Adopce na dálku

Adopce na dálku® je projekt, který založila Arcidiecézní charita Praha v roce 1993. V rámci Adopce na dálku přispívají dárci na vzdělání dětem, které pocházejí z velmi chudých poměrů a jejichž rodina není schopna zaplatit výdaje spojené se školní docházkou. Adopcí na dálku je umožněno těmto dětem získat vzdělání a díky tomu najít kvalifikovanější zaměstnání  a vymanit se ze zajetí chudoby.


Na jaře roku 2010 dokončila studium Aisha Namirembe z Ugandy, kterou FS ČCE v Miroslavi podporoval od roku 2003.
Vzhledem k předcházející dobré zkušenosti se FS ČCE v Miroslavi rozhodl  v Adopci na dálku pokračovat. Od roku 2010 podporujeme Marii Namutebi, která žije se svou rodinou ve špatně přístupné oblasti ostrovů ve Viktoriině jezeře v Ugandě.
Za sedm tisíc korun ročně získá Maria školné, školní pomůcky, uniformu a základní zdravotní péči. 20 procent této částky putuje na větší i menší projekty zaměřené na podporu komunity, ve které dítě žije.

V roce 2015 ukončila Maria základní školu (v Ugandě 7 let) a začala studovat na střední škole (v Ugandě 6 let), kterou absolvovala na podzim 2019. Nyní je v 1. ročníku kurzu sekretářky a své studium by měla ukončit v roce 2022.