Dětská vánoční slavnost

V neděli, 15. prosince 2013,  v 16 hodin zahrají děti hru Ovčí Vánoce. Jedná se o veselé podobenství o neposlušných ovečkách, hladových vlcích a dobrém pastýři.
Jste srdečně zváni!