Ekumenická bohoslužba 23. ledna 2022 v 17.00 hodin

FS ČCE Miroslav a Římskokatolické farnosti z Miroslavi a Hostěradic vás zvou na ekumenickou bohoslužbu za jednotu křesťanů. Kázáním poslouží Josef Dvořák, farář z Hostěradic, společně slouží David Sedláček a Pavel Merta, faráři z Miroslavi.