27. prosince 2015

První neděle po narození Páně

Srdečně vás všechny vítám na bohoslužbách.

Bohoslužby se dnes konají ještě v 10°° v Bohuticích a v 17°° jsme všichni zváni do Kruhu na besedu kolem stolu na závěr roku 2015.

Stále je možné zakoupit si Evangelický kalendář a čtení Na každý den, každé za 90 Kč (bratr Vlastimil Fér)

Vybírám předplatné církevního tisku.

Sbírka na Boží hod vynesla 3265 korun.

K příštím bohoslužbám s VP jsme zváni na Nový rok 1.ledna 2016.

Vyřizuji pozdravy od našich německých přátel:

Petera Stockmanna ze sboru v Glösa,

od přátel ze Spremberka vyřizují Paschkovi,

bratr farář Hans Jakob Werdin s manželkou pozdravuje

a učitelé a studenti z Recklinghausenu.

25. prosince 2015

 

 1. Dnes se konají bohoslužby s večeří Páně ještě v 10.30 v Moravském Krumlově a odpoledne ve 14. hodin v Troskotovicích.
 2. Dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru.
 3. Na zítřejší druhý svátek vánoční si bohoslužby připravila mládež. Zítřejší sbírka je celocírkevní a je určena pro bohoslovce.
 4. Vyřizuji pozdravy sestry vikářky Jany Kalusové: děkuje sestrám seniorkám za přání, staršovstvu za obsáhlý Vánoční sborový list a celému sboru přeje požehnané a radostné Vánoce a do roku 2016 hodně sil a Božího požehnání. Sestra Jana Kalusová má nejen velikou radost z opravené bohutické modlitebny, ale také ji velmi těší, že se začalo s rozsáhlou rekonstrukcí fary. I k tomuto dílu přeje hodně sil. Pozítří tj.27.prosince se ses.vikářka Jana Kalusová dožívá 85 let.
 5. Přejeme Vám požehnané sváteční dny, abychom ze zvěsti o narození Páně čerpali sílu pro všední dny práce a starostí.

 

 

Bohoslužby o Vánocích a na Nový rok

Miroslav

 • 25. 12. 8:30       Bohoslužby s VP
 • 26. 12. 8:30       Bohoslužby mládeže
 • 27. 12. 8:30       Bohoslužby
 • 1. 1.    8:30       Bohoslužby s VP

Bohutice

 • 26. 12. 10:00     Bohoslužby s VP
 • 12. 27. 10:00     Bohoslužby

Litobratřice

 • 25. 12. 10:00     Bohoslužby s VP

Moravský Krumlov

 • 25. 12. 14:00     Bohoslužby s VP

Troskotovice

 • 26. 12. 14:00     Bohoslužby s VP

20. prosince 2015

čtvrtá adventní neděle

-přivítání

bohoslužby jsou v 10.00 v Litobratřicích a v 14.00 v Moravském Krumlově

-odpoledne v 16.00 jsme zváni na Vánoční koncert, našimi hosty a interprety jsou písničkáři Markéta a Petr Lutkovi, na koncert zveme i veřejnost, vstupné je dobrovolné, bude také možno zakoupit si nahrávky na CD

-mimořádná porada staršovstva se věnovala liturgii při slavení večeře Páně a vysluhování z kalicha i kalíšků; bratr farář připravil vysvětlující text, který si při vycházení prosím vezměte a pročtěte

-v tomto týdnu slavíme narození Páně a srdečně vás všechny zveme na bohoslužby: na Boží hod 25. 12. jsou bohoslužby s VP, na Štěpána 26. 12. připravila bohoslužby mládež, sbírka na druhý svátek vánoční je celocírkevní a je určena pro bohoslovce

děkujeme všem, kteří přispěli na dárky pro děti z NŠ, sbírka byla ukončena již minulou neděli

-do pokladničky-kostelíčka můžete vkládat své dary na opravu fary, bankovní spojení je na nástěnce, je také možné přispět hotově proti potvrzení sestře pokladní. Děkujeme už nyní za vaše dary a obětavost.

-k dispozici je Evangelický kalendář a čtení Na každý den, každé za 90 Kč (u bratra Vlastimila Féra)

předplatné církevního tisku vybírá sestra Jarmila Šimšová vždy po bohoslužbách

připomínáme vám anketu, v níž se můžete vyjádřit k práci staršovstva

-při vycházení si můžete vzít zbývající Vánoční sborové listy

-vyslání dětí do NŠ

 

Vánoční koncert v evangelickém kostele

Zveme Vás i Vaše přátele a známé na Vánoční koncert 2015 do evangelického kostela v Miroslavi, našimi hosty a interprety jsou písničkáři Markéta & Petr Lutkovi. Věříme, že program koncertu i sváteční atmosféra o čtvrté adventní neděli Vám přinesou nejen radost, ale i pokoj do srdcí a že tak společně zahájíme Vánoce 2015!

13. prosince 2015

třetí adventní neděle

-přivítání

-bohoslužby jsou v 10.00 také Bohuticích a v Litobratřicích a ve 14.00 v Troskotovicích

– odpoledne v 16.00 jsme všichni zváni na dětskou vánoční slavnost. Děti připravily spolu se svými učitelkami a za podpory mládeže vánoční hru Útěk do Egypta, starý příběh v novodobých kulisách

-také dnes můžete přispět na dárky, které odpoledne dostanou

-vyřizuji vám pozdravy od Zahrádků z Hrabětic, ve středu se je chystáme navštívit a od bratra Kočického ze spřáteleného evangelického sboru Beckov-Kálnice na Slovensku (děkujeme bratru Eriku Schwarzbachovi za vyřízení našich pozdravů)

-rekonstrukce fary byla zahájena, již týden firma pilně pracuje, z toho důvodu se sborový život soustředí v Kruhu a je třeba při plánování mimořádných akcí sledovat, kdy je v Kruhu volno – k tomu slouží tabulka s rozvrhem umístěná v Kruhu na nástěnce. Klíče od kostela, Kruhu, fary i od obou bran jsou u bratra faráře, v případě potřeby se na něj obracejte

-k dostání jsou Evangelické kalendáře 2016 a čtení Na každý den, cena 90 Kč za jeden kus, obracejte se na bratra Vlastimila Féra

-připomínáme možnost zapojit se do ankety o práci staršovstva, anketní lístky vkládejte do krabice na stolečku, kde jsou také ještě volně k rozebrání Vánoční sborové listy

 

Sborový program v týdnu

Úterý                          19.00                         mimořádná porada staršovstva

Středa                        9.00                            RC Medvídek

13.30                         setkání seniorek

15.45                         biblická hodina mladších dětí a v 16.45  starších dětí

Čtvrtek                      17.00                         konfirmační cvičení

Pátek                         9.00                            setkání maminek s farářem u Drastíků

18.30                           zkouška zpěvu

20.00                         střední generace je zvána k Ivě a Martinovi Ryšavým, téma: “Jak slavíme Vánoce v našich domovech”

Sobota                       19.00                         mládež

Za týden, čtvrtou adventní neděli, se sejdeme – dá-li Pán – na bohoslužbách v 8.30 a odpoledne v 16.00 jsme všichni zváni na vánoční koncert, našimi hosty a interprety jsou písničkáři manželé Markéta a Petr Lutkovi.

-vyslán dětí do NŠ

 

22. listopadu 2015

poslední neděle církevního roku, někdy také nazývaná Smrtná

-přivítání

-čtené bohoslužby se konají v 10.00 v Litobratřicích a v Bohuticích

 

-zveme vás na nešpor v 17.00 a do  Kruhu, kde bude naším hostem paní PhDr. Jana Nosková z Brna, která nám přestaví svou knihu nazvanou „Měla jsem moc krásné dětství“ , v níž jsou zachyceny vzpomínky obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. – 40. letech 20. století.

-bratr farář David Sedláček je v Praze, kde se konalo pověření nové synodní rady, synodním seniorem je Daniel Ženatý, synodním kurátorem Vladimír Zikmund

-dostali jsme zprávu, že sestra Kučerová z Nádražní ulice byla stižena mrtvicí a je ve Znojmě v nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných, v pátek ji tam navštívil bratr farář a sestra Pavla Svobodová

 

Týden ve sboru

Úterý             9.00               setkání maminek s farářem u Ryšavých na Třináctkách

16.30            biblická hodina pro začátečníky

17.00            pletení adventních věnců v Kruhu pro dospělé i děti

20.00            kroužek učitelek NŠ

Středa           9.00               RC Medvídek

13.30            sestry seniorky navštíví Chráněné bydlení v Nosislavi

16.45            biblická hodina mladších dětí

17.45             biblická hodina starších dětí

17.00             RC – přednáška SCIO pro přihlášené rodiče o učení dětí

Čtvrtek         9.30               biblická pro dospělé

17.00            konfirmační cvičení

Pátek            18.30            zkouška zpěvu

Sobota          19.00            mládež

 

Za týden v první adventní neděli se sejdeme na bohoslužbách s VP v 8.30 zde v kostele, při nich bude vykonána sbírka na podporu seniorátních středisek Diakonie, vaše dary vděčnosti jsou určeny našemu sboru.

Za týden v neděli odpoledne v 15.00 jsme zváni na Dárkování, věříme, že se již připravujete, těšíte a zvete i svoje známé. Dárky přijímáme v pátek 27. 11. dopoledne v 9.30-11.00 a odpoledne v 17.00-19.00. Podpoříme Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě Znojmo. Podrobnosti čtěte na nástěnce, nebo se zeptejte Ivy nebo Lii Ryšavých.

 

-Dostali jsme pozvání na Hudební nešpory do Červeného kostela a na instalaci faráře Pavla Kašpara ve Znojmě, vše za dva týdny 6. 12. 2015, pozvánky jsou na nástěnce.

-vyslání dětí do NŠ

Dárkování 2015 – výsledek a velké poděkování

Děkujeme všem dárcům, při Dárkování 2015 jsme vybrali 30 275 Kč! Z toho odesíláme na školné pro Marii Namutebi do ostrovní části Ugandy 7 000 Kč (Adopce na dálku organizovaná Arcidiecézní charitou) a 23 275 Kč je určeno pro Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě Znojmo na zakoupení polohovací postele. Jsme vděčni za přípravu dárků, pohoštění, účinkování v úvodním programu i velkou obětavost.

29. listopadu 2015

Ohlášky na neděli 29. listopadu 2015

První adventní neděle, bohoslužby s VP

 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Litobratřicích

 

-dnes v 15.00 jsme všichni zváni na Dárkování, připravené dárky si můžete prohlédnout již po bohoslužbách nebo od 14.30. Děkujeme všem, kteří dárky vytvořili i těm, kteří vše připravili. Jak již bylo oznámeno, letos chceme kromě školného pro Marii Namutebi (Adopce na dálku) podpořit Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě Znojmo.

 

Sborový program v týdnu

Úterý            16.30            biblická hodina pro začátečníky

19.00            porada staršovstva (potvrďte prosím svoji účast)

Středa           9.00               RC Medvídek

13.30            sestry seniorky

15.45            biblická hodina mladších dětí

16.45             biblická hodina starších dětí

Čtvrtek         9.30               biblická pro dospělé

17.00            konfirmační cvičení

Pátek            16.00            RC Medvídek zve na besídku s Mikulášem

18.30            zkouška zpěvu

Sobota          19.00            mládež

 

-Sbírka dnešní neděle je určena na podporu středisek Diakonie našeho seniorátu; dary vděčnosti při VP jsou určeny na potřeby sboru. Děkujeme vám za vaši obětavost.

 

-Jako každý rok i letos dostanou děti z NŠ při vánoční besídce, která bude třetí adventní neděli odpoledne, dárky. Pokud byste chtěli jejich pořízení finančně podpořit, můžete svůj příspěvek dnes i každou další adventní neděli předat sestře Evě Ryšavé, učitelce NŠ. Děkujeme vám.

 

-Dostali jsme pozvání na instalaci bratra faráře Pavla Kašpara, koná se za týden v neděli 6. prosince v 14.30 ve Znojmě v kostele sv. Václava (pozvánka je na nástěnce). Protože věříme, že řada z vás by se instalace ráda zúčastnila, nebude příští neděli plánovaná Hudba našich domovů, přesouváme ji na první neděli v novém roce.

 

-Děti jsou od začátku bohoslužeb v NŠ a přijdou až před VP.

Advent 2015

Hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ On tedy vstal, vzal
v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta … Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, podle času, který vyzvěděl od mudrců. Tehdy se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše: „Hlas v Ráma je slyšet, pláč a veliký nářek; Ráchel oplakává své děti a nedá se utěšit, protože jich není.“

Evangelium podle Matouše, 2. kapitola

Sborový list – Advent 2015

Příjem dárků na Dárkování

V pátek 27. listopadu 2015 budeme v Kruhu od 9:30 – 11 hod. a od 17 – 19 hod. přijímat rukodělné výrobky (textilní a dřevěné hračky a jiné užitečné předměty, adventní a vánoční dekorace, šperky z korálků a další) a domácí produkty (zavařeniny, sirupy, čaje, sušené ovoce, perníčky, vánoční cukroví, ovoce, zeleninu v dárkovém balení) pro Dárkování 29. listopadu. Organizátoři se těší na Vaše dárky a Vaši účast.

 

Dárkování

 

 Zveme Vás, na již tradiční charitativní akci, První adventní neděli 29. listopadu 2015 od 15 hod. do našeho evangelického kostela.

 Vystavené dárky v kostele budou k prohlédnutí od 14:30 hod., získat je můžete po úvodním programu za dobrovolný příspěvek, jehož minimální výše je u výrobku doporučena.

I letos chceme tímto způsobem získat peníze na uhrazení školného pro dívku Marii Namutebi, žijící v ostrovní části Ugandy (Adopce na dálku)  a ještě bychom rádi přispěli na zakoupení polohovací postele, která bude zapůjčována dle potřeby do rodin přes Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě Znojmo.

Pro zmíněné odpoledne budeme přijímat od dobrovolníků rukodělné výrobky (textilní a dřevěné hračky a jiné užitečné předměty, adventní a vánoční dekorace, šperky z korálků a další) a domácí produkty (zavařeniny, sirupy, čaje, sušené ovoce, perníčky, vánoční cukroví, ovoce, zeleninu v dárkovém balení) již v pátek 27. 11. v Kruhu (přilehlý sálek u evangelického kostela) od 9:30 – 11 hod. a od 17 – 19 hod.

Připojte se k této akci svojí tvořivostí, nápaditostí a ochotou pomoci, kde je třeba a udělejte si tím i sami radost.

Přijďte se na První advent naladit a inspirovat pro dávání dárků lidem kolem nás, ale i těm vzdáleným a potřebným.