30. října 2022

dvacátá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-bohoslužby jsou jen v Miroslavi 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem dalším … 

-bratr farář dnes vykonává křest v Nosislavi, děkujeme sestře Jarmile Šimšové za kazatelskou službu 

Dnešní neděli si připomínáme Den reformace, kdy Martin Luther v roce 1517 zveřejnil svoje teologické teze a otevřel tak cestu ke světové reformaci církve. 

Dnes si také můžeme připomenout, že před 50 lety, v neděli 29. října 1972, byl naším kazatelem bratr farář Vladimír Kalus, naposledy jako farář našeho sboru. Komunistickým režimem mu byl na další dlouhé období odebrán státní souhlas.  

Minulou neděli při slavnosti Díkčinění a konfirmace jsme vykonali celocírkevní sbírku na charitativní a sociální činnost naší církve, vybrali jsme 5 687 Kč. Velmi vám všem děkujeme za štědrost. 

Týden ve sboru 

úterý 19.00 pravidelná porada staršovstva 

středa 9.00 RC Medvídek 

13.30 seniorky 

16.00 biblická hodina dětí a konfirmandi 

20.00 kroužek vyučujících NŠ 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

Ve čtvrtek v 15.30 zve RC Medvídek zve na dílničky pro rodinu. Budou se malovat trička, prosím, abyste si je přinesli s sebou. Podrobnosti jsou na nástěnce.,  

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

Tento týden se koná v Bystřici pod Hostýnem soustředění zpěváků a sbormistrů s účastí členů našeho sboru.

Během podzimu bylo vykonáno mnoho důležitého při údržbě okolí kostela, za vše velmi děkuji. Zejména za opravu vstupní brány, za přípravu a odvoz hliníku, za podzimní úklid posezení za kostelem i za práci na zahradě i za vše další. Díky vám všem tvoříme přátelské společenství sboru nejen při bohoslužbách, ale i v běžném životě. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Do zvláštní pokladničky pokračuje sbírka na Jubilejní toleranční dar, svůj příspěvek můžete také předat proti potvrzení bratru pokladníkovi nebo poslat přímo na účet sboru.  

Zveme na setkání s občerstvením v Kruhu.

Při vycházení si prosím vyzvedněte rozpisy na listopad-Prosinec.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi na bohoslužbách. Program bude mít sestra Markéta Ryšavá o Maroku.