8. prosince 2013

Kazatelské stanice = Litobratřice 10  ; Bohutice 13.30

Nešpor v 17hod. + v Kruhu zpíváme (pod vedením Jany Ry) každý svou písničku „s příběhem“.

Výtěžek sbírek z minulé neděle:   dopoledne na Mirandii:  ; 3.830,-Kč ,odpoledne Dárkování celkem     23.680,-Kč. rozdělení známé, všude to visí. Děkujeme!   Poslechněte si dopis br.Hašky, ředitele z Myslibořic.

Příští týden se budou konat všechny biblické hodiny, jak je obvyklé.

Navíc ve středu v 19°° přípravka učitelek NŠ a v sobotu od 13 hodin závěrečná zkouška na vánoční slavnost.

Také ve středu ve 13°° seniorky – pečení perníků.

Příští neděli 15.prosince při pravidelných bohoslužbách  bude poslouženo svátostí křtu Evičce Suché a Nikolce Hajsnerové. Těšíme se z toho, že obě maminky po křtu svých dětí tolik touží.

Příští neděli odpoledne v 16hodin bude dětská vánoční slavnost „Ovčí vánoce“. Zveme.

Ze staršovstva:

Velmi důležité rozhodnutí učinilo staršovstvo minulý týden. Rozhodlo, že pozve k návštěvě v lednu br.fr. Davida Sedláčka z Krouny jako kandidáta na místo faráře v Miroslavi. Toto rozhodnutí mu bylo oznámeno, a br.fr.Sedláček oznámil, že přijede kázat a k besedě se členy sboru v neděli 26.ledna! Počítejme všichni s tímto termínem, bude to pro sbor důležitá chvíle.

Staršovstvo rozhodlo o konání mimořádné porady v úterý 17.12., kdy by měl být dokončen rozhovor nad materiály synodu o budoucím samofinancování církve. V lednu musíme seniorátnímu výboru odeslat naši odpověď k zadaným otázkám.

V sobotu před 4.adventní nedělí 21.12. v 16°° hodin se bude konat zde v kostele vánoční koncert Zvonků dobré zprávy z Kateřinic. Skupina mládeže pod vedením sestry farářky Věry Jelínkové hraje na ruční zvonky. Unikátní soubor, který je jediný v republice, si určitě nenechte ujít. A plánujte pozvání i svých přátel, sousedů a známých.