Kazatelské stanice

Bohutice

Modlitebna v Bohuticích byla postavena v roce 1935, v období působení faráře Jaroslava Sochora. Interiér byl nově vymalován v osmdesátých letech dle návrhu faráře Jiřího Zeyfarta.

Moravský Krumlov

Modlitebna v Moravském Krumlově byla postavena v roce 1967, v období působení faráře Vladimíra Kaluse.

  • kontakt: rodina Němcova, tel: 515 323 414
  • bohoslužby dle rozpisu
  • detail na evangnetu

Litobratřice

Modlitebna v Litobratřicích byla postavena v roce 1967, v období působení faráře Vladimíra Kaluse. V roce 2018 byla stanice zrušena a modlitebna prodána.

Troskotovice

  • bohoslužby se nekonají pro staří a nemoc členů

Hrabětice a Jevišovka

  • bohoslužby se nekonají pro stáří a nemoc členů