17. října 2021, neděle křestní

Bohoslužby s Večeří Páně jsou také dnes ve 14.00 v Moravském Krumlově.

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také dalším, kteří u nás i v kazatelské stanici slouží bohoslužby připravují.

            Dnes byla křtem svatým přijata do společenství Kristova lidu a sboru Evelína, dcera Anny a Martina Lacinových z Miroslavi. Evelínce, rodičů a celé rodině přejeme, aby je stále provázela Boží láska, milost a požehnání .

V úterý 5. října se konala pravidelná porada staršovstva.

            Rozhodli jsme, že se na neděli Díkčinění bude vysluhovat v celém sboru kalíšky; doplnili jsme návrh pro volby seniorátního výboru, uskuteční se na konventu v listopadu; navrhli jsme členy do volební komise pro volby poloviny staršovstva našeho sboru (VSS zjara příštího roku); přijali jsme připomínky k projektu “sborová zahrada”; věnovali jsme se hospodářským záležitostem, zejména dokončení skladiště a předběžným návrhům oprav v kostele a v Bohuticích, na které se zaměříme v příštím roce; naplánovali jsme pobyt hostů ze spřáteleného sboru Spremberg; rozhodli jsme radikálně zkrátit šeříky, stalo se tak v sobotu 9. 10. 2021 a v ještě v úterý bratři pokračovali s omlazením keřů. Odvoz zajistilo město Miroslav. Bratři také uklidili skladiště. Velmi všem děkujeme.

            Byla odeslána druhá polovina personálního fondu ve výši 101 066 Kč. Děkujeme, že svými dary umožňujete plnit povinnosti sboru.

Bratr farář vykonal bohoslužbu v Božicích, děkujeme mu i vám, kteří jste byli s ním.

Týden ve sboru:

středa                                                  9.00                                       RC Medvídek v presbyterně

16.00                                    dětská biblická hodina

čtvrtek                                                 17.00                                    konfirmační cvičení

pátek                                                   9.00                                       Medvídkova kavárnička

            V sobotu odpoledne k nám přijeli hosté ze Spremberka. Dnes jsou s námi na bohoslužbách, srdečně je vítám a na konci ohlášek prosím o jejich pozdrav.  Po bohoslužbách se s nimi setkáme při kávě a pohoštění v Kruhu. Děkujeme sestrám za přípravu společného oběda v Kruhu. V úterý zveme na společnou večeři do Kruhu v 17.30. Další program upřesňujeme. Děkuji všem, kdo naše hosty ubytují a věnují se jim.

Mládež je na seniorátní školce v Rovečném.

            Přišla nabídka nástěnného kalendáře na rok 2022,který vydává ústředí naší církve. Vzadu na stole si jej můžete prohlédnout a zájemci objednat na přiloženém formuláři.

            Jako každoročně se v neděli Díkčinění konala celocírkevní sbírka pro Sociální a charitativní pomoc, své dary můžete připojit ještě dnes do pokladničky. Děkujeme vám, že na potřebnou práci církve pamatujete. Po obě další neděle je pokladnička připravena pro Jubilejní toleranční dar, své dary můžete dávat i proti potvrzení bratru pokladníkovi nebo na účet sboru. Děkujeme vám za štědrost.

            Lacinovi nás zvou k setkání s občerstvením po bohoslužbách.

            Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. Našim hostem na obou místech bude bratr farář Jakub Pavlús ze Šumperka, náš bratr farář bude v Šumperku.

10. října 2021

neděle Díkčinění

 -přivítání

-bohoslužby s Večeří Páně jsou také dnes v 10.00 v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také dalším, kteří u nás i v kazatelské stanici slouží; děkujeme také NŠ za upečení chleba pro VP, výzdobu kostela a přípravu dobrot ke kávě 

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-rozhodli jsme, že ještě i dnes budeme vysluhovat kalíšky 

-doplnili jsme návrh pro volby seniorátního výboru, uskuteční se na konventu v listopadu 

-navrhli jsme členy do volební komise pro volby poloviny staršovstva našeho sboru (VSS zjara příštího roku) 

-přijali jsme připomínky k projektu “sborová zahrada”  

-věnovali jsme se hospodářským záležitostem, zejména dokončení skladiště a předběžným návrhům oprav v kostele a v Bohuticích, na které se zaměříme v příštím roce  

-naplánovali jsme pobyt hostů ze spřáteleného sboru Spremberg 

-rozhodli jsme radikálně zkrátit šeříky v sobotu 9. 10. 2021 odpoledne 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek v presbyterně 

13.30 seniorky v presbyterně 

16.00 dětská biblická hodina 

20.00 Kroužek NŠ (?) 

čtvrtek 17.00 konfirmační cvičení 

Ve středu a ve čtvrtek se v Kruhu koná bazar dětského oblečení. 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

V sobotu odpoledne k nám přijedou hosté ze Spremberka. V neděli s námi budou na bohoslužbách a při společném obědě v Kruhu. Další program upřesňujeme. Děkuji všem, kdo naše hosty ubytují a budou se jim věnovat. 

Příští víkend se koná seniorátní školka mládeže v Rovečném, naše mládež se aktivně účastní, těší nás to. 

-Jako každoročně se i dnes v neděli Díkčinění koná celocírkevní sbírka pro Sociální a charitativní pomoc, své dary můžete připojit ještě příští neděli do pokladničky. Děkujeme vám, že na potřebnou práci církve pamatujete.  

NŠ nás zve k setkání s občerstvením po bohoslužbách. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi, při nichž bude pokřtěna Evelína, dcera Anny a Martina Lacinových z Miroslavi. Odpoledne ve 14.00 budou bohoslužby s VP v Moravském Krumlově. 

5. října 2021

-rozhodli jsme, že v neděli Díkčinění 10. 10. 2021 budeme vysluhovat kalíšky 

-doplnili jsme návrh pro volby seniorátního výboru, uskuteční se na konventu v listopadu 

-navrhli jsme členy do volební komise pro volby poloviny staršovstva našeho sboru (VSS zjara příštího roku) 

-přijali jsme připomínky k projektu “sborová zahrada”  

-věnovali jsme se hospodářským záležitostem, zejména dokončení skladiště a předběžným návrhům oprav v kostele a v Bohuticích, na které se zaměříme v příštím roce  

-naplánovali jsme pobyt hostů ze spřáteleného sboru Spremberg 

-rozhodli jsme radikálně zkrátit šeříky v sobotu 9. 10. 2021 odpoledne 

Neděle Díkčinění

V neděli 10. října 2021 budeme slavit neděli Díkčinění v 8.30 v kostele v Miroslavi a v 10.00 v modlitebně v Bohuticích. Na obou místech bude vysluhována Večeře Páně. Všechny vás srdečně k děkovným bohoslužbám zveme.

3. října 2021

18. neděle po sv. Trojici

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme jemu i všem, kdo se zapojili do přípravy bohoslužeb

-dnes jsme zváni do Kruhu k rozhovoru nad návrhem úpravy sborové zahrady. Architektonické návrhy úpravy jsou k nahlédnutí na nástěnce v kostele. Vypracovala je firma “Zajdina zahrada” z Brna. V Kruhu bude vše promítnuto a vysvětleno. Ke všemu se budete moci vyjádřit a na vše se zeptat. Začátek je v 17.00 hodin.

-Dnes v 10.00 se v Brně v Červeném kostele koná instalace farářské dvojice Ondřej Macka a Ivy Květovoné. Chcete-li jim blahopřát alespoň na dálku, připojte po bohoslužbách svůj podpis k připravenému dopisu.

Týden ve sboru

úterý                                                 9.00                    setkání maminek s farářem v Kruhu

19.00                pravidelná porada staršovstva v Kruhu

středa                                              9.00                    RC Medvídek

16.00                biblická hodina dětí

17.00                konfirmandi

Pátek                                                9.00                    Medvídkova kavárnička v presbyterně

V sobotu ve 14.00 v Kruhu budou děti z NŠ péct chléb na VP a dobroty k nedělní kávě. Také chtějí vyudobit kostel na Díkčinění. Pokud máte něco vhodného, přineste v sobotu ve 14.00 nebo se ozvěte a domluvíme se.

-V neděli 10. října 2021 v 15.00 hodin se v Silůvkách koná instalace sestry farářky Eriky Petříčkové, jsme na ni srdečně zváni. Pozvánka je na nástěnce.

-Vyřizujeme mnoho pozdravů od hudebníků, kteří u nás měli před týdnem koncert. Děkují za krásné přijetí. Dobře se jim u nás hrálo i zpívalo, ocenili nejen akustiku, atmosféru při koncertu a také kostel jako celek. Děkujeme sestrám za přípravu pohoštění, dobrovolné vstupné pro sbor vyneslo 2 670 Kč.

-Po bohoslužbách jsme zváni k setkání a děkujeme za přípravu.

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v modlitebně v Bohuticích. Na obou místech bude vysluhována Večeře Páně. Prosím bratra faráře o informaci k vysluhování v současné době.

Dopis O. Mackovi a I. Květovové:

Milá sestro farářko, milý bratře faráři,

myslíme na Vás ve chvíli Vaší instalace a přejeme Vám, aby Vás při působení v novém sboru provázela Boží milost, požehnání i radost ve společném díle. Už na minulém působišti jste osvědčili, že nejen dokážete spolupracovat, ale zejména, že Vám leží na srdci péče o sbor a že nikdo z jeho členů Vám není lhostejný; To bylo o zřejmé i v době velkých omezení sborové práce.

Těšíme se na setkání ve Vašem sboru i při seniorátních akcích.

S přátelskými pozdravy setry a bratři z Miroslavi

Miroslav 3. října 2021

Zveme na varhanní koncert

Dnes odpoledne, v neděli 26. září 2021 v 16.00 hodin, se v našem kostele uskuteční varhanní koncert nazvaný Podvečer u varhan se starými mistry. Účinkují: Ensemble serpens cantat (Alice Ondrejková – soprán, Jan Ondrejka – tenor, Martin Flašar – barokní housle, Kamila Dubská – varhany) a Hana Bartošová – varhany. Vstupné dobrovolné.

Koncert je součástí Brněnského varhanního festivalu, mimobrněnská část.

7. září 2021

-bylo rozhodnuto o zaplacení 100 000 Kč Jeronymově jednotě, jde o poslední splátku dluhu za renovaci fary 

-přijali jsme návrh, aby výtěžek letošního Dárkování byl věnován Diakonii Svitavy na stavbu domu pokojného stáří ve Vendolí; termín Dárkování je první v adventní neděli 28. listopadu 2021, doufáme, že nám ho covidová situace nepřekazí. Už nyní vás prosíme, abyste na Dárkování pamatovali a připravovali vhodné dárky, produkty domácí kuchyně jsou vždy velmi vítané. 

-jednali jsme o dokončení skladiště, v plánu je položení dlažby 

-přijali jsme zápis o vizitaci sboru, konala se on-line v dubnu  

26. září 2021 

 17. neděle po sv. Trojici

 

-přivítání 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkuji jemu všem vám, kdo dnešní neděli sloužíte u nás v kazatelské stanici 

-dnes odpoledne se v našem kostele koná varhanní koncert nazvaný Podvečer u varhan se starými mistry, zazní nejen varhany, ale housle a zpěv. Začátek koncertu je v 16.00, srdečně zveme vás i vaše přátele. Více podrobností čtěte na nástěnce. Sestrám děkujeme za přípravu pohoštění účinkujícím. 

-tento víkend se v Táboře koná sjezd mládeže, účastní se ho také mládež našeho sboru i bratr vikář Richard F. Vlasák.  

Týden ve sboru 

Pondělí 14.00   pohřeb sestry Anny Novákové z Jevišovky  

Sestra Nováková zemřela minulý týden. Mnozí z vás jste znali ji i jejího manžela Jána Nováka, který byl dlouholetým kurátorem sboru v Hraběticích. U Nováků se také po mnoho let konaly bohoslužby v jejich rodinném domě. Za tuto nezištnou službu sboru jsme jim vděčni a děkujeme za ni. Pohřeb sestry Novákové se koná ve smuteční síni na hřbitově v Jevišovce a u rodinného hrobu. Bratr farář bude velmi rád, když několik z nás s ním pojede, prosím domluvte se po bohoslužbách. 

Středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí a v 17.00 konfirmandi 

20.00 kroužek vyučujících NŠ 

Pátek 9.00 Medvídkova kavárnička v presbyterně 

-dostali jsme pozvánky na instalace farářů a farářek v našem seniorátu, informace o nich čtěte na nástěnce.  Bratr far. Ondřeje Macka a sestra far. Iva Květonová budou instalováni v Červeném kostele v Brně I za týden v neděli 3. října 2021 v 10.00 hodin. 

 -připomínáme také koncert Boni pueri a Aleny Kalábové na podporu Diakonie Betlém, plakát a další informace najdete na nástěnce v Kruhu.  

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby sboru, děkujeme vám. Minulou neděli jsme díky vám vybrali 1945 Kč, děkujeme, 

-po bohoslužbách zveme na setkání při kávě a čaji 

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v našem kostele 

19. září 2021

16. neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes ve 14.00 hodin jsou bohoslužby v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem, kdo slouží v kostele i kazatelské stanici 

-bratr farář David Sedláček se dnes odpoledne a zítra účastní semináře mentorů pro vikariát v Bělči.  

-dnes u nás naposledy káže bratr vikář Richard F. Vlasák, od 1. října 2021 již bude ve svém sboru v Rumburku a ve Vansdorfu. Poděkování …. 

-v pátek vykonal bratr vikář pobožnost v Božicích, děkujeme všem, kdo ho tam doprovázeli 

-dnes po bohoslužbách si můžete ještě prohlédnout výstavu věnovanou Přemyslu Pitterovi, v týdnu si výstavu také starší děti ze ZŠ a sestry seniorky. Bratr farář výstavu vrátí ve středu do Prahy do Národního muzea a knihovny J. A. Komenského.  ještě jednou děkujeme všem za pomoc při instalaci i sestrám za pohoštění při zahájení minulou neděli. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a faráře v Kruhu 

středa 9.00 RC Medvídek v Kruhu 

odpoledne od 15.00 vás zveme do farské zahrady k posezení a přátelskému  popovídání nejen s bratrem vikářem, můžete si přinést i něco na opékání  

pátek dopoledne pobožnost v Mirandii v Brumovicích, kdo by chtěl jet,                                                sdělte to v týdnu bratru faráři 

Za týden v neděli 26. áří 2021 v 16.00 hodin se v našem kostele koná varhanní koncert, jehož součástí bude nejen hra na varhany, ale také zpěv (soprán a tenor) a hra na barokní housle. Všechny vás i vaše přátele srdečně zveme. Koncert je součástí Brněnského varhanního festivalu, mimobrněnská část. 

-příští víkend se v Táboře koná sjezd mládeže, aktivní se ho účastní bratr vikář i naše mládež, přejeme pěkné a zajímavé chvíle ve společenství mladých 

-Celocírkevní sbírka pro Evangelickou akademii, kterou jsme vykonali na začátku září v Miroslavi i v Bohuticích vynesla 7 070 Kč, velmi vám děkujeme, že na evangelické školství tak štědře pamatujete. Sbírka již byla odeslána.    

-V Červeném kostele v Brně se ve čtvrtek 30. září koná koncert na podporu Diakonie Betlém.  Srdečně jsme na zváni. Plakátek je na nástěnce. 

-dnešní chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám za ni 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v neděli 26. 9.  v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Bohuticích. 

12. září 2021

15. neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem vám, kteří sloužíte v našem kostele i v kazatelské stanici, děkujeme také bratru vikáři Richardu F. Vlasákovi, který na obou místech káže 

-bratr farář David Sedláček je dnes ve Znojmě a v kazatelské stanici Vrbovec, zastupuje sestru farářku Martu Sedláčkovou 

-zveme vás na dnešní sborové odpoledne, při němž bude zahájena výstava o Přemyslu Pitterovi, který patří mezi významné postavy 20. století v oblasti pedagogiky a zejména proto, že po 2. světové válce zachránil mnoho dětí před smrtí a strádáním. Začátek je ve 14.00 v kostele, pozvánku najdete na vývěsce před kostelem. Děkujeme sestrám za přípravu pohoštění. 

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-bylo rozhodnuto o zaplacení 100 000 Kč Jeronymově jednotě, jde o poslední splátku dluhu za renovaci fary 

-přijali jsme návrh, aby výtěžek letošního Dárkování byl věnován Diakonii Svitavy na stavbu domu pokojného stáří ve Vendolí; termín Dárkování je první v adventní neděli 28. listopadu 2021, doufáme, že nám ho covidová situace nepřekazí. Už nyní vás prosíme, abyste na Dárkování pamatovali a připravovali vhodné dárky, produkty domácí kuchyně jsou vždy velmi vítané. 

-jednali jsme o dokončení skladiště, v plánu je položení dlažby 

-přijali jsme zápis o vizitaci sboru, konala se on-line v dubnu  

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí 

17.00 konfirmandi 

20.00 kroužek vyučujících NŠ 

-chrámová sbírka při vycházení je určena na potřeby našeho sboru, do pokladničky-kostelíčka můžete ještě přispět do celocírkevní sbírky pro Evangelickou akademii, děkujeme vám za štědrost a podporu  

-připomínáme vám placení objednaných zpěvníků, dostaneme je sice až před Vánocemi, ale je potřeba mít do té doby připravenou částku na zaplacení faktury; platit je možno hotově u bratra pokladníky i na účet sboru 

-prosíme vás, abyste pamatovali na své zdraví i na zdraví svých bližních a respektovali hygienická opatření, covidová situace se poněkud zhoršila, buďme opatrní a ohleduplní 

-po bohoslužbách vás zveme na setkání s osvěžením 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v našem kostele 

Výstava Přemysl Pitter, zachránce dětí

Zveme vás na výstavu do evangelického kostela v Miroslavi v neděli 12. září 2021 ve 14. 00 hodin, kdy bude v rámci sborového odpoledne zahájena výstava

Příběhy bezvýhradné lidskosti – P. Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století.

Výstavu připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha. Úvodní slovo Kateřina Fučíková. Vstupné dobrovolné.

5. září 2021

14. neděle po sv. Trojici

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem za službu sboru.

Bohoslužby jsou dnes jen v Miroslavi.

Dnes vás po dlouhé době zveme do Kruhu, program si připravil bratr vikář Richard F. Vlasák, poví nám něco o sobě a bude také možnost rozhovoru, začátek je v 17.00 hodin.

            Včera v našem kostele uzavřeli manželství Zuzana rozená Ryšavá a Jan Rozehnal, křtem svatým byla do společenství lidu Páně přijata jejich dcera Daniela. Byl to radostný den, na který budeme rádi vzpomínat. Zuzce, Janovi i Daniele přejeme Boží požehnání a mnoho radosti na společné cestě životem.

            Dnešní nedělí začal také další ročník nedělní školy; dětem i jejich vyučujícím přejeme, aby to byla pro všechny radostná setkání, aby se do NŠ všichni těšili a prožívali v ní požehnané chvíle.

            Jako každý rok, také letos na první zářijovou neděli byla vyhlášena celocírkevní sbírka na Evangelickou akademii, uskutečníme dnes ji při vycházení. Bude možné přispět na ni ještě příští neděli do pokladničky kostelíčka. Děkujeme vám, že na školy Evangelické akademie pamatujete, jsou důležitou součástí naší církve a jejich absolventi dobře slouží celé naší společnosti.

Týden ve sboru

úterý                                 9.00                           setkání maminek s dětmi a farářem v Kruhu                                                19.00                                pravidelná porada staršovstva, pokud kdokoliv z vás má                                                         nějaké podněty, nebo dotazy, obraťte se po bohoslužbách na bratra faráře

Středa                       9.00                                  RC Medvídek

 16. 00                              biblická hodina dětí

 17.00                               konfirmandi 

            V neděli 12. září ve 14.00 vás zveme na zahájení výstavy o Přemyslu Pittrovi, který po druhé světové válce zachránil mnoho dětí, které ve válce ztratily svoje rodiče, a i jinak trpěly válečnými útrapami. Výstavou nás provede sestra Kateřina Fučíková.

            Po skončení bohoslužeb jsme zváni k rozhovorům při kávě.  Prosím ty z vás,kdo jste ochotni na příští neděli připravit nějaké pohoštění,domlouvejte se se sestrou Liou Ryšavou.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích.

29. srpna 2021

 • přivítání
 • bohoslužby jsou pouze v Miroslavi
 • na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo ve sboru slouží
 • mládež se vrátila z pobytu na Blažkově a včera ji tam vystřídali senioři, věříme že i oni
  se vrátí osvěžení, posilnění a plni naděje a elánu
 • ve středu začíná dětem nový školní rok, přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a aby se v
  tomto školním roce uskutečňovala výuka hlavně ve škole
 • v pondělí se sejde kroužek učitelů NŠ ve 20h na faře
 • ve středu mají své setkání sestry seniorky
 • v sobotu 4. září 2021 bude v našem kostele svatba Zuzany Ryšavé a Jana Rozehnala z
  Miroslavi. Při svatebním shromáždění bude pokřtěna jejich dcera Daniela. Oznámení
  najdete na nástěnce před kostelem. Už nyní jim přejeme radostné přípravy a Boží
  požehnání do společných dnů.
 • už nyní vás zveme na sborové odpoledne, které se uskuteční v neděli 12. září. Bude
  zahájena výstava o Přemyslu Pittrovi. Pozvánku najdete na nástěnce, více podrobností v
  ohláškách za týden.
 • příští neděli (první v září) vykonáme jako každý rok při vycházení celocírkevní sbírku
  pro Evangelickou akademii, prosím pamatujte na ni. Školy při Evangelické akademii mají
  velmi dobrou úroveň a slouží jak členům církve, tak široké veřejnosti.
 • dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby sboru, děkujeme za vaši štědrost
 • zveme vás po bohoslužbách k setkání a rozhovoru u kávy a děkujeme za přípravu

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi.

22. srpna 2021

 12. neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme všem, kdo dnes slouží sboru a také velmi děkujeme bratru vikáři Richardu F. Vlasákovi za kázání v Miroslavi i v Bohuticích 

-včera jsme se vrátili z rodinného pobytu na Blažkově, bylo to krásné a vzácné setkání i s přáteli našeho sboru 

-Rodinné centrum Medvídek zve odpoledne s program pro celou rodinu a také na divadlo pro děti v kostele, vše ve čtvrtek odpoledne; v pátek a v sobotu zve RC na seminář o tom, jak mluvit s dětmi o sexualitě. Pozvánky jsou na nástěnkách a můžete se také zeptat na podrobnosti sester Heleny Drastíkové a Daniely Bednaříkové 

-v tomto týdnu se na Blažkově koná setkání mládeže zvané LeSeM, účastní se ho také mládežníci z našeho sboru 

-v sobotu začíná tzv. Seniorský Blažkov, přejeme vám krásný pobyt 

-chrámová sbírka je určena pro potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor pamatujete; sbírka pro potřeby sboru činila minulou neděli 2110 Kč, všem dárcům děkujeme 

-na nástěnce jsou pozvánky na akce v zámku, kam jsme srdečně zvání 

-po bohoslužbách jsme zváni na setkání s osvěžením 

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, na boslužbách v Miroslavi