22. listopadu 2015

poslední neděle církevního roku, někdy také nazývaná Smrtná

-přivítání

-čtené bohoslužby se konají v 10.00 v Litobratřicích a v Bohuticích

 

-zveme vás na nešpor v 17.00 a do  Kruhu, kde bude naším hostem paní PhDr. Jana Nosková z Brna, která nám přestaví svou knihu nazvanou „Měla jsem moc krásné dětství“ , v níž jsou zachyceny vzpomínky obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20. – 40. letech 20. století.

-bratr farář David Sedláček je v Praze, kde se konalo pověření nové synodní rady, synodním seniorem je Daniel Ženatý, synodním kurátorem Vladimír Zikmund

-dostali jsme zprávu, že sestra Kučerová z Nádražní ulice byla stižena mrtvicí a je ve Znojmě v nemocnici na oddělení dlouhodobě nemocných, v pátek ji tam navštívil bratr farář a sestra Pavla Svobodová

 

Týden ve sboru

Úterý             9.00               setkání maminek s farářem u Ryšavých na Třináctkách

16.30            biblická hodina pro začátečníky

17.00            pletení adventních věnců v Kruhu pro dospělé i děti

20.00            kroužek učitelek NŠ

Středa           9.00               RC Medvídek

13.30            sestry seniorky navštíví Chráněné bydlení v Nosislavi

16.45            biblická hodina mladších dětí

17.45             biblická hodina starších dětí

17.00             RC – přednáška SCIO pro přihlášené rodiče o učení dětí

Čtvrtek         9.30               biblická pro dospělé

17.00            konfirmační cvičení

Pátek            18.30            zkouška zpěvu

Sobota          19.00            mládež

 

Za týden v první adventní neděli se sejdeme na bohoslužbách s VP v 8.30 zde v kostele, při nich bude vykonána sbírka na podporu seniorátních středisek Diakonie, vaše dary vděčnosti jsou určeny našemu sboru.

Za týden v neděli odpoledne v 15.00 jsme zváni na Dárkování, věříme, že se již připravujete, těšíte a zvete i svoje známé. Dárky přijímáme v pátek 27. 11. dopoledne v 9.30-11.00 a odpoledne v 17.00-19.00. Podpoříme Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě Znojmo. Podrobnosti čtěte na nástěnce, nebo se zeptejte Ivy nebo Lii Ryšavých.

 

-Dostali jsme pozvání na Hudební nešpory do Červeného kostela a na instalaci faráře Pavla Kašpara ve Znojmě, vše za dva týdny 6. 12. 2015, pozvánky jsou na nástěnce.

-vyslání dětí do NŠ