23. ledna 2022

 

Třetí neděle po Zjevení Páně 

-přivítání 

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkuje také vám všem, kdo ve sboru sloužíte 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Bohuticích, kdo by chtěl bratra faráře doprovodit, domluvte se prosím po bohoslužbách 

-dnes jsme zváni do našeho kostela na ekumenickou bohoslužbu, kázáním poslouží bratr farář Josef Dvořák z Hostěradic, bohoslužbu společně připravil náš bratr farář s katolickými faráři Pavlem Mertou a Josefem Dvořákem. Začátek je v 17.00 hodin. 

Týden ve sboru 

Bratr farář v pondělí odjíždí na farářský kurz do Prahy, vrátí se v pátek, proto nebude biblická hodina pro děti ani konfirmační cvičení 

středa 9.00 RC Medvídek 

pátek 9.00 Medvídkova kavárnička 

Za týden v neděli bude naším hostem na kazatelně sestra farářka Marta Sedláčková.  

Ta týden 30. ledna se ve Svitách koná slavnostní bohoslužba s uvedením nového seniorátního výboru, jehož členem je náš bratr farář jako první náměstek seniora. Začátek je ve 14.30 v kostele sv. Josefa ve Svitavách. Pozvánka se srdečným pozváním je na nástěnce.  

Celocírkevní sbírka pro křesťanskou službu, kterou jsme vykonali minulou neděli, činila celkem 3 690 Kč (Miroslav 2 390, Moravský Krumlov 550 Kč, Bohutice 750 Kč), děkujeme, že jste na ni štědře pamatovali. 

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru. 

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, v 8.30 v našem kostele.