category Archives: Ohlášky

Velikonoční neděle 17. dubna 2022

Ohlášky na Velikonoční neděli 17. dubna 2022 

-přivítání 

-bohoslužby s VP jsou také v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem  

středa 8.30 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Mimořádné události 

V pátek 22. dubna se uskuteční přednáška Ivana Ryšavého, faráře ČCE a psychologa na téma Prevence rizikových jevů v rodině. Přednášku pořádá RC Medvídek za podpory Jihomoravského kraje. Více podrobností na nástěnce. Sejdeme se v Kruhu, je možno zúčastnit se. 

V neděli 24. dubna bude sborová neděle s celodenním programem pro děti i dospělé. Ještě je možno přihlásit ke společnému obědu. Odpoledne bude v kostele koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie a Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma. Na celou neděli, popřípadě jednotlivé části, jak si je vyberete z programu, jste všichni srdečně zváni. 

O víkendu 29. dubna až 1. května se v našem sboru sejde mládež brněnského seniorátu na jarní školce. Jsme rádi, že jsme jim mohli vyjít vstříc. Školka byla plánována do Klobouk, v místech, kde se měla konat jsou však ubytovány ženy a děti z Ukrajiny. Mládež si vše zajišťuje sama, sbor bude zatížen minimálně. 

Na sborový den i na školku budeme vděčni za buchty i pomazánky, hlaste se prosím u sestry Jarmily Šimšové, děkujeme vám. 

Dnešní sbírka je celocírkevní, jde o Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Každoročně tak pomáháme sborům při opravách sborových budov. Letošní HDL je věnován FS ČCE Chrást u Plzně na projekt Útočiště. Jde o přístavbu fary, která bude sloužit jako azyl, pro setkávání, ztišení a další pomoc potřebným v nouzi. Podrobnější informace najdete v letáčku JJ, který si můžete vzít při vycházení.  

Po bohoslužbách je jako každou neděli připraveno posezení v Kruhu s občerstvením. Děkujeme za přípravu. 

Zítra, v Pondělí velikonoční, se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele, všichni jsme srdečně zváni. 

15. dubna 2022 Velký pátek

-přivítání 

-na varhany doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

-v 10.00 jsou bohoslužby s vysluhováním VP v Bohuticích 

Dostali jsme dvě oznámení o úmrtí: 

V Brně zemřel bratr Ladislav Hájek, otec Ivy Ryšavé. Rozloučení v Blahoslavově domě v Brně bude na Velikonoční pondělí. Celé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast, pevnou naději a Boží laskavé vedení. 

 Z Českých Budějovic jsme dostali zprávu o úmrtí Pavla Ryšavého, syna Jaroslava Ryšavého a Stanislavy Součkové, rodina se s ním rozloučí v úterý. Také na ně myslíme a přejeme jim Boží pokoj.  

Připomínáme všem, že týden po Velikonocích na neděli 24. dubna připravujeme sborovou neděli s programem pro děti i dospělé. Součástí sborového dne je odpoledne v 16.00 koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie společně s Pěveckým sdružením Vítězslav Novák ze Znojma. Podrobnosti najdete na nástěnce. Zveme vás ke společnému obědu a prosíme, abyste se zapsali. 

Po bohoslužbách zveme děti do zahrady, kde budou mít velikonoční program, ostatní zveme do Kruhu k rozhovoru a ke kávě. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme. 

Sbírka na Velikonoční neděli je celocírkevní na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Děkujeme vám za podporu. 

 Sejdeme se, dá-li Pán, v na Velikonoční neděli v 8.30, bude vysluhována VP. 

10. dubna 2022

Květná neděle

přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem dalším i vám, kdo dnes pojedete s bratrem farářem do Bohutic, kde jsou bohoslužby v 10.00

V pátek jsme při pohřebním shromáždění poděkovali za život zesnulého pana Zdeňka Kotrnce a vyprosili jsme požehnání a sílu do dalších dnů jeho rodině.Posloužil br.fr. Ondřej Titěra.

Dnešní nedělí začíná Velikonoční týden:

Zveme vás na Sederovou večeři na Zelený čtvrtek v 16.30 v Kruhu. Pokud se chcete zúčastnit, prosím zapište se na nástěnce.

Na Velký pátek v 8.30 budou bohoslužby s četbou pašijí a vysluhováním VP. Po bohoslužbách zveme děti k programu s velikonočním příběhem na zahradě kolem kostela.

Také na Boží hod velikonoční bude při bohoslužbách v 8.30 vysluhována VP, vracíme se ke způsobu před covidem – vysluhování kalichem a na vyžádání kalíšky.

Sejdeme se také v 8.30 o Velikonočním pondělí. Na všechna sváteční shromáždění vás všechny zveme a jsme vděčni, že Velikonoce můžeme po dvou letech společně slavit.

Pravidelná porada staršovstva se konala v úterý 5. dubna a byla mimořádná a slavnostní. Sešli jsme se společně s těmi, kdo svou činnost ve staršovstvu ukončili, abychom jim za léta služby ve staršovstvu poděkovali a popřáli hodně sil do další náročné činnosti ve sboru. Jsou jimi bratr pokladník Vlastimil Fér a sestra kostelnice Jarmila Šimšová. Na poradě jsme přivítali nové starší, jsou jimi sestra Jana Sterziková a bratr Radek Fér, přejeme jim hodně sil i radosti při společném díle.

Týden ve sboru

Středa 9.00 RC Medvídek

16.00 biblická hodina dětí

čtvrtek 16.30 Sederová večeře

pátek 8.30 čtení pašijí a VP a v 10.00 v Bohuticích

neděle 8.30 bohoslužby s VP

Znovu připomínáme, že týden po Velikonocích 24. dubna se uskuteční Sborová neděle s programem pro děti i dospělé, v 16.00 bude koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie společně s Pěveckým sdružením Vítězslav Novák. Zveme vás na společný oběd do Kruhu a prosíme, abyste se zapsali. Na sborovou neděli je třeba připravit také pohoštění pro domácí i hosty. Prosím hlaste se u sestry Jarmily Šimšové.

Každý postní pátek jsme se scházeli v kostele při ztišení se zpěvy z Taizé, při tomto setkání se konala celocírkevní postní sbírka určena na pomoc Ukrajině. Vybrali jsme 5950 kč a prostřednictvím Diakonie ČCE odeslali , velmi děkujeme.

Na Velikonoční neděli je vyhlášena celocírkevní sbírka, která je určena jako každý rok na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty (HDL), prosíme, abyste na ni štědře pamatovali, děkujeme.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Sejdeme se, dá-li Pán, o Velikonocích.

27. března 2022

čtvrtá neděle v postu zvaná Laetare – Veselte se s Jeruzalémem (podle Izaiáš 66, 10) 

-dnes je součástí bohoslužeb Výroční sborové shromáždění, vítáme vás všechny a jsme rádi, že se setkáváme i se členy kazatelských stanic 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji za službu i všem dalším 

-Ve středu 23. března 2022 zemřela paní Růžena Mikyšková, pohřební shromáždění se uskuteční v našem kostele v sobotu 2. dubna ve 14.00 hodin. Následovat bude uložení do hrobu. Protože je na Husově ulici zvýšený dopravní provoz, nemůže být průvod. Prosíme proto každého, kdo by se chtěl zúčastnit rozloučení na hřbitově, aby tam jel autem.    

-V uplynulém týdnu se téměř po půl roce sešly sestry seniorky a rozhodly, že ze svých pravidelných sbírek přispějí na pomoc Ukrajině částkou 3 280 Kč, velmi děkujeme. 

-Projekt SVAČINA ukrajinským školákům: do miroslavské základní školy už chodí několik dětí z Ukrajiny, obědy jim zajišťuje stát. Hledáme dárce, kteří by byli ochotni zaplatit svačinu ve výši 500 Kč na jedno dítě a měsíc. Pro současné děti už sponzoři jsou, ale v brzké době přijdou děti další. Pokud jste ochotni zúčastnit se této služby, zapište se prosím na nástěnku v kostele. V případě potřeby budete osloveni. Děkujeme za ochotu. 

-Naši němečtí přátelé ze sboru Spremberg nás zvou na návštěvu, a to poslední víkend v červnu (24. – 26. 6. 2022). Pokud byste se chtěli zúčastnit, zapište se prosím do seznamu na nástěnce v kostele. Vše je zatím jen předběžné a bude se upřesňovat.  

Sborová neděle je plánována na 24. dubna 2022. Připravujeme celodenní program pro děti i dospělé a také společný oběd. Prosíme vás, abyste se zapsali do tabulky na nástěnce v kostele, máte-li o oběd zájem, usnadní to přípravu.   

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

18.00 Postní ztišení 

sobota 14.00 pohřební shromáždění v kostele 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu církevního tisku, děkujeme vám za přispění. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v kostele v Miroslavi. 

20. března 2022

Třetí neděle v postu zvaná Oculi – (Stále upínám své oči k Hospodinu, Ž 25, 15) 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme za další služby a také vám, kteří doprovodíte bratra faráře do Moravského Krumlova, kde jsou bohoslužby dnes poprvé po zimě v modlitebně

v pátek 25. 3. jede bratr farář do Božic, pokud chcete jet s ním, sdělte mu to po bohoslužbách nebo během týdne 

Sbírka na pomoc Ukrajině, kterou jsme vykonali v minulých třech nedělích v našem kostele a v Bohuticích vynesla 26 898 Kč. Odesíláme ji prostřednictvím Diakonie naší církve. Finanční dary pro trpící Ukrajince můžete posílat také na účet sboru, dosud bylo vybráno 8 000 Kč.  Velmi vám děkujeme za vaše pochopení a štědrost. 

Také RC Medvídek pomáhá. Ve čtvrtek se uskutečnil bazar dětského ošacení a obuvi, výtěžek ve výši 3 108 Kč je určen také na pomoc běžencům. Prostřednictvím Charity bude ukrajinským dětem na útěku před válkou předáno také oblečení, které se neprodalo. V RC Medvídek se také připravuje výuka češtiny pro zájemce z Ukrajiny, kteří jsou již v Miroslavi. Pokud se o někom dalším dovíte, kdo by zájem měl, sdělte to sestře Lucii Férové, která bude češtinu vyučovat.  

V Bystřici pod Hostýnem se koná setkání zpěváků a sbormistrů pod vedením bratra celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Od nás se účastní pět členek pěveckého sboru a bratr varhaník. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek, 13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmační cvičení 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

V pátek v době 18.00-18.30 vás zveme do kostela na postní ztišení se zpěvy z Taizé. Sbírka při ztišení je také určena na pomoc Ukrajině. 

Zveme vás na setkání u kávy po bohoslužbách a děkujeme za přípravu.  

Dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme za ni. 

Za týden, v neděli, kdy bude VSS, vykonáme celocírkevní sbírku na podporu církevního tisku a další publikační činnosti. 

Příští neděli, dá-li Pán, se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 hodin. Zváni jsou i členové z kazatelských stanic. V rámci bohoslužeb vykonáme výroční sborové shromáždění s volbou poloviny staršovstva, jak bylo již několikrát ohlášeno. Prosíme vás, abyste na nástěnce pod kruchtou zkontrolovali, zda je v seznamu členů sboru s volebním právem správně uvedeno vaše jméno. Na nástěnce je také kandidátka, do níž můžete stále doplňovat návrhy na členy staršovstva, včetně sebe.  

Ohlášky na neděli 13. března 2022

 druhá neděle v postu zvaná Reminiscere – podle 25. Žalmu: Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. 

-přivítání 

-bohoslužby v Bohuticích jsou v 10.00 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také vám, kteří bratra faráře doprovodíte do Bohutic 

-včera se v Brně uskutečnila Seniorátní konference, hostem byl náměstek synodního seniora bratr farář Roman Mazur z Prahy. Téma mělo název 10 impulsů, jak oživit sbor. Bratr Mazur vycházel ze svých zkušeností v městských sborech. Snažil se nás zapojit do rozhovoru, do přemýšlení o tom, co pokládáme pro život sboru za nejdůležitější, kde vidíme slabiny. Podělil se s námi o zkušenosti ze svého sboru v Praze-Libni. Setkání bylo věcné, živé a nebylo dlouhé. Závěrem promluvila sestra farářka Rybáriková z Břeclavi a pozvala zájemce do práce v poradním odboru evangelizace a misie. Doporučuji příště i vám všem, abyste se na seniorátní konferenci vypravili. Z našeho sboru se zúčastnily čtyři sestry: Jarmila Šimšová, Rut Vesecká, Michaela a Lia Ryšavé. Celkem nás bylo asi 30. 

-v pátek jsme se poprvé sešli na postním ztišení. Bude se konat každý postní pátek v 18. 00 hodin.  Postní ztišení se zpěvy z Taizé je v současné složité a smutné době duchovní posilou. Děkujeme za přípravu a těšíme se na setkání. Sbírka při něm je určena na podporu trpících na Ukrajině.  

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek a dětí s farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

18.00 postní ztišení 

-Ve středu a ve čtvrtek se v Kruhu koná bazar dětského oblečení, více informací najdete na nástěnce. 

-Připomínáme, že v neděli 27. března 2022 bude součástí bohoslužeb VSS. Budeme volit polovinu staršovstva. Na nástěnce je vystavena kandidátka, kterou můžete stále doplňovat i jména členů sboru s volebním právem. Prosím zkontrolujte si, zda je na ní vše v pořádku.  

-Prodej nových zpěvníků byl již ukončen. Pokud si chcete starý zpěvník ponechat na památku, odneste si ho prosím domů. Všechny, které zůstanou v kostele budou odvezeny. 

-Sbírka na pomoc trpícím na Ukrajině se dnes koná již potřetí. Její výtěžek předáme prostřednictvím Diakonie. Minulou neděli jsme vybrali 9 908 Kč, velmi vám děkujeme a věříme, že podle svých sil budete v pomoci pokračovat. Pamatujte na trpící ve svých modlitbách a hledejte možnosti, jak pomáhat dle svých sil. Sbírka příští neděli je určena pro potřeby našeho sboru. 

Uprchlíci z Ukrajiny přijdou v nejbližších dnech i do Miroslavi, někteří se tady nějakou dobu zdrží, pro jiné to bude pravděpodobně jen zastávka na další cestě. 

Město Miroslav jim nabídlo několik bytů. V té souvislosti je třeba, aby pomohli také dobrovolníci. Zatím není zcela jasné, jaká pomoc bude nejvíce žádaná. Možná bude potřeba pohlídat dětí, připravit nějaké jídlo apod. Prosíme vás, abyste zvážili, zda byste byli ochotni zapojit se do dobrovolnické činnosti, která bude brzy konkretizována. Nabídku sdělte buď paní Elišce Nohavicové nebo sestře Lucii Férové. Víme, že v tuto chvíli, kdy ještě nic upřesněno, je těžké se ozvat. Je však třeba alespoň předběžně vědět, že jsou v Miroslavi lidé, kteří jsou připraveni pomoci. Brzy se situace upřesní. Děkujeme vám. 

-Po bohoslužbách je připravena káva, děkujeme za přípravu. 

-Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Moravském Krumlově, a to už v modlitebně.  

Ohlášky 6. března 2022

Ohlášky na neděli 6. března 2022, 1. neděle v postním období

– přivítání

– bohoslužby se konají pouze v Miroslavi

– na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme …

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva

VSS: Hlavním bodem byla příprava volebního Výročního sborového shromáždění, které se uskuteční 27. 3. 2022 v rámci bohoslužeb. Kandidaturu za členy staršovstva přijali: Libor Drastík, Radek Fér, Jana Sterziková, Jiří Uhřík, Eva Dostálová (Machová). Kandidátka je stále otevřená, můžete navrhovat kandidáty, včetně sebe. S návrhy se obracejte na sestru Elišku Férovou.

jednalo jsme o přípravě sborového bytu k dalšímu pronájmu. Byli jsme seznámeni se stavem sborových budov a s návrhy oprav, včetně modliteben

– inventarizace sborového majetku je před dokončením

– seznámili jsme se s výsledky hospodaření sboru za rok 2021, s nímž bude sbor seznámen na VSS. Rozpočet na letošní rok odpovídá rozpočtu minulému.

Pomoc Ukrajině: Rozhodli jsme, že chrámová sbírka na pomoc Ukrajině, kterou jsme zahájili minulou neděli, bude pokračovat také dnes 6. 3. a v neděli 13. 3. 2022.

Celocírkevní sbírku na církevní tisk vykonáme 27. března 2022 při VSS

– VP na první neděli v postu je vysluhována kalíšky. Pokud se pandemická situace bude zlepšovat, chtěli bychom se vrátit o Velikonocích ke dřívější praxi – vysluhování z kalicha s možností požádat o kalíšek.

– každý pátek v 18.00 vás zveme k postnímu ztišení, sbírka při něm bude věnována Ukrajině

Dětem začínají jarní prázdniny, proto se v týdnu nebude konat biblická pro děti a konfirmační

– aktivity RC Medvídek se v tomto týdnu nekonají

V sobotu se koná v Brně Seniorátní konference, na kterou jsme všichni zváni. Pozvánku najdete na nástěnce.

Dnešní sbírka při vycházení je určena na pomoc Ukrajině. Minulou neděli se v Miroslavi a v Bohuticích vybralo celkem 6 700 Kč. Velmi vám děkujeme, že nejste lhostejní a že se můžeme alespoň takto připojit k pomoci. Své dary můžete i nadále posílat na účet sboru s označením Ukrajina.

Po dlouhé době je opět po bohoslužbách připravena káva. Vzhledem k tomu, že nás covid ještě neopustil, doporučujeme pít kávu raději venku a neshromažďovat se v Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a v Bohuticích v 10.00 hodin.

27. února 2022

Neděle Estomihi  – podle žalmu 31, 3: Budiž i pevnou skalou. 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo dnes ve sboru slouží a také vám, kdo doprovodíte bratra faráře do Bohutic 

-v Bohuticích jsou bohoslužby v 10.00 hodin 

V těchto dnech sledujeme bedlivě situaci na Ukrajině a jsme velmi zarmouceni, že došlo k vojenské invazi ze strany Ruska. Na nástěnce je dopis ze synodní rady.  

Také náš sbor se chce zapojit k okamžité pomoci. Dnešní chrámová sbírka při vycházení i chrámové sbírky v neděli 6. března a 13. března 2022 budou odeslány prostřednictvím Diakonie na pomoc strádajícím na Ukrajině. Věříme, že alespoň takto na dálku můžeme pomoci a velmi vám za pochopení a štědrost děkujeme. 

Vedení naší církve se obrací na všechny sbory s dotazem, zda by mohli ve sborových prostorách poskytnout uprchlíkům z Ukrajiny ubytování.  

Vedení církve také prosí o sdělení, zda by se v delším horizontu našla možnost ubytování v rodinách. Prosíme vás, abyste zvážili svoje možnosti a případnou nabídku sdělili bratru faráři. Děkujeme vám. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem 

19.00 pravidelná porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

20.00 kroužek vyučujících NŠ 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

-Bratr farář s několika sestrami uskutečnil v pátek pobožnost v domově v Božicích, tam se dověděl, že před několika měsíci zemřela sestra Zuzana Zahrádková, původně z Hrabětic.  

Na nástěnce je parte sestry Mileny Šimsové, manželky faráře Jana Šimsy z Brna. 

Parte MVDr. Jana Pavláska nám poslal bratr Jan Vondra, někdo si možná pana Pavláska pamatuje z pěveckého sboru, nebo ze Blažkova, popřípadě ze Sázavy. 

-Sestra farářka Iva Květonová nás zve na Otevřený večer online k setkání s psychoterapeutkou Petrou Priknerovou, koná se na platformě ZOOM ve středu 2. 3. v 19.30.   

-Na nástěnce je také pozvání na Seniorátní konferenci, která je určena všem členům sboru a uskuteční se v Brně v sobotu 12. března 2022. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi. Budeme slavit VP (první neděle v postu).

20. února 2022

neděle Sexagesimae – šedesát dnů do Velikonoc

Přivítání
Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme
Dnes v 11.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově, děkujeme také vám,
kdo do MK doprovodíte bratra faráře i bratra varhaníka.
V pátek pojede bratr farář do Božic vykonat pobožnost v domově pro
seniory. Kdo by jste ho chtěli doprovodit,tak se s ním domluvte.
V sobotu se konalo setkání kurátorů a místokurátorů v Brně I. Po úvodní
pobožnosti Matouše Plevy ze Židenic a úvodu do programu seniora Filipa Kellera,
vedl rozhovor na témata ze života sboru bratr sen.kurátor Vladimír Zikmund. Kdo
se chcete seznámit s programem, visí na nástěnce před kostelem. Zastoupeny
byly téměř všechny sbory a sdílení z očí do očí nemůže nahradit žádné on line
sdílení. Byli jsme si toho vědomi a rozhovory o přestávce na oběd toho byly
dokladem.
Týden ve sboru
středa 9.00 RC Medvídek

16.00 biblická hodina dětí

čtvrtek 17.00 konfirmandi
pátek 9.00 Medvídkova kavárnička

Chrámová sbírka je určena potřeby našeho sboru, děkujeme.
Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v
Bohuticích.

13. února 2022

Neděle Septuagesimae lidově zvaná Devítník. Dělí nás 70 dní od Velikonoc 

-přivítání 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme jemu i vám vše, kdo dnes do Bohutic pojedete 

-dnes odpoledne se v Břeclavi koná instalace sestry farářky Kateřiny Rybárikové, pozvání a bližší informace jsou na nástěnce 

-děkuji bratru Jarkovi Ryšavému za zahájení jarního úklidu za kostelem 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s dětmi a s farářem, v 19.00 kroužek učitelů NŠ 

středa 9.00 RC Medvídek , 16.00 biblická hodina dětí   

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička  a v 9.30 odjezd do Božic, pokud chcete jet, domluvte se s bratrem farářem 

V sobotu se v Brně koná setkání kurátorů a místokurátorů, z našeho sboru s účastí počítají bratra farář, sestra Jarmila Šimšová a Lia Ryšavá 

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete nejen finančně, ale i na modlitbách. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a v 11.00 v Moravském Krumlově. 

6. února 2022

čtvrtá neděle před začátkem postní doby 

-přivítání 

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem 

-v pátek se rodina a přátelé rozloučili s panem Zdeňkem Veselým, manželem naší sestry Marie Veselé. Vám, sestro Veselá, i celé vaší rodině přejeme Boží pokoj a posilu do těžkých dnů. 

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

Kromě běžných hospodářských a finančních záležitostí sboru jsme projednávali tato témata: 

-seznámili jsme se se stavem sborových budov a sborového bytu, jednání budou pokračovat i na příští poradě 

-přijali jsme informaci o kandidátech do staršovstva; kandidátka není dosud uzavřena 

-byli jsme seznámeni s účetní uzávěrkou hospodaření sboru v roce 2021 a s návrhem rozpočtu na rok 2022, sbor bude podrobně informován na výročním sborovém shromáždění v polovině března 

-počítáme se seniorátní nedělí 29. května v Miroslavi a zapojíme se spolu s odborem pro děti do příprav  

-rozhodli jsme, že v letošním roce uspořádáme Noc kostelů (10. 6. 2022) 

-přijali jsme pozvání k návštěvě spřáteleného sboru Spremberg 24. – 26. 6. 2022 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

V neděli se v Břeclavi koná instalace sestry farářky Kateřiny Rybárikové, pozvánka je na nástěnce. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že pamatujete na sbírky i na salár a dary sboru, velmi si toho vážíme. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi v 8.30 a v 10.00 v Bohuticích. 

30. ledna 2022

čtvrtá neděle po Zjevení Páně

Přivítání

Naším hostem je dnes sestra farářka Marta Sedláčková, náš bratr farář je dnes ve Znojmě.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo sboru slouží.

Dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi.

            Dnes odpoledne se ve Svitavách koná uvedení nového seniorátního výboru a výpomocných kazatelů ke službě; bratr farář Sedláček tam bude pověřen službou prvního náměstka seniora. Začátek je ve 14.30 v kostele sv. Josefa ve Svitavách.

     Minulou neděli v podvečer se konala v našem kostele ekumenická bohoslužba. Účast byla větší než obvykle, jsme vděčni za možnost společných bohoslužeb a věříme, že i to posílí vztahy mezi naším sborem a farnostmi a že se také jednota křesťanů projeví i na veřejnosti.

Týden ve sboru

Úterý                               9.00                                        setkání maminek s farářem na faře                                         19.00                                                   pravidelná porada staršovstva

Středa                                 9.00                                                     RC Medvídek

16.00                                                   biblická hodina dětí

20.00                                      kroužek učitelů NŠ

čtvrtek                                17.00                                                   konfirmandi

pátek                                   9.00                                                     Medvídkova kavárnička

            Vzadu na kulatém stolečku jsou k rozebrání zpravodaje Diakonie Betlém a Křesťanské mezinárodní solidarity. Stoletý kalich je brožura o historii nakladatelství kalich. Kdo máte chuť si připomenou knihy,které v Kalichu vyšly,tak si knížku může půjčit a předat dál.

            Připomínám předplatné  církevního tisku u mě.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele.

23. ledna 2022

 

Třetí neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuje také vám všem, kdo ve sboru sloužíte 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích, kdo by chtěl bratra faráře doprovodit, domluvte se prosím po bohoslužbách 

-dnes jsme zváni do našeho kostela na ekumenickou bohoslužbu, kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák z Hostěradic, bohoslužbu společně připravil náš bratr farář s katolickými faráři Pavlem Mertou a Josefem Dvořákem. Začátek je v 17.00 hodin. 

Týden ve sboru 

Bratr farář v pondělí odjíždí na farářský kurz do Prahy, vrátí se v pátek, proto nebude biblická hodina pro děti ani konfirmační cvičení 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Za týden v neděli bude naším hostem na kazatelně sestra farářka Marta Sedláčková.  

Ta týden 30. ledna se ve Svitách koná slavnostní bohoslužba s uvedením nového seniorátního výboru, jehož členem je náš bratr farář jako první náměstek seniora. Začátek je ve 14.30 v kostele sv. Josefa ve Svitavách. Pozvánka se srdečným pozváním je na nástěnce.  

Celocírkevní sbírka pro křesťanskou službu, kterou jsme vykonali minulou neděli, činila celkem 3 690 Kč (Miroslav 2 390, Moravský Krumlov 550 Kč, Bohutice 750 Kč), děkujeme, že jste na ni štědře pamatovali. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele. 

16. ledna 2022

 

2. neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-dnes v 11.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme jemu i vám všem, kdo dnes sloužíte, a to i v kazatelské stanici i vám, kdo doprovodíte bratra faráře do MK 

-Před týdnem se v Miroslavi konala Tříkrálová sbírka, letos již po dvacáté. Výtěžek je určen pro nejpotřebnější. Děkuji vám všem, kdo jste tuto sbírku podpořili. Děti z naší nedělní školy vytvořily dvě skupiny koledníků. Velmi si jejich služby vážím a mám z toho velkou radost. Bylo jim sice jistě zima, ale určené ulice obešly poctivě a radostně popřály a zazpívaly u každého domu.  Přispět můžete ještě dnes a příští neděli do oficiální kasičky u bratra dveřníka, dnes jí je bratr Jindřich Mach.

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem, ve 20.00 kroužek učitelů NŠ. 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 medvídkova kavárnička 

-Dnes odpoledne jsme zváni do Nikolčic. Bratr farář Jiří Gruber, tam bude pověřen službou ve sborech Nikolčice a Hustopeče. Pozvánka je na nástěnce. 

-Sestra Jarmila vybírá předplatné na církevní tisk. Připomínáme také vyzvednutí a zaplacení nových zpěvníků a možnost koupit si evangelický kalendář a čtení Na každý den.

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na křesťanskou službu církve. Děkujeme vám. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele, v 10.00 v modlitebně v Bohuticích a v 17.00 opět v kostele na ekumenické bohoslužbě, kterou společně s námi budou slavit i bratři a sestry z katolických farností Miroslav a Hostěradice. Kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák. Pozvánka je na nástěnce.