Category Archives: Dění ve sboru

28. srpna 2022

Ohlášky na neděli 28. srpna 2022 

jedenáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhan nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

-mládež ukončila pobyt na Blažkově a většina z nich odjela na hudební festival do Jimramova; na Blažkově je nyní pobyt starší generace, účastní se členové našeho sboru a jejich brněnští přátelé. Dnes slaví bohoslužby v modlitebně na Blažkově, kde káže bratr farář Ondřej Ruml z Nového Města na Moravě. 

-tento týden končí letní prázdniny a dětem studentům, vyučujícím i rodičům začíná školní rok. Přejeme radostný začátek a vše dobré po celý školní rok. Příští neděli začne také NŠ. 

-ve čtvrtek odpoledne se v kostele a v zahradě uskutečnil Den pro rodinu s divadlem skupiny Loutky v nemocnici. Bylo to velmi pěkné a radostné setkání. Den pro rodinu není určen jen dětem a jejich rodičům, využijte příště i vy starší pozvání a pomozte vytvořit co nejpřátelštější atmosféru.  

-Za týden, v neděli 4. září, se uskuteční slib staršovstva, které bylo zvoleno na VSS v březnu. Přítomen bude člen seniorátního výboru bratr Petr Zajíc, který také bude kázat. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání všech generací ve sborové zahradě, přijďte si popovídat, něco opéct, zahrát ping-pong, popřípadě fandit a zejména vytvořit přátelské společenství 

Výuka češtiny pro naše ukrajinské přátele se bude konat pouze v pátek odpoledne; znovu velmi děkujeme sestře Lucii Férové za její obětavou a nezištnou práci. 

Dostali jsme pozvání do Sudic, kde bude dnes odpoledne otevřena škola; starou budovu bývalé evangelické školy generálně opravil boskovický evangelický sbor, škola je otevřena všem zájemcům bez ohledu na církevní příslušnost.  

V sobotu byla na zámku zahájena výstava obrazů, které podle fotografií našeho zámku namalovali mentálně postižení z klubu Outsider art v Pezinoku. Na výstavu jsme srdečně zváni.  

Po bohoslužbách je připraveno občerstvení, všichni jste zváni. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. Za týden bude celocírkevní sbírka, kterou podpoříme Evangelickou akademii. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele. 

Miroslavská Noc kostelů 10. června 2022

Zveme vás na Noc kostelů 2022 do evangelického kostela:

15.00 zahájení výstavy prvotisků a starých tisků ze sbírka Pavla Fajtla z Brna

16.00 program pro děti v zahradě u kostela

17.00 houslový koncert Pavla Fajtla v doprovodu violoncellisty Jana Škrdlíka

Pokračování Noci kostelů je v katolickém kostele:

18.30 zpěv Dany Varvařovské před kostelem, prohlídka věže a vzácného zvonu z 15. století

20.00 přednáška kampanologa Františka Johna o miroslavských zvonech v kontextu moravského zvonařství

21.00 zakončení se zpěvy z Taizé v katolickém kostele

V Moravském Krumlově bude otevřena modlitebna.

Vánoční koncert 19. 12. 2021 v 16.00

Zveme vás na vánoční koncert BARVY NEJEN BAROKNÍ HUDBY do evangelického kostela v Miroslavi.

Účinkují: Anna Mikolajková – zobcové flétny, rámový buben, zpěv, Marek Kubát – arciloutna, theorba, barokní kytara, Kamila Dubská – cemballo

Koncert se uskuteční s respektem k opatřením a podmínkám pro pořádání kulturních akcí. Prosíme proto, abyste před vstupem předložili potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci covid-19. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme za finanční podporu Městu Miroslav.

Neděle Díkčinění

V neděli 10. října 2021 budeme slavit neděli Díkčinění v 8.30 v kostele v Miroslavi a v 10.00 v modlitebně v Bohuticích. Na obou místech bude vysluhována Večeře Páně. Všechny vás srdečně k děkovným bohoslužbám zveme.

Zveme na varhanní koncert

Dnes odpoledne, v neděli 26. září 2021 v 16.00 hodin, se v našem kostele uskuteční varhanní koncert nazvaný Podvečer u varhan se starými mistry. Účinkují: Ensemble serpens cantat (Alice Ondrejková – soprán, Jan Ondrejka – tenor, Martin Flašar – barokní housle, Kamila Dubská – varhany) a Hana Bartošová – varhany. Vstupné dobrovolné.

Koncert je součástí Brněnského varhanního festivalu, mimobrněnská část.

Výstava Přemysl Pitter, zachránce dětí

Zveme vás na výstavu do evangelického kostela v Miroslavi v neděli 12. září 2021 ve 14. 00 hodin, kdy bude v rámci sborového odpoledne zahájena výstava

Příběhy bezvýhradné lidskosti – P. Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století.

Výstavu připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha. Úvodní slovo Kateřina Fučíková. Vstupné dobrovolné.

KRÁSNÉ TÓNY NAD MIROSLAVÍ – KONCERT VÁŽNÉ HUDBY

V EVANGELICKÉM KOSTELE V MIROSLAVI v neděli 8. srpna 2021 v 17.00 hodin

Zveme vás na koncert vážné hudby, který pod vedením

 Jana Škrdlíka připravili absolventi letního hudebního soustředění v Miroslavi.

Hudební soustředění i závěrečný koncert se konají pod záštitou města Miroslav

vstupné je dobrovolné

K dispozici skládací invalidní vozík

Nabízíme k bezplatnému zapůjčení zánovní skládací invalidní vozík, uzpůsobený k projetí i 60 cm dveřmi, šířka je však nastavitelná do 64 cm. Pokud potřebujete nebo víte o někom, kdo by vozík potřeboval, obraťte se na br. faráře Sedláčka nebo přímo na Mílu Schwarzbachovou, tel. 733 544 026.

Rozloučení se sestrou farářkou Janou Kalusovou

V sobotu 26. června 2021 ve 14.00 hodin v miroslavském evangelickém kostele poděkujeme za život sestry farářky Jany Kalusové. Zemřela v listopadu 2020. Po uložení urny na evangelickém hřbitově se na zahradě kolem kostela, popř. v Kruhu, uskuteční setkání rodiny se členy sboru, s přáteli a příbuznými. Sestra Jana Kalusová žila v našem sboru v letech 1959 až 1986. Sboru sloužila nejen jako obětavá paní farářová, ale zejména jako kazatelka v době, kdy byl jejímu manželovi Vladimíru Kalusovi, evangelickému faráři v Miroslavi, odebrán státní souhlas. Za její život, laskavost a všestrannou službu jsme vděčni.

Shromáždění bude přenášeno živě na našem Youtube kanálu. Přímý odkaz na video bude k dispozici na hlavní stránce.

Sborový podvečer 28. května 2021


Milí přátelé, letos v Miroslavi neplánujeme pořádat „Noc kostelů“.
Přesto jsme se rozhodli využít tento čas pro vzájemné setkání a sdílení.
Program
V 18:00 modlitba v kostele se zpěvy písní Taizé a čtení Písma
V 18:30 volná beseda u ohně na farní zahradě s občerstvením,
opékáním špekáčků a jiných pochutin.
• Každý, nechť si vezme s sebou, co bude chtít opékat. Nápoje budou připraveny na místě, pokud nějaké přinesete, bude to vítáno. Kdo nebude chtít
opékat, nevadí, není to nutnou podmínkou.
• Konec setkání není předem určen. Každý zváží podle sebe, jak dlouho se bude chtít zdržet.
• V případě chladnějšího počasí pamatujete na teplejší oblečení. V případě
deštivého počasí bude za kostelem připraven „party“ stan.
• Pokud by se chtěl někdo zapojit do modlitby (např. čtením Písma, modlitbou, hudebním doprovodem), hlaste se u faráře sboru Davida Sedláčka.
• Dobrovolníci ochotní se podílet na přípravě se mohou hlásit u faráře David
Sedláčka.
• Pokud chcete pozvat své přátele, pozvěte.
• Setkání se bude konat za v té chvíli platných pandemických opatření

Bohoslužby 2. května již v kostele

V neděli 2. května se konají bohoslužby v 8:30 v kostele. Online bohoslužby nebudou.
Dodržujeme tato hygienická opatření:

  • respirátory
  • rozestupy v lavicích (rodiny sedí spolu)
  • při vstupy použijeme desinfekci (má na starosti služba u dveří)

K dispozici je celý prostor kostela, kruchta u varhan a místnost v Kruhu. Pokud se situace nezhorší, platí toto rozhodnutí pro další neděle.

Otevřený kostel

Možnost otevřeného kostela pro osobní modlitbu, meditaci a ztišení.

Na Velký pátek bude evangelický kostel v Miroslavi otevřený po celý den, od 9:00 hodiny ráno do 19:00 večer. Bude přístupný všem, kdo se budou chtít ztišit k osobní modlitbě. Kostel bude k dispozici k osobní modlitbě, k meditaci a rozjímání. Nic nebude organizované.

Na Bílou sobotu, bude kostel opět otevřený od 15:00 odpoledne do pozdního večera 22:00. Na cestě do kostela bude připravena křížová cesta k zamyšlení. Večer bude před kostelem zapálený oheň k velikonoční vigilii. Kostel bude přístupný k osobním modlitbám a rozjímání. V kostele bude hrát hudba s velikonoční tématikou. Nic nebude organizovaného.
Otevřený kostel je nabídka pro všechny. Jste vítáni ?