Category Archives: Dění ve sboru

Vánoční koncert 19. 12. 2021 v 16.00

Zveme vás na vánoční koncert BARVY NEJEN BAROKNÍ HUDBY do evangelického kostela v Miroslavi.

Účinkují: Anna Mikolajková – zobcové flétny, rámový buben, zpěv, Marek Kubát – arciloutna, theorba, barokní kytara, Kamila Dubská – cemballo

Koncert se uskuteční s respektem k opatřením a podmínkám pro pořádání kulturních akcí. Prosíme proto, abyste před vstupem předložili potvrzení o očkování nebo prodělané nemoci covid-19. Děkujeme za pochopení.

Děkujeme za finanční podporu Městu Miroslav.

Neděle Díkčinění

V neděli 10. října 2021 budeme slavit neděli Díkčinění v 8.30 v kostele v Miroslavi a v 10.00 v modlitebně v Bohuticích. Na obou místech bude vysluhována Večeře Páně. Všechny vás srdečně k děkovným bohoslužbám zveme.

Zveme na varhanní koncert

Dnes odpoledne, v neděli 26. září 2021 v 16.00 hodin, se v našem kostele uskuteční varhanní koncert nazvaný Podvečer u varhan se starými mistry. Účinkují: Ensemble serpens cantat (Alice Ondrejková – soprán, Jan Ondrejka – tenor, Martin Flašar – barokní housle, Kamila Dubská – varhany) a Hana Bartošová – varhany. Vstupné dobrovolné.

Koncert je součástí Brněnského varhanního festivalu, mimobrněnská část.

Výstava Přemysl Pitter, zachránce dětí

Zveme vás na výstavu do evangelického kostela v Miroslavi v neděli 12. září 2021 ve 14. 00 hodin, kdy bude v rámci sborového odpoledne zahájena výstava

Příběhy bezvýhradné lidskosti – P. Pitter, výjimečná postava v dějinách 20. století.

Výstavu připravilo Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského Praha. Úvodní slovo Kateřina Fučíková. Vstupné dobrovolné.

KRÁSNÉ TÓNY NAD MIROSLAVÍ – KONCERT VÁŽNÉ HUDBY

V EVANGELICKÉM KOSTELE V MIROSLAVI v neděli 8. srpna 2021 v 17.00 hodin

Zveme vás na koncert vážné hudby, který pod vedením

 Jana Škrdlíka připravili absolventi letního hudebního soustředění v Miroslavi.

Hudební soustředění i závěrečný koncert se konají pod záštitou města Miroslav

vstupné je dobrovolné

K dispozici skládací invalidní vozík

Nabízíme k bezplatnému zapůjčení zánovní skládací invalidní vozík, uzpůsobený k projetí i 60 cm dveřmi, šířka je však nastavitelná do 64 cm. Pokud potřebujete nebo víte o někom, kdo by vozík potřeboval, obraťte se na br. faráře Sedláčka nebo přímo na Mílu Schwarzbachovou, tel. 733 544 026.

Rozloučení se sestrou farářkou Janou Kalusovou

V sobotu 26. června 2021 ve 14.00 hodin v miroslavském evangelickém kostele poděkujeme za život sestry farářky Jany Kalusové. Zemřela v listopadu 2020. Po uložení urny na evangelickém hřbitově se na zahradě kolem kostela, popř. v Kruhu, uskuteční setkání rodiny se členy sboru, s přáteli a příbuznými. Sestra Jana Kalusová žila v našem sboru v letech 1959 až 1986. Sboru sloužila nejen jako obětavá paní farářová, ale zejména jako kazatelka v době, kdy byl jejímu manželovi Vladimíru Kalusovi, evangelickému faráři v Miroslavi, odebrán státní souhlas. Za její život, laskavost a všestrannou službu jsme vděčni.

Shromáždění bude přenášeno živě na našem Youtube kanálu. Přímý odkaz na video bude k dispozici na hlavní stránce.

Sborový podvečer 28. května 2021


Milí přátelé, letos v Miroslavi neplánujeme pořádat „Noc kostelů“.
Přesto jsme se rozhodli využít tento čas pro vzájemné setkání a sdílení.
Program
V 18:00 modlitba v kostele se zpěvy písní Taizé a čtení Písma
V 18:30 volná beseda u ohně na farní zahradě s občerstvením,
opékáním špekáčků a jiných pochutin.
• Každý, nechť si vezme s sebou, co bude chtít opékat. Nápoje budou připraveny na místě, pokud nějaké přinesete, bude to vítáno. Kdo nebude chtít
opékat, nevadí, není to nutnou podmínkou.
• Konec setkání není předem určen. Každý zváží podle sebe, jak dlouho se bude chtít zdržet.
• V případě chladnějšího počasí pamatujete na teplejší oblečení. V případě
deštivého počasí bude za kostelem připraven „party“ stan.
• Pokud by se chtěl někdo zapojit do modlitby (např. čtením Písma, modlitbou, hudebním doprovodem), hlaste se u faráře sboru Davida Sedláčka.
• Dobrovolníci ochotní se podílet na přípravě se mohou hlásit u faráře David
Sedláčka.
• Pokud chcete pozvat své přátele, pozvěte.
• Setkání se bude konat za v té chvíli platných pandemických opatření

Bohoslužby 2. května již v kostele

V neděli 2. května se konají bohoslužby v 8:30 v kostele. Online bohoslužby nebudou.
Dodržujeme tato hygienická opatření:

  • respirátory
  • rozestupy v lavicích (rodiny sedí spolu)
  • při vstupy použijeme desinfekci (má na starosti služba u dveří)

K dispozici je celý prostor kostela, kruchta u varhan a místnost v Kruhu. Pokud se situace nezhorší, platí toto rozhodnutí pro další neděle.

Otevřený kostel

Možnost otevřeného kostela pro osobní modlitbu, meditaci a ztišení.

Na Velký pátek bude evangelický kostel v Miroslavi otevřený po celý den, od 9:00 hodiny ráno do 19:00 večer. Bude přístupný všem, kdo se budou chtít ztišit k osobní modlitbě. Kostel bude k dispozici k osobní modlitbě, k meditaci a rozjímání. Nic nebude organizované.

Na Bílou sobotu, bude kostel opět otevřený od 15:00 odpoledne do pozdního večera 22:00. Na cestě do kostela bude připravena křížová cesta k zamyšlení. Večer bude před kostelem zapálený oheň k velikonoční vigilii. Kostel bude přístupný k osobním modlitbám a rozjímání. V kostele bude hrát hudba s velikonoční tématikou. Nic nebude organizovaného.
Otevřený kostel je nabídka pro všechny. Jste vítáni ?

Nový zpěvník

Koncem roku 2021 vyjde nový evangelický zpěvník. Bude to veliká událost. Na zpěvníku se mnoho let pracovalo a nyní z něj budeme moci (nejen) zpívat. Co bude ve zpěvníku, v čem bude jiný než EZ a další odpovědi najdete na stránce s častými otázkami a odpověďmi. Nyní je třeba zjistit, kolik zpěvníků budeme z našeho sboru objednávat. Prosím, máte-li zájem o nový zpěvník, vyplňte do konce března co nejdříve tento fomulář: