25. července 2021

osmá neděle po sv. Trojici

-přivítání

– dnes v 10.00 jsou čtené bohoslužby také v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo slouží v našem kostele i těm, kdo jedou do Bohutic

-ve středu se na zahradě koná setkání RC Medvídek

-jako každé léto, i letos se v Miroslavi koná letní hudební soustředění pod vedením pana Jana Škrdlíka a jako každý rok i tentokrát bude závěrečný koncert v našem kostele, a to v neděli 8. srpna v 17.00 hodin. Jsme srdečně zváni, koncert se koná za dva týdny.

-připomínám, že objednané nové zpěvníky je možno stále platit u bratra pokladníka, stejně tak salár

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme, že na sbor štědře pamatujete; sbírka z minulé neděle také určená na potřeby sboru byla ve výši 1950 Kč

-děkujeme, že dodržujete protiepidemiologická nařízení a že jste tím ohleduplní nejen k sobě, ale také k ostatním

-po kostele je připravena káva i voda, zvu vás k setkání, k popovídání a děkuji za přípravu

-Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele, a to s naším bratrem farářem

Ohlášky 18. července 2021

  • sedmá neděle po svaté trojici
  • dnes je naším hostem bratr farář Richard František Vlasák
  • doprovází nás br. Jan Ryšavý
  • bohoslužby jsou jen v Miroslavi

Dnes se téměř po roce sejdeme v Kruhu, program si připravila sestra Daniela Bednaříková.
Srdečně vás k setkání a k letnímu přátelskému posezení zveme, začátek je v 17.00 hodin.

Ve středu se sejdou sestry seniorky v obvyklou dobu ve 13.30 hodin.

Kdo má objednaný nový zpěvník, můžete jej platit u pokladníka br. Vlastimila Féra.

Připomínáme, že pokud by někdo chtěl přispět postiženým tornádem, může tak učinit
prostřednictvím Diakonie ČCE, čísla účtů jsou na nástěnce, je možno posílat i dárcovské
SMS.

Dnešní chrámová sbírka při vycházení je určena pro potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi i v Bohuticích.

Po bohoslužbách zveme k setkání a občerstvení u kávy, děkujeme za přípravu.

K dispozici skládací invalidní vozík

Nabízíme k bezplatnému zapůjčení zánovní skládací invalidní vozík, uzpůsobený k projetí i 60 cm dveřmi, šířka je však nastavitelná do 64 cm. Pokud potřebujete nebo víte o někom, kdo by vozík potřeboval, obraťte se na br. faráře Sedláčka nebo přímo na Mílu Schwarzbachovou, tel. 733 544 026.

11. července 2021

šestá neděle po sv. Trojici

-přivítání

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo dnes slouží na obou místech

-v pátek se konala v našem kostele svatba pana Jana Somory a slečny Petry Špačkové, ačkoliv novomanželé nejsou členy našeho sboru a neznáme je, vyprošujeme jim na cestu životem Boží požehnání

-sbírka na pomoc postiženým tornádem, kterou jsme v našem sboru konali (při pohřebním shromáždění 26. 6., v neděli 27. 6. a 4. 7.), vynesla 31 000 Kč. Tato částka byla odeslána postiženým prostřednictvím Diakonie ČCE. Všem vám děkujeme za štědrost a velké pochopení pro bližní v nouzi.

-ve středu 14. července dopoledne se sejde v zahradě u kostela RC Medvídek

S radostí a velkou vděčností Pánu Bohu vám sdělujeme, že se dnes v noci narodil Prokop, syn Alžběty a Milana Božovských. Prokopovi i celé rodině přejeme hodně sil, radosti a Božího požehnání na cestě životem.

Nabídka invalidního vozíku od Schwarzbachů:

Nabízíme k bezplatnému zapůjčení zánovní skládací invalidní vozík uzpůsobený k projetí i 60 cm dveřmi s možností nastavit až na šířkun64 cm. Vyobrazení je na stránkách našeho sboru. Pokud vozík potřebujete, nebo víte o někom, kdo by vozík potřeboval, obraťte se na bratra faráře Davida Sedláčka nebo přímo na sestru Mílu Schwarzbachovou, tel. 733 544 026.

-dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete jak sbírkami, tak salárem, svými dary i modlitbami

-po bohoslužbách jsme zváni k setkání, k rozhovoru i osvěžení; děkujeme sestrám za přípravu, pokud se chcete také zapojit, domluvte se se sestrami Jarmilou Šimšovou nebo Evou Ryšavou, děkujeme

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele na bohoslužbách a po velmi dlouhé době také v 17.00 v Kruhu

4. července 2021

pátá neděle po sv. Trojici

-přivítání; vítáme mezi námi manžele Sedláčkovy (rodiče sestry Alžběty Božovské), kteří se do Miroslavi přestěhovali

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

– na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý

Minulou neděli jsme věnovali chrámovou sbírku pro jihomoravské obce a jejich obyvatele postižené tornádem, vybrali jsme 14 680 Kč. Velmi za vaše pochopení pro utrpení bližních děkujeme. Pokud byste i dnes chtěli ještě přispět, vložte svůj dar do pokladničky. Naše finanční dary budou odeslány prostřednictvím Diakonie ČCE. Je možné využít i další možnosti, jak přispět, informace jsou na nástěnce v kostele.

Dnešní chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru.

V prázdninovém období, které tento týden nastalo, jsou aktivity sboru poněkud omezeny. Všem, dětem i dospělým, přejeme krásné léto.

V týdnu se sejdou sestry seniorky v obvyklou dobu, to je ve středu v 13.30 hodin.

V pátek 9. července 2021 se bude v našem kostele konat svatba pana Jana Somory a slečny Petry Špačkové. Snoubenci nejsou členy našeho sboru ani ČCE, přesto staršovstvo vyšlo vstříc jejich žádosti, zda by se v našem kostele mohla konat jejich svatba. Oddávajícím je David Sedláček, který také poslouží kázáním. Se snoubenci proběhla řádná předmanželská příprava.

Vyřizujeme všem pozdravy od sestry Míly Konvalinkové. V neděli se s ní sešli Lacinovi na bohoslužbách v Havlíčkově Brodě.

Kdo z vás si objednal nový zpěvník a chtěl by ho zaplatit, má možnost u bratra pokladníka, cena je 490 Kč.

V rámci ohlášek ještě bratr farář sdělí aktuální informace z Diakonie s ohledem na pomoc postiženým Tornádem na jižní Moravě.

Po bohoslužbách jsme zváni na setkání s osvěžením.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích.

27. června 2021

čtvrtá neděle po sv. Trojici                                                                                           

Přivítání

Dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také dalším, kteří spolu s bratrem farářem slouží v Miroslavi i v Bohuticích.

Včera odpoledne jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili se sestrou farářkou Janou Kalusovou, poděkovali jsme za její život a připomněli jsme si její působení v našem sboru, žila zde spolu s rodinou 27 let. Sbírka při tomto shromáždění je určena na pomoc postiženým tornádem, vynesla 12 320 kč.

Celocírkevní sbírka Solidarita sborů, kterou jsme v našem sboru vykonali v neděli 13. a 20. června 2021 vynesla 9 245 Kč, děkujeme vám, že pamatujete na sbory ve finanční nouzi.                                                                                                         Děkujeme bratřím za doplnění zatravňovacích panelů podél chodníku u kostela.

V úterý jsme ukončili pro tuto sezonu biblické čtení online,četli jsme společně první kapitoly knihy Genesis.

Týden ve sboru

            pondělí          16.30 přípravná schůzka na Blažkov na zahradě/Kruhu   úterý              9.00            setkání maminek s dětmi s farářem na zahradě      středa            9.00   RC Medvídek

Dětem začínají letní prázdniny, přejeme jim hodně radosti doma i všude tam, kam se během prázdnin podívají. V NŠ se tradičním způsobem, zmrzlinou, rozloučí s velmi zvláštním a náročným školním rokem.

Dnešní sbírka je určena pro postižené tornádem, připojíme se ke sbírce, kterou vyhlásila Diakonie ČCE, také příští neděli bude možno dát svůj finanční dar na tento účel do pokladničky. Děkujeme vám, že nejste lhostejní a pomůžete postiženým přírodní katastrofou.

Po bohoslužbách jsme zváni k rozhovorům při kávě.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele.

Blahopřání a poděkování sestře Jarmile Šimšové, která již 30 let působí v našem sboru jako kostelnice. Děkujeme jí za její službu a do dalších let kostelnické práce i v soukromí přejeme hodně sil, elánu a zejména Boží ochrany a pomoci.

Rozloučení se sestrou farářkou Janou Kalusovou

V sobotu 26. června 2021 ve 14.00 hodin v miroslavském evangelickém kostele poděkujeme za život sestry farářky Jany Kalusové. Zemřela v listopadu 2020. Po uložení urny na evangelickém hřbitově se na zahradě kolem kostela, popř. v Kruhu, uskuteční setkání rodiny se členy sboru, s přáteli a příbuznými. Sestra Jana Kalusová žila v našem sboru v letech 1959 až 1986. Sboru sloužila nejen jako obětavá paní farářová, ale zejména jako kazatelka v době, kdy byl jejímu manželovi Vladimíru Kalusovi, evangelickému faráři v Miroslavi, odebrán státní souhlas. Za její život, laskavost a všestrannou službu jsme vděčni.

Shromáždění bude přenášeno živě na našem Youtube kanálu. Přímý odkaz na video bude k dispozici na hlavní stránce.

20. června 2021

Třetí neděle po sv. Trojici

-přivítání

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem

-dnes ve 14.00 hodin jsou také bohoslužby v Moravském Krumlově, při nich bude pokřtěn Tomáš Žák

-v Kloboukách u Brna dnes jednáná Jeronymova jednota, náš sbor zastupuje bratr Vlastimil Fér

-děkujeme bratru Liboru Drastíkovi za opravu schodů do kostela; jde o opravu dočasnou, o schodech budeme ještě jednat

Týden ve sboru

Úterý                        9.00               setkání maminek s farářem na farské zahradě

Středa                       9.00               RC Medvídek v zahradě

                                    13.30            seniorky

                                    16.00            biblická hodina dětí

                                    17.00            konfirmandi

Sobota                      14.00            bohoslužby, při nichž poděkujeme za život sestry farářky Jany Kalusové. Rodina Kalusova zve náš sbor k přátelskému setkání po bohoslužbách.

-Dnešní sbírka je celocírkevní. Stejně jako minulou neděli se připojíme ke sbírce do Fondu solidarity sborů. Děkujeme vám, že na sbory v nouzi pamatujete.

-po bohoslužbách jsme všichni zváni přátelskému setkání u kávy

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.

13. června 2021

Ohlášky na neděli 13. června 2021

druhá neděle po sv. Trojici

-přivítání (také členy kazatelských stanic)

-naším kazatelem je bratr vikář Richard F. Vlasák, na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme jim i dalším, kteří při dnešních bohoslužbách mají službu

-součástí dnešních bohoslužeb je také Výroční sborové shromáždění

-bratr farář vykonal v pátek návštěvu Mirandie, střediska Diakonie ČCE v Brumovicích. Děkujeme za tuto službu a jsme rádi, že se po dlouhé době postupně můžeme vracet k pravidelným aktivitám, i k těm, které přesahují náš sbor.

Týden ve sboru

Setkání maminek s farářem se neuskuteční v úterý, jak je obvyklé, po bohoslužbách se účastnici domluví.

Středa                                    16.00                          biblická hodina dětí

                                               17.00                          konfirmandi

                                                15.30.00                     RC Medvídek zve na Dílničky do

                                                                                   zahrady, program je na nástěnce

V pondělí v 10.00 se v Červeném kostele v Brně slavnostní ukončení školního roku brněnských škol Evangelické akademie. Jsme tam srdečně zváni.

Pan Přemysl Forst, ředitel Základní umělecké školy nás zve na absolventský koncert v pondělí 14. června v 18.00, je to po velmi dlouhé době opět příležitost, při níž vyslechneme absolventy z hudebního oboru a svým zájmem podpoříme hudební školu, žáky i pedagogy.

Ve středu v 11.00 se na zámku Miroslav koná přednáška o židovské kultuře, hostem je paní Klára Dvořáková, ředitelka synagogy v Polné. Na toto setkání nás zve vedoucí našeho zámku, pokud byste měli zájem přijít, sdělte to po bohoslužbách sestře Lii Ryšavé.

Za dva týdny, v sobotu 26. června 2021 ve 14.00, se v našem kostele uskuteční shromáždění, při němž poděkujeme za život sestry farářky Jany Kalusové. Poté bude její urna uložena do hrobu na evangelickém hřbitově. Rodina Kalusova zve členy našeho sboru, příbuzné i přátele na setkání po bohoslužbách.

Za týden, v neděli 20. června 2021 se v Kloboukách u Brna koná výroční setkání Jeronymovy jednoty. Náš sbor bude zastupovat bratr Vlastimil Fér.

Celocírkevní sbírku Solidarity sborů vykonáme dnes a příští neděli při vycházení. Prosím pamatujte na ni. Z fondu solidarity sborů jsou podporovány ty sbory, které se dostanou do finančních potíží a v daném období nemohou splatit v určené výši repartice nebo personální fond.

Od minulé neděle je možné platit objednané nové zpěvník, jak u bratra pokladníka, tak na účet sboru s označením „zpěvník“. Cena za kus 490 Kč.

Po bohoslužbách jsme zváni na kávu a popovídání  do zahrady

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a ve 14.00 hodin v Moravském Krumlově, kde se při bohoslužbě uskuteční křest Tomáše Žáka.

6. června 2021

První neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý

Ve středu se konala pravidelná porada staršovstva

-staršovstvo se zabývalo přípravou VSS, hospodářskou a finanční situací sboru

-byla zaplacena část personálního fondu ve výši 101 066 Kč

-bylo rozhodnuto změnit dodavatele energií

-rodina Žákova z Moravského Krumlova požádala o křest dítěte, uskuteční se 20. 6. 2021 při v modlitebně při bohoslužbách

-přijali jsme s vděčností dar na pořízení nových zpěvníků pro sbor a částku jsme zdvojnásobili

V pátek vykonal bratr farář po velmi dlouhé době biblickou hodinu v Domově odpočinku v Božicích, děkujeme za jeho službu, vážíme si i ochoty vás, kteří jste jeli s ním.

Týden ve sboru

Úterý                                      20.00               on-line biblická hodina

Středa                                    9.00                 RC Medvídek – venku

                                               13.30               zveme všechny sestry seniorky k pravidelnému setkání, snad již bez přerušení

                                               16.00               biblická hodina dětí

                                               17.00               konfirmandi

Pátek                                      dopoledne       po dlouhé době ztišení v Mirandii v Brumovicích

                                       (Kdo by rád doprovodil bratr faráře, dejte mu vědět.)

Sbírka pro Jeronýmovu jednotu vynesla v celém sboru 17 810 Kč, všem vám velmi děkujeme. Váš dar bude použit na renovaci školy pro postižené děti.

Staršovstvo rozhodlo, že celocírkevní sbírku solidarity sborů vykonáme po dvě neděle, a to 13. června a 20. června 2021, vždy do pokladniček při vycházení.

Členové sboru si objednali do osobního vlastnictví 98 nových zpěvníků. Už nyní je můžete platit, a to hotově bratru pokladníkovi, nebo na účet sboru s označením „zpěvník“. Cena jednoho zpěvníku je 490 Kč.

Po dlouhé době vás zveme po bohoslužbách na setkání u kávy, zatím jen v zahradě, prosíme, abyste to respektovali. Těšíme se, i to je známka, že se situace postupně mění k lepšímu.

Vyřizujeme vám pozdravy ze spřáteleného sboru ve Spremberku, napsal nám Roland Gröger. Spremberští by rádi v říjnu (15. – 21. 10. 2021) přijeli do Miroslavi, pokud to situace dovolí.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v kostele a vykonáme také výroční sborové shromáždění.

2. června 2021

pravidelná porada

-staršovstvo se zabývalo přípravou VSS (13. 6. 2021), hospodářskou a finanční situací sboru

-byla zaplacena část personálního fondu ve výši 101 066 Kč

-bylo rozhodnuto změnit dodavatele energií

-rodina Žákova z Moravského Krumlova požádala o křest dítěte, uskuteční se 20. 6. 2021 při v modlitebně při bohoslužbách

-členové sboru si objednali 98 zpěvníků do osobního vlastnictví, sbor přijal s vděčností dar na pořízení zpěvníků pro sbor a zdvojnásobil ho

-děkujeme za sbírku pro JJ (17 810 Kč)

-celocírkevní sbírka solidarity sborů se uskuteční 13. a 20. 6. 2021

30. května 2021

neděle svaté Trojice

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo v dnešní den slouží.

Bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi.

Dnes odpoledne v 16.30 se koná první organizační schůzka k Blažkovu na farské zahradě.

Zájemci o pobyt na Blažkově,který se bude konat od 14. do 21.srpna, se mohou přihlašovat u mě.

V pátek při příležitosti Noci kostelů jsme se sešli v kostele na sborovém podvečeru ke ztišení se zpěvy z Taizé a pak jsme ještě poseděli v zahradě kolem ohně. Bratr Daniel Lexa přivezl koloběžky, bylo možné si jízdu vyzkoušet, toho využily zejména děti. Moc děkujeme. V Moravském Krumlově byla při příležitosti Noci kostelů otevřena modlitebna. Navštívilo ji 157 hostí, kteří projevovali velký zájem. Věnovaly se jim sestry Jana Štefková a Anna Kudrová, velmi si jejich služby vážíme a děkujeme za ni. Bratr vikář byl hostem na Noci kostelů v Silůvkách, i za jeho službu děkujeme.

S radostí vám oznamujeme, že se manželům Janě a Petrovi Šilhanovým v pátek narodila dcera Klára. Jí i celé rodině přejeme nejen radost, ale zejména hojnost Boží milosti a požehnání.

Týden ve sboru:

Úterý                        od 9.00                     setkání maminek a dětí s farářem na far.zahradě

Středa                       16.00                                    biblická hodina dětí

                                    17.00                                    setkání konfirmandů

                                    19.00                                    pravidelná porada staršovstva

Pátek                        dopoledne                           návštěva Domova odpočinku v Božicích

                                    (kdo by chtěl s bratrem farářem jet, domluvte se po bohoslužbách)

                                    odjezd 9.15 od fary

Připomínáme vám, že dnes, nejpozději zítra, je možné objednat si ještě nový zpěvník v ceně 490 Kč.

Dnes je ještě možno vložit do pokladničky dar na JJ, sbírka končí zítra.

Celocírkevní sbírka pro Diakonii vykonaná v Miroslavi a v Moravském Krumlově na Svatodušní neděli vynesla 6 460 Kč, velmi vám za vaši štědrost děkujeme.

Výroční sborové shromáždění se uskuteční v neděli 13. června při bohoslužbách, zprávy ze života sboru jsou k dispozici při vycházení. Věnujte také pozornost nástěnce se jmény členů sboru, kteří mají volební právo. Dle rozhodnutí synodu jsou to ti, kdo se účastní sborového života a platí salár. Případné nesrovnalosti oznamte bratru faráři.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.