26. prosince 2017

svátek mučedníka Štěpána

Milé sestry, milí bratří,

-vítám vás na dnešních bohoslužbách. Vítám také všechny milé hosty. Těší nás, že jste tady s námi.

-dnešní bohoslužby připravila mládež. Viděli jste hru “Hej, narodilo se vám děcko!“, která byla napsána na motivy knihy Barbary Robinson „Největší vánoční překvapení“ Hru napsal Štěpán Janča a Hana Šormová a my jsme ji malinko upravili.

-připomínám, že ve čtvrtek v 18:30 bude zpěv a v pátek v 19 flétnisté

-bratr farář vykoná v pátek v 10.00 rodinnou pobožnost s VP u bratra Kolmana

-od příští neděle bude sestra Jarmila Šimšová vybírat za církevní tisk

-včerejší sbírka (25. 12. 2017) na bohoslovce a vikariát vynesla 3 313 Kč a sbírka vděčnosti na potřeby sboru 2 710 Kč. Děkujeme za vaši obětavost.

-dnešní sbírka je určena na potřeby sboru

-po bohoslužbách jste zváni k posezení při kávě, čaji a vánočním cukroví

 

25. prosince 2017

 -pozdrav a přání požehnaných vánočních svátků vám i vašim rodinám, za vánoční výzdobu kostela děkujeme sestře Miriam Brožkové

-dnes dopoledne jsou bohoslužby s VP v Moravském Krumlově a odpoledne v Troskotovicích

-na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

-v ohláškách se téměř pravidelně objevuje poděkování. Dnes dovolte, abych poděkovala bratru faráři za náročnou službu, přeji vám i vaší rodině požehnané Vánoce a hodně sil do příštích dnů. Děkuji také presbyterům, sestře kostelnici, bratru pokladníkovi, sestrám účetním, zpěvákům a všem vám, kteří náš sbor podporujete svou péčí pracovní, děkuji vám za modlitební podporu i pomoc finanční. Velmi také děkuji sestrám seniorkám za celoroční péči o jubilanty v našem sboru, jmenovitě sestře Míle Schwarzbachové.

-ve čtvrtek v 18.30 bude zpěv a v pátek v 19.00 flétnisté

Bratr farář vykoná v pátek v 10.00 rodinnou pobožnost s VP u bratra Kolmana.

-dnešní sbírka je celocírkevní a je určena na bohoslovce a vikariát, své dary vděčnosti můžete vložit do pokladničky-kostelíčka; vážíme si vaší obětavosti

-zítra, na svátek Štěpána, se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8. 30 na bohoslužbách, které připravila mládež. Děkujeme, mládeži, máme z vás radost a těšíme se

24. prosince 2017

Štědrý den

Také já vás všechny zdravím od stolu Páně.

V 10. 00 hodin se konají bohoslužby s Večeří Páně v Bohuticích.

Na varhany nás doprovází bratr Jan Ryšavý, děkujeme také všem, kteří se podílejí na průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Bohuticích

Nejstarší členka našeho sboru, sestra Božena Matyšková, slaví 95. narozeniny. Máme velkou radost, že jste tady s námi, že s vámi setkáváme při bohoslužbách, a do dalších dnů vám přejme hojnost Božího požehnání, radost i sílu na každý den.

Dnes je 4. adventní neděle a zároveň Štědrý den. V rodinách můžeme započít oslavu letošních Vánoc. Přejeme vám i vašim rodinám požehnané sváteční dny a posilu z radostné zprávy evangelia

Na bohoslužbách se sejdeme i zítra, na Boží hod vánoční, budeme slavit Večeři Páně, a také na Štěpána při bohoslužbách mládeže.

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, sbírka na Boží hod vánoční je celocírkevní a je určena pro bohoslovce a vikariát; dary vděčnosti na potřeby sboru můžete vkládat do pokladničky.

U sestry Rut Vesecké si můžete zakoupit evangelický kalendář, v němž je zajímavé čtení vztahující se ke 100. výročí církve; příručka Na každý den je již vyprodána, má-li o ni ještě někdo zájem, přihlaste se u sestry Lii Ryšavé, jistě se podaří výtisk přiobjednat.

Připomínám předplatné církevního tisku na příští rok 2018. Budu je vybírat až po vánocích. Jestli někdo chcete udělat nějakou změnu,prosím přihlaste se u mě co nejdříve, aby se to dalo zařídit.

Po bohoslužbách jsme zváni k posezení a občerstvení do Kruhu.

17. prosince 2017

třetí adventní neděle

-přivítání

-na varhany nás doprovází bratr Radek Fér, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb

-zveme vás vánoční koncert, který se koná v našem kostele dnes odpoledne. V podání Pěveckého souboru dospělých z Mašovic a pod vedením sestry Růženy Bětíkové zazní písně z repertoáru Spirituál kvintetu, Hradišťanu, sourozenců Ulrychových a další vánoční písně. Začátek je v 16.00 hodin, vstupné je dobrovolné. Děkujeme sestrám, které na odpoledne připravují pohoštění

-bratr farář vykonal ve středu bohoslužbu na vánočním setkání středisek diakonie Betlém v Morkůvkách; a ve čtvrtek pobožnost s VP u bratra Emila Šimši, děkujeme bratru faráři za službu i všem, kteří se s ním setkání zúčastnili

-vyřizujeme vám pozdravy od manželů Zahrádkových a sestry Ďurkové z Habětic a od sestry Novákové z Jevišovky, navštívili jsme je ve čtvrtek

-z modlitebny v Litobratřicích bylo odstěhováno vybavení a je uskladněno v domě u sestry Zdenky Havlové, za stěhování děkujeme bratru Vlastimilu Férovi a Jaroslavu Ryšavému. V modlitebně jsou k dispozici dvoje stará funkční kamna na pevná paliva, pokud by někdo měl zájem, informujte se po bohoslužbách u bratra faráře nebo bratra Féra.

 

Týden ve sboru

Úterý                             9.00            setkání maminek s farářem u Sterziků

18.00          konfirmační cvičení

Středa                           9.00            RC Medvídek

13.30          seniorky

Tento týden nebudou biblické hodiny dětí ani dospělých.

Čtvrtek                         18.30          zkouška pěveckého sboru

 

Příští neděli je Štědrý den, sejdeme se, dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30, v pondělí na Boží hod budou bohoslužby s VP a na Štěpána bohoslužby mládeže, začátek je vždy v 8.30 hodin. Na všechna shromáždění srdečně zveme.

 

Vánoční sborové listy vám předají presbyteři, členům sboru v diaspoře již byly rozeslány, pokud chcete list také pro své přátele mimo sbor, jsou k dispozici při vycházení. Děkujeme za jejich přípravu bratru faráři i sestrám Jiřině Uhříkové, Lucii Férové a Lii Ryšavé.

 

Minulou neděli byla ukončena sbírka na knihy pro děti z NŠ, děkujeme vám za štědrost, celkem bylo vybráno 5 473 Kč. Děkujeme také dětem a učitelkám NŠ za přípravu dětské vánoční slavnosti na aktuální, přesto biblické, téma.

 

Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru, sbírka na Boží hod je celocírkevní a je určena pro bohoslovce a na vikariát.

 

Po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu na setkání a občerstvení.

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

Zveme ke svátečním bohoslužbám o Vánocích 2017 a na Nový rok 2018

 Miroslav

 • 24. 12. 2017  v 8.30 bohoslužby
 • 25. 12. 2017 v 8.30 bohoslužby s VP
 • 26. 12. 2017 v 8.30 bohoslužby mládeže
 • 31. 12. 2017 v 8.30 bohoslužby
 •     1. 1. 2018 v 8.30 bohoslužby s VP

 Bohutice

 • 24. 12. 2017 v 10.00 bohoslužby s VP
 •     1. 1. 2018 v 10.00 bohoslužby

Moravský Krumlov

 • 25. 12. 2017 v 10.00 bohoslužby s VP

Troskotovice

 • 25. 12. 2017 ve 14.00 bohoslužby s VP

Vánoční sborový list 2017

Vážení přátelé, bratři a sestry, milý sbore,
prožíváme adventní dny ve sboru, v rodině i ve společnosti. Prožíváme čas, který nám byl přidán k počtu našich dnů. S vděčností se ohlížíme nazpět a s nadějí vyhlížíme dny příští. „Slávy Pán přichází opět, halelujah zpívejme…“ Přede dveřmi jsou Vánoce, svátky pokoje, radosti, naděje. Ne každý je prožívá v teple domova a v radostném společenství sboru. Pamatujme na ty, pro něž jsou letošní Vánoce dny bolesti a smutku, mysleme na ty, kteří ztratili naději. Rozsévejme radostnou zvěst evangelia, žijme svůj život, jak nejlépe umíme, otvírejme svá srdce i dlaně všem, které nám Bůh postavil do cesty. Nebuďme malověrní. Přejeme vám požehnané Vánoce a hodně sil, radosti i Boží milosti v roce 2018.

Vaše staršovstvo

[…]

Vánoční koncert 17. 12. 2017

Zveme vás do evangelického kostela v Miroslavi na vánoční koncert, koná se v neděli 17. prosince 2017 v 16.00 hodin. V podání Mašovického pěveckého sboru dospělých zazní písně z repertoáru sourozenců Ulrychových, Spirituál kvintetu, Hradišťanu a další. Vstupné dobrovolné.

5. prosince 2017

 • Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému výsledku Dárkování, jmenovitě děkujeme sestře Ivě Ryšavé za pečlivou přípravu a organizaci. Výsledek Dárkování.činí 34 447, 7 000 Kč bylo odesláno Marii do Ugandy prostřednictvím Adopce na dálku a zůstatek středisku Diakonie Mirandie v Brumovicích.
 • Staršovstvo bere na vědomí rezignaci bratra Jaromíra Šimši na funkci hospodáře sboru, děkuje mu za dosavadní práci a bude jej nadále prosit o pomoc při stavebních akcích ve sboru.
 • Byly podány inzeráty ve věci prodeje vybavení modlitebny v Litobratřicích. Ozvali se dva zájemci, vybavení se vystěhuje a uskladní k sestře Zdence Havlové a židle na půdu fary. Děkujeme za pomoc při vyklízení i za možnost uskladnění.
 • Staršovstvo rozhodlo o nákupu sluchátek pro dva zájemce se zhoršeným sluchem.
 • Sbírka z minulé neděle, která činila 2 265 Kč, byla rozhodnutím staršovstva odeslána seniorátní diakonii
 • připomínky a podněty k programu bohoslužeb, ke kázání, aj.je i nadále možné vkládat do kostelíčka.

10. prosince 2017

druhá adventní neděle

-přivítání

– dnes v 10.00 se konají bohoslužby v Bohuticích

-odpoledne v 16.00 jsme zváni na dětskou vánoční slavnost, děti z NŠ nám vánoční zvěst připomenout hrou Vánoce na pumpě, srdečně vás zveme k účasti

Děkujeme všem, kteří jste přispěli na dárky pro děti z NŠ, tuto možnost máte ještě také dnes.

Současně děkujeme za perníčky, které pro děti napekly seniorky i za přípravu občerstvení na dnešní odpoledne.

-dnes nás na varhany doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

-bratr farář vykonal v týdnu pastorační návštěvy s VP u sestry Tančincové a u Ambrožů, vyřizujeme od nich podzravy, v pátek se konala pobožnost v domově seniorů v Božicích. Děkujeme bratru faráři i vám, kteří ho provázeli.

-v sobotu se konaol v Brně pohřební rozloučení s bratrem Bohumírem Popelářem, setkali jsme se tam s mnoha přáteli, ráda vyřizuji pozdravy od sestry vikářky jany Kalusové a bratra faráře Ctirada Nováka.

-Ve středu se v Morkůvkách koná setkání středisek diakonie Betlém, účastní se i náš bratr farář jako host a kazatel.

V úterý se konala pravidelná porada staršovstva, z jednání sděluji:

 • Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárnému výsledku Dárkování, jmenovitě děkujeme sestře Ivě Ryšavé za pečlivou přípravu a organizaci. Výsledek Dárkování.činí 34 447, 7 000 Kč bylo odesláno Marii do Ugandy prostřednictvím Adopce na dálku a zůstatek středisku Diakonie Mirandie v Brumovicích.
 • Staršovstvo bere na vědomí rezignaci bratra Jaromíra Šimši na funkci hospodáře sboru, děkuje mu za dosavadní práci a bude jej nadále prosit o pomoc při stavebních akcích ve sboru.
 • Byly podány inzeráty ve věci prodeje vybavení modlitebny v Litobratřicích. Ozvali se dva zájemci, vybavení se vystěhuje a uskladní k sestře Zdence Havlové a židle na půdu fary. Děkujeme za pomoc při vyklízení i za možnost uskladnění.
 • Staršovstvo rozhodlo o nákupu sluchátek pro dva zájemce se zhoršeným sluchem.
 • Sbírka z minulé neděle, která činila 2 265 Kč, byla rozhodnutím staršovstva odeslána seniorátní diakonii
 • připomínky a podněty k programu bohoslužeb, ke kázání, aj.je i nadále možné vkládat do kostelíčka.

Týden ve sboru

Středa                                    9.00                            RC Medvídek

odpoledne biblické hodiny dětí

Čtvrtek                                  9.30                            biblická hodina pro dospělé

odpoledne bohoslužby s VP u bratra Emila Šimši

16.00                          vánoční dílničky s vyráběním a zpěvem

vánočních písní a koled pro celou rodinu

18.30                          zkouška pěveckého sboru

Pátek                                      9.00                            Medvídkova kavárnička

19.00                          zkouška flétnistů

20.00                          setkání střední generace u Lucie a Radka

Férových

Sobotní večer je vyhrazen mládeži.

-Po bohoslužbách si můžete zakoupit evangelický kalendář a příručku Na každý den.

-Z Rolničky již přišly dárky, kdo si je objednal, může si je vyzvednout také po bohoslužbách. Děkujeme sestře Martě Sedláčkové za objednání i roztřídění dárků.

 

V neděli se sejdeme. Dá-li Pán, na bohoslužbách v 8.30 a v 16.00 jsme zváni na vánoční koncert, našimi hosty bude pěvecký sbor dospělých z Mašovic.

Dárkování 2017 – výsledek

Děkujeme všem, kteří se podíleli na krásném výsledku Dárkování 2017 – dárcům, hostům, pořadatelům, účinkujícím, organizátorům. Celkem jsme získali 34 447 Kč, z toho 7 000 Kč je pro Marii Namutebi z Ugandy (Adopce na dálku) a 27 447 Kč odesíláme do Mirandie, středisku Diakonie ČCE v Brumovicích.

3. prosince 2017

první adventní neděle – začátek církevního roku

-přivítání, je první adventní neděle s bohoslužbami s VP

– ve 14.00 se dnes budou konat bohoslužby s VP také v Troskotovicích

-na varhany nás doprovází ses. Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v Troskotovicích

– dnes odpoledne jsme zváni na Dárkování, začátek je v 15.00, už ve 14.30 si však můžete v klidu dárky prohlédnout, stejně tak ihned po bohoslužbách. Děkujeme vám všem, kteří jste dárky připravili a přinesli, vám všem, kdo  jste se postarali o jejich rozmístění v kostele, kdo připravujete  občerstvení a zajišťujete organizaci celého odpoledne, velmi si vaší obětavé činnosti vážíme a doufáme, že Dárkováním podpoříme středisko Diakonie v Brumovicích i adopci na dálku. Připomínám, že pomocníci pro Dárkování budou mít ihned po bohoslužbách poradu se ses.Ivou Ryšavou.

Týden ve sboru

Úterý                   9.30            pobožnost s VP u sestry Jolany Tančincové

19.00          na faře pravidelná porada staršovstva

Středa                  9.00            RC Medvídek

9.00            pobožnost s VP u manželů Ambrožových

v Prosiměřicích

13.30          seniorky

biblické hodiny dětí

20.00          kroužek učitelek NŠ

Čtvrtek                 9.30            biblická hodina pro dospělé

18.30          zkouška zpěváků

Pátek                    9.00            Medvídkova kavárnička

16.00          výtvarná dílna pro děti

19.00          zkouška flétnového souboru

 

V sobotu 9. prosince 2017 v 11.00 hodin se v Blahoslavově domě v Brně bude konat pohřební shromáždění, při němž se rozloučíme s bratrem Ing. Bohumírem Popelářem, kterého mnozí z vás dobře znali.

-také dnes můžete přispět na dárky dětem z NŠ do pokladničky-kostelíčka

-dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám, že na ni pamatujete. Děkujeme  také za dary sboru a platby saláru

-také dnes si můžete zakoupit  EK a čtení NKD na příští rok u ses. Rut Vesecké

-za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět na bohoslužbách v 8.30 a odpoledne příští neděli jsme zváni na dětskou vánoční slavnost

19. listopadu 2017

Dvacátá třetí neděle po sv. Trojici

Pozdrav

Dnes se konají bohoslužby v 10.00 v Litobratřicích a jak už bylo ohlášeno, jsou to poslední bohoslužby v litobratřické modlitebně, ve 14.00 se sejdou bratři a sestry v Moravském Krumlově

Nešpor ani Kruh se dnes nekonají

Na varhany nás doprovází sestra Jana Ryšavá, děkujeme také všem, kteří se podílejí na přípravě a průběhu bohoslužeb v Miroslavi i v kazatelských stanicích

Bratra farář vykonal dvě pohřební shromáždění – v pátek jsme se v Bohuticích rozloučili s bratrem Milanem Novákem a v sobotu v Miroslavi se sestrou Zdenkou Chaloupkovou. Zarmouceným rodinám vyprošujeme Boží milost, lásku a pokoj.

Týden ve sboru

Středa 9.00 RC Medvídek

13.30 seniorky

Čtvrtek 9.30 biblická hodina pro dospělé

18.30 zkouška pěveckého sboru

Pátek 16.00 Medvídkova výtvarná dílna

Sobota od 9 hod budou děti s učitelkami NŠ,případně s rodiči péct perníčky na Dárkování.Je dobré vzít s sebou těsto,vál,váleček, vykrajovačky, bramborový guláš na oběd a dobrou náladu. Mohou se připojit i zájemci,kteří nenavštěvují NŠ. Srdečně zveme ke společnému dílu.

Již dnes je možno zakoupit si Evangelický kalendář za 110 Kč a čtení Na každý den za 105 Kč; pokud jste si objednali Meditace 2018, můžete si je také vyzvednout. Dnes vše u sestry Lii Ryšavé po bohoslužbách.

Dnešní sbírka je určena na potřeby našeho sboru, děkujeme vám za vaši obětavost, za salár i dary pro sbor.

Po bohoslužbách jsme zváni k posezení v Kruhu s prezentací s předchozích ročníků Dárkování.

Za týden se sejdeme, dá-li Pán, opět v 8.30 na bohoslužbách v našem kostele