8. listopadu 2015

  1. neděle po sv. Trojici

-v 10.00 jsou bohoslužby také v Litobratřicích a v Bohuticích

-nešpor ani kruh dnes nebudou

-včera se v Brně konal konvent našeho seniorátu, o výsledku voleb představitelů seniorátu budeme informováni později

Na pravidelné poradě staršovstva byla vybrána stavební firma Dominantplast z Hustopečí, která podala nejnižší cenovou nabídku. Firma zahájí stavební práce na rekonstrukci fary na začátku roku 2016. Aby mohla rekonstrukce zdárně začít, je nutno vyklidit faru. Na nástěnce bude uveřejněn seznam věcí, které nabízíme k rozebrání. Prosím věnujte mu pozornost a v případě zájmu se obraťte na bratra kurátora. V této souvislosti vám opět nabízíme k rozebrání knihy, které jsou v majetku sboru několikrát, knihy jsou vystaveny pod kruchtou.

Staršovstvo rozhodlo, že cílem Dárkování 2015, které se koná 29. 11., se stane, kromě podpory Adopce na dálku, Domácí hospicová péče; chceme se podílet na zakoupení elektrického polohovacího lůžka, které charita zapůjčuje domů klientům.

Staršovstvo schválilo text ankety, který bude k dispozici všem členům sboru, aby mohli vyjádřit své názory na práci staršovstva, počet členů staršovstva i očekávání, která mají. Anketa je anonymní, vyplněné listy vkládejte do krabice pod kruchtou do konce roku. Anketa bude poté vyhodnocena a sbor bude s jejími výsledky seznámen.

Blíží se konec roku, proto vám připomínáme placení saláru a všem, kteří už tak učinili, děkujeme.

Sborový program v týdnu

středa                       9.00 RC Medvídek

15.45 a 16.45 biblické hodiny dětí

  1. 00 kroužek učitelek NŠ

čtvrtek                                   9.30 biblická hodina pro dospělé 

17.00 konfirmační cvičení

pátek                         16.00 Medvídkova výtvarná dílna

                                   18.30 zkouška zpěvu

mládež se tentokrát sejde v neděli v 14.30 na Třináctkách u Michaely Ryšavé

 

V příštím týdnu, od 11. do 15. 11., se v Brně v Blahoslavově domě koná Bienále pro Diakonii, více informací najdete na nástěnce.

Po bohoslužbách jsme zváni do Kruhu nejen k besedě a občerstvení, ale zejména proto, abychom se mohli společně podívat na fotografie z minulých ročníků Dárkování a inspirovat se na ročník letošní. Děkujeme za přípravu prezentace fotografií Ivě Ryšavé a její rodině.

-vyslání dětí do NŠ