23. října 2022

neděle Díkčinění a slavnost konfirmace 

-přivítání (také členů kazatelských stanic) 

– na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme  

Poselství k Díkčinění všem sborům ČCE.

-pozdrav ze Spremberka od Rolanda a Doris Grögrových 

-V Brně zemřel bratr Drahoš Ryšavý, rodák z Miroslavi, rozloučení se konalo v pátek, parte je na nástěnce. 

Týden ve sboru 

V týdnu jsou podzimní prázdniny, sborové akce s dětmi se nekonají. 

Biblická hodina pro dospělé ve čtvrtek v 9.30 se uskuteční. 

Dnešní sbírka je celocírkevní a je určena pro sociální a charitativní činnost církve. Více o sbírce na nástěnce.  

Sbírku na Jubilejní toleranční dar můžete vkládat do zvláštní pokladničky, nebo proti potvrzení či na účet sboru. Sbírka bude ukončena 20. listopadu. Děkujeme vám za podporu a štědrost. 

Zveme vás na přátelské setkání s občerstvením po bohoslužbách v Kruhu. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v Miroslavi. Upozorňujeme, že příští neděli nastane změna času.