7. ledna 2024


první neděle po Zjevení Páně
-přivítání
-na varhany nás doprovází sestra Jana Šilhanová, děkujeme -bohoslužby jsou pouze v Miroslavi


V pátek jsme se při pohřebním shromáždění v našem kostele rozloučili se sestrou Vlastou Křečkovou,
dlouholetou členkou pěveckého sboru. Sestra Křečková zemřela doma 27. prosince 2023 ve věku 93 let.
Pohřbena byla do rodinného hrobu na katolickém hřbitově. Rodině vyprošujeme Boží pokoj.


Adventní seniorátní sbírka na Diakonii vynesla v celém seniorátu 87 257,00,- korun. Děkujeme všem, kteří přispěli. Seniorátní výbor rozhodl doplnit sbírku na 90 000,-z nerozděleného zisku z minulých let. Po 30 tisících tak bylo odesláno na každé ze středisek Diakonie ČCE v Brně, v Kloboukách a ve Svitavách.

Týden ve sboru
úterý 19. 00 pravidelná porada staršovstva
středa 9.00 RC Medvídek
čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé
16.00 biblická hodina pro děti
pátek 9.00 Medvídkova knihovnička
Zkouška pěveckého sboru, cvičení jógy na flétnisté se scházejí dle domluvy.


-Výzdobu kostela, která nás provázela od adventu až dodnes, vytvořila sestra Miriam Brožková, děkujeme.
-Po bohoslužbách vás zveme na setkání s občerstvením do Kruhu, děkujeme za přípravu.
-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.


-V neděli 21. ledna 2024 vykonáme první celocírkevní sbírku v letošním roce, je určena na křesťanskou službu naší církve, děkujeme, že na ni budete pamatovat.


Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v našem kostele v 8.30
a v 10. 00 v modlitebně v Bohuticích