Vánoční sborový list 2017

Vážení přátelé, bratři a sestry, milý sbore,
prožíváme adventní dny ve sboru, v rodině i ve společnosti. Prožíváme čas, který nám byl přidán k počtu našich dnů. S vděčností se ohlížíme nazpět a s nadějí vyhlížíme dny příští. „Slávy Pán přichází opět, halelujah zpívejme…“ Přede dveřmi jsou Vánoce, svátky pokoje, radosti, naděje. Ne každý je prožívá v teple domova a v radostném společenství sboru. Pamatujme na ty, pro něž jsou letošní Vánoce dny bolesti a smutku, mysleme na ty, kteří ztratili naději. Rozsévejme radostnou zvěst evangelia, žijme svůj život, jak nejlépe umíme, otvírejme svá srdce i dlaně všem, které nám Bůh postavil do cesty. Nebuďme malověrní. Přejeme vám požehnané Vánoce a hodně sil, radosti i Boží milosti v roce 2018.

Vaše staršovstvo

[…]