18. prosince 2022 

čtvrtá adventní neděle 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-dnes se v našem kostele koná varhanní koncert, naším hostem a interpretem je varhaník Lukáš Hurtík z Brna. Tento koncert finančně podpořilo Město Miroslav. Srdečně vás, vaše přátele i rodinu zveme. Začátek je v 15.00 hodin. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem na faře 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

V sobotu je Štědrý den, zveme vás na ztišení se zpěvy z Taizé, setkání je v 16.00 v Kruhu. Všem přejeme klidné, radostné a požehnané prožití svatvečera. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že sbor pravidelně podporujete také salárem a dary, vážíme si toho. 

Připomínáme, že stále je možno zakoupit si Evangelický kalendář, kde jsou zajímavé rozhovory s farářkami naší církve, a také Čtení na každý den. Jednotlivý výtisk je za 170 Kč. Už také přišly dárky z Rolničky a nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů. Vše je při praveno u sestry Jarmily Šimšové. 

Zveme vás ke setkání s občerstvením po bohoslužbách v Kruhu a děkujeme za přípravu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30. Budeme společně slavit Boží hod vánoční. Bohoslužby budou i v Moravském Krumlově. Na obou místech bude vysluhována VP. Sbírka na Boží hod je celocírkevní a určena na bohoslovce, vikariát, na začínající kazatele a další vzdělávání kazatelů. Děkujeme vám, že ji podpoříte. 

Také na svátek mučedníka Štěpána budou v našem kostele bohoslužby. Odpoledne na Štěpána nás zvou farníci z Římskokatolické farnosti, děti a ochotníci do Miroslavských Knínic na Živý betlém. Začátek je v 16.00 hodin. 

6. prosince 2022

V úterý 6. prosince se konala pravidelná porada staršovstva. Kromě hospodářských a finančních záležitostí sboru jsme věnovali pozornost přípravě vánočních bohoslužeb v Miroslavi i v diaspoře. Poděkovali jsme za přípravu Dárkování, pěkný průběh i vysoký výnos. K vybrané částce během odpoledne jsou připočteny také dary. Výsledná částka je tedy 44 670 Kč, za vše velmi děkujme. 

4. prosince 2022

druhá adventní neděle

-přivítání

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi, bratr farář káže v Nosislavi

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér

Minulou neděli jsme vykonali seniorátní sbírku na podporu středisek Diakonie v našem seniorátu. Výsledek sbírky je 5 770 Kč, velmi děkujeme. Do pokladničky kostelíčka jsme přispívali na vánoční dárky pro děti z NŠ. Částka 2 720 Kč pokryje zakoupení knih, velmi za ni děkujeme.

Před týdnem odpoledne bylo Dárkování, opět velmi úspěšné. Děkujeme všem za pomoc, organizaci, přípravu dárků i zakoupení. Výsledek činí 42 570 Kč. Z toho 7 000 Kč je určeno na Adopci na dálku, zbývající částka bude odeslána na Ukrajinu do českých vesnic Bohemka a Veselinivka. Velmi děkujeme za vaši štědrost a ochotu pomoci. Peníze budou na Ukrajinu odeslány prostřednictvím Ústřední církevní kanceláře.

Týden ve sboru

pondělí                               20.15                   zkouška pěveckého sboru. Prosíme, kdo byste se rádi           

připojili, neváhejte a přijďte. Setkání trvá jednu hodinu.

úterý                                    19.00                                   pravidelná porada staršovstva

středa                                  9.00                                      RC Medvídek

13.00                                   sestry seniorky se sejdou k pečení perníčků

Ve středu v 18.00 se před kulturním domem uskuteční akce Česko zpívá koledy. Akci pořádá Miroslavská kultura, která pozvala i náš pěvecký sbor, aby zpěv podpořil. K pozvání pro všechny se připojujeme.

pátek                    9.00                                      Medvídkova knihovnička

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme, že na sbor pamatuje.

Po bohoslužbách jsme zváni na setkání s občerstvením v Kruhu.

Připomínáme, že čtvrtou adventní neděli, 18. prosince v 15. 00 bude varhanní koncert.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele, v 10.00 v Bohuticích a odpoledne jsme všichni zváni na dětskou vánoční slavnost. Nejen starší děti, ale i ti nejmenší si připravují vánoční hru. Přijďte je podpořit a pozvěte i svoje přátele.

27. listopadu 2022

první adventní neděle 

-přivítání 

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme … 

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby s vysluhováním VP v Bohuticích 

Po tři neděle probíhala sbírka na Jubilejní toleranční dar, celkem jsme vybrali 6 740 Kč, děkujeme vám za vaše dary. 

V sobotu 19. 11. jsme s dětmi pekli v Kruhu perníčky na Dárkování. Již nyní vidíte, že je vše připraveno a všichni se už těšíme. Dnes ve 14.30 bude již kostel otevřen a dárky budou vystaveny. V 15.00 začne úvodním programem vlastní Dárkování. Všem dárcům děkujeme, těšíme se na vás i na vaše přátele a doufáme, že se nám i letos podaří podpořit jak naši studentku Marii v Ugandě, tak také české vesnice na Ukrajině. Aby nám bylo společně dobře i při povídaní a vzájemném sdílení, je připraveno také pohoštění a na zahřátí alko i nealko svařák. Za vše děkujeme. A jak je zvykem, dárky si můžete prohlédnout i po bohoslužbách. Kdo by byl ochoten během Dárkování pomáhat, ohlaste se sestrám Lucii Férové a Martině Fajmonové. 

Děti v NŠ nacvičují vystoupení na dětskou vánoční slavnost, která se bude konat třetí adventní neděli odpoledne. Jako každý rok i letos je připraven pro děti dárek; pokud byste chtěli přispět, můžete tak učinit do pokladničky-kostelíčka. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s farářem u Lacinů 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky, 16.00 biblická hodina dětí, v 17.30 konfirmandi 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Dnešní chrámová sbírka je jako každou první adventní neděli určena na podporu seniorátních středisek Diakonie, děkujeme vám za přispění.  

Rolnička poslala nabídku výrobků od klientů, můžete si vybrat a zapsat se, také si můžete objednat nástěnný kalendář s fotografiemi kostelů.  

Nabízíme Čtení na každý den a Evangelický kalendář, který je věnován farářkám naší církve. V roce 2023 totiž uplyne šedesát let od chvíle, kdy naše církev umožnila ordinaci žen, tj. jejich službu jako samostatných farářek, mezi prvními ordinovanými byla také sestra Jana Kalusová, na niž dosud rádi a vděčně vzpomínáme. Kalendář uspořádali manželé Daniela a Daniel Ženatí. Výtisky po 170 Kč zakoupíte u sestry Jarmily Šimšové.  

Zveme vás na setkání s občerstvením v Kruhu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele. 

Ohlášky 13. listopadu 2022

 • dnes v 10h jsou bohoslužby v Bohuticích
 • včera se v Brně konal konvent našeho seniorátu, zastoupen byl i náš sbor.
 • děti v NŠ, nejmenší i školáci, připravují dětskou vánoční slavnost, uskuteční se 11. prosince odpoledne.
 • připomínáme také blížící se Dárkování v neděli 27. listopadu.
 • v sobotu 26. listopadu se v Brně II v Blahoslavově domě koná seniorátní konference určena všem členům sboru, téma je nové rozdělení seniorátů. Pozvánka je na nástěnce.

Týden ve sboru:

 • úterý 9.00 setkání maninek s dětmi s farářem u Sterziků
 • úterý 16:30 pořádá RC Medvídek seminář “Emoce a jak je zvládat” s lektorkou Eliškou Vondráčkovou. Beseda je pro každého, nejen pro rodiny s dětmi.
 • středa 9.00 RC Medvídek
 • 13:30 seniorky
 • 16:00 biblická hodina dětí
 • pátek 9.00 Medvídkova knihovnička
 • V sobotu budou děti v Kruhu chystat perníčky na Dárkování

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sbotu. Celocírkevní sbírka na Jubilejní toleranční dar bude ukončena příští neděli. Děkujeme vám za podporu našeho sboru i naší církve.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8:30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 11:00 v Mor. Krumlově, tentokrát už v domě s pečovatelskou službou.

1. listopadu 2022

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-seznámili jsme se s výsledkem pronájmu sborového bytu; od 1. listopadu si byt pronajala paní A. Č. s rodinou. Nájem činí 13 000 Kč měsíčně; energie a další platby rodina řešení samostatně. 

-věnovali jsme se přípravě konventu, koná se v sobotu ve sboru Brno I, tj. na Zelené faře. Z našeho sboru se konventu zúčastní sestry Jana Sterziková a Lia Ryšavá a bratr farář.  

-přijali jsme finanční zprávu i informaci, že povinné celocírkevní platby byly již uhrazeny. Děkujeme vám za finanční podporu našeho sboru a dovolujeme si připomenout, že vzhledem k růstu veškerých nákladů je třeba stále pamatovat na sbírky, dary i salár. Děkujeme vám.  

-přijali jsme rádi informaci o opravě hlavní brány i sdělení, jak postupuje úprava vchodu na půdu fary a oprava dveří do bohutické modlitebny 

-připomněli jsme, co nás ve sboru čeká do konce roku. Je to zejména Dárkování, které se uskuteční první adventní neděli 27. listopadu odpoledne. Prosíme, abyste na to pamatovali, věříme, že už dárky připravujete a těšíte se. Dětská vánoční slavnost bude třetí adventní neděli 11. prosince odpoledne, děti se na budou připravovat od poloviny listopadu v NŠ. Jako každý rok budeme velmi rádi za finanční příspěvky na dárky pro děti. Čtvrtou adventní neděli 18. prosince odpoledne bude varhanní vánoční koncert.  

6. listopadu 2022

dvacátá první neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem … 

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi, bratr farář je dnes v Nosislavi, děkujeme sestře Martě Sedláčkové za kazatelskou službu 

-zveme vás do Kruhu, program si připravila sestra Markéta Ryšavý, fotografiemi a svým vyprávěním nás provede Makedonií, začátek je dnes v 17.00 hodin 

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-seznámili jsme se s výsledkem pronájmu sborového bytu; od 1. listopadu si byt pronajala paní Aneta Červenková s rodinou. Nájem činí 13 000 Kč měsíčně; energie a další platby rodina řešení samostatně. 

-věnovali jsme se přípravě konventu, koná se v sobotu ve sboru Brno I, tj. na Zelené faře. Z našeho sboru se konventu zúčastní sestry Jana Sterziková a Lia Ryšavá a bratr farář.  

-přijali jsme finanční zprávu i informaci, že povinné celocírkevní platby byly již uhrazeny. Děkujeme vám za finanční podporu našeho sboru a dovolujeme si připomenout, že vzhledem k růstu veškerých nákladů je třeba stále pamatovat na sbírky, dary i salár. Děkujeme vám.  

-přijali jsme rádi informaci o opravě hlavní brány i sdělení, jak postupuje úprava vchodu na půdu fary a oprava dveří do bohutické modlitebny 

-připomněli jsme, co nás ve sboru čeká do konce roku. Je to zejména Dárkování, které se uskuteční první adventní neděli 27. listopadu odpoledne. Prosíme, abyste na to pamatovali, věříme, že už dárky připravujete a těšíte se. Dětská vánoční slavnost bude třetí adventní neděli 11. prosince odpoledne, děti se na budou připravovat od poloviny listopadu v NŠ. Jako každý rok budeme velmi rádi za finanční příspěvky na dárky pro děti. Čtvrtou adventní neděli 18. prosince odpoledne bude varhanní vánoční koncert.  

Dnes si v Nikolčicích připomínají výročí postavení kostela, na nástěnce je pozvánka. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

20.00 setkání střední generace u Lacinů 

sobota 9.00 – 16.00 konvent 

V pondělí v 17.30 a v úterý v 16.30 a v 18.00 pořádá ZUŠ v našem kostele vystoupení žáků hudebních oborů.  Vystoupení jsou otevřena nejen rodičům, ale také veřejnosti, i my jsme srdečně zváni. Pozvánka je na nástěnce. 

V sobotu, tj. včera, se v Kolíně konalo celocírkevní setkání vyučujících NŠ. Z našeho sboru se zúčastnily sestry Jarmila Šimšová, Anna Lacinová, Helena Drastíková a Daniela Bednaříková, která připravila s dětmi z naší NŠ také vystoupení. Sestra farářka Marta Sedláčková se také zúčastnila a přispěla do programu. Působení v této oblasti sborové a církevní činnosti si vážíme a všem děkujeme. 

-po bohoslužbách je v Kruhu připraveno setkání s občerstvením, zveme vás a děkujeme za přípravu 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, do zvláštní pokladničky pokračuje sbírka na Jubilejní toleranční dar Jeronymovy jednoty. Přispět můžete i bratru pokladníkovi proti potvrzení nebo na účet sboru. Děkujeme vám. 

Od dnešní neděle bude v prvních šesti lavicích na obou stranách kostela zapnuto topení. Prosím, abyste si do těchto lavic sedali bez ohledu na to, že jste zvyklí na svoje místa jinde a abyste s pochopením přijali úsporná opatření. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a 10.00 v Bohuticích. 

30. října 2022

dvacátá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem dalším … 

-bratr farář dnes vykonává křest v Nosislavi, děkujeme sestře Jarmile Šimšové za kazatelskou službu 

Dnešní neděli si připomínáme Den reformace, kdy Martin Luther v roce 1517 zveřejnil svoje teologické teze a otevřel tak cestu ke světové reformaci církve. 

Dnes si také můžeme připomenout, že před 50 lety, v neděli 29. října 1972, byl naším kazatelem bratr farář Vladimír Kalus, naposledy jako farář našeho sboru. Komunistickým režimem mu byl na další dlouhé období odebrán státní souhlas.  

Minulou neděli při slavnosti Díkčinění a konfirmace jsme vykonali celocírkevní sbírku na charitativní a sociální činnost naší církve, vybrali jsme 5 687 Kč. Velmi vám všem děkujeme za štědrost. 

Týden ve sboru 

úterý 19.00 pravidelná porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí a konfirmandi 

20.00 kroužek vyučujících NŠ 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

Ve čtvrtek v 15.30 zve RC Medvídek zve na dílničky pro rodinu. Budou se malovat trička, prosím, abyste si je přinesli s sebou. Podrobnosti jsou na nástěnce.,  

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Tento týden se koná v Bystřici pod Hostýnem soustředění zpěváků a sbormistrů s účastí členů našeho sboru.

Během podzimu bylo vykonáno mnoho důležitého při údržbě okolí kostela, za vše velmi děkuji. Zejména za opravu vstupní brány, za přípravu a odvoz hliníku, za podzimní úklid posezení za kostelem i za práci na zahradě i za vše další. Díky vám všem tvoříme přátelské společenství sboru nejen při bohoslužbách, ale i v běžném životě. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Do zvláštní pokladničky pokračuje sbírka na Jubilejní toleranční dar, svůj příspěvek můžete také předat proti potvrzení bratru pokladníkovi nebo poslat přímo na účet sboru.  

Zveme na setkání s občerstvením v Kruhu.

Při vycházení si prosím vyzvedněte rozpisy na listopad-Prosinec.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi na bohoslužbách. Program bude mít sestra Markéta Ryšavá o Maroku.

23. října 2022

neděle Díkčinění a slavnost konfirmace 

-přivítání (také členů kazatelských stanic) 

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme  

Poselství k Díkčinění všem sborům ČCE.

-pozdrav ze Spremberka od Rolanda a Doris Grögrových 

-V Brně zemřel bratr Drahoš Ryšavý, rodák z Miroslavi, rozloučení se konalo v pátek, parte je na nástěnce. 

Týden ve sboru 

V týdnu jsou podzimní prázdniny, sborové akce s dětmi se nekonají. 

Biblická hodina pro dospělé ve čtvrtek v 9.30 se uskuteční. 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro sociální a charitativní činnost církve. Více o sbírce na nástěnce.  

Sbírku na Jubilejní toleranční dar můžete vkládat do zvláštní pokladničky, nebo proti potvrzení či na účet sboru. Sbírka bude ukončena 20. listopadu. Děkujeme vám za podporu a štědrost. 

Zveme vás na přátelské setkání s občerstvením po bohoslužbách v Kruhu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi. Upozorňujeme, že příští neděli nastane změna času. 

9. října 2022

sedmnáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

Děkujeme také všem vám, kdo jste přispěli na zakoupení knih pro práci s nejmenšími dětmi. Potřebná částka 3 500 Kč již byla vybrána. 

V úterý 4. října se konala pravidelná porada staršovstva 

-hovořili jsme o pronájmu sborového bytu, zájemci se hlásí. Požádali jsme o odbornou spolupráci realitní makléřku Elišku Křečkovo. Rádi bychom, aby byl byt co nejdříve obsazen. Nájem jsme stanovili na 13 000 Kč plus energie, což odpovídá současné miroslavské situaci. 

-podali jsme žádost o dotaci na fotovoltaiku. Nabídka přišla z ÚCK z Diakonických a rozvojových projektů ČCE. V polovině října bychom se měli dovědět, zda jsme uspěli.  

-rozhodli jsme, že v nejbližší době zakoupíme vchodové dveře na půdu fary a současně svépomocí zateplíme tamější vnitřní stěnu. Současné dveře netěsní a zeď dobře neizoluje prostor uvnitř. Náklady nepřekročí 15 000 Kč. 

-vchodové dveře do bohutické modlitebny renovuje bratr Jiří Uhřík, do zimy bude vše hotovo, děkujeme 

-hovořili jsme o sborových financích, a přijali jsme zprávu, že byl zaplacen personální fond na tento rok. Měsíční výdaje sboru činí kolem 25 000Kč, měsíčně sbor získá cca 31 000 Kč zejména formou saláru. 

-souhlasili jsme s žádostí pana ředitele Přemysla Forsta, aby žáci ZUŠ měli 7. a 8. listopadu školní vystoupení v našem kostele 

-hovořili jsme o zimním provozu sboru, konkrétní opatření zavčas sdělíme (jde např. o možnost zapínat topení jen pod lavicemi vpředu v kostele, v zimě omezit setkání v Kruhu) 

-připomínáme, že konfirmace a Díkčinění budou v neděli 23. října. Setkání konfirmandů s presbytery je plánováno na úterý 18. 10. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí a konfirmandi 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

13.00 sestry seniorky zvou i další zájemce ke společné návštěvě výstavy                       handicapovaných malířů na zámku, sraz před jednou hodinou u zámku 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

14.30 čeština pro Ukrajince 

15.30 RC Medvídek zve na seminář Prevence rozpadu  

partnerských vztahů, přednáší Mgr. Ivan Ryšavý, více na nástěnce  

-po bohoslužbách vás zveme na setkání do Kruhu a děkujeme za přípravu 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a v 10.00 v Moravském Krumlově.