Category Archives: Ohlášky

16. srpna 2020

desátá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujme

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-bratr farář je se členy sboru a přáteli na rodinné rekreaci na Blažkově, kde také dnes káže v blažkovské modlitebně

-sbírka dnešní neděle je určena pro potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete

-naše církev vyhlásila mimořádnou sbírku na pomoc postiženým v Bejrútu, vykonáme ji dnes, a také 23. a 30 srpna, děkujeme vám, více informací naleznete v dopise synodního seniora

-za týden se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích, bohoslužby budou čtené

23. srpna 2020

jedenáctá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou čtené bohoslužby v MK

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, velmi děkujeme

-bratr farář má dovolenou

-včera jsme se vrátili z rodinné rekreace na Blažkově, byl to krásný radostný pobyt plný slunce, zpěvu a hudby, jsme také vděční také za setkání s přáteli a vyřizujeme pozdravy od Mirka Holečka a Hany Malé

-výroční sborové shromáždění, které se nemohlo uskutečnit v březnu jsme přeložili na 20. září, prosím počítejte s tím

-ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

-mimořádná sbírka vyhlášená naší církví pokračuje i dnes, prosím pamatujte na postižené v Bejrútu

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme

-zveme vás na setkání po bohoslužbách v Kruhu a děkujeme za přípravu

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele

9. srpna 2020


devátá neděle po sv. Trojici

-přivítání
-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích
-na varhany nás doprovází s. Jana Šilhanová. Děkujeme i za další služby u nás i v kazatelské stanici
-dnes v 16.00h se v našem kostele uskuteční komorní koncert vážné hudby, který je svátečním zakončením hudebního soustředění pod vedením violoncellisty pana Jana Škrdlíka. Hudební soustředění i závěrečný koncert se konají pod záštitou města Miroslav. Srdečně vás i vaše přátele zveme a sestrám děkujeme za přípravu pohoštění.
-ve středu v 13.30 se sejdou ke svému prázdninovému setkání sestry seniorky
-po bohoslužbách jsme zváni k setkání do Kruhu, děkujeme za přípravu
-dnešní sbírka je opět určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na ni štědře pamatujete
-v sobotu odjíždí bratr farář, rodiny s dětmi i přátelé sboru na Blažkov, přejeme všem krásný pobyt
-za týden se sejdeme, dá-li Pán na čtených bohoslužbách v 8.30 v našem kostele a také v modlitebně na Blažkově

  • pár poznámek k pobytu na Blažkově – s. Šimšová

19. července 2020

Ohlášky na neděli 19. července 2020

šestá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem dalším

-mládež ukončila lesní brigádu v Kunvaldu, doufáme, že se vše vydařilo a přejeme jim i všem dalším krásné pokračování prázdnin

-ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek

-v našem spřáteleném sboru v Německu v Chemnitz se na začátku července konala instalace nového faráře. Sbor v Glösa byl poměrně dlouho uprázdněn, nyní se sloučil s dalšími dvěma sbory a vytvořili evangelický sbor Chemnitz-Nord. Informace jsme dostali od bratra Petera Stockmanna, který všechny velmi srdečně pozdravuje. Přátelům ze sboru i jejich novému faráři posíláme blahopřání, budeme rádi, když se k němu připojíte svými podpisy.

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, velmi děkujeme za vaši obětavost

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích

2. srpna 2020

osmá neděle po svaté Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi, bratr farář má dovolenou

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuji mu i všem další, kteří dnes slouží

-děkujeme bratřím, kteří v týdnu bez ohledu na horko omítali obvodové zdi na skladišti, vážíme si vaší ochoty i času, který jste sboru věnovali

-ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek

-dnešní sbírka je věnována na potřeby sboru, děkujeme za vaši obětavost

-po bohoslužbách vás zveme k setkání v Kruhu, za přípravu děkujeme. Až půjdete do Kruhu, všimněte si zrenovovaných vchodových dveří, opravu a nátěr odpovídající vstupním dveřím do kostela provedli Jiřina a Jiří Uhříkovi, velmi jim za to děkujeme

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích a v 17.00 jsme zváni do našeho kostela na komorní koncert vážné hudby, který s absolventy letního hudebního soustředění připravil pan Jan Škrdlík. Koncert se koná pod záštitou Města Miroslav. Pozvánka je na nástěnce. Sestrám děkujeme za přípravu pohoštění.

26. července 2020

sedmá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo jakýmkoliv způsobem slouží u nás i v kazatelské stanici

-ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

-již dnes připomínáme, že za dva týdny, 9. srpna v 17.00, bude v našem kostele pod vedením pana Jana Škrdlíka koncert účastníků hudebního soustředění. Bude potřeba připravit malé pohoštění, prosím o domluvu po bohoslužbách

-připomínáme také, že kolem skladiště a podél kostela je stále mnoho práce, prosíme ty z vás, kdo jste ochotni pomoci, abyste na to pamatovali ve svém časovém plánu, děkujeme

-minulou neděli jsme podepisovali dopis do sboru v Chemnitz. Pošta ho doručila velmi rychle, tak již nyní vyřizujeme jejich poděkování a radost, že na ně myslíme. Písemné poděkování připravují.

-dnešní sbírka je věnována na potřeby našeho sboru, vážíme si vaší obětavosti

-po bohoslužbách jsme zváni k posezení do Kruhu, děkujeme za přípravu

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na čtených bohoslužbách v 8.30 v našem kostele

12. července 2020

pátá neděle po sv. Trojici                                                                                                                                                                                                        Přivítání

Čtené bohoslužby jsou také v Bohuticích

Bratr farář má dovolenou

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo slouží jak v Miroslavi, tak i v Bohuticích

Ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky

V pátek se koná od 9 hod na faře kavárnička

V sobotu se koná v zámku koncert, na nějž nás zve violoncellista Jan Škrdlík a Město Miroslav, zazní skladby italských a francouzských mistrů a verše Tristana Tzary a Jana Škrdlíka. Začátek je v 17.00 na zámku, vstupné je dobrovolné. Podrobnější informace najdete na nástěnce před kostelem.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, velmi děkujeme

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 v našem kostele, kázat bude náš bratr farář.

5. července 2020

čtvrtá neděle po sv. Trojici

Přivítání                                                                                                                     Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem dalším

Ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek

Mládež je na tradiční lesní brigádě na Kunvaldu spolu s mládežníky i s dalších sborů. Někteří jsou jako vedoucí skupinek na dětském táboře na Blažkově.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na ni pamatujete.

Po bohoslužbách jste zváni k rozhovorům při kávě či vodě v Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, ke čteným bohoslužbám v Miroslavi a v Bohuticích.

28. června 2020

třetí neděle po sv. Trojici

-přivítání

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-náš sbor dostal pozvání na slavnostní mši u příležitosti svátku Petra a Pavla, jimž je katolický chrám zasvěcen. Celebruje O. Josef Cikrle, bratr biskupa. Začátek je dnes v 18.00 hodin.

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji jemu i všem, kdo dnešní neděli jakýmkoliv způsobem slouží

-v pátek se konalo v Brně v Blahoslavově domě rozloučení se sestrou Silvou Hájkovou, maminkou sestry Ivy Ryšavé. Do Miroslavi jezdila i s manželem, proto si na ni jistě mnoho z vás dobře pamatuje. Paní Hájková zemřela ve věku 85 let po těžké nemoci. Celé rodině vyprošujeme Boží pokoj.

Ze staršovstva

Ve středu jsme se sešli na pravidelné poradě staršovstva. Hlavním bodem jednání byl rozhovor s bratrem Richardem Vlasákem, který se porady zúčastnil jako host. Bratr Vlasák bude v našem sboru vykonávat vikariát. Dověděli jsme se o jeho studiích v České republice, v Německu i ve Švýcarsku i o jeho činnosti pracovní. Věříme, že jeho vikariát v Miroslavi bude pro sbor i pro něj přínosem. Už nyní děkujeme rodině bratra Zdeňka Fajmona za nabídnuté ubytování bratra vikáře.

-Ve středu dopoledne se sejde RC Medvídek a odpoledne 13.30 seniorky.

-Dětem začínají letní prázdniny. Děti i učitelé mají za sebou náročné období vzdělávání na dálku, přejeme jim, aby prožili krásné a úplně normální prázdniny.

-na nástěnce si můžete prohlédnout dotazník a výsledný graf, které naznačují, jak je na tom náš sbor v oblasti šetrného chování k přírodě. Na jeho základě jsme se stali Zelenou kapkou na mapě sborů ČCE. Výsledky by nás měly motivovat k vědomému šetrnému chování k přírodě.

-Děkuji vám za finanční podporu sboru v končícím prvním nelehkém pololetí roku. Díky vaší obětavosti sbor splnil všechny svoje závazky a zúčastnil se také všech celocírkevních sbírek. Děkuji také vám, kdo jste zvýšili svoje pravidelné příspěvky.

-zveme všechny na posezení do kruhu a děkujeme za přípravu

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.

21. června 2020

Milí bratři a sestry,

-je druhá neděle po svaté Trojici a také já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách

-dnes odpoledne ve 14 budou bohoslužby v Moravském Krumlově

-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme také všem dalším, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb zde v Miroslavi i v Moravském Krumlově.

-před týdnem jsme vykonali celocírkevní sbírku Solidarita sborů, vybrali jsme 2690 Kč, děkujeme vám za vaše pochopení pro sbory, které se dostávají do finančních problémů

Týden ve sboru

Úterý             9.00                         setkání maminek s br. farářem na farské zahradě,

                                                       při  nepříznivém počasí na faře

Středa           8.30  a v 10.00        RC Medvídek

                        18.00                         porada staršovstva

mimořádně ve středu a o hodinu dřív

Pátek             9.00                           Medvídkova kavárnička

-kdo je ochoten pomoci při práci na úpravě terénu podél kostela, domluvte se prosím s bratrem Mirkem Šimšou, děkujeme všem, kdo již pomohli, i vám, kteří jste ochotni pokračovat

-mám vyřídit pozdrav všem členům sboru od bratra faráře Pavla Kaluse

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme za ni

-mám radost, že vás po dlouhém čase mohu pozvat po shromáždění do Kruhu k rozhovoru a na občerstvení při kávě a čaji, které pro nás připravila sestra Jarmila Šimšová

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.

14. června 2020

První neděle po sv. Trojici

Přivítání

V 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem dalším, kdo jste se připojili k přípravě bohoslužeb u nás i v kazatelské stanici.

Týden ve sboru

Úterý             9.00                           maminky s dětmi a farářem u Fajmonů

                                                           v novostavbě na Mlýnské ulici

 středa          8.30 a 10.00            RC Medvídek

13.30                                                            13.30                         seniorky v Kruhu

                                               čtvrtek          20.00                        kroužek vyučujících NŠ na faře

Pátek             9.00                           Medvídkova kavárnička

                        20.00                         střední generace ve farské zahradě u ohně

            Včera se narodila dcera Evelínka Lacinová manželům Anně a Martinovi.

Děkujeme Pánu Bohu za tuto radostnou zprávu a vyprošujeme pro celou rodinu

Boží ochranu a požehnání. 

            Dnes se koná seniorátní shromáždění Jeronýmovy Jednoty v Nikolčicích.

            Práce u kostela pokračují, prosím ochotné bratry, aby se domluvili s bratrem Mirkem Šimšou na dalším postupu.

            Dnešní sbírka Solidarita sborů je celocírkevní, děkujeme vám, že na ni pamatujete.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a ve 14.00 v Moravském Krumlově.

7. června 2020

Neděle sv. Trojice 

-přivítání 

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme nejen jemu 

-RC Medvídek se sejde za pěkného počasí v zahradě u kostela ve středu a v pátek 

-dostali jsme pozvání na koncert S Komenským barokní Evropou, koná se dnes 18.00 v evangelickém kostele v Nosislavi , více najdete na nástěnce před kostelem 

-práce kolem kostela pokračují, děkujeme všem, kdo se už zapojili i vám, kteří o pomoci uvažujete, prosím domluvte se s bratrem Jaromírem Šimšou 

-děkujeme vám za vaše finanční dary pro JJ, sbírka probíhala po celý květen, celkem bylo vybráno a odesláno 23 620 Kč

-před týdnem, v neděli Svatodušní, jsme vykonali celocírkevní sbírku pro Diakonii, vybrali jsme 5 090 Kč. Děkujeme, že jste také na tuto sbírku štědře pamatovali. 

-za týden vykonáme sbírku solidarity sborů, je to opět celocírkevní sbírka 

-dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že pamatujete na náš sbor  

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích 

31. května 2020

Svatodušní neděle, bohoslužby jsou pouze v Miroslavi s VP

-varhanní doprovod Jana Šilhanová, děkujeme jí i všem dalším; dík také Liboru Drastíkovi za ostříhání šeříků a jaromíru Šimšovi a Jaroslavu Ryšavému za zahájení úprav pod chodník podél kostela, staršovstvo pověřuje bratra Šimšu koordinací další práce, obracejte se prosíme s nabídkou práce na něj;

-dnešní celocírkevní sbírka je určena Diakonii; dnes končí sbírka pro JJ, za vše vám děkujeme

-nabízíme sbírku kázání Ester Čaškové za 230 Kč

-RC Medvídek se sejde ve středu a v pátek v zahradě u kostela

-v pátek jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili se sestrou Boženou Matyškovou, zemřela v neděli ve věku 97 let

Prosíme dodržujte hygienická opatření i po vyjítí z kostela, děkujeme

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v Miroslavi na bohoslužbách v 8.30 hodin

24. května 2020

neděle Exaudi – Vyslyš mne, Hospodine (Ž 27)

-přivítání

-bohoslužby jsou také v Bohuticích

  • na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také za služby všem dalším
  • -NŠ se koná ve stanu za kostelem, 26. 5. se sejdou maminky s farářem v 9.00 u Ryšavých v Suchohrdlech
  • -dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, do pokladničky můžete vkládat dary na JJ
  • Ze staršovstva: VSS se uskuteční 20. 9. 2020; od 1.10.2020 bude u nás vykonávat viakriát bratr Richard Vlasák,; na základě výzvy jsme zapsali sbor do mapky Zelená kapka-tj. sor se vstřícným přístupem k ochraně životního prostředí a jejího respektování jako Božího stvoření; pokračujeme ve sbírání hliníku – v minulém týdnu jsme za něj získali 380 Kč; v sobotu 30. 5. se koná brigáda u kostela; RC Medvídek zahájí setkávání od 3. 6. v zahradě u kostela; VP na Svatodušní neděli bude vysluhována pouze kalíšky; svatodušní celocírkevní sbírka je určena na Diakonii; 30. 6. naposledy sbírka na JJ; J. Doubrava a J. Ryšavá končí s přípravou rozpisů, velmi děkujeme a pověřujeme tím Janu Sterzikovou ; staršovstvo děkujeme sestře Janě Ryšavé za dlouholetou varhanickou službu a předává jí písemné poděkování

17. května 2020

Neděle Rogate (Modlete se) podle Ž 66

-přivítání po dvou měsících nouzového stavu

-dnes odpoledne se sejdou sestry a bratři v kazatelské stanici Moravský Krumlov

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem dalším, kteří ve sboru dnešní neděli pomáhají

-na začátku května byl vymalován Kruh, děkuji bratru Vlastimilu Férovi za zprostředkování i přípravu a sestře Jarmile Šimšové za úklid

Týden ve sboru

-sborové aktivity v týdnu jsou zatím velmi omezeny. Také posezení v Kruhu po bohoslužbách se ještě neuskuteční

-v úterý v 19.00 se sejdou presbyteři k poradě v Kruhu

-ve čtvrtek v 18.00 se sejdeme na bohoslužbách, je svátek Nanebevstoupení Páně, všichni jsme zváni

-Nedělní škola se uskuteční za týden, těší mě, že dnes jsou s námi při bohoslužbách po celou dobu také děti, sešli jsme po dlouhé době všichni bez rozdílu věku, je to milé i vzácné

-děkuji všem, kdo i v uplynulých dvou měsících pamatovali svými dary na sbor i na církev

-sbírka JJ probíhá po celý květen buď o nedělích do zvláštní pokladničky, proti potvrzení bratru pokladníkovi, nebo převodem na účet sboru Děkujeme za vaše dary.

-dnešní sbírka při vycházení je určena na potřeby sboru, děkujeme vám

-prosím zejména ochotné bratry, aby se po bohoslužbách domluvili na pracích kolem kostela, čeká nás poměrně hodně práce při úpravě terénu

-představuji vám sbírku kázání Proč andělé natahují krky. Jde o kázání sestry farářky Ester Čaškové z doby, kdy působila v Moravči a v Praze-Vinohradech. Sbírka je k dostání za 230 Kč, pokud by byl zájem větší, můžeme ji ještě přiobjednat.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 v kostele a v 10.00 v Bohuticích.