Rubriky
Ohlášky

12. července 2020

pátá neděle po sv. Trojici                                                                                                                                                                                                        Přivítání

Čtené bohoslužby jsou také v Bohuticích

Bratr farář má dovolenou

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo slouží jak v Miroslavi, tak i v Bohuticích

Ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

V pátek se koná od 9 hod na faře kavárnička

V sobotu se koná v zámku koncert, na nějž nás zve violoncellista Jan Škrdlík a Město Miroslav, zazní skladby italských a francouzských mistrů a verše Tristana Tzary a Jana Škrdlíka. Začátek je v 17.00 na zámku, vstupné je dobrovolné. Podrobnější informace najdete na nástěnce před kostelem.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, velmi děkujeme

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 v našem kostele, kázat bude náš bratr farář.

Rubriky
Ohlášky

5. července 2020

čtvrtá neděle po sv. Trojici

Přivítání                                                                                                                     Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem dalším

Ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek

Mládež je na tradiční lesní brigádě na Kunvaldu spolu s mládežníky i s dalších sborů. Někteří jsou jako vedoucí skupinek na dětském táboře na Blažkově.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na ni pamatujete.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovorům při kávě či vodě v Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, ke čteným bohoslužbám v Miroslavi a v Bohuticích.

Rubriky
Ohlášky

28. června 2020

třetí neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-náš sbor dostal pozvání na slavnostní mši u příležitosti svátku Petra a Pavla, jimž je katolický chrám zasvěcen. Celebruje O. Josef Cikrle, bratr biskupa. Začátek je dnes v 18.00 hodin.

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji jemu i všem, kdo dnešní neděli jakýmkoliv způsobem slouží

-v pátek se konalo v Brně v Blahoslavově domě rozloučení se sestrou Silvou Hájkovou, maminkou sestry Ivy Ryšavé. Do Miroslavi jezdila i s manželem, proto si na ni jistě mnoho z vás dobře pamatuje. Paní Hájková zemřela ve věku 85 let po těžké nemoci. Celé rodině vyprošujeme Boží pokoj.

Ze staršovstva

Ve středu jsme se sešli na pravidelné poradě staršovstva. Hlavním bodem jednání byl rozhovor s bratrem Richardem Vlasákem, který se porady zúčastnil jako host. Bratr Vlasák bude v našem sboru vykonávat vikariát. Dověděli jsme se o jeho studiích v České republice, v Německu i ve Švýcarsku i o jeho činnosti pracovní. Věříme, že jeho vikariát v Miroslavi bude pro sbor i pro něj přínosem. Už nyní děkujeme rodině bratra Zdeňka Fajmona za nabídnuté ubytování bratra vikáře.

-Ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek a odpoledne 13.30 seniorky.

-Dětem začínají letní prázdniny. Děti i učitelé mají za sebou náročné období vzdělávání na dálku, přejeme jim, aby prožili krásné a úplně normální prázdniny.

-na nástěnce si můžete prohlédnout dotazník a výsledný graf, které naznačují, jak je na tom náš sbor v oblasti šetrného chování k přírodě. Na jeho základě jsme se stali Zelenou kapkou na mapě sborů ČCE. Výsledky by nás měly motivovat k vědomému šetrnému chování k přírodě.

-Děkuji vám za finanční podporu sboru v končícím prvním nelehkém pololetí roku. Díky vaší obětavosti sbor splnil všechny svoje závazky a zúčastnil se také všech celocírkevních sbírek. Děkuji také vám, kdo jste zvýšili svoje pravidelné příspěvky.

-zveme všechny na posezení do kruhu a děkujeme za přípravu

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.

Rubriky
Ohlášky

21. června 2020

Milí bratři a sestry,

-je druhá neděle po svaté Trojici a také já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách

-dnes odpoledne ve 14 budou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem dalším, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb zde v Miroslavi i v Moravském Krumlově.

-před týdnem jsme vykonali celocírkevní sbírku Solidarita sborů, vybrali jsme 2690 Kč, děkujeme vám za vaše pochopení pro sbory, které se dostávají do finančních problémů

Týden ve sboru

Úterý             9.00                         setkání maminek s br. farářem na farské zahradě,

                                                       při  nepříznivém počasí na faře

Středa           8.30  a v 10.00        RC Medvídek

                        18.00                         porada staršovstva

mimořádně ve středu a o hodinu dřív

Pátek             9.00                           Medvídkova kavárnička

-kdo je ochoten pomoci při práci na úpravě terénu podél kostela, domluvte se prosím s bratrem Mirkem Šimšou, děkujeme všem, kdo již pomohli, i vám, kteří jste ochotni pokračovat

-mám vyřídit pozdrav všem členům sboru od bratra faráře Pavla Kaluse

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme za ni

-mám radost, že vás po dlouhém čase mohu pozvat po shromáždění do Kruhu k rozhovoru a na občerstvení při kávě a čaji, které pro nás připravila sestra Jarmila Šimšová

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.

Rubriky
Ohlášky

14. června 2020

První neděle po sv. Trojici

Přivítání

V 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem dalším, kdo jste se připojili k přípravě bohoslužeb u nás i v kazatelské stanici.

Týden ve sboru

Úterý             9.00                           maminky s dětmi a farářem u Fajmonů

                                                           v novostavbě na Mlýnské ulici

 středa          8.30 a 10.00            RC Medvídek

13.30                                                            13.30                         seniorky v Kruhu

                                               čtvrtek          20.00                        kroužek vyučujících NŠ na faře

Pátek             9.00                           Medvídkova kavárnička

                        20.00                         střední generace ve farské zahradě u ohně

            Včera se narodila dcera Evelínka Lacinová manželům Anně a Martinovi.

Děkujeme Pánu Bohu za tuto radostnou zprávu a vyprošujeme pro celou rodinu

Boží ochranu a požehnání. 

            Dnes se koná seniorátní shromáždění Jeronýmovy Jednoty v Nikolčicích.

            Práce u kostela pokračují, prosím ochotné bratry, aby se domluvili s bratrem Mirkem Šimšou na dalším postupu.

            Dnešní sbírka Solidarita sborů je celocírkevní, děkujeme vám, že na ni pamatujete.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a ve 14.00 v Moravském Krumlově.

Rubriky
Ohlášky

7. června 2020

Neděle sv. Trojice 

-přivítání 

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme nejen jemu 

-RC Medvídek se sejde za pěkného počasí v zahradě u kostela ve středu a v pátek 

-dostali jsme pozvání na koncert S Komenským barokní Evropou, koná se dnes 18.00 v evangelickém kostele v Nosislavi , více najdete na nástěnce před kostelem 

-práce kolem kostela pokračují, děkujeme všem, kdo se už zapojili i vám, kteří o pomoci uvažujete, prosím domluvte se s bratrem Jaromírem Šimšou 

-děkujeme vám za vaše finanční dary pro JJ, sbírka probíhala po celý květen, celkem bylo vybráno a odesláno 23 620 Kč

-před týdnem, v neděli Svatodušní, jsme vykonali celocírkevní sbírku pro Diakonii, vybrali jsme 5 090 Kč. Děkujeme, že jste také na tuto sbírku štědře pamatovali. 

-za týden vykonáme sbírku solidarity sborů, je to opět celocírkevní sbírka 

-dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že pamatujete na náš sbor  

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích 

Rubriky
Ohlášky

31. května 2020

Svatodušní neděle, bohoslužby jsou pouze v Miroslavi s VP

-varhanní doprovod Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším; dík také Liboru Drastíkovi za ostříhání šeříků a jaromíru Šimšovi a Jaroslavu Ryšavému za zahájení úprav pod chodník podél kostela, staršovstvo pověřuje bratra Šimšu koordinací další práce, obracejte se prosíme s nabídkou práce na něj;

-dnešní celocírkevní sbírka je určena Diakonii; dnes končí sbírka pro JJ, za vše vám děkujeme

-nabízíme sbírku kázání Ester Čaškové za 230 Kč

-RC Medvídek se sejde ve středu a v pátek v zahradě u kostela

-v pátek jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili se sestrou Boženou Matyškovou, zemřela v neděli ve věku 97 let

Prosíme dodržujte hygienická opatření i po vyjítí z kostela, děkujeme

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v Miroslavi na bohoslužbách v 8.30 hodin

Rubriky
Ohlášky

24. května 2020

neděle Exaudi – Vyslyš mne, Hospodine (Ž 27)

-přivítání

-bohoslužby jsou také v Bohuticích

  • na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také za služby všem dalším
  • -NŠ se koná ve stanu za kostelem, 26. 5. se sejdou maminky s farářem v 9.00 u Ryšavých v Suchohrdlech
  • -dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, do pokladničky můžete vkládat dary na JJ
  • Ze staršovstva: VSS se uskuteční 20. 9. 2020; od 1.10.2020 bude u nás vykonávat viakriát bratr Richard Vlasák,; na základě výzvy jsme zapsali sbor do mapky Zelená kapka-tj. sor se vstřícným přístupem k ochraně životního prostředí a jejího respektování jako Božího stvoření; pokračujeme ve sbírání hliníku – v minulém týdnu jsme za něj získali 380 Kč; v sobotu 30. 5. se koná brigáda u kostela; RC Medvídek zahájí setkávání od 3. 6. v zahradě u kostela; VP na Svatodušní neděli bude vysluhována pouze kalíšky; svatodušní celocírkevní sbírka je určena na Diakonii; 30. 6. naposledy sbírka na JJ; J. Doubrava a J. Ryšavá končí s přípravou rozpisů, velmi děkujeme a pověřujeme tím Janu Sterzikovou ; staršovstvo děkujeme sestře Janě Ryšavé za dlouholetou varhanickou službu a předává jí písemné poděkování
Rubriky
Ohlášky

17. května 2020

Neděle Rogate (Modlete se) podle Ž 66

-přivítání po dvou měsících nouzového stavu

-dnes odpoledne se sejdou sestry a bratři v kazatelské stanici Moravský Krumlov

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem dalším, kteří ve sboru dnešní neděli pomáhají

-na začátku května byl vymalován Kruh, děkuji bratru Vlastimilu Férovi za zprostředkování i přípravu a sestře Jarmile Šimšové za úklid

Týden ve sboru

-sborové aktivity v týdnu jsou zatím velmi omezeny. Také posezení v Kruhu po bohoslužbách se ještě neuskuteční

-v úterý v 19.00 se sejdou presbyteři k poradě v Kruhu

-ve čtvrtek v 18.00 se sejdeme na bohoslužbách, je svátek Nanebevstoupení Páně, všichni jsme zváni

-Nedělní škola se uskuteční za týden, těší mě, že dnes jsou s námi při bohoslužbách po celou dobu také děti, sešli jsme po dlouhé době všichni bez rozdílu věku, je to milé i vzácné

-děkuji všem, kdo i v uplynulých dvou měsících pamatovali svými dary na sbor i na církev

-sbírka JJ probíhá po celý květen buď o nedělích do zvláštní pokladničky, proti potvrzení bratru pokladníkovi, nebo převodem na účet sboru Děkujeme za vaše dary.

-dnešní sbírka při vycházení je určena na potřeby sboru, děkujeme vám

-prosím zejména ochotné bratry, aby se po bohoslužbách domluvili na pracích kolem kostela, čeká nás poměrně hodně práce při úpravě terénu

-představuji vám sbírku kázání Proč andělé natahují krky. Jde o kázání sestry farářky Ester Čaškové z doby, kdy působila v Moravči a v Praze-Vinohradech. Sbírka je k dostání za 230 Kč, pokud by byl zájem větší, můžeme ji ještě přiobjednat.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 v kostele a v 10.00 v Bohuticích.

Rubriky
Ohlášky

8. března 2020

Ohlášky na neděli 8. března 2020 

Milí bratři a sestry,

 je druhá postní neděle zvaná Reminiscere podle Ž 25 Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine a také já vás všechny, domácí a hosty vítám při těchto bohoslužbách.

-dnes v 10.00 budou bohoslužby v Bohuticích

-zveme vás do Kruhu na besedu o finančním zajištění sboru a církve, podkladem k rozhovoru je letáček „5% a hlavu vzhůru“, začátek je v 17.00 hodin

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem, kdo dnes v Miroslavi i v Bohuticích slouží

-dostali jsme zprávu o úmrtí bratra Luboše Ryšavého, rodáka z Miroslavi. Dlouhá léta byl kurátorem a varhaníkem v Brně v Blahoslavově domě. Jistě si pamatujete na jeho návštěvu v našem sboru i při besedě v Kruhu. Zemřel měsíc před svými 94. narozeninami. Pohřeb se bude konat v sobotu 14.března ve 14 hodin v Brně v Blahoslavově domě. Parte je ve vývěsce před kostelem.

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva: staršovstvo projednalo a schválilo plán dokončení skladu a úprav terénu vedle kostela a vymalování Kruhu, provedení povinných periodických revizí elektroinstalací a hromosvodů všech sborových budov a pořízení nových hasících přístrojů do modliteben v M.Krumlově a v Bohuticích, dále projednalo a schválilo konečnou podobu rozpočtu sboru, který je vystaven na vývěsce pod kruchtou, zabývalo se také přípravou výročního sborového shromáždění.

Týden ve sboru

Středa                         8.30 a 10.00                RC Medvídek

                                    16.00                          biblická hodina dětí

                                    17.00                          předkonfirmační příprava

Čtvrtek                        9.30                            biblická hodina pro dospělé

                                    18.30                          pěvecký sbor

                                    19.00                          angličtina s RC Medvídkem

                                    20.00                          kroužek vyučujících NŠ

Pátek                           9.00                            Medvídkova kavárnička

V sobotu 14. 3. se v Brně I na Opletalově ulici koná seniorátní dopoledne na téma „Začíná to už v kolébce“, hovořit bude bratr farář a psycholog Ivan Ryšavý, program je jen na dopoledne a je určen všem bez ohledu na věk, více informací najdete pod kruchtou na nástěnce

-celocírkevní postní sbírka, která se konala minulou neděli činila   3300 Kč. Sbírka byla určena na církevní tisk.  Do zvláštní pokladnice-kostelíčka bylo vybráno pro potřeby sboru 640 Kč (Dar vděčnosti při VP), děkujeme za vaši štědrost.

-dnešní sbírka je určena jen pro potřeby sboru, děkujeme vám

-Výroční sborové shromáždění, jak již bylo ohlášeno, se bude konat při bohoslužbách v neděli 22. března 2020, na nástěnce pod kruchtou jsou k nahlédnutí seznamy členů s hlasem volebním, prosíme prohlédněte si je, aby mohly být opraveny případné nepřesnosti, děkujeme.

-připomínáme sborový zájezd do Rané u Hlinska, kvůli autobusu je třeba potvrdit co nejdříve svou účast, zapište se prosím na nástěnce

-po bohoslužbách vás zveme k setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu i příspěvky na pohoštění

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi, ve 14.00 v Moravském Krumlově a v 17.00 v Kruhu, kde se s námi sestra Iva Ryšavá podělí o své dojmy z putování v Indických Himalájích, seznámí nás s některými budhistickými kláštery a provede nás ulicemi Nového Dilíí, program s mnoha fotografiemi bude jistě velmi zajímavý, pozvánka je na nástěnkách.

Rubriky
Ohlášky

1. března 2020

Ohlášky na neděli 1. března 2020

první postní neděle zvaná Invocavit podle Ž 91 – „Vzývati mne bude a vyslyším jej.“  Vysluhování VP.

-přivítání (mimo jiné Aleny Mostecké s dětmi)

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnes slouží

-zveme vás do Kruhu, program „O dešťových srážkách v Miroslavi“ si připravil bratr Jiří Doubrava, začátek je v 17.00

Týden ve sboru

Úterý                         19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                       8.30 a 10.00            RC Medvídek

                                    16.00                        biblická hodina dětí

                                    17.00                        předkonfirmační příprava

Čtvrtek                      9.30                           biblická hodina pro dospělé

                                    18.30                        pěvecký sbor

Pátek                         9.00                           Medvídkova kavárnička

-výroční sborové shromáždění se uskuteční při bohoslužbách v neděli 22. 3. 2020

-připomínáme zájezd do Rané u Hlinska, uvažujete-li o účasti, zapište se prosím

-dnešní chrámová sbírka je celocírkevní, postní, vaše dary vděčnosti při VP jsou určeny pro potřeby sboru

-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v kostele, v 10.00 v modlitebně v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu, kde budeme hovořit o doporučení, jak zlepšit financování sboru i církve podle příručky „5% a hlavu vzhůru“

– Doplnění David Sedláček: hledáme pronájem bytu pro případného vikáře.

Rubriky
Ohlášky

23. února 2020

Ohlášky na neděli 23. února 2020

neděle zvaná Estomihi podle Ž 31,3: „Budiž mi pevnou skalou“

ve středu začíná postní doba

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby v 10.00 v Bohuticích

-Na dnešní program do Kruhu vás zvou bratr Jindřich Mach a sestra Rut Vesecká. Chtějí se s námi podělit o náměty ze seniorátní konference na téma Proč být presbyterem. Budeme mít možnost při rozhovoru kolem stolu si při kávě a čaji promluvit o problematice života ve sboru nejen z pozice prersbytera nebo presbyterky. Přijďte všichni, kdo máte o život a práci ve sboru zájem. Začátek je v 17.00 hodin.

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkuji všem, kdo dnes ve sboru slouží

-ve středu jsme se v našem kostele rozloučili s bratrem Emilem Šimšou, zemřel minulou neděli ve věku 87 let, jistě na něj dobře pamatujete, pokud mohl, byl pravidelným účastníkem bohoslužeb a na sbor až do posledních dnů pamatoval. Pozůstalým, zejména paní Anně Šimšové vyprošujeme pokoj Boží.

– ve čtvrtek odpoledne vykonal bratr farář v našem kostele svatební shromáždění, byli oddáni Renáta, roz. Gregorová a Michal Zvara z Hrádku

Týden ve sboru

Úterý                         9.00           maminky s farářem u Sterziků                             

Středa                       8.30 a 10.00            RC Medvídek

                                    13.30                        seniorky

                                    16.00                        biblická hodina dětí

                                    17.00                        předkonfirmační přípravka

Čtvrtek                      9.30                           biblická hodina pro dospělé

15.30 dílničky

17.00 angličtina

                                  18.30                        pěvecký sbor

                                    20.00                        kroužek vyučujících NŠ

Pátek                         9.00                           Medvídkova kavárnička

Sobota                      setkání kurátorů a místokurátorů v Brně

-připomínáme sborový zájezd do Rané u Hlinska 26. 4. Je to sice ještě opravdu daleko, ale kvůli autobusu by bylo dobře, pokud alespoň trochu o účasti uvažujete, abyste se zapsali do seznamu na nástěnce

-dnešní sbírka je určena pro potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete

-na nástěnce je pozvánka na zajímavou přednášku, jsme na srdečně zváni

-po bohoslužbách vás zveme k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-příští neděle je první postní neděle, při níž bude vysluhována svatá večeře Páně

Rubriky
Ohlášky

2. února 2020

Ohlášky na neděli 2. února 2020

čtvrtá, tj. poslední neděle po Zjevení Páně

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi, Kruh ani nešpor také nejsou

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem další, kdo dnes ve sboru slouží

Týden ve sboru

Úterý            

                                    19.00                        pravidelná porada staršovstva

Středa                       8.30 a 10.00            RC Medvídek

                                    13.30                        seniorky

                                    16.00                        biblická hodina dětí

                                    17.00                        předkonfirmační přípravka

Čtvrtek                      9.30                           biblická hodina pro dospělé

                                    17.00                        RC zve pořádá přednášku „Je nachlazení

                                                                       nutnost?“ (více na nástěnce)

                                    18.30                        pěvecký sbor

Pátek                         9.00                           Medvídkova kavárnička

-dobrovolná sbírka na pomoc uprchlíkům na ostrově Lesbos, k níž jste se mohli připojit každou neděli do pokladničky-kostelíčka, vynesla v našem sboru 7351 Kč. Děkujeme za vaši pomoc.

-dnešní chrámová sbírka je celocírkevní a je určena na křesťanskou službu, seznam celocírkevních sbírek vyhlášených synodem na rok 2020 je vyvěšen na nástěnce pod kruchtou, heslo roku si můžete přečíst na nástěnce vlevo

-jako každou neděli i dnes vás zveme po bohoslužbách do Kruhu, děkujeme za přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme v kostele v 8.30, v 10.00 v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu s programem bratra faráře o farářském kurzu

Rubriky
Ohlášky

16. února 2020

Ohlášky na neděli 16. února 2020

neděle Sexagesimae – 60 dnů před Velikonocemi

-přivítání

-dnes ve 14.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkuji také všem, kdo dnes při bohoslužbách i v kazatelské stanici slouží

-dětem začaly jarní prázdniny, přeji jim krásné dny ať už doma, nebo na dovolené

-z důvodů jarních prázdnin se pravidelná setkání v týdnu neuskuteční, sejdou se pouze sestry seniorky, a to ve středu v 13.30 hodin

-ve čtvrtek odpoledne se v našem kostele uskuteční svatební shromáždění, při němž budou bratrem farářem oddáni snoubenci Michal Zvara a Renáta Gregorová z Hrádku; snoubenci nejsou členy naší církve, ale chodili k bratru faráři na předsvatební přípravu. Svatební shromáždění je otevřeno veřejnosti, můžete se ho zúčastnit, začátek je v 15.00 hodin

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na ni pamatujete

-po bohoslužbách jsme zván do Kruhu k setkání, děkujeme za přípravu i příspěvky

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích a v 17.00 v Kruhu

Rubriky
Ohlášky

9. února 2020

neděle Septuagessimae – 70 dní před Velikonocemi

Přivítání

Dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším, kteří jakýmkoliv způsobem dnes ve sboru pomáhají.

Dnes vás zveme do Kruhu, bratr farář nás seznámí s programem letošního farářského kurzu, začátek je v 17.00 hodin.

V úterý 4. 2. se konala pravidelná porada staršovstva:

Projednali jsme přehled hospodaření za rok 2019 a s radostí jsme přijali informaci, že hospodaření skončilo výsledkem +82 084 Kč.

Rozhodli jsme o odeslání 100 000 Kč na dluh u JJ.

Zabývali jsme se návrhem rozpočtu na rok 2020 také s ohledem na plánované akce, tj. dokončení skladiště a terénní úpravy kolem a oprava Kruhu.

Rozhodli jsme, že VSS se uskuteční 22. března 2020, kde bude hospodaření roku 2019 i rozpočet na letošní rok předloženo ke schválení.

Plánujeme besedu o financování sboru a církve na základě brožurky „5% a hlavu vzhůru“, kterou jste si již odnesli nebo odnesete k přečtení domů.

Potvrdili jsme termín zájezdu do Rané u Hlinska na neděli 26. dubna 2020, na nástěnce v kostele se můžete přihlašovat.

Týden ve sboru

Úterý                          9.00                            maminky s dětmi a farářem u Ryšavých v Suchohrdlech

Středa                         8.30 a 10.00                RC Medvídek                                                                                                            16.00                          biblická hodina dětí                                                                                                  17.00                           předkonfirmační příprava    

Čtvrtek                       9.30                            biblická hodina pro dospělé                                                                                       18.30                          pěvecký sbor

Pátek                          9.00                            Medvídkova kavárnička

Seznam celocírkevních sbírek na rok 2020, jak o nich rozhodl synod, je k nahlédnutí na nástěnce v kostele.

Na autobusový zájezd do sboru v Rané u Hlinska se můžete přihlašovat také na nástěnce v kostele.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme vám, že sbor podporujete sbírkami, salárem i dary a věříme, že budete i v letošním roce štědří, vážíme si toho.

Zveme vás na posezení do Kruhu, děkujeme tentokrát mládeži za přípravu.

Za týden se sejdeme v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a ve 14.00 v Moravském Krumlově .