Dárkování

 

 Zveme Vás, na již tradiční charitativní akci, První adventní neděli 29. listopadu 2015 od 15 hod. do našeho evangelického kostela.

 Vystavené dárky v kostele budou k prohlédnutí od 14:30 hod., získat je můžete po úvodním programu za dobrovolný příspěvek, jehož minimální výše je u výrobku doporučena.

I letos chceme tímto způsobem získat peníze na uhrazení školného pro dívku Marii Namutebi, žijící v ostrovní části Ugandy (Adopce na dálku)  a ještě bychom rádi přispěli na zakoupení polohovací postele, která bude zapůjčována dle potřeby do rodin přes Domácí hospicovou péči při Oblastní charitě Znojmo.

Pro zmíněné odpoledne budeme přijímat od dobrovolníků rukodělné výrobky (textilní a dřevěné hračky a jiné užitečné předměty, adventní a vánoční dekorace, šperky z korálků a další) a domácí produkty (zavařeniny, sirupy, čaje, sušené ovoce, perníčky, vánoční cukroví, ovoce, zeleninu v dárkovém balení) již v pátek 27. 11. v Kruhu (přilehlý sálek u evangelického kostela) od 9:30 – 11 hod. a od 17 – 19 hod.

Připojte se k této akci svojí tvořivostí, nápaditostí a ochotou pomoci, kde je třeba a udělejte si tím i sami radost.

Přijďte se na První advent naladit a inspirovat pro dávání dárků lidem kolem nás, ale i těm vzdáleným a potřebným.