2. října 2022

šestnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání (zejména sestru Martu Sedláčkovou, která dnes vede bohoslužby), bratr farář David Sedláček je v Nosislavi (administrace sboru)

-bohoslužby se konají pouze v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s farářem 

19.00 pravidelná porada staršovstva (pokud byste měli pro staršovstvo náměty nebo dotazy, sdělte to laskavě presbyterům) 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí a konfirmandi 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

9.30 bratr farář odjíždí do Božic, kdo by 

chtěl je také, domluvte se mu to v týdnu 

20.00 setkání střední generace u Férů 

na Václavově 

V pátek jsme ukončili pravidelná setkávání ve farské zahradě. Bylo to příjemné, zjara se těšíme na pokračování. Pokud by si někdo chtěl zahrát ping-pong, domluvte se prosím individuálně. 

Dnes je ještě možné připojit do zvláštní pokladničky finanční dar na pořízení knih s biblickou tematikou pro práci s nejmenšími. Všem dárcům děkujeme. 

Dnešní chrámová sbírka je na potřeby našeho sboru, děkujeme vám. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele v 10.00 v modlitebně v Bohuticích.  

 25. září 2022

patnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

– v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

Dnes v 17.00 jsme zváni do Kruhu na Hudební odpoledne s panem Přemyslem Forstem, ředitelem ZUŠ, který si připravil povídání o hudbě s ukázkami. 

V Ostravě se koná Sjezd nejen evangelické mládeže, účastní se také mládež z našeho sboru. 

Týden ve sboru 

Ve středu je státní svátek, pravidelná sborová setkání se nekonají, pouze ve 20.00 přípravka učitelů NŠ.  

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé, zveme k setkání s evangelistou Matoušem 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

14.30 čeština pro Ukrajince 

16.00 setkání všech generací v zahradě (podle počasí) 

Ke zhlédnutí jsou připraveny knihy pro práci s nejmenšími dětmi. Pokud byste na ně chtěli finančně přispět, vložte svůj dar do pokladničky – kostelíčka; tato možnost bude i příští neděli. Děkujeme vám. 

Po bohoslužbách vás zveme k setkání s občerstvením a děkujeme za přípravu.  

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete nejen při vycházení, ale také salárem a dary. Vážíme si toho. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele. Bohoslužby povede sestra farářka Marta Sedláčková. 

28. srpna 2022

Ohlášky na neděli 28. srpna 2022 

jedenáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhan nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

-mládež ukončila pobyt na Blažkově a většina z nich odjela na hudební festival do Jimramova; na Blažkově je nyní pobyt starší generace, účastní se členové našeho sboru a jejich brněnští přátelé. Dnes slaví bohoslužby v modlitebně na Blažkově, kde káže bratr farář Ondřej Ruml z Nového Města na Moravě. 

-tento týden končí letní prázdniny a dětem studentům, vyučujícím i rodičům začíná školní rok. Přejeme radostný začátek a vše dobré po celý školní rok. Příští neděli začne také NŠ. 

-ve čtvrtek odpoledne se v kostele a v zahradě uskutečnil Den pro rodinu s divadlem skupiny Loutky v nemocnici. Bylo to velmi pěkné a radostné setkání. Den pro rodinu není určen jen dětem a jejich rodičům, využijte příště i vy starší pozvání a pomozte vytvořit co nejpřátelštější atmosféru.  

-Za týden, v neděli 4. září, se uskuteční slib staršovstva, které bylo zvoleno na VSS v březnu. Přítomen bude člen seniorátního výboru bratr Petr Zajíc, který také bude kázat. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání všech generací ve sborové zahradě, přijďte si popovídat, něco opéct, zahrát ping-pong, popřípadě fandit a zejména vytvořit přátelské společenství 

Výuka češtiny pro naše ukrajinské přátele se bude konat pouze v pátek odpoledne; znovu velmi děkujeme sestře Lucii Férové za její obětavou a nezištnou práci. 

Dostali jsme pozvání do Sudic, kde bude dnes odpoledne otevřena škola; starou budovu bývalé evangelické školy generálně opravil boskovický evangelický sbor, škola je otevřena všem zájemcům bez ohledu na církevní příslušnost.  

V sobotu byla na zámku zahájena výstava obrazů, které podle fotografií našeho zámku namalovali mentálně postižení z klubu Outsider art v Pezinoku. Na výstavu jsme srdečně zváni.  

Po bohoslužbách je připraveno občerstvení, všichni jste zváni. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. Za týden bude celocírkevní sbírka, kterou podpoříme Evangelickou akademii. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele. 

28. srpna 2022

Ohlášky na neděli 28. srpna 2022 

jedenáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhan nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

-mládež ukončila pobyt na Blažkově a většina z nich odjela na hudební festival do Jimramova; na Blažkově je nyní pobyt starší generace, účastní se členové našeho sboru a jejich brněnští přátelé. Dnes slaví bohoslužby v modlitebně na Blažkově, kde káže bratr farář Ondřej Ruml z Nového Města na Moravě. 

-tento týden končí letní prázdniny a dětem studentům, vyučujícím i rodičům začíná školní rok. Přejeme radostný začátek a vše dobré po celý školní rok. Příští neděli začne také NŠ. 

-ve čtvrtek odpoledne se v kostele a v zahradě uskutečnil Den pro rodinu s divadlem skupiny Loutky v nemocnici. Bylo to velmi pěkné a radostné setkání. Den pro rodinu není určen jen dětem a jejich rodičům, využijte příště i vy starší pozvání a pomozte vytvořit co nejpřátelštější atmosféru.  

-Za týden, v neděli 4. září, se uskuteční slib staršovstva, které bylo zvoleno na VSS v březnu. Přítomen bude člen seniorátního výboru bratr Petr Zajíc, který také bude kázat. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání všech generací ve sborové zahradě, přijďte si popovídat, něco opéct, zahrát ping-pong, popřípadě fandit a zejména vytvořit přátelské společenství 

Výuka češtiny pro naše ukrajinské přátele se bude konat pouze v pátek odpoledne; znovu velmi děkujeme sestře Lucii Férové za její obětavou a nezištnou práci. 

Dostali jsme pozvání do Sudic, kde bude dnes odpoledne otevřena škola; starou budovu bývalé evangelické školy generálně opravil boskovický evangelický sbor, škola je otevřena všem zájemcům bez ohledu na církevní příslušnost.  

V sobotu byla na zámku zahájena výstava obrazů, které podle fotografií našeho zámku namalovali mentálně postižení z klubu Outsider art v Pezinoku. Na výstavu jsme srdečně zváni.  

Po bohoslužbách je připraveno občerstvení, všichni jste zváni. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. Za týden bude celocírkevní sbírka, kterou podpoříme Evangelickou akademii. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele. 

21. srpna 2022

desátá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme … 

V sobotu jsme se vrátili z Blažkova, byl to krásný pobyt, letošní téma – husitství … 

V tomto týdnu je na Blažkově setkání mládeže, účastní se také mládež našeho sboru. 

V pátek na Blažkov odjíždějí miroslavští senioři a jejich přátelé.  

Oběma skupinám přejeme krásný pobyt. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání ve sborové zahradě, srdečně zveme bez ohledu na věk k popovídání, opékání, k ping-pongu apod 

V pondělí, ve středu a v pátek je v presbyterně výuka češtiny. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor štědře pamatujete. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. 

Ohlášky 7. srpna 2022

 • bohoslužby jsou pouze v Miroslavi
 • dnes odpoledne v 17.00 se v našem kostele koná koncert Krásné tóny nad Miroslaví.
  Vrcholí tím hudební soustředění, které vede violoncellista Jan Škrdlík. Soustředění probíhá
  pod záštitou Města Miroslav. Všichni jsme srdečně zváni
 • bratra farář má dovolenou
 • na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem dalším…
 • Týden ve sboru
  • v pondělí, ve čtvrtek a v pátek se v presbyterně koná pravidelná výuka češtiny pro
   Ukrajince. Děkujeme sestře Lucii Férové, která kurzy vede.
  • ve středu v 13.30 se sejdou sestry seniorky
  • v pátek se setkání všech generací na sborové zahradě neuskuteční. Většina lidí se bude
   chystat na Blažkov, kam se odjíždí v sobotu 13. 8. Pobyt tam trvá týden.
  • po bohoslužbách jsme zváni k setkání s občerstvením.
  • dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme.
  • za týden se sejdeme, dá-li Pán, v našem kostele v 8.30 a v 10.00 v Bohuticích.

31. července 2022

sedmá neděle po sv. Trojici

Přivítání

Bohoslužby jsou pouze v Miroslavi

Na varhany nás doprovází bratr jan Ryšavý, děkujeme všem

Týden ve sboru:

Sborový program je stále prázdninový.

Ve středu se bude konat od 9 hodin setkání RC Medvídek na faře.

Předpokládáme, že v pátek dopoledne od 9 hodin bude Medvídkova knihovnička a v pátek od 16 hodin setkání všech generací ve sborové zahradě, zveme všechny k popovídání, k ping pongu i k ohni s opékáním.

V tomto týdnu se v Miroslavi opět koná pod vedením pana Jana Škrdlíka hudební soustředění. Z8věrečný koncert se uskuteční za týden v neděli 7. srpna v 17.00 v našem kostele. Srdečně vás zveme a současně prosíme ochotné sestry o přípravu pohoštění, domluvíme se po kostele.

V pátek se farníci z Římskokatolické farnosti rozloučili s paní Gertrudou Kiliánovou. Jistě si na ni vzpomente, spolu s bratrem farářem Pavlem Mertou se účastnila mnoha koncertů v našem kostele, naposledy letos o Noci kostelů.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám.

Všichni jsme zváni na setkání s občerstvením do Kruhu, děkujeme za přípravu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele.

17. července 2022

 pátá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

Ve středu se konala mimořádná porada staršovstva, která se zabývala projektem “dešťovka”.

Týden ve sboru 

Pravidelná výuka češtiny pro Ukrajince pokračuje i v tomto týdnu, děkujeme. 

V pátek v 9.00 zveme do Medvídkovy knihovničky a odpoledne od 16.00 do sborové zahrady k setkání všech generací s volným programem – popovídání, posezení s občerstvením, pingpong … 

Dnes v 18.00 je na zámku koncert vážné hudby, jsme pořadateli srdečně zváni. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme za vše, čím sbor podporujete. 

Po bohoslužbách jsme zváni na setkání s osvěžením, děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích. Součástí bohoslužeb v Miroslavi bude zpěv Brněnského ekumenického sboru. 

10.července 2022 

čtvrtá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme i všem dalším 

-čtené bohoslužby jsou v 10.00 v Bohuticích, bratr farář má ještě dnes dovolenou 

Týden ve sboru 

Ve středu v 9.00 se sejde RC Medvídek a ve 13.30 sestry seniorky.  

V pátek v 9.00 je Medvídkova knihovnička. 

Pokračuje výuka češtiny pro Ukrajince, děkujeme.  

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pamatujete nejen při sbírkách, ale také svými dary, salárem a modlitbami. 

Po bohoslužbách zveme na setkání s osvěžením a děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi, bohoslužby povede bratr farář. 

3. července 2022

 

Třetí neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i za další služby 

-bratr farář čerpá dovolenou 

-pozdravy ze Spremberka … 

-S radostí oznamujeme, že se manželům Kateřině a Jindřichovi Ryšavým ze Suchohrdel narodila dcera Rosalie. Celé rodině přejeme hodně radosti a hojnost Božího požehnání. 

-V pátek se v Brně konalo poslední rozloučení s paní Annou Kellerovou, vnučkou pana faráře Ctirada Nováka. Velmi na něj i na celou rodinu v těchto těžkých chvílích myslíme. 

Týden ve sboru 

Začaly letní prázdniny. V týdnu se ve sboru koná výuka češtiny pro Ukrajince.  

-Před týdnem jsme při bohoslužbách v Miroslavi a v Bohuticích vykonali celocírkevní sbírku, celkem jsme vybrali 4 660 Kč. Sbírka je určena Diakonii naší církve. Děkujeme vám za velkou pomoc. 

-Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích. Na obou místech budou bohoslužby čtené.