16. ledna 2022

 

2. neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-dnes v 11.00 jsou bohoslužby v Moravském Krumlově 

-na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme jemu i vám všem, kdo dnes sloužíte, a to i v kazatelské stanici i vám, kdo doprovodíte bratra faráře do MK 

-Před týdnem se v Miroslavi konala Tříkrálová sbírka, letos již po dvacáté. Výtěžek je určen pro nejpotřebnější. Děkuji vám všem, kdo jste tuto sbírku podpořili. Děti z naší nedělní školy vytvořily dvě skupiny koledníků. Velmi si jejich služby vážím a mám z toho velkou radost. Bylo jim sice jistě zima, ale určené ulice obešly poctivě a radostně popřály a zazpívaly u každého domu.  Přispět můžete ještě dnes a příští neděli do oficiální kasičky u bratra dveřníka, dnes jí je bratr Jindřich Mach.

Týden ve sboru 

úterý 9.00 maminky s dětmi a farářem, ve 20.00 kroužek učitelů NŠ. 

středa 9.00 RC Medvídek 

16.00 biblická hodina dětí 

čtvrtek 17.00 konfirmandi 

pátek 9.00 medvídkova kavárnička 

-Dnes odpoledne jsme zváni do Nikolčic. Bratr farář Jiří Gruber, tam bude pověřen službou ve sborech Nikolčice a Hustopeče. Pozvánka je na nástěnce. 

-Sestra Jarmila vybírá předplatné na církevní tisk. Připomínáme také vyzvednutí a zaplacení nových zpěvníků a možnost koupit si evangelický kalendář a čtení Na každý den.

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na křesťanskou službu církve. Děkujeme vám. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele, v 10.00 v modlitebně v Bohuticích a v 17.00 opět v kostele na ekumenické bohoslužbě, kterou společně s námi budou slavit i bratři a sestry z katolických farností Miroslav a Hostěradice. Kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák. Pozvánka je na nástěnce.