Výtěžek z Dárkování 2013

S radostí oznamujeme, že se při Dárkování podařilo vybrat celkem 23 680 Kč. Ještě jednou děkujeme všem dárcům peněz i dárků!

Získané peníze byly rozděleny:

  • 7 000,- Kč – školné pro Marii Namutebi – Adopce na dálku
  • 3 000,- Kč – projekt “Podpora vzdělání” v Ugandě
  • 13 680,- Kč – Domov odpočinku ve stáří v Myslibořicích