Category Archives: Dění ve sboru

Miroslav-Spremberg: Položení kamenů zmizelých

V Miroslavi byly v sobotu 9. března položeny první tři kameny zmizelých, a to Martě, Haně a Ruth Herzogovým, které před válkou žily v Miroslavi a které se spolu s 3 800 československými občany staly oběťmi vyhlazení Terezínského rodinného tábora (8. –  9. 3. 1944), tedy přesně před 80 lety. Jsme rádi, že jsme jako sbor mohli být spolupořadateli této pietní akce. 

Náš sbor je spjatý s miroslavským židovským hřbitovem už přes 30 let, kdy jsme poprvé v našich rodinách ubytovávali brigádníky z Německa, kterým nebyla lhostejná minulost a kteří chtěli alespoň symbolicky přispět k zachování památky židovského obyvatelstva.

Přes brigády na hřbitově postupně vzniklo partnerství našeho sboru s Michaelkirchengemeinde ve Sprembergu (Braniborsko). Spremberští k nám pravidelně jezdívají každé dva roky na podzim a i my jsme párkrát do našeho partnerského sboru v Německu zavítali. 

V minulém roce nás ještě těsněji propojilo společné téma – kameny zmizelých (německy Stolpersteine). I Spremerští se totiž ve svém bydlišti židovskými dějinami zajímají a už také několik kamenů zmizelých mají.  Když jsme našim hostům při podzimní návštěvě vyprávěli o našem záměrů položit v Miroslavi první tři kameny zmizelých, projevili zájem u našeho pokládání kamenů být. To jsme ještě netušili, že se k nám nakonec vypraví 28 účastníků a že více než polovina z nich bude konfirmandů či mládežníků. A ani jsme nemohli vědět, že nás čeká jedinečný prodloužený víkend plný krásných setkání, ale i vážných a dojemných momentů, které se nám vryjí do paměti.

Continue reading

Postní ztišení se zpěvy z Taizé

Zveme vás na krátká ztišení každý postní pátek v 17.00 v evangelickém kostele v Miroslavi. Součástí ztišení je modlitba, biblické čtení a písně z ekumenické komunity v Taizé ve Francii.

Postní pátky: 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3. 2023

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

 V NEDĚLI 19. ÚNORA 2023 V 17.00 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické Vás zve 

 do evangelického kostela v Miroslavi na ekumenickou bohoslužbu 

Společně slouží miroslavský evangelický farář David Sedláček a katoličtí duchovní O. Pavel Merta z Miroslavi a O. Josef Dvořák z Hostěradic, který také poslouží kázáním. 

25. prosince 2022

Ohlášky na neděli 25. prosince 2022

Boží hod vánoční

Přivítání

Na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme

            Dnes v 11.00 hodin jsou bohoslužbys vysluhováním VP také v Moravském Krumlově.

            Vyřizujeme vám pozdravy od sestry Dany Ambrosové, která nyní žije v Domově seniorů v Bystrém u Poličky. Potěšil ji vánoční dopis, při četbě znovu vzpomínala na shromáždění v MK a na všechny, které v našem sboru zná.

            Dnešní sbírka je celocírkevní a jako každé Vánoce je určena na bohoslovce a vikariát a na další vzdělávání kazatelů. Děkujeme, že i na tyto potřeby církve pamatujete.

            Připomínáme, že si stále můžete zakoupit Evangelický kalendář a čtení Na každý den, každé za 170 korun.

Zveme vás do Kruhu k setkání s občerstvením a děkujeme za přípravu.

Přejeme vám i vašim blízkým požehnané Vánoce.

            Zítra se sejdeme, dá-li Pán, na bohoslužbách v Miroslavi v 8.30 a v Bohuticích v 10.00.

28. srpna 2022

Ohlášky na neděli 28. srpna 2022 

jedenáctá neděle po sv. Trojici 

-přivítání 

-dnes v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhan nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme 

-mládež ukončila pobyt na Blažkově a většina z nich odjela na hudební festival do Jimramova; na Blažkově je nyní pobyt starší generace, účastní se členové našeho sboru a jejich brněnští přátelé. Dnes slaví bohoslužby v modlitebně na Blažkově, kde káže bratr farář Ondřej Ruml z Nového Města na Moravě. 

-tento týden končí letní prázdniny a dětem studentům, vyučujícím i rodičům začíná školní rok. Přejeme radostný začátek a vše dobré po celý školní rok. Příští neděli začne také NŠ. 

-ve čtvrtek odpoledne se v kostele a v zahradě uskutečnil Den pro rodinu s divadlem skupiny Loutky v nemocnici. Bylo to velmi pěkné a radostné setkání. Den pro rodinu není určen jen dětem a jejich rodičům, využijte příště i vy starší pozvání a pomozte vytvořit co nejpřátelštější atmosféru.  

-Za týden, v neděli 4. září, se uskuteční slib staršovstva, které bylo zvoleno na VSS v březnu. Přítomen bude člen seniorátního výboru bratr Petr Zajíc, který také bude kázat. 

Týden ve sboru 

úterý 9.00 setkání maminek s dětmi a farářem 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova knihovnička 

16.00 setkání všech generací ve sborové zahradě, přijďte si popovídat, něco opéct, zahrát ping-pong, popřípadě fandit a zejména vytvořit přátelské společenství 

Výuka češtiny pro naše ukrajinské přátele se bude konat pouze v pátek odpoledne; znovu velmi děkujeme sestře Lucii Férové za její obětavou a nezištnou práci. 

Dostali jsme pozvání do Sudic, kde bude dnes odpoledne otevřena škola; starou budovu bývalé evangelické školy generálně opravil boskovický evangelický sbor, škola je otevřena všem zájemcům bez ohledu na církevní příslušnost.  

V sobotu byla na zámku zahájena výstava obrazů, které podle fotografií našeho zámku namalovali mentálně postižení z klubu Outsider art v Pezinoku. Na výstavu jsme srdečně zváni.  

Po bohoslužbách je připraveno občerstvení, všichni jste zváni. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme. Za týden bude celocírkevní sbírka, kterou podpoříme Evangelickou akademii. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele. 

Miroslavská Noc kostelů 10. června 2022

Zveme vás na Noc kostelů 2022 do evangelického kostela:

15.00 zahájení výstavy prvotisků a starých tisků ze sbírka Pavla Fajtla z Brna

16.00 program pro děti v zahradě u kostela

17.00 houslový koncert Pavla Fajtla v doprovodu violoncellisty Jana Škrdlíka

Pokračování Noci kostelů je v katolickém kostele:

18.30 zpěv Dany Varvařovské před kostelem, prohlídka věže a vzácného zvonu z 15. století

20.00 přednáška kampanologa Františka Johna o miroslavských zvonech v kontextu moravského zvonařství

21.00 zakončení se zpěvy z Taizé v katolickém kostele

V Moravském Krumlově bude otevřena modlitebna.

Vánoční koncert 19. 12. 2021 v 16.00

Zveme vás na vánoční koncert BARVY NEJEN BAROKNÍ HUDBY do evangelického kostela v Miroslavi.

Účinkují: Anna Mikolajková – zobcové flétny, rámový buben, zpěv, Marek Kubát – arciloutna, theorba, barokní kytara, Kamila Dubská – cemballo

Koncert se uskuteční s respektem k opatřením a podmínkám pro pořádání kulturních akcí. Prosíme proto, abyste před vstupem předložili potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci covid-19. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme za finanční podporu Městu Miroslav.

Neděle Díkčinění

V neděli 10. října 2021 budeme slavit neděli Díkčinění v 8.30 v kostele v Miroslavi a v 10.00 v modlitebně v Bohuticích. Na obou místech bude vysluhována Večeře Páně. Všechny vás srdečně k děkovným bohoslužbám zveme.

Zveme na varhanní koncert

Dnes odpoledne, v neděli 26. září 2021 v 16.00 hodin, se v našem kostele uskuteční varhanní koncert nazvaný Podvečer u varhan se starými mistry. Účinkují: Ensemble serpens cantat (Alice Ondrejková – soprán, Jan Ondrejka – tenor, Martin Flašar – barokní housle, Kamila Dubská – varhany) a Hana Bartošová – varhany. Vstupné dobrovolné.

Koncert je součástí Brněnského varhanního festivalu, mimobrněnská část.

Výstava Přemysl Pitter, zachránce dětí

Zveme vás na výstavu do evangelického kostela v Miroslavi v neděli 12. září 2021 ve 14. 00 hodin, kdy bude v rámci sborového odpoledne zahájena výstava

Příběhy bezvýhradné lidskosti – P. Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století.

Výstavu připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha. Úvodní slovo Kateřina Fučíková. Vstupné dobrovolné.

KRÁSNÉ TÓNY NAD MIROSLAVÍ – KONCERT VÁŽNÉ HUDBY

V EVANGELICKÉM KOSTELE V MIROSLAVI v neděli 8. srpna 2021 v 17.00 hodin

Zveme vás na koncert vážné hudby, který pod vedením

 Jana Škrdlíka připravili absolventi letního hudebního soustředění v Miroslavi.

Hudební soustředění i závěrečný koncert se konají pod záštitou města Miroslav

vstupné je dobrovolné

K dispozici skládací invalidní vozík

Nabízíme k bezplatnému zapůjčení zánovní skládací invalidní vozík, uzpůsobený k projetí i 60 cm dveřmi, šířka je však nastavitelná do 64 cm. Pokud potřebujete nebo víte o někom, kdo by vozík potřeboval, obraťte se na br. faráře Sedláčka nebo přímo na Mílu Schwarzbachovou, tel. 733 544 026.