29. listopadu 2015

Ohlášky na neděli 29. listopadu 2015

První adventní neděle, bohoslužby s VP

 

-v 10.00 jsou bohoslužby v Litobratřicích

 

-dnes v 15.00 jsme všichni zváni na Dárkování, připravené dárky si můžete prohlédnout již po bohoslužbách nebo od 14.30. Děkujeme všem, kteří dárky vytvořili i těm, kteří vše připravili. Jak již bylo oznámeno, letos chceme kromě školného pro Marii Namutebi (Adopce na dálku) podpořit Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě Znojmo.

 

Sborový program v týdnu

Úterý            16.30            biblická hodina pro začátečníky

19.00            porada staršovstva (potvrďte prosím svoji účast)

Středa           9.00               RC Medvídek

13.30            sestry seniorky

15.45            biblická hodina mladších dětí

16.45             biblická hodina starších dětí

Čtvrtek         9.30               biblická pro dospělé

17.00            konfirmační cvičení

Pátek            16.00            RC Medvídek zve na besídku s Mikulášem

18.30            zkouška zpěvu

Sobota          19.00            mládež

 

-Sbírka dnešní neděle je určena na podporu středisek Diakonie našeho seniorátu; dary vděčnosti při VP jsou určeny na potřeby sboru. Děkujeme vám za vaši obětavost.

 

-Jako každý rok i letos dostanou děti z NŠ při vánoční besídce, která bude třetí adventní neděli odpoledne, dárky. Pokud byste chtěli jejich pořízení finančně podpořit, můžete svůj příspěvek dnes i každou další adventní neděli předat sestře Evě Ryšavé, učitelce NŠ. Děkujeme vám.

 

-Dostali jsme pozvání na instalaci bratra faráře Pavla Kašpara, koná se za týden v neděli 6. prosince v 14.30 ve Znojmě v kostele sv. Václava (pozvánka je na nástěnce). Protože věříme, že řada z vás by se instalace ráda zúčastnila, nebude příští neděli plánovaná Hudba našich domovů, přesouváme ji na první neděli v novém roce.

 

-Děti jsou od začátku bohoslužeb v NŠ a přijdou až před VP.