Dárkování 2015 – výsledek a velké poděkování

Děkujeme všem dárcům, při Dárkování 2015 jsme vybrali 30 275 Kč! Z toho odesíláme na školné pro Marii Namutebi do ostrovní části Ugandy 7 000 Kč (Adopce na dálku organizovaná Arcidiecézní charitou) a 23 275 Kč je určeno pro Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě Znojmo na zakoupení polohovací postele. Jsme vděčni za přípravu dárků, pohoštění, účinkování v úvodním programu i velkou obětavost.