RC Medvídek

Rodinné centrum Medvídek je zřízeno Farním sborem Českobratrské církve evangelické v Miroslavi. Jeho posláním je v souladu s křesťanskými hodnotami umožňovat setkávání a dialog rodin, dětí, mládeže i dospělých, pořádat programy pro využití volného času, a to kreativní, sportovní, vzdělávací, duchovní a další. Pravidelné akce se konají v nově zrekonstruovaných prostorách v přízemí fary.

Hlavní činnost RC Medvídek

  • Medvíďata – setkání maminek s nejmenšími dětmi (0-3 roky)
    • Středa 9.00 – 11.00 hodin (během školních prázdnin 2x měsíčně)
    • Vede Helena Drastíková
  • Medvídkova knihovnička
    • Pátek  9.00 – 11.00 hodin (během školních prázdnin 2x měsíčně)
    • Vede Martina Fajmonová