9. ledna 2022

 první neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem i za další služby 

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva 

-byla ustavena komise pro každoroční inventarizaci sborového majetku a také   

komise pro revizi stavu sborového majetku 

-zabývali jsme se přípravou na volbu poloviny staršovstva, která se uskuteční na VSS v březnu 

-rozhodli jsme, že celocírkevní sbírka pro křesťanskou službu se uskuteční 16. ledna 2022 v Miroslavi a v kazatelských stanicích dle rozpisu 

-po domluvě s římskokatolickými farnostmi v Hostěradicích a v Miroslavi jsme stanovili datum ekumenické bohoslužby na 23. ledna v 17.00 v našem kostele, kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák z Hostěradic 

-dověděli jsme se, že se v našem sboru uskuteční seniorátní neděle, a to 29. května 2022, přípravou se budeme zabývat během jara 

-vzali jsme na vědomí zprávu o finančním stavu sboru 

Týden ve sboru  

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 Kavárnička 

-ze sboru Silůvky jsme dostali zprávu o úmrtí bratra Milana Hleby, pocházel z našeho sboru z Bohutic, rád to připomínal a vždy se k Miroslavi a členům našeho sboru hlásil, naposledy jsme se s ním setkali v našem kostele při rozloučení se sestrou Janou Kalusovou v červnu minulého roku, parte je na nástěnce 

-farní sbory v Nikolčicích a v Hustopečích nás zvou na instalaci bratra faráře Jiřího Grubera, pozvánka je na nástěnce 

-připomínáme znovu, že si ještě několik z vás nevyzvedlo nový zpěvník, k dispozici je také ještě Evangelický kalendář a čtení Na každý den 

-od příští neděle vybírá sestra Jarmila Šimšová předplatné na církevní tisk. 

-vyřizujeme vám mnoho pozdravů od našeho bývalého vikáře Richarda F. Vlasáka, faráře v Rumburku a Vatnsdorfu, stále a rád vzpomíná na svůj vikariát v Miroslavi 

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v Miroslavi a v 11.00 v Moravském Krumlově, na obou místech vykonáme celocírkevní sbírku na křesťanskou službu. Pokud chcete doprovodit bratra faráře do kazatelských stanic, domluvte se po bohoslužbách, za tuto službu vám velmi děkujeme.