22. prosince 2013

Dnes je čtvrtá adventní neděle, vítám vás všechny ve shromáždění, hosty i domácí.

Bohoslužby se dnes budou konat v 10 hod v Litobratřicích s vysluhováním sv.večeře Páně
a ve 13.30 v Bohuticích.

Na Štědrý den se bohoslužby v Jevišovce konat nebudou, protože sestra Nováková je po operaci
v nemocnici. Sestry z Hrabětic se účastní dnešních bohoslužeb v Litobratřicích.

Dnes nebude nešpor ani Kruh,protože jsme včera zde v kostele mohli zažít moc pěkný koncert
Zvonků dobré zprávy z Kateřinic a tím ozdobit adventní čas.

Příští shromáždění tedy bude ve středu 25.12. na Boží hod vánoční v 8.30 s vysluhováním VP.
Tentýž den také v Moravském Krumlově a odpoledne v Troskotovicích.

Vánoční sbírka je určena na výdaje spojené s vikariátem.
Bohoslužby na Štěpána připravuje mládež.

Pod kruchtou si můžete zakoupit čtení Na každý den, Evangelický kalendář, sbírku kázání Pavla Skály nebo nástěnný kalendář s kostely naší církve.

Začínám vybírat předplatné církevního tisku na příští rok 2014,nedočetla jsem se o nějakých
změnách,tak ceny zůstávají stejné jako letos.

Staršovstvo dokončilo rozhovor na materiály synodu o budoucí hospodářské soběstačnosti
církve,výsledný materiál bude v lednu vyvěšen v kostele na nástěnce.
Lednové staršovstvo bude věnováno mimo jiné sborovým budovám,únorové pak kartotéce sboru.
Staršovstvo souhlasilo s několikadenním pobytem mládeže v kruhu a kuchyňce na přelomu roku.
pozdravy