3. prosince 2013

  • výsledek Dárkování (23 680,- Kč), současně přečten děkovný dopis bratra Petra Hašky, ředitele střediska Diakonie v Myslibořicích
  • jediným kandidátem na faráře FS ČCE Miroslav je David Sedláček, hostem na kazatelně bude v lednu 2014
  • 17. 12. dokončíme rozhovor o samofinancování sboru