29. prosince 2013

Bratři a sestry, hosté i domácí, vítejte na dnešních bohoslužbách, posledních v roce 2013.

Srdečně mezi námi vítám sestru farářku Janu Špinarovou ze Znojma a děkuji jí za službu v našem sboru, a to v Miroslavi i v Litobratřicích.

Bratr farář Ondřej Titěra dnes káže ve Znojmě.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru.

Zvu vás na dnešní nešporní pobožnost a k besedě do Kruhu – téma je jasné, ohlédnutí za rokem 2013 ve sboru a výhled do roku 2014. Začátek je v 17.00 hodin.

Začínající týden je ještě sváteční, sejdeme se zde v kostele ve středu 1. ledna 2014 v 8.30 na novoročních bohoslužbách s Večeří Páně.

Připomínám, že stále je možné zakoupit si evangelický kalendář a čtení na každý den, stejně jako církevní nástěnný kalendář a sbírku kázání Pavla Skály.

Sestra Jarmila Šimšová vybírá předplatné na církevní tisk.

Těší nás, že část mládeže chce volné dny strávit společně s využitím Kruhu a přeju jim, aby se společný pobyt vydařil.

Ráda vyřizuji srdečné pozdravy od sestry vikářky Jany Kalusové z Brna, vzpomíná na nás a přeje vše dobré do roku 2014.

Dětem přeju pěkné chvíle v nedělní škole a prosím, aby se do ní v klidu odebraly.

Budeme pokračovat naznačenou písní.

 

26. prosince 2013

Bratři a sestry, milí hosté, vítejte na bohoslužbách. Dnes je 2. svátek vánoční – svátek mučedníka Štěpána.

Dnešní bohoslužby připravila mládež. Místo kázání uvidíte divadelní hru Klopýtání za hvězdou od Lukáše Pešouta, faráře ze sboru v Telecí. Hra je o putování tří mudrců. Provázet nás budou andělé Michael a Gabriel.

Na včerejší sbírku pro bohoslovce a vikariát jste darovali v Miroslavi 3893Kč, k tomu se přidají sbírky z diaspory. Sbírka vděčnosti byla 3581Kč. Všem dárcům děkujeme. Dnešní sbírka je na potřeby sboru.

Stále platí, že pod kruchtou si můžete koupit čtení Na každý den, Evangelický kalendář, sbírku kázání Pavla Skály nebo pěkný nástěnný kalendář s kostely naší církve.

Příští bohoslužby budou v neděli 29. prosince.

Po bohoslužbách jste zváni k posezení u kávy a čaje do Kruhu.

22. prosince 2013

Dnes je čtvrtá adventní neděle, vítám vás všechny ve shromáždění, hosty i domácí.

Bohoslužby se dnes budou konat v 10 hod v Litobratřicích s vysluhováním sv.večeře Páně
a ve 13.30 v Bohuticích.

Na Štědrý den se bohoslužby v Jevišovce konat nebudou, protože sestra Nováková je po operaci
v nemocnici. Sestry z Hrabětic se účastní dnešních bohoslužeb v Litobratřicích.

Dnes nebude nešpor ani Kruh,protože jsme včera zde v kostele mohli zažít moc pěkný koncert
Zvonků dobré zprávy z Kateřinic a tím ozdobit adventní čas.

Příští shromáždění tedy bude ve středu 25.12. na Boží hod vánoční v 8.30 s vysluhováním VP.
Tentýž den také v Moravském Krumlově a odpoledne v Troskotovicích.

Vánoční sbírka je určena na výdaje spojené s vikariátem.
Bohoslužby na Štěpána připravuje mládež.

Pod kruchtou si můžete zakoupit čtení Na každý den, Evangelický kalendář, sbírku kázání Pavla Skály nebo nástěnný kalendář s kostely naší církve.

Začínám vybírat předplatné církevního tisku na příští rok 2014,nedočetla jsem se o nějakých
změnách,tak ceny zůstávají stejné jako letos.

Staršovstvo dokončilo rozhovor na materiály synodu o budoucí hospodářské soběstačnosti
církve,výsledný materiál bude v lednu vyvěšen v kostele na nástěnce.
Lednové staršovstvo bude věnováno mimo jiné sborovým budovám,únorové pak kartotéce sboru.
Staršovstvo souhlasilo s několikadenním pobytem mládeže v kruhu a kuchyňce na přelomu roku.
pozdravy

 

17. prosince 2013

Na mimořádné poradě staršovstva byl dokončen rozhovor týkající se budoucnosti církve a samofinancování sboru, rozhovor byl veden na základě materiálu ze synodu.

Bohoslužby o Vánocích 2013

 • 25.12.  s večeří Páně v Miroslavi od 8:30 hod.
 • 25.12. s večeří Páně v Moravském Krumlově od 10 hod.
 • 25.12. s večeří Páně v Troskotovicích od 14 hod.
 • 26.12. v Miroslavi od 8:30 – připravuje mládež
 • 26.12.  s večeří Páně v Bohuticích od 13:30 hod.

Bohoslužby na Nový rok 1.1.2014 od 8:30 v Miroslavi (s večeří Páně) a v Bohuticích od 13:30.

Advent 2013

Bratři a sestry, milí členové a přátelé sboru, rádi bychom s Vámi byli v častějším kontaktu také prostřednictvím Sborových listů. Najdete v nich informace o životě ve sboru, v kazatelských stanicích, zamyšlení nad tím, co nás těší i trápí, co jsme prožili i to, co nás čeká. Přejeme Vám požehnané adventní dny, radost z vánoční zvěsti a nadějný výhled do roku 2014.

Sborový list – Advent 2013

Výjimečně laděné mládeže

Louskací mládež 2. a 9.11.

Druhého a devátého listopadu jsme se oproti většinovému setkání na faře, sešli u Martinů ve „futrárniku“. Na programu bylo louskání ořechů a výzdoba letáčků na Dárkování a první čtená zkouška připravované hry na Štěpánské bohoslužby. Continue reading

15. prosince 2013

Ohlášky, 15. prosince 2013

Vítejte na bohoslužbách 3. adventní neděli!

Dnes jsou slavnostní bohoslužby s vysluhováním svátosti křtu. Křtem svatým bude poslouženo dvěma holčičkám: Evičce Suché a Nikolce Hajznerové. Radujeme se spolu s jejich rodinami. Maminky obou křtěných děvčat vás po bohoslužbách zvou na posezení u kávy.

Dopoledne budou bohoslužby v Litobratřicích.

Odpoledne v 16°° hodin bude zde v kostele Dětská vánoční slavnost. Děti zahrají hru Ovčí Vánoce. Přijďte! Jste srdečně zváni! Děti se sejdou již v 15 hodin.

PŘÍŠTÍ TÝDEN:

PO: od 9 hodin maminky s bratrem farářem u Drastíků

ÚT: v 19°° staršovstvo s tématem financování církve

ST: dopoledne Medvídek;

13.15 nejmenší děti, 16.45 starší děti

ČT: NEBUDOU biblické hodiny dospělých ani dětí, ani konfirmační cvičení (br. fr. na Diakonii)

PÁ: pátek – 18.30 zpěv, výtvarná dílna v pátek už nebude

Zveme vás na Vánoční koncert „Zvonky Dobré zprávy“ z Kateřinic. Mimořádně v sobotu 21. prosince v 16°° hodin. Hudebníci přijedou v sobotu již před polednem, prohlédnou si Miroslav, dostanou v Kruhu oběd. Děkujeme sestrám, které mají v plánu ho připravit. Pak budou hráči na zvonky cvičit a od čtyř hodin bude vánoční vystoupení. Velmi srdečně vás zveme, přijďte v hojném počtu, vezměte s sebou přátele a známé, protože tento soubor, který hraje na ruční zvonky, je zatím jediným v republice a jejich vánoční program máme možnost slyšet právě my.

Vánoční bohoslužby se budou konat podle rozpisu, který máte mj. i ve sborových listech.

K dispozici je evangelický kalendář a příručka Na každý den, oboje po 85,-Kč.

Sbírka kázání br. fr. P. Skály (třeba jako dárek) za 140,-Kč.

Biblický kroužek (CBSI) zve další zájemce ke studiu Bible. Od 15. ledna se začne opět scházet, tentokrát nad 5. knihou Mojžíšovou. Více informací u Daniely Bednaříkové.

Stále probíhá zvláštní sbírka do pokladničky – kostelíčka je na dárky pro děti NŠ.

Jak bylo již oznámeno, bude dnes při bohoslužbách poslouženo také svátostí křtu. (Dálepokračuje OT)

 

8. prosince 2013

Kazatelské stanice = Litobratřice 10  ; Bohutice 13.30

Nešpor v 17hod. + v Kruhu zpíváme (pod vedením Jany Ry) každý svou písničku „s příběhem“.

Výtěžek sbírek z minulé neděle:   dopoledne na Mirandii:  ; 3.830,-Kč ,odpoledne Dárkování celkem     23.680,-Kč. rozdělení známé, všude to visí. Děkujeme!   Poslechněte si dopis br.Hašky, ředitele z Myslibořic.

Příští týden se budou konat všechny biblické hodiny, jak je obvyklé.

Navíc ve středu v 19°° přípravka učitelek NŠ a v sobotu od 13 hodin závěrečná zkouška na vánoční slavnost.

Také ve středu ve 13°° seniorky – pečení perníků.

Příští neděli 15.prosince při pravidelných bohoslužbách  bude poslouženo svátostí křtu Evičce Suché a Nikolce Hajsnerové. Těšíme se z toho, že obě maminky po křtu svých dětí tolik touží.

Příští neděli odpoledne v 16hodin bude dětská vánoční slavnost „Ovčí vánoce“. Zveme.

Ze staršovstva:

Velmi důležité rozhodnutí učinilo staršovstvo minulý týden. Rozhodlo, že pozve k návštěvě v lednu br.fr. Davida Sedláčka z Krouny jako kandidáta na místo faráře v Miroslavi. Toto rozhodnutí mu bylo oznámeno, a br.fr.Sedláček oznámil, že přijede kázat a k besedě se členy sboru v neděli 26.ledna! Počítejme všichni s tímto termínem, bude to pro sbor důležitá chvíle.

Staršovstvo rozhodlo o konání mimořádné porady v úterý 17.12., kdy by měl být dokončen rozhovor nad materiály synodu o budoucím samofinancování církve. V lednu musíme seniorátnímu výboru odeslat naši odpověď k zadaným otázkám.

V sobotu před 4.adventní nedělí 21.12. v 16°° hodin se bude konat zde v kostele vánoční koncert Zvonků dobré zprávy z Kateřinic. Skupina mládeže pod vedením sestry farářky Věry Jelínkové hraje na ruční zvonky. Unikátní soubor, který je jediný v republice, si určitě nenechte ujít. A plánujte pozvání i svých přátel, sousedů a známých.

3. prosince 2013

 • výsledek Dárkování (23 680,- Kč), současně přečten děkovný dopis bratra Petra Hašky, ředitele střediska Diakonie v Myslibořicích
 • jediným kandidátem na faráře FS ČCE Miroslav je David Sedláček, hostem na kazatelně bude v lednu 2014
 • 17. 12. dokončíme rozhovor o samofinancování sboru

 

Vánoční koncert

ZVONKY DOBRÉ ZPRÁVY

Tak se nazývá vánoční koncert, na který zveme do evangelického kostela v Miroslavi, Husova 44. V sobotu 21. prosince 2013 v 16 hodin pod vedením J. Wiery Jelinek z Kateřinic zazní vánoční melodie hrané na ručních zvoncích.

Výtěžek z Dárkování 2013

S radostí oznamujeme, že se při Dárkování podařilo vybrat celkem 23 680 Kč. Ještě jednou děkujeme všem dárcům peněz i dárků!

Získané peníze byly rozděleny:

 • 7 000,- Kč – školné pro Marii Namutebi – Adopce na dálku
 • 3 000,- Kč – projekt “Podpora vzdělání” v Ugandě
 • 13 680,- Kč – Domov odpočinku ve stáří v Myslibořicích