6. listopadu 2022

dvacátá první neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme všem … 

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi, bratr farář je dnes v Nosislavi, děkujeme sestře Martě Sedláčkové za kazatelskou službu 

-zveme vás do Kruhu, program si připravila sestra Markéta Ryšavý, fotografiemi a svým vyprávěním nás provede Makedonií, začátek je dnes v 17.00 hodin 

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-seznámili jsme se s výsledkem pronájmu sborového bytu; od 1. listopadu si byt pronajala paní Aneta Červenková s rodinou. Nájem činí 13 000 Kč měsíčně; energie a další platby rodina řešení samostatně. 

-věnovali jsme se přípravě konventu, koná se v sobotu ve sboru Brno I, tj. na Zelené faře. Z našeho sboru se konventu zúčastní sestry Jana Sterziková a Lia Ryšavá a bratr farář.  

-přijali jsme finanční zprávu i informaci, že povinné celocírkevní platby byly již uhrazeny. Děkujeme vám za finanční podporu našeho sboru a dovolujeme si připomenout, že vzhledem k růstu veškerých nákladů je třeba stále pamatovat na sbírky, dary i salár. Děkujeme vám.  

-přijali jsme rádi informaci o opravě hlavní brány i sdělení, jak postupuje úprava vchodu na půdu fary a oprava dveří do bohutické modlitebny 

-připomněli jsme, co nás ve sboru čeká do konce roku. Je to zejména Dárkování, které se uskuteční první adventní neděli 27. listopadu odpoledne. Prosíme, abyste na to pamatovali, věříme, že už dárky připravujete a těšíte se. Dětská vánoční slavnost bude třetí adventní neděli 11. prosince odpoledne, děti se na budou připravovat od poloviny listopadu v NŠ. Jako každý rok budeme velmi rádi za finanční příspěvky na dárky pro děti. Čtvrtou adventní neděli 18. prosince odpoledne bude varhanní vánoční koncert.  

Dnes si v Nikolčicích připomínají výročí postavení kostela, na nástěnce je pozvánka. 

Týden ve sboru 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

20.00 setkání střední generace u Lacinů 

sobota 9.00 – 16.00 konvent 

V pondělí v 17.30 a v úterý v 16.30 a v 18.00 pořádá ZUŠ v našem kostele vystoupení žáků hudebních oborů.  Vystoupení jsou otevřena nejen rodičům, ale také veřejnosti, i my jsme srdečně zváni. Pozvánka je na nástěnce. 

V sobotu, tj. včera, se v Kolíně konalo celocírkevní setkání vyučujících NŠ. Z našeho sboru se zúčastnily sestry Jarmila Šimšová, Anna Lacinová, Helena Drastíková a Daniela Bednaříková, která připravila s dětmi z naší NŠ také vystoupení. Sestra farářka Marta Sedláčková se také zúčastnila a přispěla do programu. Působení v této oblasti sborové a církevní činnosti si vážíme a všem děkujeme. 

-po bohoslužbách je v Kruhu připraveno setkání s občerstvením, zveme vás a děkujeme za přípravu 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, do zvláštní pokladničky pokračuje sbírka na Jubilejní toleranční dar Jeronymovy jednoty. Přispět můžete i bratru pokladníkovi proti potvrzení nebo na účet sboru. Děkujeme vám. 

Od dnešní neděle bude v prvních šesti lavicích na obou stranách kostela zapnuto topení. Prosím, abyste si do těchto lavic sedali bez ohledu na to, že jste zvyklí na svoje místa jinde a abyste s pochopením přijali úsporná opatření. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele a 10.00 v Bohuticích.