1. ledna 2019

 -novoroční přivítání

– dnes jsou také bohoslužby s VP v 10.00 také v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme jí i všem, kdo se na přípravě a průběhu bohoslužeb podílejí u nás i v kazatelské stanici

Děkuji také zpěvákům, kteří nás po celý advent a vánoční svátky provázeli svým zpěvem, stejně tak malým či mladým hudebníkům za preludování před bohoslužbami.

-tento týden je ještě tak trochu sváteční, proto se ve sboru nebudou konat žádná setkání, sejdeme se až v neděli 6. ledna v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 14.00 v Troskotovicích

– chrámová sbírka je určena na potřeby sboru

– po bohoslužbách zvu do Kruhu a setkání s občerstvením

 30. prosince 2018

první neděle po Vánocích, poslední neděle v roce 2018

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme i všem dalším, kteří se na přípravě a průběhu bohoslužeb podílejí

-děkuji sestře farářce Martě Sedláčkové za její dnešní službu a vám, sestro Marto, i celému vašemu sboru přeji dobrý a požehnaný rok 2019

-bratr farář dnes káže ve Znojmě

-včera se konalo poslední rozloučení s bratrem farářem Alešem Mosteckým, pohřební shromáždění vedl bratr farář Filip Keller, kázal bratr farář David Balcar; všem, kdo se z Miroslavi a Litobratřic zúčastnili děkujeme

-26. 12., na Štěpána, se uskutečnily bohoslužby mládeže. Stalo se už tradicí, že do kostela přijede poměrně dost hostí. Těší nás to, vážíme si toho a jsme rádi, že mládež s bratrem farářem vždy připraví zajímavé netradiční bohoslužby.  Chrámová sbírka pro potřeby sboru činila na Štěpána 3020 Kč. Děkujeme.

-novoroční bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně začínají v 8.30 v Miroslavi a v 10.00 v Bohuticích

-chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru; děkujeme vám, že štědře pamatujete na svůj sbor salárem i při sbírkách, stejně tak při celocírkevních sbírkách i mimořádných událostech, velmi si vaší obětavosti vážíme

-také dnes jsme zváni do Kruhu na setkání s občerstvením

 26. prosince 2018

 

-přivítání domácích i hostí, jsme rádi, že do Miroslavi na Štěpánské bohoslužby jezdíte

-dnes jsou bohoslužby pouze v Miroslavi

-dnešní bohoslužby připravila mládež s bratrem farářem

-celocírkevní sbírka na bohoslovce a vikariát vynesla v celém sboru 5 436 Kč a dary vděčnosti při večeři Páně 2070 Kč, děkujeme vám

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru

-v sobotu odjíždí několik aut na pohřeb bratra faráře Aleše Mosteckého do Dvora Králové nad Labem, pokud by se chtěl ještě někdo připojit, ohlaste se po bohoslužbách Lii Ryšavé

-v neděli bude kázat sestra farářka Marta Sedláčková, bratr farář Sedláček bude kázat ve Znojmě

-večírek mládeže začíná dnes v 19.30 hodin na faře

-po bohoslužbách vás zveme do Kruhu na občerstvení

25. prosince 2018

 

Boží hod vánoční

 

-přivítání

-dnes jsou bohoslužby také v 10.00 v Moravském Krumlově a odpoledne v Troskotovicích.

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý; děkujeme jemu i dalším, kdo doprovázeli a  i dalším, kdo se podílejí na přípravě bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích.

– bratr farář Ondřej Macek z Nosislavi nás poprosil o pomoc pro rodinu Bébarových, kteří v prosinci vyhořeli a přišli o všechno včetně hudebních nástrojů, na které profesionálně hrají a cembala také staví. Paní Markéta Bébarová v Miroslavi zpívala na vánočním koncertu v roce 2014 se skupinou Castello in Aria. Rozhodli jsme se pro okamžitou pomoc, a to tak, že jsme spojili výtěžek za zbylé dárky z Dárkování (1500 Kč), včerejší chrámovou sbírku (2444 Kč) a dobrovolné vstupné z včerejšího Vánočního koncertu (5537 Kč). Dohromady jsme odeslali na pomoc 9481 Kč, děkujeme vám za vaše dary i za pochopení pro postižené ohněm.

– dnešní chrámová sbírka je jako každý Boží hod vánoční celocírkevní a je určena na bohoslovce a vikariát. Vaše Dary vděčnosti při Večeři Páně můžete vložit do pokladničky-kostelíčka. Děkujeme.

-zveme vás na zítřejší bohoslužby, které připravila mládež s bratrem farářem, začátek je až v 9.00

Příští nedělní bohoslužby 30. prosince bude sloužit sestra farářka Marta Sedláčková. David Sedláček bude sloužit ve Znojmě.

-po bohoslužbách vás zveme do Kruhu

Přejeme všem krásné vánoční svátky!

 

23. prosince 2018

čtvrtá adventní neděle

-přivítání

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby s vysluhování Večeře Páně v Bohuticích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb u nás i v kazatelské stanici

-odpoledne v 16.00 se v kostele koná Vánoční koncert, velmi srdečně Vás i Vaše rodiny a přátele zveme. Zpívat bude náš pěvecký sbor, sestra Jana Ryšavá zahraje na varhany, pan Přemysl Forst na saxofon nebo klarinet a student Erik Meisl na housle.

-s velkou bolestí, smutkem, přesto s nadějí na vzkříšení z mrtvých jsme přijali zprávu o úmrtí bratra faráře Aleše Mosteckého, našeho prvního vikáře. Zemřel 18. prosince ve věku 45 let. Mnozí z vás jistě uvažují o účasti na pohřbu, který se koná v sobotu 29. prosince ve 13 hodin ve Dvoře Králové nad Labem. Prosíme proto ochotné řidiče i každého, kdo by se rád rozloučení zúčastnil, abyste se po bohoslužbách přihlásili Lii Ryšavé, aby bylo možno vše dobře zkoordinovat. Kondolenční dopis je připraven k podpisům při vycházení.

-minulou neděli se v Praze konalo slavnostní shromáždění ke 100. výročí naší církve, bylo to setkání velmi milé, dobře připravené, důstojné a radostné. Záznam je možno zhlédnout prostřednictvím internetu na www.e-cirkev.cz. Při slavnosti nás pozdravil také bratr farář Jan Pokorný z Brna, který se 18. prosince dožil v přiměřené svěžesti požehnaného věku 100 let. Protože bratra Pokorného známe jak ze seniorátu, tak i z návštěv v Miroslavi, posíláme mu blahopřání, které je také připraveno k podpisu.

-střední generace zve na štědrovečerní zpívání zpěvů z Taizé 24. 12. 2018 v 16.00 hodijnh

-zveme vás ke svátečním vánočním bohoslužbám na Boží hod vánoční v 8.30 s vysluhováním Večeře Páně v Miroslavi, v 10.00 v Moravském Krumlově a ve 14.00 v Troskotovicích. Na Štěpána budou bohoslužby mládeže pouze v Miroslavi, a to až v 9.00 hodin.

Přejeme Vám požehnané sváteční dny naplněné radostnou vánoční zprávou o narození Pána Ježíše Krista.

-po ukončení bohoslužeb prosíme presbytery, aby zůstali v kostele ke krátké poradě a všechny vás zveme do Kruhu

Bohoslužby o Vánocích 2018 a na Nový rok 2019

Miroslav

24. 12. v 16:00 zpěvy z Taize v Kruhu

25. 12. v 8:30 bohoslužby s Večeří Páně

26. 12. v 9:00 bohoslužby mládeže

1. 1. v 8:30 bohoslužby s Večeří Páně

Bohutice

23. 12. v 10:00 bohoslužby s Večeří Páně

Moravský Krumlov

25. 12. v 10:00 bohoslužby s Večeří Páně

Troskotovice

25. 12. ve 14:00 bohoslužby s Večeří Páně

VÁNOČNÍ KONCERT 23. prosince 2018 v 16.00

 

 

 

 

Zveme vás do evangelického kostele na Vánoční koncert. Koná se čtvrtou adventní neděli 23. 12. 2018 v 16.00 hodin v evangelickém kostele v Miroslavi. Zazní housle, příčné flétny, klavír, zpěv i varhany. Přijďte se potěšit a společně zahájit Vánoce 2018!

Vstupné je dobrovolné, lavice v kostele jsou vyhřívané.

 

 

 

 

16. prosince 2018

 třetí adventní neděle

Milí bratři a sestry,

je třetí adventní neděle a také já vás domácí i hosty vítám při těchto bohoslužbách

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb

– v 16.00 nás zvou děti z NŠ a jejich vyučující na dětskou vánoční slavnost, při níž zhlédneme hru Dárek pro Ježíše aneb Stroj času, věříme, že se vám hra bude líbit a že svou účastí děti podpoříte. Děkujeme také za příspěvek na dárky pro děti i dnes můžete ještě přispět do pokladničky-kostelíčka

-v Praze se dnes odpoledne v Obecním domě bude konat slavnost ke 100. výročí založení naší církve, z našeho sboru se jí zúčastní Marta a David Sedláčkovi a sestra kurátorka Lia Ryšavá. Přejeme jim šťastnou cestu, mnoho pěkných zážitků a šťastný návrat domů.

-bratr farář vykonal v pátek v Domově odpočinku v Božicích vánoční pobožnost, děkujeme

-včera jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili se sestrou Marií Kučerovou z Miroslavi, v poslední době žila v Domově odpočinku ve Skalici, zemřela ve věku 89 let. Pozůstalým vyprošujeme Boží pokoj.

Týden ve sboru

Úterý                          9.00                 setkání maminek s dětmi a farářem u Sterziků

Středa                         9. 00                RC Medvídek

16.00 a 17.00      biblické hodiny dětí

Čtvrtek                       18. 30              zkouška pěveckého sboru

Pátek                          9.00                 Medvídkova kavárnička

20.00               setkání střed ní generace

-u sestry Jarmily Šimšové si můžete zakoupit Evangelický kalendář a příručku Na každý den, každý výtisk je za 125 Kč, je také možnost pořídit si ještě nějaký malý dárek z Dárkování

Při vycházení si vezměte prosím Vánoční sborový list; presbytery prosíme, aby si vzali připravené listy pro svůj okruh a předali je, děkujeme

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na sbor štědře pamatujete při sbírkách i salárem, vážíme si toho

-po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu k setkání a občerstvení

-za týden se sejdeme na bohoslužbách v 8.30 v Miroslavi a v 10. 00 v Bohuticích, odpoledne v 16.00 jsme zváni na Vánoční koncert

9. prosince 2018

druhá adventní neděle

Přivítání , dnes  v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kdo se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v našem kostele i v kazatelské stanici .

Dnes ve 14.00 se ve Znojmě koná instalace setry farářky Marty Sedláčkové. Přejeme jí do jejího působení hodně Božího požehnání, radosti i sil. Pokud se chcete zúčastnit, je potřeba domluvit se vzájemně na individuální dopravě auty, je také možnost jet linkovým autobusem v 12. 18, jízdní řád je na nástěnce.

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání sdělujeme:

Staršovstvo děkuje celému organizačnímu týmu za přípravu Dárkování, jmenovitě pak sestře Ivě Ryšavé

Staršovstvo se zamýšlí a dopracovává strategický plán stavebních činností

Staršovstvo vzalo na vědomí, že byla pořízena nová technika do kanceláře (notebook, monitor, klávesnice)

Staršovstvo vedlo rozhovor s presbytery, kterým končí volební období o jejich případné další kandidatuře a upřesňovalo, kolik členů bude potřeba příští rok volit. Bude oslovena přípravná komise.

Staršovstvo pozvalo k jednání spolupodílníků na budově bývalé České spořitelny nové majitele většinového podílu manžele Černé a navrhlo vytvořit návrh smlouvy spolupodílníků podle nového občanského zákoníku, který by upravoval vztahy mezi spolupodílníky při užívání budovy

Ozvučení kostela na zkoušku bylo nainstalováno, znovu připomínáme, že vysoká částka za realizaci ozvučení bude kryta ze zahraničních darů (zejména od rodiny Lerchnerovy), jak již bylo staršovstvem odsouhlaseno. Věnujte prosím ozvučení pozornost a své podněty sdělujte bratru faráři a bratru Radku Férovi.

Týden ve sboru

Středa                         9.00                            RC Medvídek

13.00                          seniorky pečou v Kruhu perníčky

děti budou zkoušet hru v době bibl.hod. A mohou přijít už ve 14 hod k                                                    přípravě kulis. Generální zkouška v sobotu od 10 hod.

čtvrtek                        9.30                            biblická hodina pro dospělé

15.30                          Dílničky RC Medvídek v Kruhu

18.30                          zkouška pěveckého sboru

  1. 00 kroužek učitelů NŠ

Pátek                           9.00                            Medvídkova kavárnička

Mládež se schází podle svých časových možností, většinou v sobotu.

Ve středu dopoledne vykoná bratr farář pobožnost s VP u sestry Jolany Tančincové a v pátek odpoledne u bratra Emila Šimši. Děkujeme bratru faráři i všem, kdo ho při pastorační návštěvě doprovázejí.

Zájemci o příručku Na každý den a evangelický kalendáři si ji již nyní mohou zakoupit u sestry Jarmily Šimšové, každý výtisk stojí 125 Kč.

Chrámová sbírka z minulé neděle dopoledne ve výši 3 540 Kč bude odeslána na potřeby seniorátní diakonie. Výtěžek Dárkování činil 38 481 Kč, 7 000 Kč bylo odesláno Adopci na dálku a 31 481 Kč na výstavbu Nového domova Betlém pro těžce tělesně postižené. Děkujeme vám za vaši velkou obětavost, s níž pamatujete na potřebné bližní. Vážíme si toho. Vyřizujeme také mnoho díků a pozdravů od bratra Jana Gavlíka z klobouckého Betléma.

Dnešní chrámová sbírka je určena na potřeby našeho sboru. Do pokladničky můžete vkládat, jako každý advent, svůj příspěvek na dárky pro děti z NŠ. Děkujeme.

Po bohoslužbách vás zveme jako každou neděli do Kruhu.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách a odpoledne na dětské vánoční slavnosti.

 

 

Vánoční divadlo

Srdečně zveme na dětskou vánoční slavnost, při níž děti zahrají hru Dárek pro Ježíše aneb Stroj času. Proč na Vánoce dostáváme dárky, když vlastně slavíme narozeniny Pána Ježíše? A jaký dárek by si asi přál? A co se může stát, když si takové otázky začneme klást? A jakou roli v tom může hrát stroj času? Vše se dovíte v neděli 16. prosince odpoledne od 16 hodin. Těšíme se na velké i malé diváky!

Vánoční dílničky

plakátek

Srdečně zveme na Vánoční dílničky, které se budou konat ve čtvrtek, 13. prosince. Tentokrát již od 15.30, a to v sále u kostele. Budeme tvořit vánoční svícínek z kamene a korálek. Na řadu přijdou i koledy a vánoční příběh. Prosíme přihlašujte se na Vánoční dílničky do úterý, 11. prosince. Můžete donést vánoční cukroví na ochutnání. Těšíme se na Vás.

4. prosince 2018

Staršovstvo děkuje celému organizačnímu týmu za přípravu Dárkování, jmenovitě pak sestře Ivě Ryšavé

Staršovstvo se zamýšlí a dopracovává strategický plán stavebních činností

Staršovstvo vzalo na vědomí, že byla pořízena nová technika do kanceláře (notebook, monitor, klávesnice)

Staršovstvo vedlo rozhovor s presbytery, kterým končí volební období o jejich případné další kandidatuře a upřesňovalo, kolik členů bude potřeba příští rok volit. Bude oslovena přípravná komise.

Staršovstvo pozvalo k jednání spolupodílníků na budově bývalé České spořitelny nové majitele většinového podílu manžele Černé a navrhlo vytvořit návrh smlouvy spolupodílníků podle nového občanského zákoníku, který by upravoval vztahy mezi spolupodílníky při užívání budovy

Ozvučení kostela na zkoušku bylo nainstalováno, znovu připomínáme, že vysoká částka za realizaci ozvučení bude kryta ze zahraničních darů (zejména od rodiny Lerchnerovy), jak již bylo staršovstvem odsouhlaseno. Věnujte prosím ozvučení pozornost a své podněty sdělujte bratru faráři a bratru Radku Férovi.