Category Archives: Ohlášky

11. června 2023

první neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany doprovází bratr Radek Fér, děkujeme ….

Bratr farář vykonává seniorátní povinnosti v Brně

Čtené bohoslužby jsou také v 10.00 v Bohuticích

            Dnes se v našem kostele uskuteční varhanní koncert, který je součástí Brněnského varhanního festivalu. Skladby klasických i současných skladatelů zahraje Tomáš Jeřábek a Hana Bartošová a v jejich doprovodu zazpívají Zuzana Jeřábková a Naďa Bláhová, začátek koncertu je v 17. 00 hodin.

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva

Přijali jsme s radostí žádost bratra Tomáše Kriška o přijetí do našeho sboru.

Vzali jsme na vědomí plánovanou dovolenou bratra faráře, jde o neděle 9., 16. a 23. července 2023.

Souhlasíme s pronájmem sklípku u bohutické modlitebny.

Potvrdili jsme konventuály na další období, a to sestry Liu Ryšavou a Janu Sterzikovou a jako náhradníky bratry Jiřího Uhříka a Jaroslava Ryšavého.

Jednáme o možnosti pronajmout nyní uvolněný sborový byt ukrajinské rodině Kovalenkových za stávající nájem 13 000 Kč měsíčně + energie.

Týden ve sboru:

středa               9.00                    RC Medvídek

13.00                 sestry seniorky zvou ke společné návštěvě výstav na zámku       

16.00                 biblická hodina dětí

čtvrtek             9.30                    biblická hodina pro dospělé

pátek                 9.00                    Medvídkova knihovnička

16.00                 setkání všech generací ve sborové zahradě

Vyřizuji srdečné pozdravy od sestry Míly Konvalinkové, je spokojená a často vzpomíná na miroslavský sbor.

Dostali jsme do sboru pozvánky na slavnostní bohoslužby ,které pořádá Evangelická akademie v Brně. Bohoslužby vede školní kaplanka Marta Žídková Podrobnosti na nástěnce před kostelem.

Už teď před prázdninami upozorňuji na konání seniorátní neděle 24.9. v Kloboukách u Brna. Zapište si,prosím toto datum do svých diářů. Prozatimní plakát je také na nástěnce před kostelem. Podrobný program bude včas oznámen.

            Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v             modlitebně v Moravském Krumlově.  Pozvání na kávu.

29. května 2023

Pondělí svatodušní

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér 

-Připomínám, že tento pátek je Noc kostelů s koncertem v 18.00 a s posezením v zahradě. Prosím sdělte po bohoslužbách sestře Jarce Šimšové, kdo je ochoten něco malého sladkého či slaného připravit, chléb, opékání a nápoje zajistíme.   

-Sestry seniorky připravují na středu 19. června 2023 výlet do Sudic na návštěvu nově otevřené základní školy Evangelické akademie. Zveme k cestě i další zájemce bez ohledu na věk. Je zamluvený malý autobus o 16 místech. Nejpozději tento pátek musím potvrdit, zda pojedeme. Prosím proto, abyste se co nejdříve u mě přihlásili. 

Vyřizuji všem pozvání do katolického kostela od pana faráře Pavla Merty. Tuto středu v 17.00 bude farníkům z Kyjovska předána putovní soška Panny Marie Fatimské a současně je možno zhlédnout sošku Pražského Jezulátka, kterou si miroslavská farnost pořídila.  

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. 

Svatodušní neděle 28. května 2023

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

Bohoslužby s vysluhováním VP jsou v 10.00 v Bohuticích

            Při dnešních svátečních bohoslužbách byl pokřtěn Nikolas Němec z Vémyslic, jemu i celé rodině přejeme vzájemnou radost a Boží požehnání na každý den.

            Zítra, na Svatodušní pondělí se sejdeme na bohoslužbách v 18.00 hodin.

            Včera skončilo 1. zasedání 36. synodu naší církve, které se konalo od 25. května v Komunitním centru Matky Terezy v Praze. Výsledky všech jednání se jistě časem dovíme.

Týden ve sboru

úterý                  9.00                    setkání maminek a dětí s farářem na faře nebo venku podle počasí

středa               9.00                    RC Medvídek

16.00                 biblická hodina dětí

čtvrtek             9.30                    biblická hodina pro dospělé

17.30                 konfirmandi

            V pátek 2. června je Noc kostelů. Srdečně vás zveme na koncert kapely Ležíš, v níž hrají většinou známí mladí brněnští evangelíci. Koncert začíná v 18.00 hodin. Po něm jsme všichni zváni na posezení ve sborové zahradě nejen k povídání, vzájemnému sdílení, k opékání apod. Bude také možnost zahrát si ping-pong. Přijměte prosím toto pozvání a pozvěte i svoji rodinu a přátele.

            Noc kostelů se uskuteční také v naší modlitebně v Moravském Krumlově, a to od 17.00 do 19.00 hodin. Moravskokrumlovský evangelický kostel nese název Blahoslavův sbor. Protože je letos 500. výročí narození Jana Blahoslava, který v MK zemřel, chceme otevřením kostelíka toto výročí také připomenout.

            Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na Diakonii naší církve, podpoříme budované středisko Diakonie Pomněnka v Novém Městě na Moravě. Více informací najdete na nástěnce.

            Do pokladničky-kostelíčka můžete dnes naposledy vložit svůj Dar pro JJ, vaše příspěvky přijímá také bratr pokladník proti potvrzení, nebo jej můžete poslat na účet sboru s označením JJ. Máte-li zájem o odečet daru při zdanění, sdělte to sestře Heleně Drastíkové. Děkujeme vám za vše.

Na bohoslužbách se sejdeme, zítra v 18.00, a dá-li Pán, také za týden v 8. 30 v našem kostele, kázáním poslouží sestra farářka Marta Sedláčková.

30. dubna 2023

třetí neděle po Velikonocích zvaná Jubilate podle Ž 66,1 – Plesej Hospodinu všecka země!

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme…

            Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi, bratr farář káže v Nosislavi a při sborovém shromáždění vede volbu faráře bratra Petra Chlápka

            Dnes odpoledne jsme zváni NŠ do sborové zahrady k setkání s opékáním. Pozvání platí pro všechny bez rozdílu věku.

            O Velikonocích jsme vykonali celocírkevní sbírku na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Už jsme vás informovali, že v Miroslavi a v Moravském Krumlově bylo vybráno dohromady 7 251 Kč. V Bohuticích se tato sbírka uskutečnila na Velký pátek, Bohutičtí vybrali 2 750 Kč. Dohromady bylo z našeho sboru odesláno 10 001 Kč. Všem vám děkujeme a vážíme si vaší obětavosti.

Týden ve sboru

úterý                                  19.00                                pravidelná porada staršovstva

středa                               9.00                                   RC Medvídek

16.00                                biblická hodina dětí

19.00                                kroužek NŠ

čtvrtek                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

17.30                                konfirmandi

pátek                                 9.00                                   Medvídkova kavárnička

V pondělí nacvičují zpěváci, ve středu je cvičení jógy.

            NŠ plánuje na pondělí 8. května výlet do Kramolína a okolí, více informací vám sdělí sestra Jana Šilhanová.

            Ve středu 10. května odpoledne nás navštíví členové z evangelických sborů v Havířově a z Polska. Chtějí krátce navštívit náš sbor a seznámit se s námi i s Miroslaví.  Prosíme vás, pokud je to ve vašich silách, abyste na jejich návštěvu pamatovali a přišli je pozdravit. Příští neděli budeme snad vědět víc, děkujeme za pochopení.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.

Zveme vás po bohoslužbách na setkání s občerstvením.

Ohlášky 23. dubna 2023

Ohlášky na neděli 23. dubna 2023

 • dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
 • na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem dalším …
 • minulou neděli se uskutečnil sborový den. Děkujeme všem za přípravu programu,
  pohoštění i za vytvoření přátelské atmosféry. Velmi si toho vážíme. Také naši hosté,
  zpěváci z Brna, odjížděli spokojeni a všem děkují a celý náš sbor pozdravují.

Týden ve sboru

 • úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem
 • středa 9.00 RC Medvídek
  13.30 seniorky
  16.00 biblická hodina dětí
 • čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé. Téma je evangelium podle Matouše.
  Srdečně zveme i další, kdo si mohou udělat čas
 • pátek 9.00 Medvídkova knihovnička
 • bylo požehnáno Rozálii Ryšavé (dceři Kateřiny a Jindřicha Ryšavých ze Suchohrdel)
 • vrátil se br. Jindřich Mach z lázní a vítáme ho opět mezi námi
 • zveme vás na setkání s občerstvením po bohoslužbách a děkujeme za přípravu
 • dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru
 • za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi

16. dubna 2023

Sborová neděle

-přivítání

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i dalším …

-program sborové neděle je připraven pro děti i pro dospělé a je na nástěnce

Zveme vás ke společnému obědu, několik porcí je určitě navíc i pro toho, kdo se zapomněl přihlásit.

Již nyní děkujeme všem, kdo se podílejí na přípravě programu sborové neděle, připravili oběd i pohoštění a sborovou neděli podporují organizačně i svou přítomností. Věříme, že to bude krásná společná neděle.

Program sborové neděle představí Daniela Bednaříková.

-na Květnou neděli byla ukončena sbírka pro Jana Kaluse, jak bylo již ohlášeno do pokladničky, na účet jsme nasbírali 8 126 Kč, doplňujeme, že na účet sboru byly odeslány dva tisíce, dohromady jsme odeslali 10 126 Kč. Vážíme si vaší pomoci a děkujeme.

Týden ve sboru

středa                               9.00                                   RC Medvídek

16.00                                biblická hodina dětí

čtvrtek                             9.30                                   biblická hodina pro dospělé

17.30                                konfirmandi

pátek                                 9.00                                   Medvídkova knihovnička

V pondělí se scházejí zpěváci, ve středu je v kruhu cvičení jógy.

NŠ připravuje výlet, více nám poví Jana Šilhanová-

Pozvání na setkání střední generace 21. 4. ve 20.00 u Šilhanů na Rybniční.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Zveme vás ke všem setkáním a rozhovorům.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele a v 10.00 v modlitebně v Bohuticích.

10. dubna 2023

Velikonoční pondělí

-Sbírka na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty určená na pomoc sboru v Libčicích na Vltavou

se uskutečnila na Velikonoční neděli v Miroslavi a v Moravském Krumlově, celkem bylo vybráno

7 251 Kč.

-poděkování pěveckému sboru a kapela za službu během Velikonoc

-pozvání na setkání po bohoslužbách v Kruhu

9. dubna 2023

3 

Boží hod velikonoční 

-přivítání 

-bohoslužby s vysluhováním VP jsou dnes v 10.00 v modlitebně v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme … 

-Vyřizuji vám pozdravy od našich zahraničních přátel, od Doris a Rolanda Grögerových, od Carstena  Schwarze, Hanse-Jakoba a Angeliky Werdinových a od Hildegard roz. Becker. 

-Dověděli jsme se, že zemřel pan Ladislav Mička, aktivní člen římskokatolické farnosti. Pan Mička se v našem kostele zúčastňoval ekumenických shromáždění i Nocí kostelů, jistě si ho pamatujete jako přátelského usměvavého bratra.   

V úterý 4. dubna se konala pravdelná porada staršovstva 

-připravovali jsme velikonoční bohoslužby ve sboru i sederovou večeři 

-bratři nás informovali o tom, jak pokračují přípravy instalace solárních panelů na střechu fary 

-podali jsme žádost JJ o překlenovací půjčku ve výši 150 000 Kč 

-potěšilo nás, že sboru byly vráceny přeplatky za energie 

Týden ve sboru 

Pondělí velikonoční 8.30 bohoslužby s hudbou 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem na faře 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

17.30 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Za týden v neděli 16. dubna se uskuteční Sborová neděle. Dopoledne budou bohoslužby a po nich nás v Kruhu bratr Radek Fér blíže seznámí s novým zpěvníkem. Už z něj zpíváme čtvrtý měsíc, ale určitě se o něm můžeme dovědět ještě mnoho nového a zajímavého. Připravujeme společný oběd. Odpoledne v 16.00 bude v kostele koncert. Našimi hosty bude pěvecké sdružení z Masarykovy univerzity z Brna, a to z univerzity třetího věku. Program koncertu je velmi lákavý, zazní nejen sborový zpěv, ale také sóla v podání sbormistra Vladimíra Richtera, který je profesionální zpěvák.  

Prosíme vás, abyste se přihlásili ke společnému obědu.  Pokud můžete, sdělte také sestře Jarmile Šimšové co jste ochotni připravit k posezení u kávy a pohoštění zpěváků. Děkuji vám. 

Na Květnou neděli byla ukončena sbírka na podporu studenta Jana Kaluse. Do pokladničky bylo vybráno 8 129 Kč, velmi vám děkujeme. Děkuji také těm, kdo odeslali podporu na sborový účet nebo přímo nadaci Compaternitas, která sbírku organizuje. 

Dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na Hlavní dar lásky JJ. Děkujeme za štědrost a pochopení. 

V Kruhu je připraveno setkání s občerstvením, zvu vás do tepla. Zvu vás k zítřejším bohoslužbám a dá-li Pán také k bohoslužbám příští neděli.   

7. dubna 2023

Velký Pátek, čtení pašijí podle evangelisty Marka, vysluhování VP

-bohoslužby s vysluhováním VP jsou dnes v 10.00 v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme

-děkujeme všem, kdo připravili sederovou večeři, uskutečnila se včera na Zelený čtvrtek odpoledne

-zveme vás na promítání filmu s velikonoční tematikou, dnes v 19.00 v presbyterně na faře

-vyřizujeme mnoho pozdravů z lázní Darkov od bratra Jindřicha Macha

-zveme na setkání po bohoslužbách v Kruhu

Sejdeme se, dá-li Pán, na Boží hod velikonoční v neděli 9. dubna 2023 v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Moravském Krumlově, na obou místech bude vysluhována VP a uskuteční se celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky JJ.

2. dubna 2023

 Květná neděle 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme … 

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi 

-V pátek jsme se naposledy sešli při Postním ztišení se zpěvy z Taizé. Děkuji všem za přípravu i účast. Postní sbírka při těchto setkáních je určena na podporu dětí v Bejrútu, v Miroslavi jsme vybrali4 450 Kč velmi všem děkujeme. 

-V sobotu se po celý den uskutečnilo jarní setkání dětí s programem v Kruhu i venku, s vycházkou kolem Miroslavi a zakončením u ohně ve sborové zahradě. Děkujeme všem za přípravu i účast. 

Týden ve sboru 

úterý 19.00 pravidelnná porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 16.00 Sederová večeře, zveme srdečně ke sváteční hostině s liturgickým pořadem. Prosíme podívejte se, zda jste již v tabulce zapsáni, pokud ne a máte zájem zúčastnit se, zapište se. Děkujeme také už všem, kdo toto sváteční setkání kolem stolu připravují. 

Velký pátek 8.30 Velkopáteční bohoslužby s VP 

Velikonoční neděle 8.30 Boží hod velikonoční s VP 

-Dnes se můžete naposledy připojit k finanční pomoci studentovi Janu Kalusovi. Děkujeme všem, kdo tak učinili.  

-Zveme vás už nyní na Sborový den, který se uskuteční v neděli 16. dubna, tj. za dva týdny. Připravujme program pro děti i dospělé a také společný oběd, na který se už teď můžete přihlašovat. Připravujeme také koncert pěveckého sdružení Univerzity třetího věku z Brna, uskuteční se v den sborové neděle v 16.00 odpoledne.  

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že sbor podporujete modlitbami, účastí na bohoslužbách, na sborových setkáních i finančně. 

-Zveme vás k setkání v Kruhu po bohoslužbách a děkujeme za přípravu. 

Na Neděli velikonoční bude celocírkevní sbírka určená na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty.