15. května 2022

Ohlášky na neděli 15. května 2022 

neděle Cantate (Ž 98, 1  ”Zpívejte Hospodinu píseň novou…”) 

-přivítání 

-v 10.00 jsou čtené bohoslužby v Moravském Krumlově 

-bratr farář, jako konsenior Brněnského seniorátu, se účastní bohoslužeb v Brně v Blahoslavově domě  

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

-Děkujeme sestrám seniorkám za službu během sbírky pro Diakonii Broumov a bratřím, kteří dokončili izolaci skladiště a natřeli dveře do skladiště 

– V roce 1992 založila Rut Kolínská mateřská centra. Letos, v roce 30. výročí, již v naší republice existuje velké množství mateřských a rodinných center, jedním z nich je také Rodinné centrum Medvídek v našem sboru. Celorepublikové oslavy se o tomto víkendu konají v Praze na Kampě, náš Medvídek na něm zastupují Drastíkovi a Fajmonovi. V Brně bude výročí připomenuto 20. května pod hradem Špilberk. Více podrobností najdete na nástěnce.  

-Za dva týdny, v neděli 29. května se v našem sboru koná Seniorátní neděle. S programem se můžete seznámit na nástěnce, nezapomeňte se také zapsat na nástěnce v kostele ke společnému obědu. Už víme, že se k nám chystají hosté z více sborů, opět bude potřeba připravit sladké i slané pohoštění. Věříme, že to i tentokrát zvládneme dobře. Příští neděli se na všem domluvíme. 

-od čtvrtka 19. května do soboty 21. května se koná zasedání synodu.

  Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s faráře na faře, při pěkném počasí venku před Kruhem 

středa RC Medvídek se půjde podívat do Agrodružstva na zvířata, proto nebude program v presbyterně  

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Na nástěnce před kostelem je několik pozvánek na přednášky i výstavu. 

Zveme vás po bohoslužbách na setkání a děkujeme za přípravu kávy a čaje.  

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám. Během měsíce května je jako každý rok vyhlášena sbírka na Jeronymovu jednotu. Své dary vkládejte do pokladničky-kostelíčka, bratru pokladníkovi nebo na účet sboru. Informace najdete v letáčku JJ. Děkujeme vám. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích. 

3. května 2022

Pravidelná porada staršovstva:

-zvolili jsme místokurátora sboru, stal se jím bratr Libor Drastík, konventuálem se stala sestra Jana Sterziková 

-jednali jsme o hospodářských a finančních záležitostech sboru 

-promýšleli jsme možnosti, jak vysluhovat večeři Páně nyní, kdy se vracíme (po coronaviru) ke společnému kalichu, zájemcům vysluhujeme kalíšky a pro přistupující děti je připraven hroznový mošt. Pro některé členy sboru je situace poněkud nepřehledná.

-Bratr farář nám připomněl, že jeho volební období končí za dva roky. Řekl nám, že on i jeho rodina jsou v Miroslavi rádi a je tudíž ochoten přijmout kandidaturu i na další období. Jakkoliv je rok 2024 ještě daleko, je třeba vzít tuto informaci vážně na vědomí a ve sboru o tom hovořit, a to nejen na staršovstvu.  

-rozhodli jsme se, že Férovou snídani tentokrát neuskutečníme, protože ve sboru se konaly, a ještě budou konat náročné akce a také proto se v termínu Férové snídaně nebude více rodin z našeho sboru v Miroslavi  

Ohlášky 8. května 2022

Ohlášky na neděli 8. května 2022 – neděle Jubilate

 • přivítání
 • dnes v 10.00 jsou Bohoslužby v Bohuticích
 • na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme
 • minulý víkend se v našem sboru konala jarní školka mládeže Brněnského seniorátu. V neděli byly
  bohoslužby s VP. Bylo to po všech stránkách vydařené a vzácné setkání. Děkujeme všem vám, kdo jste pro hosty připravili bohaté pohoštění i přátelské přijetí. Rozeberte si prosím misky a krabičky, jsou připraveny v Kruhu.
 • v pátek se rodina i přátelé rozloučili při pohřebním shromáždění v Opatovicích se sestrou Miladou
  Pecinovou. Z našeho sboru se zúčastnilo několik členů, děkujeme vám za to.
 • V úterý 3. května 2022 se konala pravidelná porada staršovstva
  • byl zvolen místokurátor sboru, stal se jím bratr Libor Drastík, konventuálem se stala sestra Jana Sterziková, náhradníkem Jiří Uhřík. Na jednání Jeronymovy Jednoty bude náš sbor i nadále zastupovat br. Vlastimil Fér, náhradníkem byl zvolen Zdeněk Fajmon
  • jednali jsme o hospodářských a finančních záležitostech sboru
  • bratr farář nám připomněl, že jeho volební období končí za dva roky. (Řekl nám, že on i jeho rodina jsou v Miroslavi rádi a je tudíž ochoten přijmout kandidaturu i na další období. Jakkoliv je rok 2024 ještě daleko, je třeba vzít tuto informaci vážně na vědomí a ve sboru o tom hovořit, a to nejen na staršovstvu)..
  • rozhodli jsme se, že Férovou snídani (sobota 14. 5. 2022) tentokrát neuskutečníme. Letošní jaro je velmi bohaté na různé sborové akce a ještě nás další čekají
 • Týden ve sboru
  • středa 9.00 RC Medvídek
  • 16.00 biblická hodina dětí
  • čtvrtek 17.00 konfirmandi
  • pátek 9.00 Medvídkova kavárnička
 • v pondělí a v úterý se v Miroslavi koná sbírka ošacení a potřeb do domácnosti pro Diakonii Broumov, děkujeme sestrám seniorkám za ochotu přijímat v kulturním domě zboží.
 • po celý měsíc květen probíhá celocírkevní sbírka Jeronymovy jednoty. Své dary můžete vkládat do
  pokladničky-kostelíčka, bratru pokladníkovi proti potvrzení nebo posílat na účet sboru. Děkujeme vám za podporu. Informace o JJ najdete v brožurce, která je stále k dispozici.
 • v srpnu v týdnu od 13. 8. do 20. 8. je v plánu sborový pobyt na Blažkově. Kdo má zájem se zůčastnit, nahlašte se s. Jarmile Šimšové
 • Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.
 • Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v modlitebně v Moravském Krumlově. Na obou místech budou bohoslužby čtené.

1. května 2022

Jarní školka mládeže Brněnského seniorátu

-přivítání (také mládeže)

-bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi, děkujeme za kazatelskou službu sestře farářce Ivě Květonové a našemu bratru faráři

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme

-sborový Den Země s koncertem pěveckých sborů minulou neděli se velmi vydařil, děkujeme všem za veškerou pomoc i vytvoření příjemné aktivní atmosféry

-Opět jsme dostali smutnou zprávu, zemřela sestra Milada Pecinová, kterou mnozí z vás znali zejména z Blažkova. Parte je na nástěnce. Pokud byste si chtěli vzít parte domů, obraťte se na Liu Ryšavou, u ní se také můžete připojit podpisem do kondolenčního dopisu.

Na nástěnce je také informace o sbírce ošacení a potřeb do domácnosti.

Týden ve sboru

úterý                                                 9.00                                   setkání maminek s farářem

19.00                                pravidelná porada staršovstva

středa                                                              9.00                                   RC Medvídek

16.00                                biblická hodina dětí

20.00                                Kroužek učitelů NŠ (?)

čtvrtek                                            17.00                                konfirmandi

pátek                                                9.00                                   Medvídkova kavárnička

Jako každý květen i letos je vyhlášena celocírkevní sbírka darů Jeronymovy jednoty. Dary můžete vkládat do pokladničky kostelíčka, bratru pokladníkovi nebo posílat na účet sboru. Děkujeme vám.

Zveme vás k setkání u kávy.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru.

24. dubna 2022

Ohlášky na neděli 24. dubna 2022

Sborový den

-přivítání a pozvání k celodennímu programu

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kteří přispívají svou pomocí k přípravě i průběhu sborového dne

Týden ve sboru

Středa                              9.00                                                                   RC Medvídek

16.00                                                                biblická hodina dětí

čtvrtek                             17.00                                                                konfirmandi

pátek                                 9.00                                                                   Medvídkova kavárnička

V pátek byl hostem v RC Medvídek Ivan Ryšavý, farář a psycholog, Přátelské setkání s ním bylo velmi zajímavé a přínosné.

Návštěva Spremberka poslední víkend v červnu se blíží. Prosíme vás, kdo o cestě uvažujete, abyste se dnes už zapsali, abychom mohli našim hostitelům sdělit více o našich záměrech.

Dnes slaví Velikonoce naši ukrajinští přátelé, mysleme na ně s porozuměním.

Dnešní program:

 • zveme na kávu
 • od 10:30 společný program pro celý sbor – Zázraky přírody
 • 12:00 oběd
 • 13:30 program pro dospělé
  • Rok včelaře  – Daniel Brožek
  • Nové knihy z Portálu – Erik Schwarzbach 
 • 13:30 program pro děti
  • Hmyzí domečky a ptačí budky
 • 16:00 Koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie a ze Znojma

Dnešní sbírka je věnována na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Za týden, od pátečního podvečera do neděle dopoledne, bude v našem sboru jarní školka mládeže Brněnského seniorátu. Děkujeme vám, kdo jste již přislíbili pomoc s pohoštěním. Pokud by ještě někdo chtěl nějak přispět, ohlaste to prosím sestře Jarmile Šimšové. Program školky najdete na nástěnce.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele.

Velikonoční pondělí 18. dubna 2022

Ohlášky na Velikonoční pondělí 18. dubna 2022

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér

Bohoslužby jsou také v 10.00 v Bohuticích

Včera na Velikonoční neděli jsme vykonali celocírkevní sbírku na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty, která je určena pro sbor v Chrástu u Plzně (více najdete v letáčku JJ). Vybrali jsme 8438,00Kč, děkujeme vám.

Během týdne se konají pravidelná setkání dětí, v úterý kroužek učitelů NŠ, RC Medvídek i seniorky.

Jak už bylo ohlášeno v pátek odpoledne bude hostem RC psycholog a farář Ivan Ryšavý, pozvánka je na nástěnce, je možno se zúčastnit.

V neděli bude sborový den s celodenním programem pro děti i dospělé a s koncertem pěveckého sboru z Francie a ze Znojma. Na společný oběd se můžete ještě přihlásit.  Velmi uvítáme, zapojíte-li se do občerstvení sladkého i slaného, hlaste se u sestry Jarmily Šimšové.

Po svátcích se bude sestavovat nový rozpis na další období a prosím ty z vás, kdo si nepřejete být napsaní na služby, řekněte to sestře Janě Sterzikové.

Stejně tak, kdo chcete jezdit jako doprovod s br.farářem.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete.

V neděli se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách a jsme zváni na programy sborové neděle.

Velikonoční neděle 17. dubna 2022

Ohlášky na Velikonoční neděli 17. dubna 2022 

-přivítání 

-bohoslužby s VP jsou také v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem  

středa 8.30 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Mimořádné události 

V pátek 22. dubna se uskuteční přednáška Ivana Ryšavého, faráře ČCE a psychologa na téma Prevence rizikových jevů v rodině. Přednášku pořádá RC Medvídek za podpory Jihomoravského kraje. Více podrobností na nástěnce. Sejdeme se v Kruhu, je možno zúčastnit se. 

V neděli 24. dubna bude sborová neděle s celodenním programem pro děti i dospělé. Ještě je možno přihlásit ke společnému obědu. Odpoledne bude v kostele koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie a Pěveckého sdružení Vítězslav Novák ze Znojma. Na celou neděli, popřípadě jednotlivé části, jak si je vyberete z programu, jste všichni srdečně zváni. 

O víkendu 29. dubna až 1. května se v našem sboru sejde mládež brněnského seniorátu na jarní školce. Jsme rádi, že jsme jim mohli vyjít vstříc. Školka byla plánována do Klobouk, v místech, kde se měla konat jsou však ubytovány ženy a děti z Ukrajiny. Mládež si vše zajišťuje sama, sbor bude zatížen minimálně. 

Na sborový den i na školku budeme vděčni za buchty i pomazánky, hlaste se prosím u sestry Jarmily Šimšové, děkujeme vám. 

Dnešní sbírka je celocírkevní, jde o Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Každoročně tak pomáháme sborům při opravách sborových budov. Letošní HDL je věnován FS ČCE Chrást u Plzně na projekt Útočiště. Jde o přístavbu fary, která bude sloužit jako azyl, pro setkávání, ztišení a další pomoc potřebným v nouzi. Podrobnější informace najdete v letáčku JJ, který si můžete vzít při vycházení.  

Po bohoslužbách je jako každou neděli připraveno posezení v Kruhu s občerstvením. Děkujeme za přípravu. 

Zítra, v Pondělí velikonoční, se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele, všichni jsme srdečně zváni. 

15. dubna 2022 Velký pátek

-přivítání 

-na varhany doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

-v 10.00 jsou bohoslužby s vysluhováním VP v Bohuticích 

Dostali jsme dvě oznámení o úmrtí: 

V Brně zemřel bratr Ladislav Hájek, otec Ivy Ryšavé. Rozloučení v Blahoslavově domě v Brně bude na Velikonoční pondělí. Celé rodině vyslovujeme upřímnou soustrast, pevnou naději a Boží laskavé vedení. 

 Z Českých Budějovic jsme dostali zprávu o úmrtí Pavla Ryšavého, syna Jaroslava Ryšavého a Stanislavy Součkové, rodina se s ním rozloučí v úterý. Také na ně myslíme a přejeme jim Boží pokoj.  

Připomínáme všem, že týden po Velikonocích na neděli 24. dubna připravujeme sborovou neděli s programem pro děti i dospělé. Součástí sborového dne je odpoledne v 16.00 koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie společně s Pěveckým sdružením Vítězslav Novák ze Znojma. Podrobnosti najdete na nástěnce. Zveme vás ke společnému obědu a prosíme, abyste se zapsali. 

Po bohoslužbách zveme děti do zahrady, kde budou mít velikonoční program, ostatní zveme do Kruhu k rozhovoru a ke kávě. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Děkujeme. 

Sbírka na Velikonoční neděli je celocírkevní na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty. Děkujeme vám za podporu. 

 Sejdeme se, dá-li Pán, v na Velikonoční neděli v 8.30, bude vysluhována VP. 

10. dubna 2022

Květná neděle

přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem dalším i vám, kdo dnes pojedete s bratrem farářem do Bohutic, kde jsou bohoslužby v 10.00

V pátek jsme při pohřebním shromáždění poděkovali za život zesnulého pana Zdeňka Kotrnce a vyprosili jsme požehnání a sílu do dalších dnů jeho rodině.Posloužil br.fr. Ondřej Titěra.

Dnešní nedělí začíná Velikonoční týden:

Zveme vás na Sederovou večeři na Zelený čtvrtek v 16.30 v Kruhu. Pokud se chcete zúčastnit, prosím zapište se na nástěnce.

Na Velký pátek v 8.30 budou bohoslužby s četbou pašijí a vysluhováním VP. Po bohoslužbách zveme děti k programu s velikonočním příběhem na zahradě kolem kostela.

Také na Boží hod velikonoční bude při bohoslužbách v 8.30 vysluhována VP, vracíme se ke způsobu před covidem – vysluhování kalichem a na vyžádání kalíšky.

Sejdeme se také v 8.30 o Velikonočním pondělí. Na všechna sváteční shromáždění vás všechny zveme a jsme vděčni, že Velikonoce můžeme po dvou letech společně slavit.

Pravidelná porada staršovstva se konala v úterý 5. dubna a byla mimořádná a slavnostní. Sešli jsme se společně s těmi, kdo svou činnost ve staršovstvu ukončili, abychom jim za léta služby ve staršovstvu poděkovali a popřáli hodně sil do další náročné činnosti ve sboru. Jsou jimi bratr pokladník Vlastimil Fér a sestra kostelnice Jarmila Šimšová. Na poradě jsme přivítali nové starší, jsou jimi sestra Jana Sterziková a bratr Radek Fér, přejeme jim hodně sil i radosti při společném díle.

Týden ve sboru

Středa 9.00 RC Medvídek

16.00 biblická hodina dětí

čtvrtek 16.30 Sederová večeře

pátek 8.30 čtení pašijí a VP a v 10.00 v Bohuticích

neděle 8.30 bohoslužby s VP

Znovu připomínáme, že týden po Velikonocích 24. dubna se uskuteční Sborová neděle s programem pro děti i dospělé, v 16.00 bude koncert smíšeného pěveckého sboru z Francie společně s Pěveckým sdružením Vítězslav Novák. Zveme vás na společný oběd do Kruhu a prosíme, abyste se zapsali. Na sborovou neděli je třeba připravit také pohoštění pro domácí i hosty. Prosím hlaste se u sestry Jarmily Šimšové.

Každý postní pátek jsme se scházeli v kostele při ztišení se zpěvy z Taizé, při tomto setkání se konala celocírkevní postní sbírka určena na pomoc Ukrajině. Vybrali jsme 5950 kč a prostřednictvím Diakonie ČCE odeslali , velmi děkujeme.

Na Velikonoční neděli je vyhlášena celocírkevní sbírka, která je určena jako každý rok na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty (HDL), prosíme, abyste na ni štědře pamatovali, děkujeme.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Sejdeme se, dá-li Pán, o Velikonocích.

5. dubna 2022

Pravidelná porada staršovstva byla mimořádná a slavnostní. Sešli jsme se společně s těmi, kdo svou činnost ve staršovstvu ukončili, abychom jim za léta služby ve staršovstvu poděkovali a popřáli hodně sil do další náročné služby ve sboru. Jsou jimi bratr pokladník Vlastimil Fér a sestra kostelnice Jarmila Šimšová, oba ve své službě sboru pokračují. Oceňujeme jejich pečlivost a příkladnou obětavost pro sbor.

Na poradě jsme přivítali nové starší, jsou jimi sestra Jana Sterziková a bratr varhaník Radek Fér, přejeme jim hodně sil i radosti při společném díle. 

Výroční sborové shromáždění

V neděli 27. března 2022 se v rámci bohoslužeb konalo výroční sborové shromáždění s volbou poloviny staršovstva. Na období 2022 – 2028 byli zvoleni: Libor Drastík, Radek Fér, Jana Sterziková, Jiří Uhřík; jako náhradnice na období 2022 – 2025 byly zvoleny Milada Zezulová a Eva Dostálová.

27. března 2022

čtvrtá neděle v postu zvaná Laetare – Veselte se s Jeruzalémem (podle Izaiáš 66, 10) 

-dnes je součástí bohoslužeb Výroční sborové shromáždění, vítáme vás všechny a jsme rádi, že se setkáváme i se členy kazatelských stanic 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji za službu i všem dalším 

-Ve středu 23. března 2022 zemřela paní Růžena Mikyšková, pohřební shromáždění se uskuteční v našem kostele v sobotu 2. dubna ve 14.00 hodin. Následovat bude uložení do hrobu. Protože je na Husově ulici zvýšený dopravní provoz, nemůže být průvod. Prosíme proto každého, kdo by se chtěl zúčastnit rozloučení na hřbitově, aby tam jel autem.    

-V uplynulém týdnu se téměř po půl roce sešly sestry seniorky a rozhodly, že ze svých pravidelných sbírek přispějí na pomoc Ukrajině částkou 3 280 Kč, velmi děkujeme. 

-Projekt SVAČINA ukrajinským školákům: do miroslavské základní školy už chodí několik dětí z Ukrajiny, obědy jim zajišťuje stát. Hledáme dárce, kteří by byli ochotni zaplatit svačinu ve výši 500 Kč na jedno dítě a měsíc. Pro současné děti už sponzoři jsou, ale v brzké době přijdou děti další. Pokud jste ochotni zúčastnit se této služby, zapište se prosím na nástěnku v kostele. V případě potřeby budete osloveni. Děkujeme za ochotu. 

-Naši němečtí přátelé ze sboru Spremberg nás zvou na návštěvu, a to poslední víkend v červnu (24. – 26. 6. 2022). Pokud byste se chtěli zúčastnit, zapište se prosím do seznamu na nástěnce v kostele. Vše je zatím jen předběžné a bude se upřesňovat.  

Sborová neděle je plánována na 24. dubna 2022. Připravujeme celodenní program pro děti i dospělé a také společný oběd. Prosíme vás, abyste se zapsali do tabulky na nástěnce v kostele, máte-li o oběd zájem, usnadní to přípravu.   

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

18.00 Postní ztišení 

sobota 14.00 pohřební shromáždění v kostele 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na podporu církevního tisku, děkujeme vám za přispění. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v kostele v Miroslavi. 

20. března 2022

Třetí neděle v postu zvaná Oculi – (Stále upínám své oči k Hospodinu, Ž 25, 15) 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme za další služby a také vám, kteří doprovodíte bratra faráře do Moravského Krumlova, kde jsou bohoslužby dnes poprvé po zimě v modlitebně

v pátek 25. 3. jede bratr farář do Božic, pokud chcete jet s ním, sdělte mu to po bohoslužbách nebo během týdne 

Sbírka na pomoc Ukrajině, kterou jsme vykonali v minulých třech nedělích v našem kostele a v Bohuticích vynesla 26 898 Kč. Odesíláme ji prostřednictvím Diakonie naší církve. Finanční dary pro trpící Ukrajince můžete posílat také na účet sboru, dosud bylo vybráno 8 000 Kč.  Velmi vám děkujeme za vaše pochopení a štědrost. 

Také RC Medvídek pomáhá. Ve čtvrtek se uskutečnil bazar dětského ošacení a obuvi, výtěžek ve výši 3 108 Kč je určen také na pomoc běžencům. Prostřednictvím Charity bude ukrajinským dětem na útěku před válkou předáno také oblečení, které se neprodalo. V RC Medvídek se také připravuje výuka češtiny pro zájemce z Ukrajiny, kteří jsou již v Miroslavi. Pokud se o někom dalším dovíte, kdo by zájem měl, sdělte to sestře Lucii Férové, která bude češtinu vyučovat.  

V Bystřici pod Hostýnem se koná setkání zpěváků a sbormistrů pod vedením bratra celocírkevního kantora Ladislava Moravetze. Od nás se účastní pět členek pěveckého sboru a bratr varhaník. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek, 13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmační cvičení 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

V pátek v době 18.00-18.30 vás zveme do kostela na postní ztišení se zpěvy z Taizé. Sbírka při ztišení je také určena na pomoc Ukrajině. 

Zveme vás na setkání u kávy po bohoslužbách a děkujeme za přípravu.  

Dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme za ni. 

Za týden, v neděli, kdy bude VSS, vykonáme celocírkevní sbírku na podporu církevního tisku a další publikační činnosti. 

Příští neděli, dá-li Pán, se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 hodin. Zváni jsou i členové z kazatelských stanic. V rámci bohoslužeb vykonáme výroční sborové shromáždění s volbou poloviny staršovstva, jak bylo již několikrát ohlášeno. Prosíme vás, abyste na nástěnce pod kruchtou zkontrolovali, zda je v seznamu členů sboru s volebním právem správně uvedeno vaše jméno. Na nástěnce je také kandidátka, do níž můžete stále doplňovat návrhy na členy staršovstva, včetně sebe.