Bohoslužby

K bohoslužbám se scházíme v Miroslavi každou neděli v 8:30 a dále v kazatelských stanicích (Bohutice, Moravský Krumlov) podle rozpisu, který naleznete – spolu s posledními sborovými ohláškami – níže.

Seniorátní neděle

Setkání pro všechny generace v našem seniorátu bude v neděli 29. května v Miroslavi a nese téma Aby země nebyla pustá a prázdná.
Zahájíme v 9:30 bohoslužbami s Večeří Páně. Těšit se můžete na dopolední přednášku Jakuba Houška s názvem Globální změna z pohledu agrolesníka aneb Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Odpoledne bude beseda s teologem Janem Zámečníkem a přírodovědcem Erikem Schwarzbachem o stavu a příčinách současného razantního oteplování a o vině člověka.
Připraven bude program také pro děti, konfirmandy i mládež, závěrečná pobožnost bude v 15:30.

Prosíme o přihlášky do 15. května – pokud chcete mít zajištěný oběd – výběr ze dvou polévek a dvou druhů baget:
http://brnensky-seniorat.evangnet.cz/senioratni-nedele/

Pomoc uprchlíkům

Pokud chcete pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, např. nabídkou dočasného ubytování, zaregistrujte se na stránkách http://pomahejukrajine.cz

Diakonie ČCE vyhlásila humanitární sbírku na pomoc lidem na Ukrajině.

Чеська для українців / Čeština pro Ukrajince