Novoroční bohoslužby

Zveme vás na bohoslužby s Večeří Páně 1. ledna 2015 v 8.30 v evangelickém kostele v Miroslavi a ve 13.30 v modlitebně v Bohuticích.  Kázáním poslouží bratr  Jaroslav Vítek, seniorátní farář z Brna.

Bohoslužby 1.1.2015 budou čtené, bratr farář Vítek nepřijede kvůli nepřízni počasí.

28. 12. 2014

– dnes je první neděle po narození Páně a tím i poslední neděle v kalendářním roce 2014

-večer v 17.00 zveme do Kruhu k besedě na konci roku

-1. ledna 2015 se konají bohoslužby s Večeří Páně v Miroslavi v 8.30 a v Bohuticích v 13.30, našim hostem bude bratr farář Jaroslav Vítek v Brna, seniorátní farář, srdečně zveme

– 4. 1. se uskuteční bohoslužby v Miroslavi v 8.30, v Litobratřicích v 10.00 a ve 14.00 v Troskotovicích. Do Kruhu zveme na hudbu našich domovů v 17.00 hodin.

26. prosince 2014

Dobrý den, bratři a sestry, milí hosté,
vítejte na bohoslužbách!
Dnes je druhý svátek vánoční, svátek mučedníka Štěpána.

Tyto bohoslužby připravila mládež. Místo kázání uvidíte vánoční hru, kterou napsal Daniel Řehák ze strašnického sboru, hudbu složil Filip Klinecký. Hra se jmenuje O Mudrcích a lidech.

Po bohoslužbách jste zváni na posezení u teplých nápojů a cukroví do Kruhu.

Dnešní sbírka při vycházení je celocírkevní a to na bohoslovce a vikariát. Včerejší sbírka určená pro potřeby sboru vynesla 4975Kč. Díky za vaši obětavost.

Bohoslužby v kazatelských stanicích budou dnes ještě v Bohuticích o půl druhé (13:30).

Pod kruchtou jsou stále k dispozici příručky Na každý den a evangelický kalendář pro příští rok.

25. prosince 2014

Je  Boží hod vánoční a já vás všechny, domácí i hosty srdečně vítám při těchto bohoslužbách.

 1. Budeme slavit večeři Páně, ke které jsou zváni všichni pokřtění bez ohledu na církevní příslušnost, kteří touží po osobní účasti na Kristově milosti.Těm,kteří hodlají přijímat víno z kalíšků,oznamuji tuto změnu.Během vysluhování vám budou kalíšky přineseny a podány,nemusíte si je tedy vyzvedávat při příchodu ke stolu Páně a opatrovat po celou dobu vysluhování.
 2. Dnes se konají bohoslužby s večeří Páně ještě v 10.30 v Moravském Krumlově a odpoledne ve 14. hodin v Troskotovicích.
 3. Dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru.
 4. Na zítřejší druhý svátek vánoční si bohoslužby připravila mládež. Zítřejší sbírka je celocírkevní a je určena pro bohoslovce.
 5. Máme velikou radost z narození Františka Coufala(15.12.),syna Dušana a Hany,rozené Uhříkové a jemu i jeho rodině vyprošujeme Boží požehnání.
 6. Přejeme Vám požehnané sváteční dny, abychom ze zvěsti o narození Páně čerpali sílu pro všední dny práce a starostí.

 

Jindřich Mach

21. prosince 2014

Bratři a sestry, vítám vás na bohoslužbách čtvrtou adventní neděli. V našem sboru se konají také 10.00 hodin bohoslužby v Litobratřicích.

Zvu vás na vánoční koncert, uskuteční se v našem kostele dnes v 16.00 hodin. V podání souboru CASTELLO IN ARIA z Brna vyslechneme barokní, převážně adventní, skladby. S  hosty budou také účinkovat naši zpěváci.

Dnešní nedělí začíná sváteční vánoční týden s bohoslužbami s večeří Páně.

Na Štědrý den, ve středu 24. 12., se uskuteční bohoslužby v kazatelské stanici Jevišovka v 10.30 hodin.

Na Boží hod vánoční, ve čtvrtek 25. 12., se konají bohoslužby v Miroslavi v 8.30, v Moravském Krumlově v 10.30 a v Troskotovicích ve 14.00 hodin. Na všech místech bude vysluhována večeře Páně.

Na Štěpána, v pátek 26. 12., se v Miroslavi v 8.30 uskuteční bohoslužby, na které připravuje mládež divadelní hru. V 10.00 budou bohoslužby s večeří Páně v Litobratřicích a v 13.30 v Bohohuticích, také s večeří Páně.

Za týden, poslední neděli v tomto roce se konají pravidelné bohoslužby v Miroslavi v 8.30 hodin.

Přeji vám klidné, radostné a zejména požehnané vánoční dny.

 

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

 • 24. 12.     Jevišovka od 10:30                           Bohoslužby s VP
 • 25. 12.     Miroslav od 8:30                              Bohoslužby s VP
 •                 Moravský Krumlov od 10:30           Bohoslužby s VP
 •                 Troskotovice od 14:00                     Bohoslužby s VP
 • 26. 12.      Miroslav od 8:30                             Připravuje mládež
 •                  Bohutice od 13:30                           Bohoslužby s VP
 •                  Litobratřice od 10:00                       Bohoslužby s VP
 •    1. 1.       Miroslav od 8:30                             Bohoslužby s VP
 •                  Bohutice od 13:30

Continue reading

14. prosince 2014

Bohoslužby  v neděli  14. 12.    dle rozpisu .    V 10°°Litobratřice,  ve 14°° Bohutice.

16.00 zveme na Dětskou vánoční slavnost

Sbírky:           Sbírka na dárky pro děti z nedělní školy pokračuje do pokladnice-kostelíček.

                        Sbírka pro seniorátní diakonii z minulé neděle: 2 324,-Kč

Týden ve sboru:

Út       17.00 biblická hodina v Bohuticích

St        9.00 Rodinné centrum Medvídek

15.45 biblická hodina mladších dětí

16.45 biblická hodina starších dětí

Čt        17.30 konfirmační cvičení

Pá       16.00 výtvarný kroužek pro děti v Kruhu

16.30 setkání s biblí na faře

18.30 zkouška zpěváků

So       19.00 schůzka mládeže

 

Ne 21.12.     8.30 bohoslužby

16.00 Vánoční koncert-barokní adventní písně zpívá a hraje soubor Castello i aria z Brna a náš pěvecký sbor.

 

Jiří D.

Vánoční koncert 21. 12. 2014 v 16.00

zveme vás do evangelického kostela v Miroslavi na koncert nazvaný Maria pole vznešené – barokní, převážně adventní, skladby hrají a zpívají členové souboru CASTELLO IN ARIA z Brna a pěvecký soubor našeho sboru. Vstupné dobrovolné.

7. prosince 2014

Všechny vás srdečně vítám ve shromáždění v druhou adventní neděli.

Bohoslužby se budou konat ještě v 10°° v Litobratřicích a odpoledne v Troskotovicích.

Odpoledne jsme zváni na vycházku na židovský hřbitov. V 15.00 hodin bude sraz u malé branky vedle márnice.

Dnes nebude kruh, ale kruhový program se přesouvá na zítřek, tedy na pondělí, kdy jsme od 18 hod. zváni na besedu o knize „Češi patří k Vídni“ s jejím autorem Jiřím Kamenem, redaktorem Čs. rozhlasu. Bude to beseda s četbou ukázek.

Program v týdnu:

Út        17.00 biblická hodina v Bohuticích

St        9.00 RC Medvídek

13.30 seniorky (pečení perníčků)

15.45 biblická hodina mladších dětí

16.45 biblická hodina starších dětí

20.00 kroužek učitelek NŠ

Čt        9.30 biblická hodina dospělých

17.45 konfirmační cvičení

Pá        18.30 pěvecký kroužek

So        13.00 zkouška vánoční hry  NŠ

19.00 setkání mládeže

Ne       8.30 bohoslužby

16.00 dětská vánoční slavnost

 

Ze staršovstva 2. 12. 2014

 • staršovstvo rozhodlo o vykonání sbírky na diakonii druhou adventní neděli 7.12.
 • v Bohuticích byly zahájeny biblické hodiny
 • Dárkování 2014 – výsledek 26 075,- Kč (na Adopci na dálku bylo odesláno 7 000,-Kč, na dovybavení terapeutické dílny v Morkůvkách 19 075,-Kč) – staršovstvo děkuje všem za velkou obětavost, ochotu  a pochopení
 • byl zahájen rozhovor o vysluhování VP dětem
 • staršovstvo rozhodlo o zadání projektové přípravy na renovaci fary Ing. Arch. Petru Talandovi
 • staršovstvo pověřilo Liu Ryšavou shromažďováním podkladů pro ohlášky
 • staršovstvo pověřilo Elišku a Vlastimila Féra prodejem Evangelických kalendářů a příručky Na každý den (každý výtisk za 90,- Kč)
 • staršovstvo rozhodlo o vykonání sbírky na Diakonii, která proběhne tuto neděli

Martin Ryšavý

Oznámení k přidaným fotografiím

Během dohledné doby doplním do sborové fotogalerie obrázky ze sborových akcí v roce 2012 a 2013, které jsme získali od členů sboru a dosud na stránkách chyběly. Proto se v rubrice poslední fotky začnou objevovat tituly z aktivit z těchto let, dle posloupnosti nahrávání. Ve fotogalerii se ovšem budou řadit hned do historie, dle pořízení. Děkuji za pochopení.
Pokud byste měl někdo výhrady ke konkrétní zveřejňované fotografii, dejte vědět a já ji odstraním.
Iva Ryšavá

Setkávání mládeže

Po loňských vydařených Louskacích mládežích, jsme si chtěli letos také zalouskat. Žel jsme se sešli jen jeden večer a tak výtěžnost byla také nižší, ale to nevadí. Další mládež byla narozeninová u Michalky a tety Lii. Děkujeme za pozvání, je to již milá tradice, moc rádi přijdeme.
Začali jsme se plánovat mládežnické bohoslužby na Štěpána a vybrali opět divadelní hru, tak se můžete těšit. Víc zatím neprozradíme.
Krásný advent Vám přeje mládež!

 

Markéta Ryšavá

Vycházka na židovský hřbitov

V neděli 7. prosince 2014 v 15.00 hodin se uskuteční už tradiční zimní  komentovaná vycházka židovským hřbitovem, který je kulturní památkou města a o nějž pečují členové FS ČCE. Sraz je u malé branky vedle márnice. Srdečně zveme.

Dárkování 2014

Na Dárkování poskytli členové sboru, lidé z města a přátelé 836 ks rukodělných dárků, domácích výrobků,  cukroví a zemědělských výpěstků. Nabídka byla zpestřena výrobky z chráněné dílny Diakonie a svařákem. Na charitativní odpoledne přišlo 140 návštěvníků, včetně dětí. Všichni si mohli odnášet trochu radosti z výjimečného odpoledne. Děkujeme všem, kteří se jakkoli zůčastnili.

30. listopadu 2014

Milí bratři a sestry!

Dnes je První adventní neděle.Všechny vás srdečně vítám, domácí i hosty při těchto bohoslužbách.

 1. Budeme slavit večeři Páně,ke které jsou zváni všichni pokřtění bez ohledu na církevní příslušnost,kteří touží po osobní účasti na Kristově milosti.
 2. Dnes se konají bohoslužby ještě dopoledne v 10. hodin v Litobratřicích.
 3. Na odpoledne je připraveno zde v kostele Dárkování. Děkuji vám všem,kteří jste do Dárkování přispěli svými výrobky,nebo výpěstky a produkty ze zahrádek.Sešlo se celkem 789 dárků.Děkuji také všem,kdo jste se podíleli na přípravě Dárkování a aranžování dárků v pátek a včera,zejména sestrám Marii Počarovské  a Ivě a Lii Ryšavým.Děkuji také všem sestrám,které připravili pečivo pro pohoštění pro dnešní slavnostní odpoledne.Získané prostředky z Dárkování jsou určeny pro adopci  na dálku a na podporu chráněné dílny v Morkůvkách.

Dnešní charitativní odpoledne začne od 15.hodin hudebními příspěvky a krátkými zprávami o účelu výtěžků z dárku. Pořadem bude provázet sestra Lia Ryšavá.Půl hodiny před tím si dárky budeme moci prohlédnout,stejně tak i dopoledne po skončení bohoslužeb.Všichni jsme srdečně zváni.Vzadu na stolečku si vyzvedněte program Dárkování a informaci o adopci na dálku a chráněné dílně čtěte vzadu v kostele vpravo na nástěnce.

 1. V příštím týdnu se budou konat následující setkání:

-v pondělí ve 20.hodin bude schůzka stavební komise,tentokrát na faře

-v úterý v 19.hodin bude na faře pravidelná porada staršovstva.Prosím presbytery,aby podepsali oběžníkovou knihu a připojili své body do programu jednání.

-ve středu dopoledne se koná v Kruhu RC Medvídek,odpoledne nebudou biblické hodiny dětí, ale v 16. hodin se bude konat pro děti v Kruhu program Mikuláš s Rodinným centrem. Zvány jsou všechny děti.

-ve čtvrtek v podvečer v 18.hodin se koná konfirmační cvičení

-v pátek v 16.hodin bude v Kruhu pro děti Výtvarná dílna,od 16.30 Setkání s biblí na faře a od 18.30 zkouška zpěvu

– v sobotu ve 14. hodin v Kruhu budou mít děti zkoušku vánoční hry a v podvečer bude setkání mládeže

 1. Příští neděli, dá-li Pán se setkáme zde v kostele v 8.30 při bohoslužbách. Pro nedělní odpoledne jsme zváni na vycházku a prohlídku židovského hřbitova,která se uskuteční od 15. hodin.
 2. Sbírka na podporu rodiny po zemřelém faráři Janu Veselém, konaná minulou neděli zde v Miroslavi  a také v Litobratřicích vynesla celkem 4 635,- Kč. Všem dárcům velmi děkujeme.
 3. V adventním období,které právě začíná vás navštíví presbyteři s Vánočním sborovým listem. Pro zaslání sborových listů vašim příbuzným a přátelům vám budou sborové listy k dispozici na stolečku pod kruchtou. Přejeme vám pokojný a požehnaný adventní čas.

 

Jindřich Mach