Category Archives: Dění ve sboru

K dispozici skládací invalidní vozík

Nabízíme k bezplatnému zapůjčení zánovní skládací invalidní vozík, uzpůsobený k projetí i 60 cm dveřmi, šířka je však nastavitelná do 64 cm. Pokud potřebujete nebo víte o někom, kdo by vozík potřeboval, obraťte se na br. faráře Sedláčka nebo přímo na Mílu Schwarzbachovou, tel. 733 544 026.

Rozloučení se sestrou farářkou Janou Kalusovou

V sobotu 26. června 2021 ve 14.00 hodin v miroslavském evangelickém kostele poděkujeme za život sestry farářky Jany Kalusové. Zemřela v listopadu 2020. Po uložení urny na evangelickém hřbitově se na zahradě kolem kostela, popř. v Kruhu, uskuteční setkání rodiny se členy sboru, s přáteli a příbuznými. Sestra Jana Kalusová žila v našem sboru v letech 1959 až 1986. Sboru sloužila nejen jako obětavá paní farářová, ale zejména jako kazatelka v době, kdy byl jejímu manželovi Vladimíru Kalusovi, evangelickému faráři v Miroslavi, odebrán státní souhlas. Za její život, laskavost a všestrannou službu jsme vděčni.

Shromáždění bude přenášeno živě na našem Youtube kanálu. Přímý odkaz na video bude k dispozici na hlavní stránce.

Sborový podvečer 28. května 2021


Milí přátelé, letos v Miroslavi neplánujeme pořádat „Noc kostelů“.
Přesto jsme se rozhodli využít tento čas pro vzájemné setkání a sdílení.
Program
V 18:00 modlitba v kostele se zpěvy písní Taizé a čtení Písma
V 18:30 volná beseda u ohně na farní zahradě s občerstvením,
opékáním špekáčků a jiných pochutin.
• Každý, nechť si vezme s sebou, co bude chtít opékat. Nápoje budou připraveny na místě, pokud nějaké přinesete, bude to vítáno. Kdo nebude chtít
opékat, nevadí, není to nutnou podmínkou.
• Konec setkání není předem určen. Každý zváží podle sebe, jak dlouho se bude chtít zdržet.
• V případě chladnějšího počasí pamatujete na teplejší oblečení. V případě
deštivého počasí bude za kostelem připraven „party“ stan.
• Pokud by se chtěl někdo zapojit do modlitby (např. čtením Písma, modlitbou, hudebním doprovodem), hlaste se u faráře sboru Davida Sedláčka.
• Dobrovolníci ochotní se podílet na přípravě se mohou hlásit u faráře David
Sedláčka.
• Pokud chcete pozvat své přátele, pozvěte.
• Setkání se bude konat za v té chvíli platných pandemických opatření

Bohoslužby 2. května již v kostele

V neděli 2. května se konají bohoslužby v 8:30 v kostele. Online bohoslužby nebudou.
Dodržujeme tato hygienická opatření:

  • respirátory
  • rozestupy v lavicích (rodiny sedí spolu)
  • při vstupy použijeme desinfekci (má na starosti služba u dveří)

K dispozici je celý prostor kostela, kruchta u varhan a místnost v Kruhu. Pokud se situace nezhorší, platí toto rozhodnutí pro další neděle.

Otevřený kostel

Možnost otevřeného kostela pro osobní modlitbu, meditaci a ztišení.

Na Velký pátek bude evangelický kostel v Miroslavi otevřený po celý den, od 9:00 hodiny ráno do 19:00 večer. Bude přístupný všem, kdo se budou chtít ztišit k osobní modlitbě. Kostel bude k dispozici k osobní modlitbě, k meditaci a rozjímání. Nic nebude organizované.

Na Bílou sobotu, bude kostel opět otevřený od 15:00 odpoledne do pozdního večera 22:00. Na cestě do kostela bude připravena křížová cesta k zamyšlení. Večer bude před kostelem zapálený oheň k velikonoční vigilii. Kostel bude přístupný k osobním modlitbám a rozjímání. V kostele bude hrát hudba s velikonoční tématikou. Nic nebude organizovaného.
Otevřený kostel je nabídka pro všechny. Jste vítáni ?

Nový zpěvník

Koncem roku 2021 vyjde nový evangelický zpěvník. Bude to veliká událost. Na zpěvníku se mnoho let pracovalo a nyní z něj budeme moci (nejen) zpívat. Co bude ve zpěvníku, v čem bude jiný než EZ a další odpovědi najdete na stránce s častými otázkami a odpověďmi. Nyní je třeba zjistit, kolik zpěvníků budeme z našeho sboru objednávat. Prosím, máte-li zájem o nový zpěvník, vyplňte do konce března co nejdříve tento fomulář:

Seniorátní konference Začíná to v kolébce

Ivan Ryšavý, Ph.D., farář a psycholog

  • Jak vzniká bezpečná vztahová vazba k rodiči?
  • Jak ovlivňuje osobnost dítěte v pozdějších letech?
  • Jak ovlivňuje vztah člověka k Bohu?

Online přednáška a rozhovor k tématu, sobota 13. března 2021, 9h. (odkaz na spojení bude zveřejněn)
Všechny srdečně zveme!

Sbírky, k nimž se můžeme připojit

Seniorátní sbírka je určena výstavbu střediska Diakonie ve Vendolí (svitavský sbor). Přispět můžeme do konce února na účet sboru 1582635309/0800, název sbírky: Sbírka Vendolí.

Celocírkevní sbírka je určena na Křesťanskou službu naší církve. Přispět můžeme do konce února na účet sboru 1582635309/0800 , název sbírky Křesťanská služba.

Kdykoliv je možno zaslat příspěvek na účet sboru 1582635309/0800 označením Sbírka na potřeby sboru, popřípadě Salár (s uvedením jména).

K Tříkrálové sbírce se můžete také připojit do pokladničky na evangelické faře do oficiální pokladničky. Tato sbírka je v hotovosti a končí 24. ledna 2021.

Za vaše pochopení a štědrost vám děkuje staršovstvo.

Děkujeme

Děkujeme všem, kdo se připojili k celocírkevní vánoční sbírce určené na bohoslovce, vikariát a vzdělávání kazatelů. Díky vaší štědrosti bylo z našeho sboru odesláno 15 580 Kč! Staršovstvo si toho velmi váží a děkuje vám.

PF 2021

Miroslavská mládež se tento školní rok setkává online, zhruba jednou měsíčně, ale i tak věří v lepší dny.

Přejeme Vám víru, naději a lásku. Vaše mládež